Doç. Dr. Metin ALTAY
Doç. Dr. Metin ALTAY

Doç. Dr. Metin ALTAY

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

0850 308 8385

metin.altay@ufuk.edu.tr

RANDEVU ALIN

Özgeçmiş

Doç. Dr.     MEHMET METİN ALTAY

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı,

Perinatoloji Uzmanı

 

EĞİTİM

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) 1991

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

TCSB Etlik Zübeyde Hanım Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1996

TCSB Etlik Zübeyde Hanım Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Uzmanlığı 2011

MESLEKİ DENEYİM

TCSB Ankara Numune EAH Hızır Acil 1991-1992

TCSB Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1992-2017

TOBB ETÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD 2017-2018

Doç. Dr. M. Metin Altay Muayenehanesi 2018 – Temmuz 2023

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Ekim 2023-Halen

 

TIBBİ İLGİ ALANLARI

Perinatoloji (Riskli Gebelikler)

Ayrıntılı Ultrasonografi

Koryon Villus Biyopsisi

Amniyosentez

Laparoskopik Jinekolojik Cerrahi

Robotik Jinekolojik Cerrahi

 

ÜYELİKLER

Ankara Tabip Odası

Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Ankara Çankaya Şubesi

Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği

Türk Perinatoloji Derneği

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji (TMFTP) Derneği

Perinatoloji Uzmanları Derneği (PUDER)

Perinatoloji ve Riskli Gebelikler Derneği

Jinekolojik Endoskopi Derneği

Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği

BİLİMSEL YAYINLAR

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Tezleri

1 Tez Sahibi        :Dr. Okan Aytekin

Konu:                 :Oksitosin challenge test yapılan gebelerde test negatifliği sonrası indüksiyon yöntemlerine göre maternal sonuçların değerlendirilmesi

Danışmanlar      :Doç. Dr. Metin Altay

Tarih          :2017

 

2 Tez Sahibi        :Dr. Arife Ebru Taşcı

 

Konu:                 :Subkoryonik hematom saptanan ve saptanmayan abortus imminens olgularının gebelik sonuçları

Danışmanlar      :Doç. Dr. Metin Altay

Tarih          :2017

 

3 Tez Sahibi        :Dr. Tuğrul Başar

Konu:                 :İlk trimesterde abortus imminens tanısı alan hastalarda subkoryonik hematom varlığı ile üçlü tarama testi belirteçleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Danışmanlar      :Doç. Dr. Metin Altay

Tarih          :2016

 

4 Tez Sahibi        :Dr. Engin Özkırım

Konu:                 :Hiperemezis gravidarum tanısı alan hastaların serum beta-hCG değerlerinin triple test sonuçlarına etkisi ve diyabet ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi

Danışmanlar      :Doç. Dr. Metin Altay

Tarih          :2016

 

5 Tez Sahibi        :Dr. Ceyhun Kılınç

Konu:                 :Tubal ektopik gebeliğin medikal tedavisinde üç farklı metotreksat uygulama metodunun karşılaştırılması

Danışmanlar      :Doç. Dr. Metin Altay

Tarih          :2016

 

6 Tez Sahibi        :Dr. Sevcan Demir

Konu:                 :Doğum şeklinin postpartum depresyon üzerine olan etkisinin araştırılması

Danışmanlar      :Doç. Dr. Metin Altay - Doç. Dr. Orhan Gelişen

Tarih          :2014

 

7 Tez Sahibi        :Dr. Ayşegül Yıldırım

Konu:                 :Ektopik gebeliğin medikal tedavisinde ek doz metotreksat gereksinimini öngörmede kullanılabilecek belirteçlerin belirlenmesi

Danışmanlar      :Doç. Dr. Metin Altay - Doç. Dr. Orhan Gelişen

Tarih          :2014

 

8 Tez Sahibi        :Dr. Yusuf Topalahmetoğlu

Konu:                 :Etlik Zübeyde Hanım Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erken Gebelik Servisinde Hiperemezis Gravidarum tanısı ile yatan hastalarda hiperemezis gravidarum ile depresyon ve anksiyete arasındaki ilişkinin araştırılması

Danışmanlar      :Doç. Dr. Metin Altay - Doç. Dr. Orhan Gelişen

Tarih          :2014

 

9 Tez Sahibi        :Dr. Çiğdem Kılıç

Konu         :Tubal ektopik gebelikte metotreksat tedavisi başlanan hastalarda uterin arter Dopplerinin değerlendirilmesi

Danışmanlar      :Op. Dr. Metin Altay – Doç. Dr. Orhan Gelişen

Tarih          :2012

 

10 Tez Sahibi     :Dr. Ahmet Melih Akkuş

Konu         :İlk trimesterde yapılan uterin arter doppler ölçümünün preterm eylem ve preeklampsiyi öngörmedeki değeri

Danışmanlar      :Op. Dr. Metin Altay – Doç. Dr. Orhan Gelişen

Tarih          :2010

 

11 Tez Sahibi     :Dr. Mehmet Özgür Akkurt

Konu         :Ferritin’in fetal büyüme üzerine etkisinin belirlenmesi

Danışmanlar      :Op. Dr. Metin Altay – Doç. Dr. Salim Erkaya

Tarih          :2010

 

12 Tez Sahibi     :Dr. Derya Yanık Turgut

Konu         :2. trimester umblikal kord morfolojisinin perinatal sonuçlarla ilişkisini belirlemedeki rolü

Danışmanlar      :Op. Dr. Metin Altay – Doç. Dr. Orhan Gelişen

Tarih          :2009

 

13 Tez Sahibi     :Dr. Yeliz Şenal

 

Konu         :Gebelerde 10-12 ve 16-20. haftalarda bakılan maternal progesteron düzeyinin preterm doğumu öngörmedeki rolü

Danışmanlar      :Op. Dr. Metin Altay – Doç. Dr. Orhan Gelişen

Tarih          :2009

 

14 Tez Sahibi     :Dr. Ebru Ersoy

Konu         :İlk trimester gebelik sonuçlarını öngörmede ultrasonografik belirteçlerin rolü

Danışmanlar      :Op. Dr. Metin Altay – Doç. Dr. Orhan Gelişen

Tarih          :2009

 

15 Tez Sahibi     :Dr.Yusuf Öztürk

Konu         :2.trimester gebeliklerin sonlandırılmasında sublingual, oral, vajinal misoprostolün karşılaştırılması

Danışmanlar      :Op.Dr.Metin ALTAY- Prof.Dr.Necla ÇETİN

Tarih          :26.04.2002 (Kaynak:www.ezh.gov.tr)

 

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

A1. GUIDELINE ON PRETERM LABOR AND DELIVERY by the Society of Specialists in Perinatology (Perinatoloji Uzmanları Derneği-PUDER), Turkey Mehmet Metin Altay, Merih BAYRAM, Aydan BİRİ, …(all 19 authors), Filiz F. YANIK Journal of Clinical Obstetrics & Gynecology 30(3):118-130. (DOI: 10.5336/jcog.2020-78741) (DOAJ)

A2.    Successful technique of manual vacuum aspiration for treatment of type 2 cesarean scar pregnancies: evaluation of 40 cases Mehmet Metin Altay, Sule Atalay Mert, Ali Gemici, Metin Kaplan, Orhan Gelisen J Matern Fetal Neonatal Med 2021;34(16):2693-2700. (DOI: 10.1080/14767058.2019.1670807) (SCI-E)

A3.    The Effect of Preoperative Neutrophil-To-Lymphocyte Ratio and Platelet-To-Lymphocyte Ratio on Predicting Rupture Risk in Tubal Ectopic Pregnancies Ozgur Kan, Ali Gemici, Aysegul Alkilic, Elif Nazlı Cetindag, Caner Cakır, Rıza Dur, Mehmet Metin Altay  Gynecologic and Obstetric Investigation 2019;84(4):1-5 (DOI: 10.1159/000496543) (SCI)

A4.    Serum betatrophin/angiopoietin-like protein 8 (ANGPTL8) levels in pregnancies affected by hyperemesis gravidarum Burcu Timur, Serap Fırtına Tuncer, Serkan Bodur, Hakan Timur, Aytekin Tokmak,Funda Gucel, Metin Altay European Journal of Obstetrics and Gynecology 2018;225; 221-227. (doi.org/10.1016/j.ejogrb.2018.04.031) (SCI)

A5.    Akkurt MO, Akkurt I, Altay M, Coskun B, Erkaya S, Sezik M. Maternal serum ferritin as a clinical tool at 34-36 weeks' gestation for distinguishing subgroups of fetal growth restriction. J Matern Fetal Neonatal Med. 2017; 30(4): 452-456. (SCI-E)

A6. Kinay T, Kaplan M, Altay MM, Ozdemirci S, Karadeniz S, Erol AO. Results of fetal anomaly screening performed at 11–14 weeks of gestation at a tertiary center Perinatal Journal 2016; 24(2): 100-105.

A7. Altay Y, Altay MM, Demirok G, Balta O, Bolu H. Measurements of pupillary diameter and wavefront aberrations in pregnant women. Scientifica 2016; 2016: 4129524 doi: 10.1155/2016/4129524.

A8. Kilic C, Altay MM, Kinay T, Kaplan M, Firtina Tuncer S, Ozkaya E, Erol AO, Gelisen O. Beta-human chorionic gonadotropin and uterine artery doppler measurements for the prediction of success of single dose methotrexate treatment in tubal ectopic pregnancies  Gynecol Obstet Reprod Med 2016; 22: 22-26.

A9. Cirik DA, Kinay T, Keskin U, Ozden E, Altay M, Gelisen O. Success rates of single-dose methotrexate and additional dose requirements among women with first and previous ectopic pregnancies. Int J Gynaecol Obstet 2016; 133(1): 49-52. (SCI-E)

A10. Cirik DA, Kocak Ozgur, Unlubilgin E, Altay M, Gelisen O. Laparoscopic Resection of a Torsed Big Myoma at 16th Weeks of Gestation Gynecol Obstet Reprod Med 2016; 22: 57-60.

A11. Karadeniz RS, Tasci Y, Altay M, Akkus M, Akkurt O, Gelisen O. Tubal rupture in ectopic pregnancy: is it predictable? Minerva Ginecol 2015; 67(1): 13-19,

A12. Yildirim A, Cirik DA, Altay M, Gelisen O. Early prediction for the requirement of second or third dose methotrexate in women with ectopic pregnancy, treated with single-dose regimen. Arch Gynecol Obstet 2015; 291(6): 1327-1332. (SCI-E)

A13. Tohma YA, Altay MM, Turgut D, Coskun S, Unlubilgin E, Esin S, Gelisen O, Erol O. Second trimester umbilical cord coiling index and perinatal outcomes. Gynecol Obstet Reprod Med 2014; 20: 135-142.

A14. Altay MM, Ozdogan S, Tohma YA, Esin S, Erol AO, Gelisen O, Akkus M, Karadeniz S. Can the 3rd hour value of 100 g oral glucose tolerance test be ignored in the diagnosis of gestational diabetes mellitus? Gynecol Obstet Reprod Med 2013; 19(3): 157-161.

A15. Karadeniz R. Sinan, Altay M. Metin, Altun Ensari Tuğba, Erol A. Okyar, Özdoğan Serdinç, Haberal Ali. There is no relationship between the number of subsequent pregnancy losses and thrombophilic factors. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 32(2): 376-81 (2012).(SCI-E)

A16. Altay M. Metin, Erol A. Okyar, Ozyurek Kılıc Cigdem, Ozdogan Serdinc, Karadeniz R. Sinan. A very rare form of conjoined twinning: Diprosopus twins diagnosed in the first trimester of pregnancy by transvaginal ultrasonography. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 32(5): 1453-6 (2012).(SCI-E)

A17. Burgazlı Mehmet K., Altay M. Metin, Akdere Hakan, Bilgin Mehmet, Kavukcu Ethem, Kill Horst, Päfgen Werner, Ertan Kubilay A. Iliofemoral-popliteal deep vein thrombosis at 35th week of pregnancy: treated with cesarean section and vena cava blockage and thrombectomy. J Turkish-German Gynecol Assoc, 13: 139-41 (2012).

(Bu makalenin baskısı sırasında bir hata sonucu yazarlar M. Metin Altay ve Horst Kill'in isimleri basılmamıştır. Bu durum derginin 2012; 13: 217. sayfasında bir Erratum yayınlanarak düzeltilmiştir.)

A18. İlhan Tolgay Tuyan, Karadeniz Rahmi Sinan, İlhan Türkan, Altay Mehmet Metin, Gelişen Orhan. Hyperemesis gravidarum and Helicobacter pylori stool antigen positivity. Gynecol Obstet Reprod Med, 17(2), 76-78 (2011)

A19. Özkaya Enis, Çakır Evrim, Çınar Mehmet, Altay Metin, Gelişen Orhan, Kara Fadıl. Second trimester serum alpha-fetoprotein level is a significant predictor for intrauterine growth restriction in pregnant women with hyperemesis gravidarum. J Turkish-German Gynecol Assoc, 12: 220-4 (2011).

A20. Burgazli Mehmet K, Bilgin Mehmet, Kavukcu Ethem, Altay Metin, Ozkan Turhan H, Coskun Ugur, Akdere Hakan, Ertan Kubilay A. Diagnosis and treatment of deep-vein thrombosis and approach to venous thromboembolism in obstetrics and gynecology. J Turkish-German Gynecol Assoc, 12(3), 168-175 (2011)

A21. Ozkaya Enis, Altay Metin, Gelisen Orhan. Significance of subchorionic haemorrhage and pregnancy outcome in threatened miscarriage to predict miscarriage, preterm labour and intrauterine growth restriction. J Obstet Gynaecol, 31(3), 210-212 (2011). (SCI-E)

A22. Karadeniz R. Sinan, Altay M. Metin, Bayoğlu Tekin Yeşim, Kocabıyık Necdet, Ozan Hasan, Gelişen Orhan. The effect of maternal smoking on the height, weight and Apgar scores on the newborn and on the placental parameters. Gynecol Obstet Reprod Med, 16(1), 18-21 (2010).

A23. Altay M. Metin, Dündar Betül, Erol A. Okyar, Kurtaran Volkan, Gelişen Orhan. Laparoscopic management of primary abdominal pregnancy: a case report. J Turkish-German Gynecol Assoc, 11: 220-2 (2010).

A24. Karadeniz R. Sinan, Altay M. Metin, Karasu Yetkin, Gelişen Orhan, Haberal Ali, “Comparison of tripple and quadrupple test in second trimester Down syndrome screening ” Gynecol Obstet Reprod Med, 15(1), 04-08 (2009).

A25. Altay M. Metin, Haberal Ali, “Factors affecting poor contraceptive awareness of Turkish adolescent pregnant women followed up in a tertiary maternity hospital ” Turkiye Klinikleri J Med Sci, 29(6), 1556-1562 (2009).(SCI-E)

A26. Karadeniz R. Sinan, Altay M. Metin, Dadalı Mümtaz, Haberal Ali, “Intravesical migration of a Copper T intrauterine device with calculus formation in a postmenopausal woman: case report ” Turkiye Klinikleri J Med Sci, 29(6), 1776-1779 (2009).(SCI-E)

A27. Erol A. Okyar, Altay M. Metin, Kaplan Metin, Kocak Alper, Karadeniz R. Sinan, Gelisen Orhan, “Good perinatal outcome of the pump twin in the twin reversed-arterial-perfusion sequence diagnosed at the ninth week of pregnancy and managed conservatively ” The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 22(10), 952-955 (2009).(SCI-E)

A28. Altay M. Metin, Yaz Hakan, Haberal Ali, “The assesment of gestational sac diameter, crown-rump length, progesterone and fetal heart rate measurements at the 10th gestational week to predict the spontaneous abortion risk, ” J Obstet Gynaecol Res, 35(2), 287-292 (2009). (SCI-E)

A29. Altay M. Metin, Karadeniz R Sinan, Erol A Okyar, Karasu Yetkin, Gelişen Orhan, Haberal Ali, “Insufficiency of antenatal ultrasonographic examination to detect major congenital abnormalities in the presence of severe oligohydramnios: A case report,” Gynecol Obstet Reprod Med, 14(3), 198-200 (2008).

A30. Altay M. Metin, Haberal Ali, “Abnormal uterine bleeding in adolescents: Treatment with combined oral contraceptive pills is effective even in hospitalized patients with bleeding disorders,” Turk J Med Sci, 38(5), 431-435 (2008).(SCI-E)

A31. Karadeniz R Sinan, Gelişen Orhan, Bayoğlu Tekin Yeşim, Altay M. Metin, “Successfull treatment of cervical pregnancy with methotrexate administration: A case report,” Gynecol Obstet Reprod Med, 14(2), 113-115 (2008)

A32. Altay M. Metin, İlhan Ali Kemal, Haberal Ali, “Length of the third stage of labor at term pregnancies is shorter if placenta is located at fundus: Prospective study,” J Obstet Gynaecol Res, 33(5), 641-644 (2007). (SCI-E)

A33. Altay M. Metin, Gelişen Orhan, Koçak Müberra, Demir Berfu, Beydilli Gülay, Haberal Ali, “Comparison of a novel minimal stimulation protocol with clomiphene citrate plus recombinant follicle-stimulating hormone to recombinant follicle-stimulating hormone alone for ovulation induction: A prospective study,” J Turkish-German Gynecol Assoc, 8(4), 397-401 (2007)

A34. Karadeniz R Sinan, Ozdegirmenci Ozlem, Altay M. Metin, Solaroglu Ayse, Dilbaz Serdar, Hızel Nedret, Haberal Ali, “Helicobacter pylori seropositivity and stool antigen in patients with hyperemesis gravidarum,” Infect Dis Obstet Gynecol 2006, 73073 (2006)

A35. Altay M. Metin, Karadeniz R Sinan, Örnek Türkan, Çil Aylin, Ünlübilgin Eylem, Haberal Ali, “Pregnancy following endometrial resectoscopic ablation: A case report,” Gynecol Obstet Reprod Med, 10(1), 68-69 (2004)

A36. Kocak Müberra, Dilbaz Berna, Ozturk Nilgun, Dede Suat, Altay M. Metin, Dilbaz Serdar, Haberal Ali, “Laparoscopic management of ovarian dermoid cysts: A review of 47 cases,” Ann Saudi Med 24(5), 357-360 (2004). (SCI-E)

A37. Altay M. Metin, Karadeniz R Sinan, Yaz Hakan, Çil Aylin P., Öztürk Yusuf, Haberal Ali, “Prediction of ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS): Estradiol level versus follicular scoring system,” Gynecol Obstet Reprod Med, 10(3), 179-181 (2004)

A38. Kocak Müberra, Ozturk Nilgun, Demir Berfu, Altay M. Metin, Dede Suat, Dilbaz Berna, “Is laparoscopy a safe procedure in postmenopausal adnexal masses with benign features? A retrospective analysis,”  J Turkish-German Gynecol Assoc, 4(3), 38-41 (2003)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 

B1. Karadeniz R. Sinan, Altay M. Metin, Özdoğan Serdinç, Özyürek Çiğdem, Akkurt Özgür, Erol A. Okyar, Erkaya Salim. Perinatal outcomes of women with placenta previa after C-section and effect on maternal morbidity. IX. Turkısh-German Gynecology Congress, Lecture and Abstract Book, 199, Antalya, May 2011.

B2. Altay M. Metin, Karadeniz R. Sinan, Özdoğan Serdinç, Erol A. Okyar, Tohma Y. Aytaç, Akkuş Melih, Akkurt M. Özgür, Kavak Duygu. Can the 3rd hour value of 100 gr oral glucose tolerance test be ignored ın the diagnosis of gestational diabetes mellitus? IX. Turkısh-German Gynecology Congress, Lecture and Abstract Book, 269, Antalya, May 2011.

B3. Taşcı Yasemin, Karadeniz R. Sinan, Altay Metin, Akkuş Melih, Gelişen Orhan, Göktolga Ümit. Tubal rupture in ectopic pregnancy – Can it be predicted? IX. Turkısh-German Gynecology Congress, Lecture and Abstract Book, 270, Antalya, May 2011.

B4. Altay M. Metin, Kandemir Omer, Yalvaç Serdar, Haberal Ali, “Partial molar pregnancy with normal fetal karyotype: A case report,” J Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 21(Supplement 1), 230, Book of Abstracts XXI European Congress of PerinatalMedicine , Informa healthcare, September 2008

B5.  Karcaaltincaba Deniz, Guvendag-Guven E Seda, Kandemir Omer, Yalvaç Serdar, Altay M. Metin, Dede Hulya, Haberal Ali, “Is it possible to omit 3 hour glucose tolerance test based on a cut-off value for glucose challenge test?,” J Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 21(Supplement 1), 215, Book of Abstracts XXI European Congress of PerinatalMedicine , Informa healthcare, September 2008

B6. Altay M. Metin, Can Adile, Ungormus Asiye, Polat Ayşe, Haberal Ali, “Health problems of women in early (10-15) and late (16-19) adolescent period” Archives of Gynecology and Obstetrics 271 (Supplement 1), 86, VI Congress of Turkish-German Gynecologic Association, Springer, May 2005

B7. Karadeniz R Sinan, Altay M. Metin, Ozdegirmenci Ozlem, Solaroglu Ayse, Dilbaz Serdar, Hızel Nedret, Haberal Ali, “Helicobacter pylori seropositivity and stool antigen in patients with hyperemesis gravidarum,” The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care 9 (Supplement 1), 157, Book of Abstracts The 8th Congress of the European Society of Contraception, Parthenon Publishing, Edinburgh, June 2004

B8. Altay M. Metin, Haberal Ali, Yaz Hakan, Çil Aylin P., Karadeniz R Sinan, “Prediction of ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS): Estradiol versus follicular scoring system,” PCOS Current Concepts Treatment & Ovulation Induction International Symposium,39, Antalya, September 2003

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.        İlk Trimesterde Bradikardik Olan Fetuslar Terme Ulaşıyor Mu? Seval Yılmaz Ergani , Yıldız Akdaş Reis , Susam Çelik , Müjde Can İbanoğlu , Okan Aytekin , Metin Altay , Leyla Mollamahmutoglu , Can Tekin İskender T Kadın S Neonatol Dergisi 2022; 4(3): 105-109. (DOI: 10.46969/EZH.1155720)

D2.        Assessment of Maternal and Fetal Outcomes According to Induction Methods Following Negative Oxytocin Challenge Test Okan Aytekin, Sezin Erturk Aksakal, Mehmet Metin Altay January 2022; (doi.org/10.21203/rs.3.rs-1232960/v1)

D3.        Case Study of a Very Early Diagnosed and Successfully Treated Heterotopic Pregnancy Ali GEMİCİ, Ayşegül ALKILIÇ, Seval YILMAZ ERGANİ, Metin M. ALTAY Turkiye Klinikleri J Case Rep. 2019;27(1):21-5 (doi: 10.5336/caserep.2018-61839)

D4.        Molar pregnancy in cesarean section scar: A case report Elif Gülşah Dağdeviren, Rıza Dur, Erdem Fadıloğlu, Erhan Demirdağ, Çağatayhan Öztürk, Metin Altay Turk J Obstet Gynecol 2017;14:249-51 (DOI: 10.4274/tjod.26878)

D5.        Depression and anxiety disorder in hyperemesis gravidarum: A prospective case-control study Yusuf Topalahmetoğlu, Mehmet Metin Altay, Derya Akdağ Cırık, Yusuf Aytaç Tohma, Eser Çolak, Bora Çoşkun, Orhan Gelişen Turk J Obstet Gynecol 2017;14:214-9 (DOI: 10.4274/tjod.78477)

D6. Cirik DA, Dur R, Bocutoglu F, Kartal N, Kaplan M, Altay M. First Trimester Ultrasonographic Diagnosis of Unruptured Rudimentary Horn Pregnancies in Two Cases. Med Bull Haseki 2016; 54: 179-182.

D7. Demir S, Senturk MB, Çakmak Y, Altay M. Kliniğimizde doğum yapan kişilerde postpartum depresyon oranı ve ilişkili faktörler Med Bull Haseki 2016; 54: 83-89.

D8. Ersoy GO, Ersoy AO, Yasar Celik E, Ozler S, Altay M. Ultrasonografik belirteçlerin ilk trimester gebelik sonuçlarını öngörmedeki rolü. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2015; 12(2): 75-79.

D9. Cirik DA, Altay MM, Kaplan M, Bocutoglu F, Gelisen O. Amniotic band syndrome and a rarely seen subtype: limb body wall complex. J Clin Anal Med 2015; DOI: 10.4328/JCAM.3593.

D10. Dede Hülya, Kandemir Ömer, Yalvaç Serdar, Altay Metin İleri anne yaşı nedeniyle yapılan ikinci trimester amniosentez sonuçlarımız: Üç yıllık deneyim Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Derg, 10(38): 1586-1588 (2013)

D11. Şenal Yeliz, Gelişen Orhan, Altay Metin, Karadağ Burak. Maternal serum progesteron düzeyinin preterm doğumu öngörmede rolü. Selçuk Tıp Derg, 29(3): 131-134 (2013)

D12. Kaçar Etem, Altay M. Metin, Dölen İsmail, Erol A. Okyar, Karadeniz R. Sinan, Gelişen Orhan. Anormal uterin kanamalı olgularda D&C ile farklı endometrial örnekleme yöntemlerinin tanısal değerlerinin karşılaştırılması. Kadın Doğum Dergisi (Gynecology Obstetrics Journal), 9(4): 2218-2226 (2012).

D13. Ozkaya Enis, Çınar Mehmet, Altay Mehmet Metin, Gelişen Orhan. Ectopic pregnancy in the remnant uterine tube in a patient with previous unilateral salpingo-oopherectomy. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 20(6), 418-420 (2010).

D14. Altay M. Metin, Karadeniz R. Sinan, Karasu Yetkin, Haberal Ali, “Partial androgen insensitivity syndrome: Prevalence among primary amenorrheic patients and an analysis of eight cases ” Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 19(3), 150-154 (2009).

D15. Karadeniz R Sinan, Kocabıyık Necdet, Kılıç Cenk, Yalçın Bülent, Altay M. Metin, Ozan Hasan, “Morphometry of human placentas: a comparison of placental parameters,” Gülhane Tıp Dergisi, 49,153-156 (2007)

D16. Karadeniz R Sinan, Kovalak E Ebru, Altay M. Metin, Seçkin Levent, Solaroğlu Ayşe, Dölen İsmail, “Nüks total vajinal prolapsus olgusunda abdominal sakrohisteropeksi,” Kadın Doğum Dergisi, 3(4), 608-610 (2005)

D17. Karadeniz R Sinan, Solaroğlu Ayşe, Altay M. Metin, Özdeğirmenci Özlem, Arabacı İ. Ebru, Gelişen Orhan, “Parazitik omental müsinöz kistadenom: Olgu sunumu,” Türk Fertilite Dergisi, 13(2), 178-181 (2005)

D18. Karadeniz R Sinan, Altay M. Metin, Ünlübilgin Eylem, Kahraman Bülent G., Örnek Türkan, Haberal Ali, “137 endometrial hiperplazi olgusunun değerlendirilmesi,” Türk Fertilite Dergisi, 12(2), 145-150 (2004)

D19. Karadeniz R Sinan, Altay M. Metin, Halıcı Filiz, Çil Aylin P., Arabacı İ. Ebru, Haberal Ali, “Tekrarlayan ektopik gebelik: Bir olgu sunumu,” Türk Fertilite Dergisi, 12(2), 151-155 (2004)

D20. Altay M. Metin, Karadeniz R Sinan, Haberal Ali, “Radikal ve konservatif cerrahi tedavi uygulanan ektopik gebelik olgularında postoperatif histerosalpingografi bulguları ve fertilite,” Türk Fertilite Dergisi, 12(2), 251-257 (2004)

D21. Karadeniz R Sinan, Sivaslıoğlu Akın, Seçkin Levent, Altay M. Metin, Kovalak Ebru, Çil Aylin P., Dölen İsmail, “Vajinal kubbe prolapsusu olgularında abdominal sakrokolpopeksi,” Kadın Doğum Dergisi, 2(4), 266-269 (2004)

D22. Altay M. Metin, Karadeniz R Sinan, Gökçü Mehmet, Kayman Mesut, Dölen İsmail, Haberal Ali, “Hiperinsulinemik ve hirsutik polikistik over sendromlu hastalarda metformin tedavisinin etkinliği,” Kadın Doğum Dergisi, 1(3), 201-204 (2003)

D23. Karadeniz R Sinan, Altay M. Metin, Ünlübilgin Eylem, Kahraman Bülent, Dilbaz Berna, Dölen İsmail, Haberal Ali, “Polikistik over sendromunda insulin rezistansı,” Kadın Doğum Dergisi, 1(4), 280-285 (2003)

D24. Karadeniz R Sinan, Altay M. Metin, Çil Aylin P., Çakır Leyla, Solaroğlu Ayşe, Haberal Ali, “Tekrarlayan ektopik gebelik olgularında cerrahi: İki olgu sunumu,” Kadın Doğum Dergisi, 2(2), 106-109 (2003)

D25. Altay M. Metin, Karadeniz R Sinan, Ünlübilgin Eylem, Haberal Ali, “Endometriomalarda second –look laparoskopi sonuçlarımız,” Türk Fertilite Dergisi, 11(3), 215-217 (2003)

D26. Altay M. Metin, Karadeniz R Sinan, Çil Aylin P, Öztürk Yusuf, Haberal Ali, “İki olgu nedeniyle myomektomi sonrası fertilite ve obstetrik sonuçların değerlendirilmesi,” Türk Fertilite Dergisi, 11(3), 232-236 (2003)

D27. Altay M. Metin, Haberal Ali, “2001 yılı poliklinik hizmetleri içerisinde ergen başvurularının değerlendirilmesi ve Adolesan Jinekoloji polikliniğinin kuruluş ve organizasyonu ile ilgili öneriler,” Türk Fertilite Dergisi, 11(3), 199-207 (2003)

D28. Altay M. Metin, Öztürk Yusuf, “Viral hepatitler ve gebelik,” MN Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi, 9(3), 366-372 (2003)

D29. Aydos Semra, Altay M. Metin, Beydilli Gülay, Dölen İsmail, “Mekonyum boyalı amniotik sıvı varlığında yenidoğan umblikal kord eritropoetin düzeyleri,” Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni, 10(3), 121-126 (2001)

D30. Altay M. Metin, Dölen İsmail, “Seksen yedi ektopik gebelik olgusunun risk faktörleri ve tanı kriterlerine göre analizi,” Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni, 9(4), 158-164 (2000)

D31. Altay M. Metin, Tarcan Aytül, Dölen İsmail, Haberal Ali, “Sakrokoksigeal teratomlu bir olgu sunumu,” Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni, 9(3), 127-130 (2000)

D32. Altay M. Metin, Haberal Ali, Dölen İsmail, Heybeli Selda, Beydilli Gülay, “Tıkalı hemivajina ile birlikte çift uterus ve ipsilateral renal agenez: Bir olgu sunumu,” Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni, 9(1), 16-17 (2000)

D33. Altay M. Metin, “Gebelikte antibiyotik kullanımı,” PETEK (Pratisyen Hekimler İçin Enfeksiyon Hastalıkları Tedavi Kılavuzu) Dergisi, 1(2), 49-53 (2000)

D34. Altay M. Metin, Haberal Ali, “Gebelik ve Jinekolojik Malignansiler,” MN Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi, 3(1), 109-114 (1997)

D35. Gökçin Hakan, Altay M. Metin, İnceaçar Semra, Sert Bilal, “Ailesel hiperlipidemiye bağlı gebelikte görülen pankreatit ve spontan dalak rüptürü: Bir olgu sunumu,” MN Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi, 2(12), 1-3 (1996)

D36. Altay Yeşim, Hasıripi Hikmet, Altay M. Metin, Sert Bilal, “Yenidoğanlarda doğum travmalarına bağlı subkonjunktival ve retinal hemorajiler,” T Klin Oftalmoloji, 5(1), 36-38 (1996)

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Mehmet Metin Altay, Fatih Kılıç, Metin Kaplan, Serap Koç Özkan, Murat Tandoğan, Emre Başer A case report of sirenomelia diagnosed during the first-trimester screening J Turk Ger Gynecol Assoc 2016; 17 2016 TAJEV / Poster Presentation S279

 

E2. Mehmet Metin Altay, Serap Koç Özkan, Metin Kaplan, Fatih Kılıç, Asuman Erten, Murat Tandoğan, Emre Başer Hysteroscopy and vacuum aspiration for treatment of interstitial ectopic pregnancy not responding to methotrexate J Turk Ger Gynecol Assoc 2016; 17 2016 TAJEV / Poster Presentation S281

 

E3. Seval Yılmaz Ergani, Rahmi Sinan Karadeniz, Özge Sever, Mehmet Metin Altay

Familial Mediterranean Fever affect onto fetal kidney: A case report J Turk Ger Gynecol Assoc 2016; 17 2016 TAJEV / Poster Presentation S296

 

E4. Bora Çoşkun, Rıza Dur, Eda Özden, Abdurrahman Alp Tokalıoğlu, Murat Tandoğan, Metin Altay Laparoscopic surgery for ectopic pregnancy in the stump of a previous salpingectomy site-tubal stump pregnancy J Turk Ger Gynecol Assoc 2016; 17 2016 TAJEV / Poster Presentation S309

E5. Rıza Dur, Okan Aytekin, Bora Çoşkun, Erdem Fadıloğlu, Buğra Çoşkun, Metin Altay Ovarian ectopic pregnancy with contralateral dermoid cyst: case report J Turk Ger Gynecol Assoc 2016; 17 2016 TAJEV / Poster Presentation S324

E6. Rıza Dur, Gülşah Tiryaki, Bora Coşkun, Mehmet Ünsal, Metin Kaplan, Metin Altay Heterotopic pregnancy case report J Turk Ger Gynecol Assoc 2016; 17 2016 TAJEV / Poster Presentation S330

E7. Derya Akdağ Cırık, Rıza Dur, Füsun Bocutoğlu, Nazife Kartal, Metin Kaplan, Metin Altay. Ruptüre olmamış rudimenter horn gebeliğinin ilk trimesterdeki ultrasonografik tanısı: iki olgu sunumu S-015 Palandöken Kadın Doğum Kongresi Sözlü Bildiri 2016, 3-6 Mart, Erzurum

E8. Derya Akdağ Cırık, Füsun Bocutoğlu, Mehmet Metin Altay, Orhan Gelisen, Metin Kaplan, Okyar Erol, Volkan Kurtaran Amniotik band sendromu ve nadir görülen bir subtipi: ekstremite vucut duvar kompleksi olgusu (limb body wall complex) Etlik Zubeyde Hanim Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erken Gebelik Kliniği, Ankara, Türkiye 13. TJOD Kongresi ve FGOM Kongresi Antalya, 2015

E9. Derya Akdağ Cırık, Füsun Bocutoğlu, Mehmet Metin Altay, Orhan Gelisen, Volkan Kurtaran Metotreksat tedavisi altında gerilemede iken rüptüre olan tubal ektopik gebelik: iki olgu sunumu. Etlik Zubeyde Hanim Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erken Gebelik Kliniği, Ankara, Türkiye 13. TJOD Kongresi ve FGOM Kongresi Antalya, 2015

E10. Derya Akdağ Cırık, Tugba Kınay, Ugur Keskin, Eda Ozden, Metin Altay, Orhan Gelisen Reürren ektopik gebeliklerde tek doz metotreksat tedavi protokolü ilk ektopik gebeliklere göre daha mı başarısız? Etlik Zubeyde Hanim Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erken Gebelik Kliniği, Ankara, Türkiye; 13. TJOD Kongresi ve FGOM Kongresi Antalya, 2015

E11. Y. Aytaç Tohma, Derya Turgut, Metin Altay, Selcan Coşkun, Eylem Ünlübilgin, Okyar Erol, Orhan Gelişen, Leyla Mollamahmutoğlu. İkinci Trimester Umbilikal Kord Sarmal İndeksinin Perinatal Sonuçları Belirlemedeki Rolü 1. Ankara Doğumevleri Günleri, 6-9 Haziran, Trabzon.2013

E12.   Şule Atalay, Mehmet Metin Altay, Ahmet Okyar Erol, Duygu Kavak, Yıldız Reis Akdaş, Orhan Gelişen, Leyla Mollamahmutoğlu.Antenatal Tanı Konan Konjenital Diafragma Hernisi: Olgu Sunumu. 1. Ankara Doğumevleri Günleri, 6-9 Haziran, Trabzon.2013

E13.   Y. Aytaç Tohma, Derya Turgut, Metin Altay, Eser Çolak, Eylem Ünlübilgin, Okyar Erol, Orhan Gelişen, Leyla Mollamahmutoğlu.İkinci Trimester Kord Kalınlığının Perinatal Sonuçları Belirlemedeki Rolü 1. Ankara Doğumevleri Günleri, 6-9 Haziran, Trabzon.2013

E14.   R. Sinan Karadeniz, M. Metin Altay, Duygu Kavak, Tuba Zengin, A. Okyar Erol, Orhan Gelişen Aile Planlaması Polikliniğimize İstemli Gebelik Sonlandırılması İçin Başvuran Çiftlerin Kürtaj ve Aile Planlaması Yöntemlerine Bakışları 1. Ankara Doğumevleri Günleri, 6-9 Haziran, Trabzon.2013

E15. R. Sinan Karadeniz, M. Metin Altay, Serdinc Ozdogan, Ozgur Akkurt, Melih Akkuş, Nazlı Turkcan, A. Okyar Erol, Tugba Ensari. 1. Ankara Doğumevleri Günleri, 6-9 Haziran, Trabzon.2013

E16.   R. Sinan Karadeniz, M. Metin Altay, Serdinç Özdoğan, Özgür Akkurt, Melih Akkuş, Nazlı Türkcan, A. Okyar Erol, Tuğba Ensari Plasenta Dekolmanı Olgularında Perinatal Sonuçlar 1. Ankara Doğumevleri Günleri, 6-9 Haziran, Trabzon.2013

E17. Altay M. Metin, Erol A. Okyar, Saltek Sevil, Gelişen Orhan, Göktolga Ümit. İkinci trimester tarama öncesinde ultrasonografide saptanan bir Meckel Gruber sendromu olgusu. 7. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, İstanbul, 2010.

E18. Dündar Betül, Altay Metin, Gelişen Orhan, Kurtaran Volkan, Erol Okyar. Primer abdominal yerleşimli gebeliğe laparoskopik yaklaşım: olgu sunumu. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2010.

E19. Ertürk Nazile, Altay M. Metin. Fetal barsak genişlemesi her zaman obstrüksiyon işareti mi? 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2010

E20. Özkaya Enis, Altay Metin, Gelişen Orhan, Haberal Ali, “İlk trimesterde saptanan subkoryonik hematom varlığının gebelik prognozuna etkisi ” 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 33, Girne-KKTC, 2009.

E21. Karadeniz R.Sinan, Karadağ Burak, Altay Metin, Gelişen Orhan, “T.C.S.B. Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi erken gebelik servisinde 2008 yılında yapılan ilk trimester küretajların genetik inceleme sonuçları ” 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 40, Girne-KKTC, 2009.

E22. Gökçağ Polat Öznur, Gelişen Orhan, Sipahioğlu Haydar, Altay Metin, Dölen İsmail, “Gebelikte idrar yolu enfeksiyonu tedavisinde tek doz fosfomisin trometamol (Monurol) ile orta süreli (5-7 gün) ampisilin sulbaktam kullanımının karşılaştırılması ” 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 58, Girne-KKTC, 2009.

E23. Altay M. Metin, Karadeniz R Sinan, Erol A. Okyar, Karasu Yetkin, Haberal Ali, “Bir olgu dolayısıyla oligohidramnios varlığında ultrasonografik incelemenin majör fetal anomalileri tespit etmedeki yetersizliği”, 6. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 102-103, Antalya, 2008.

E24. Altay M. Metin, Karadeniz R Sinan, Erol A. Okyar, Karasu Yetkin, Haberal Ali, “Prenatal tanı konulan ve erken yenidoğan döneminde başarılı bir şekilde tedavi edilen bir izole gastroşizis olgusu”,  6. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 100-101, Antalya, 2008.

E25. Karçaaltıncaba Deniz, Kandemir Ömer, Yalvaç Serdar, Altay Metin, Dede Hülya, Akdağ Derya, “Gün aşımı olgularında dinoproston kontrollü salınımlı ovülün fetal ve uterin arter doplerleri üzerine etkisi ” 11. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 210, Antalya, 2007.

E26. Karadeniz R Sinan, Altay M. Metin, Sarıcı Saynur, Hızlı Deniz, Haberal Ali, “The effect of maternal smoking on placental and fetal parameters”, 4. TJOD Kongresi, 5, Antalya, 2006.

E27. Karadeniz R Sinan, Altay M. Metin, Bayoğlu Tekin Yeşim, Seçilmiş Kerimoğlu Özlem,Deveci Z. Sema, Haberal Ali, “Tekrarlayan gebelik kayıpları olan olgularda trombofilik faktörlerin incelenmesi: Üç kayıp beklenmeli mi?”, 4. TJOD Kongresi, 5, Antalya, 2006.

E28. Karadeniz R Sinan, Karaçay Özlem, Altay M. Metin, Dur Rıza, Gelişen Orhan, “Atipik RKM olgusunda Marfan sendromu birlikteliği”, 7. Uludağ Kış Kongresi, 222, Bursa, 2005.

E29. Karadeniz R Sinan, Altay M. Metin, Karaçay Özlem, Gelişen Orhan, “Uterin yokluk ile gelen iki olguda ayırıcı tanı”, 7. Uludağ Kış Kongresi, 231, Bursa, 2005.

E30. Altay M. Metin, Can Adile, Üngörmüş Asiye, Polat Ayşe, Haberal Ali, “Socio-demographic characteristics of married adolescent pregnant women”, 4th International Congress of Reproductive Health and Family Planning, 248, Ankara, 2005.

E31. Karadeniz R Sinan, Solaroğlu Ayşe, Altay M. Metin, Özdeğirmenci Özlem, Gelişen Orhan, Haberal Ali, “Parazitik omental müsinöz kistadenom: Olgu sunumu”, XI. TİVAK ve I. Türk-Fransız Üreme Tıbbı ve İnfertilite Kongresi, 29, Ankara, 2004.

E32. Altay M. Metin, Öztürk Nezahat, Çakır Leyla, Deveci Sema, Kandemir Ömer, Haberal Ali, “Adölesanda izole tuba torsiyonu: Vaka sunumu”, XI. TİVAK ve I. Türk-Fransız Üreme Tıbbı ve İnfertilite Kongresi, 41, Ankara, 2004.

E33. Altay M. Metin, Öztürkoğlu Esmen, Atasay Bülent, Başkan Bahar, Gelişen Orhan, Haberal Ali, “Unicornuate uterus with a functioning non-communicating laterally dislocated rudimentary horn and ipsilateral renal agenesis: A case report”, 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 51, Ankara, 2004.

E34. Altay M. Metin, Karadeniz R Sinan, Ünlübilgin Eylem, Haberal Ali, “Endometriomalarda second look laparoskopi sonuçlarımız”, V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, 126, Antalya, 2003.

E35. Altay M. Metin, Karadeniz R Sinan, Örnek Türkan, Çil Aylin, Haberal Ali, “Pregnancy following endometrial resectoscopic ablation: A case report”, V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, 153, Antalya, 2003.

E36. Kocak Müberra, Dilbaz Berna, Öztürk Nilgün, Dede Suat, Altay M. Metin, Dilbaz Serdar, Haberal Ali, “Laparoscopic management of ovarian dermoid cysts: A review of 35 cases”, V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, 163, Antalya, 2003.

E37. Dilbaz Berna, Koçak Müberra, Ödemiş İlkay, Dede Suat, Altay M. Metin, Haberal Ali, “Laparoscopically assisted vaginal hysterectomy (LAVH): Analysis of 22 consecutive cases”, V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, 99, Antalya, 2003.

E38. Karadeniz R Sinan, Koç Sevgi, Altay M. Metin, Ünlübilgin Eylem, Kahraman Bülent G., Köse Faruk, Haberal Ali, “Molar ektopik gebelik ve spontan uterin perforasyon”, XV. Ulusal Kanser Kongresi, 92, Antalya, 2003.

E39. Karadeniz R Sinan, Altay M. Metin, Ünlübilgin Eylem, Kahraman Bülent G., Örnek Türkan, Erdoğan Zuhal, Haberal Ali, “137 Endometrial hiperplazi olgusunun değerlendirilmesi”, XV. Ulusal Kanser Kongresi, 95, Antalya, 2003.

E40. Koçak Müberra, Öztürk Nilgün, Demir Berfu, Altay M. Metin, Dede Suat, Dilbaz Berna, “Postmenopozal adneksial kitle saptanan seçilmiş olgularda laparoskopik girişim güvenli midir?: Retrospektif klinik çalışma”, 2nd International & 5th National Congress on Menopause & Osteoporosis, p-31, İstanbul, 2002.

E41. Altay M. Metin, Tosun Miğraci, Akgül M. Akif, Haberal Ali, “Spontan heterotopik gebelik: Bir olgu sunumu”, I. Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 51, Antalya, 1996.

E42. Altay M. Metin, Akgül M. Akif, Haberal Ali, “Laparoskopik tubal sterilizasyonu takiben görülen ektopik gebelik: Bir olgu sunumu”, I. Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 90, Antalya, 1996.

E43. Altay M. Metin, Tosun Miğraci, Haberal Ali, “Meme kanseri risk faktörü olarak ilk term gebeliklerde estradiol ve prolaktin düzeylerinin incelenmesi”, 5. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 38, İstanbul, 1996.

 

KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI

1.      Çoğul Gebelikler Bölüm 41 Orhan Gelişen, M. Metin Altay, İ. Burak Gültekin, In: Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi 3. Baskı, Editörler: M Nedim Çiçek, Cemalettin Akyürek, Çetin Çelik, Ali Haberal. Atlas Kitapçılık, Ankara, 2012: 493-504.

2.      Preterm Eylem Bölüm 70 Orhan Gelişen, M. Metin Altay, A. Akın Sivaslıoğlu, In: Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi 3. Baskı, Editörler: M Nedim Çiçek, Cemalettin Akyürek, Çetin Çelik, Ali Haberal. Atlas Kitapçılık, Ankara, 2012: 845-854.

KİTAP BÖLÜMÜ ÇEVİRİSİ

1.      Normal Travay ve Doğum, Operatif Doğum ve Malprezentasyonlar Bölüm 5 Çeviri: M. Metin Altay, in: Johns Hopkins Jinekoloji ve Obstetrik El Kitabı 2. Baskı, Çeviri Editörleri: Kubilay Vicdan, Ahmet Zeki Işık, Cem Akarsu, Arzu Vicdan, Atlas Kitapçılık, Ankara, sayfa 77-95.

2.      Fetal Değerlendirme, Bölüm 6 Çeviri: M. Metin Altay, in: Johns Hopkins Jinekoloji ve Obstetrik El Kitabı 2. Baskı, Çeviri Editörleri: Kubilay Vicdan, Ahmet Zeki Işık, Cem Akarsu, Arzu Vicdan, Atlas Kitapçılık, Ankara, sayfa 96-99.

3.      Obstetrik Analjezi ve Anestezi, Bölüm 21, Çeviri: M. Metin Altay, in: Johns Hopkins Jinekoloji ve Obstetrik El Kitabı 2. Baskı, Çeviri Editörleri: Kubilay Vicdan, Ahmet Zeki Işık, Cem Akarsu, Arzu Vicdan, Atlas Kitapçılık, Ankara, sayfa 244-249.