Doç. Dr. Yeşim ALTAY

Doç. Dr. Yeşim ALTAY

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

0850 308 8385

yesim.altay@ufuk.edu.tr

RANDEVU ALIN

Özgeçmiş

Doç . Dr.    Yeşim Altay

Göz Hastalıkları

EĞİTİM

 

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1983-1990

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Göz Kliniği 1994-1997

MESLEKİ DENEYİM

Ankara Numune Hastanesi 1991-1997

Etimesgut  Devlet Hastanesi 1998-2013

Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi göz kliniği 2013-2016

Ufuk Üniversitesi Dr Rıdvan Ege Hastanesi 2016-Halen

 

TIBBİ İLGİ ALANLARI

Kornea Hastalıkları

Okuloplasti

Glokom

Katarakt

Kontakt Lens

Şaşılık

Retina Hastalıkları

 

ÜYELİKLER

Türk Tabibler Birliği

Türk Oftalmoloji Derneği

 

YAYINLAR

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Tıpta Uzmanlık Tezi

Fatih Durusoy.’’Pseudoexfoliasyon sendromlu hastalarda aortik stiffnes indexi’’/2023

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

A1. Bilgihan K, Yesilirmak N, Altay Y, Yuvarlak A, Ozdemir HB. Conventional Corneal Cross-Linking versus Transepithelial Diluted Alcohol and Iontophoresis-Assisted Corneal Cross-Linking in Progressive Keratoconus. Cornea. 2017;36(12):1492-1497.

A2. Altay Y, Balta O, Burcu A, Ornek F. Hybrid Contact Lenses for Visual Managements of Patients after Keratoplasty. Niger J Clin Pract 2017; DOI: 10.4103/njcp.njcp_103_17.

A3.Altay Y, Tamer S, Kaya AS, Balta O, Burcu A, Ornek F. The outcome of penetrating keratoplasty for corneal scarring due to herpes simplex keratitis. Arq Bras Oftalmol. 2017;80(1):41-45.

 A4. Altay Y, Balta O, Demirok G, Burcu A, Balta OB, Ornek F. Agreement between Corneal Thickness Measurements Using Pentacam Scheimpflug Camera, Noncontact Specular Microscopy, and Ultrasonographic Pachymetry in Diabetic Patients. Curr Eye Res. 2017;42(2):187-194.

A5. Demirok G, Kocamaz MF, Topalak Y, Altay Y, Tabakci B, Şengün A. Changes in the Macular Ganglion Cell Complex Thickness and Central Macular Thickness after Argon Laser Panretinal Photocoagulation. Semin Ophthalmol. 2017;32(6):759-763.

A6. Demirok G, Kocamaz F, Topalak Y, Altay Y, Sengun A. Macular ganglion cell complex thickness in acute and chronic central serous chorioretinopathy. Int Ophthalmol. 2017;37(2):409-416.

A7. Altay Y, Tamer S, Burcu A, Balta O. Amniotic membrane transplantation in bacterial and herpetic stromal keratitis Turk J Med Sci 2016 Feb 17 ;46(2):457-62.

A8. Altay Y, Balta O. Intraoperative application of 5-fluorouracil and mitomycin c as chemoadjuvants in primary pterygium surgery Turk J Med Sci 2016 Feb 17 ;46(2):321-7.

A9. Altay Y, Burcu A, Aksoy G, Özdemir ES , Ornek F. Changing indications and techniques for corneal transplantations at a tertiary referral center in Turkey, from 1995 to 2014. Clinical Ophthalmology 2016; 10: 1007-1013.

A10. Altay Y, Altay MM, Demirok G, Balta O, Bolu H. Measurements of pupillary diameter and wavefront aberrations in pregnant women. Scientifica 2016;2016:4129524. DOI:10.1155/2016/4129524.

 

A11. Altay Y , Burcu A, Balta O, Ornek F. Changes in anterior segment parameters after penetrating keratoplasty for keratoconus. British Journal of Medicine & Medical Research 2016; 18(3): 1-5.

A12. Altay Y, Kocamaz F, Topalak Y, Altıaylık Ozer P, Ozturk S, Sengun A. Evaluation of optical coherence tomography findigs in idiopathic parafoveal telangiectasia type 2. British Journal of Medicine & Medical Research .2016;18(5):1-7.

A13. Demirok G, Ozturk S, Muslehiddinoglu I, Topalak Y, Yenice E, Tabakci B, Altay Y, Sengun A, Turacli E. The correlation of choroidal thickness and ocular pulse amplitude in non-exudative age-related macular degeneration Turkish Journal of Geriatrics 2015;18(3):211-216

A14. Altay Y, Burcu A, Ornek F. The change in central corneal thickness after successfull control of hyperglycemia in diabetic patients. International Eye Science 2014; 14(4): 575-578.

A15. Tomaç S, Altay Y. Near Stereoacuity: Development in Preschool Children. Binocular Vision And Strabismus. 2000;15(3):221-227

A16. Karamursel Akpek E, Ertoy D, Aslan Altay Y, Hasıripi H, Recep OF Invasive squamous cell carcinoma of the conjunctiva: A case report. Annals of Ophthalmology 1996 ;28(6):364-366

A17.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 

B1. Özgür Balta, Yeşim Altay , Gülizar Demirok, Öykü Balta, Ayşe Burcu, Firdevs Örnek. Agreement between corneal thickness measurements using Pentacam Scheimpflug camera, Non-contact Specular Microscopy, and Ultrasonographic pachymetry in diabetic patients. XXXIV Congress of the ESCRS 2016 Copenhagen

B2. Altun S, Erdem U, Altay Yesim, Mutlu FM, İlhan A. A novel surgical procedure to correct high astigmatism with minimum tissue ablation. 45th European Contact Lens and Ocular Surface (ECLSO) Congress, 2015.

B3. Altay Yesim, Kaya AS, Balta O, Burcu A, Ornek F. New generation hybrid contact lenses for the management of irregular corneas after keratoplasty. 45th European Contact Lens and Ocular Surface (ECLSO) Congress, 2015.

B4. Altay Yesim, Tamer S, Burcu A, Balta O, Ornek F. Amniotic membrane transplantation in bacterial and herpetic stromal keratitis. 45th European Contact Lens and Ocular Surface (ECLSO) Congress, 2015.

B5. Erdem U, Altun S, Altay Yesim, Dağlı S, İlhan A. Refractive outcomes of topography-guided mini-photorefractive keratectomy (PRK) and corneal cross-linking (CXL) in keratoconus patients. 45th European Contact Lens and Ocular Surface (ECLSO) Congress, 2015.

B6. Altay Yesim, Burcu A, Balta O, Ornek F. Asymmetry between eyes in keratoconus according to severity of disease. 45th European Contact Lens and Ocular Surface (ECLSO) Congress, 2015.

 

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Altay Y, Bolu H. Sensitivity and Specificity of Main Parameters of Corneal Topography for Discriminating the Severity of Keratoconus. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2017. DOI: 10.5336/ophthal.2017-58053.

D2. Altay Y. Ipsilateral Rotational Autokeratoplasty. J Clin Anal Med 2016;7(5):753-6.

D3. Demirok G, Topalak Y, Kocamaz F, Ozturk S, Altay Y, Sengun A. Tedavi almamış diabetik maküler ödemli gözlerde topikal Nepafenak damla kullanımının maküla kalınlığına etkisi. MN Oftalmoloji 2016; 23: 160-164.

D4. Altay Y, Burcu A, Balta O, Ornek F. Bilateral Keratokonuslu Hastalarda Keratokonus Evresine Göre Asimetrinin Değerlendirilmesi MN Oftalmoloji 2015; 22(3): 149-152.

D5. Altay Y, Balta O, Burcu A, Ornek F. Bir gözü keratokonus nedeniyle keratoplasti yapılan hastaların diğer gözlerinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J. Ophthalmol 2015; 24(4): 217-221.

D6. Altay Y, Balta O, Burcu A. Dense Persistent Pupillary Membrane in an Adult Patient. J Clin Anal Med 2014;5(suppl 3): 397-9.  DOI: 10.4328/JCAM.3204

D7. Altay Y, Bicakci H. The Success Rate of Endocanalicular Laser Dacryocystorhinostomy with Two Different Mitomycin-C Application.

 J Clin Anal Med 2015;6(1): 25-8.  DOI: 10.4328/JCAM.1684

D8. Altay Y, Petricli S, Ugurlu N. Intraoperative Application of 5-Fluorouracil and Mitomycin-C in Primary Pterygium Surgery and Its Effect on the Fibroblast Counts of Conjunctival Biopsies. J Clin Anal Med 2014;5(1): 4-7. DOI: 10.4328/JCAM.1184

D9. Altay Y, Ugurlu N, Sengun A. Optical Coherence Tomography Findings in A Case with Congenital Retinoschisis Retina-Vitreus 2013; 21: 131-34

D10. Hamurcu MŞ, Şengün A, Güven D, Akbatur H, Altay Y Vogt-Koyanagi-Harada sendromu Retina-Vitreus 2000; 8: 176-180.

D11. Tomaç S. Altay Y, Hasıripi H. Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarda Stereopsis Gelişimi Medical Network Oftalmoloji 1999; 6: 270-273

D12. Altay Y, Hasıripi H, Altay MM, M. Sert MB. Yenidoğanlarda doğum travmalarına bağlı subkonjunktival ve retinal hemorajiler. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi Mart 1996 ; 5(1): 36-38.

D13. Altay Y, Kalaycı D, Sarıkatipoğlu H, Hasıripi H. Kedi tırmığı hastalığına bağlı bir nöroretinit olgusu. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 1996; 5: 380-382

D14. Sarıkatipoğlu H, Karakurt A, Recep OF, Altay Y. Primer açık açılı glokom ve kapsüler glokomlu olgularda iki taraflı tutulumun değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 1996; 5: 197-199

D15. Kükner Ş, Soykan E, Mutluay AH, Fırat E, Özkan SS, Altay Y. Lakrimal kese ultrasonografisi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 1993; 1(2): 92-4.

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Atike Burçin Tefon, Yeşim Altay, Nilufer Yeşilırmak, Hüseyin Baran Özdemir, Kamil Bilgihan. Fotorefraktif Keratektomi sonrası 20. yılda In Vivo Konfocal Mikroskopik Muayene. 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 25-29 Ekim 2017 Antalya

E2. Yeşim Aslan Altay, Fatih Mehmet Kocamaz, Yasemin Topalak, Pınar Altıaylık Özer, Ahmet Şengün Comparison of two different soft contact lens wearers by Contact Lens Dry Eye Questionnaire-8 (CLDEQ-8)
51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 25-29 Ekim 2017 Antalya

E3. Pınar A Özer, Yeşim Altay, Mehmet Fatih Kocamaz, Yasemin Topalak, Sertaç Öztürk, Ahmet Şengün. Management of photophobia induced continious Bell's phenomenon with tinted contact lenses in a case with bilateral   congenital aniridia. 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 25-29 Ekim 2017 Antalya

E4. Mehmet Fatih Kocamaz , Pınar A Özer, Yasemin Topalak ,Yeşim Altay, Sertaç Öztürk,Ahmet Şengün. Maküler skisizin eşlik ettiği bilateral kaviter optik disk anomalisi. 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 25-29 Ekim 2017 Antalya

E5. Yasemin Topalak , Mehmet Fatih Kocamaz ,Pınar A Özer,Yeşim Altay, Sertaç Öztürk,Ahmet Şengün. Bir olgu ile çocukluk çağında fotofobi-allerjik konjonktivitten kon distrofisine. 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 25-29 Ekim 2017 Antalya

E6. Yeşim Altay, Hülya Bolu. Sensitivity and specificity of main parameters for discriminating the severity of keratoconus by Pentacam topography. 50.TOD Ulusal Kongresi 9-13 Kasım 2016 Antalya

E7. Yeşim Altay, Fatih Kocamaz, Yasemin Topalak, Pınar Altıaylık Özer, Sertaç Öztürk, Ahmet Şengün. Evaluation of optical coherence tomography findigs in idiopathic parafoveal telangiectasia type 2. 50.TOD Ulusal Kongresi 9-13 Kasım 2016 Antalya

E8. Mehmet Fatih Kocamaz, Yeşim Altay, Yasemin Topalak, Pınar Altıaylık Özer, Sertaş Öztürk, Ahmet Şengün. Bir Olgu ile Okült Maküler Distrofi 50.TOD Ulusal Kongresi 9-13 Kasım 2016 Antalya

E9. Sertaç Öztürk, Mehmet Fatih Kocamaz, Yasemin Topalak, Yeşim Altay, Ahmet Şengün Perifoveal Tam Kat Makula Deliği 50.TOD Ulusal Kongresi 9-13 Kasım 2016 Antalya

E10. Yasemin Topalak, Yeşim Altay, Mehmet Fatih Kocamaz, Pınar Altıaylık Özer, Sertaş Öztürk, Ahmet Şengün SD-OCT'de Çift Fovea Artefaktı 50.TOD Ulusal Kongresi 9-13 Kasım 2016 Antalya

E11. Fatih Kocamaz, Yeşim Altay, Yasemin Topalak, Pınar Altıaylık Özer, Sertaş Öztürk, Ahmet Şengün. Adalumimab tedavisine sekonder toksik keratopati. 39. Bahar Sempozyumu  Kornea ve Oküler Yüzey 27-29 Mayıs 2016 İstanbul.

E12. Yeşim Altay, Ayşe Burcu, Sencer Kaya, Firdevs Ornek. Keratoplasti ameliyatı sonrası oluşan irregüler kornealarda yeni jenerasyon hibrid kontakt lens uygulamaları. 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Kasım 2015 Antalya.

E13. Gözde Aksoy, Ayşe Burcu, Yeşim Altay, Evin Şingar, Firdevs Örnek. Kornea yama greftleri. 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Kasım 2015 Antalya.

E14. Ayşe Burcu, Sencer Kaya, Yeşim Altay, Evin Şingar, Firdevs Ornek. İleri pellusid marjinal dejenerasyonda lameller wedge rezeksiyon. 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Kasım 2015 Antalya.

E15. Salih Altun, Yeşim Altay, Uzeyir Erdem, Abdullah İlhan, Selim Dağlı. Keratokonuslu hastalarda topografiye dayalı minifotorefraktif keratektomi (PRK) ve korneal çapraz bağlama (CXL) tedavisinin refraktif sonuçları. 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Kasım 2015 Antalya.

E16. Yeşim Altay, Gözde Aksoy, Ayşe Burcu, Mustafa Onat, Özgür Balta, Züleyha Akkaya, Evin Şingar, Firdevs Örnek Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1995-2015 yılları arasında keratoplasti endikasyonlarının ve keratoplasti tekniklerinin değerlendirilmesi. 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Kasım 2015 Antalya.

E17. Ayşe Burcu, Züleyha Yalnız Akkaya, Emine Atik, Evin Şingar Özdemir, Yeşim Aslan Altay, Firdevs Örnek. Fungal keratit tedavisinde intrakamaral varikanazol enjeksiyonu. TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014 Antalya.

E18. Yeşim Aslan Altay, Ayşe Burcu, Sema Tamer, Özgür Balta, Elif Yusufoğlu, Züleyha Yalnız Akkaya, Evin Şingar Özdemir, Firdevs Örnek Herpetik ve bakteriyel keratitli hastalarda amnion membran transplantasyonu. TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014 Antalya.

E19. Evin Şingar Özdemir, Ayşe Burcu, Barış Oral, Yeşim Aslan Altay, Züleyha Yalnız Akkaya, Firdevs Örnek 'İthal edilen ve kendi göz bankamızdan temin edilen donör kornealar ile yapılan penetran keratoplasti sonuçlarımız' TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014 Antalya.

E20. Emine Atik, Ayşe Burcu, Züleyha Yalnız Akkaya, evin Şingar Özdemir, Yeşim Aslan Altay, Firdevs Örnek. Otomatize ön lamellar keratoplasti sonuçlarımız. TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014 Antalya.

E21. Üzeyir Erdem, Yeşim Aslan Altay, Salih Altun. In vivo korneal limbal rekonstrüksiyon: total limbal neovaskülarizasyonlu her olguda limbal transplantasyon gerekli mi? TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014 Antalya.

E22. Rabia Göktaş, Evin Şingar Özdemir, Yeşim Aslan Altay, Züleyha Yalnız Akkaya, Ayşe Burcu, Firdevs Örnek Crosslink işleminin makula kalınlığı üzerine etkisi. TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014 Antalya.

E23. Rabia Göktaş, Ayşe Burcu, Züleyha Yalnız Akkaya, Evin Şingar Özdemir, Yeşim Aslan Altay, Firdevs Örnek. Skleral fiksasyon intraoküler lens ile kombine penetran keratoplasti sonuçlarımız. TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014 Antalya.

E24. Yeşim Aslan Altay, Özgür Balta, Ayşe Burcu, Evin Şingar Özdemir, Firdevs Örnek. Bilateral keratokonuslu hastalarda keratokonus evresine göre asimetrinin değerlendirilmesi. TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014 Antalya.

E25. Özgür Balta, Yeşim Aslan Altay, Ayşe Burcu, Evin Şingar Özdemir, Firdevs Örnek. Bir gözü keratokonus nedeniyle keratoplasti yapılan hastaların diğer gözlerinin değerlendirilmesi. TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014 Antalya.

E26. Emine Atik, Evin Şingar Özdemir, Yeşim Aslan Altay, Züleyha Yalnız Akkaya, Ayşe Burcu, Firdevs Örnek. Crosslink işleminin endotel hücre sayısı üzerine etkisi. TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014 Antalya.

E27. Ahmet Kaderli, Züleyha Yalnız Akkaya, Evin Şingar Özdemir, Yeşim Aslan Altay, Ayşe Burcu, firdevs Örnek. Göze temas etmeyen speküler mikroskop ve ultrasonik pakimetri ile yapılan kornea kalınlık ölçümlerinin uyumu. TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014 Antalya.

E28. Ahmet Kaderli, Evin Şingar Özdemir, Ayşe Burcu, Yeşim Aslan Altay, Züleyha Yalnız akkaya, firdevs Örnek. Rekeratoplasti endikasyonları ve sonuçları. TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014 Antalya.

E29. Sema Tamer, Ayşe Burcu, Züleyha Yalnız Akkaya, Evin Şingar Özdemir, Yeşim Aslan Altay, Firdevs Örnek. Penetran keratoplasti sonrası katarakt cerrahisi. TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014 Antalya.

E30. Evin şingar Özdemir, Ayşe Burcu, Yeşim Aslan Altay, Züleyha Yalnız Akkaya, Firdevs Örnek. Desmatosel tedavisinde amnion membran transplantasyonu ve penetran keratoplasti. TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014 Antalya.

E31. Barış Oral, evin şingar Özdemir, Ayşe Burcu, Yeşim Aslan Altay, Züleyha Yalnız Akkaya, firdevs Örnek. Penetran keratoplasti sonrası travmaya bağlı gelişen yara yeri ayrılması nedenleri ve prognozu. TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014 Antalya.

E32. Yeşim Altay, Ayşe Burcu, Firdevs Örnek. Diabetik hastalarda hipergliseminin kornea kalınlığına etkisi. 47. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya.

E33. Hüseyin Bıçakçı, Yeşim Altay. The use of mitomycın-c alone in endocanalicular multidiode  laser dacryocystorhinostomy without silicone tubing. 44. Ulusal Türk Oftalmoloji Derneği Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya.

E34. Tomaç S, Altay Yeşim. Okulöncesi dönemdeki çocuklarda stereopsis gelişimi. 31. Ulusal TOD kongresi, 15-20 Eylül 1998, Bursa.

E35. Defne Kalaycı, Nursabah Başcı, Yeşim Altay, Hikmet Hasıripi, Atilla Bozkurt. Kontakt lense emdirilmiş topikal ciprofloxacin' in ön kamara sıvısına geçişi. XXX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, 14-18 Eylül 1996, Antalya.

E36. Hikmet Sarıkatipoğlu, Ahmet Karakurt, Ömer Faruk Recep, Yeşim Altay Primer açık açılı glokom ve kapsüler glokomlu olgularda iki taraflı tutulumun değerlendirilmesi. XXX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, 14-18 Eylül 1996, Antalya.

E37. Defne Kalaycı, Yeşim Altay, Hikmet Sarıkatipoğlu, Dilek Güven, Hikmet Hasıripi. Afak ve fakik retina dekolmanlarının yayılım hızı ve klinik özellikleri. XXX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, 14-18 Eylül 1996, Antalya.

E38. Yeşim Altay, Defne Kalaycı, Nazan Bozdoğan, Cüneyt Kabadayı, Hikmet Hasıripi. Primer pterjium cerrahisinde intraoperatif 5-fluorouracil uygulaması. XXX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, 14-18 Eylül 1996, Antalya.

 

 

KİTAP BÖLÜMÜ ÇEVİRİSİ

Çeviren: Dr. Yeşim Altay Bölüm 9. OPD-Tarama III: Kornea Topografisi ve Wavefront Aberometrinin Kombine Edilmesi. Harkaran S Bains and Damien Gatinel sayfalar: 201-216. KORNEA TOPOGRAFİSİ teoriden pratiğe Editörler: Aylin Kılıç, Cynthia J.