Dr. Öğr. Üyesi Elzem BOLKAN GÜNAYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Elzem BOLKAN GÜNAYDIN

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

0850 308 8385

elzembolkan@yahoo.com

RANDEVU ALIN

Özgeçmiş

Adı Soyadı: Elzem Bolkan Günaydın

Doğum Tarihi: 22.06.1987

EĞİTİM

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi

2004-2011

Uzmanlık

Tıp Fakültesi-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Gazi Üniversitesi

2011-2016

MESLEKİ DENEYİM

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Uzman doktor

Gaziantep Nizip İlçe Devlet Hastanesi

2017-2019

Öğretim görevlisi doktor

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

2020-2022

Doktor öğretim üyesi

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

2022-Halen

İDARİ GÖREVLER

Başhekim Yardımcısı-Ufuk Üniversitesi Dr.Rıdvan Ege Hastanesi (03.11.2022-21.02.2023)

 1. Palyatif Bakım Merkezi görevli doktoru- Ufuk Üniversitesi Dr.Rıdvan Ege Hastanesi (22.11.22-Halen)

3. Akademik Gelişim Proje Değerlendirme Grubu yedek üyesi- Ufuk Üniversitesi (12.10.22-Halen)

4. Hasta Güvenliği Komitesi üyesi- Ufuk Üniversitesi Dr.Rıdvan Ege Hastanesi (16.05.21-Halen)

5. Hastane Afet ve Acil Durum Organizasyon Şeması kapsamında Kurumlararası Koordinasyon Sorumlusu, Ufuk Üniversitesi Dr.Rıdvan Ege Hastanesi (07.04.22-Halen)

6. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü birim kalite sorumlusu, Ufuk Üniversitesi Dr.Rıdvan Ege Hastanesi (06.10.21-Halen)

7. Sosyal ve Tören Etkinlikleri Komitesi üyesi, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, (22.06.21-Halen)

Yabancı Diller

 İngilizce 

SERTİFİKALAR

 1. Kupa Uygulaması Sertifikası, Sağlık Bakanlığı, 2019
 2. Mezoterapi Uygulama Sertifikası, Sağlık Bakanlığı, 2021
 3. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Belgesi, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu, 2021
 4. Nöral terapi 1. basamak eğitimi (temel bilgiler) katılım sertifikası, Manuel Medikal Akademi, 2022
 5. Nöral terapi 2. basamak eğitimi (bozucu alanlar) katılım sertifikası, Manuel Medikal Akademi, 2022
 6. Uzmanlık Alanı: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı

Psoriazis hastalarında kas-iskelet sistemi ultrasonografisi ile subklinik entezit sıklığının değerlendirilmesi, 2016, Danışman: Prof.Dr. Feride Nur Göğüş

 

Akademik Ünvanlar:

 1. Öğretim Görevlisi Doktor- Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı (11 Ağustos 2020-8 Ağustos 2022)
 2. Doktor Öğretim Üyesi- Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı (8 Ağustos 2022-Halen)

ÜYELİKLER

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Üyeliği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği Üyeliği

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Üyeliği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Yumuşak Doku Hastalıkları ve Miyofasyal Ağrı Çalışma Grubu

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği El Rehabilitasyonu Çalışma Grubu

 

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Hareket Bozuklukları Çalışma Grubu

 

Ankara Pediatrik Ortopedi ve Rehabilitasyon Derneği

 

YAYINLAR

 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities):

 1. Bolkan Günaydın E., Aladağ P., Tecer D., Yenice IS., Adışen E., Göğüş FN. Ultrasonographic evaluation of subclinical enthesitis in patients with psoriasis. Int J Rheum Dis. 2020;23(6):744-752. doi:10.1111/1756-185X.13835.

 

 1. Günaydın, O., Bolkan Günaydın, E. Evaluation of hematological parameters related to systemic inflammation in acute and subacute/chronic low back pain. Biomarkers in Medicine, 2022; 16(1):31-40.

 

 1. Bolkan Günaydın, E., Öcalan, MÇ., Uzunkulaoğlu A., Ay, S. Evaluation of the functional status of the “unaffected” hand in hemiplegic patients. Neurology Asia, 2023 (yayın dergi tarafından kabul edilmiştir, basım sürecindedir).

 

 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 1. Bolkan Günaydın, E., Öcalan, MÇ., Uzunkulaoğlu A., Ay, S. Evaluation of the effects of the Covid-19 pandemic on pain, stress, sleep and quality of life in patients with chronic musculoskeletal pain. Gulhane Medical Journal, 2022;64:169-77.

 

 1. Bolkan Günaydın, E., Öcalan, MÇ., Günaydın O., Uzunkulaoğlu A., Ay, S. Assessment of pain, occupational fatigue, sleep and quality of life in nurses. Journal of Ankara University Faculty of Medicine, 2022; 75(2):239-247.

 

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 1. Bolkan Günaydın, E. Aladağ P., Tecer D., Yenice IS., Adışen E., Göğüş, FN. "Ultrasonographic evaluation of subclinical enthesitis in patients with psoriasis. 2016 ACR/ARHP Annual Meeting, November 11-16 2016, Washington DC. Poster presentation, abstract number:147.

 

 Yazılan uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 1. Bolkan Günaydın, E., (2022), “Erişkin Başlangıçlı Still Hastalığı”, Romatolojide Temel ve Klinik İlkeler (1.baskı), Bölüm 71, s:679-692, Hipokrat Yayıncılık, Ankara.

 

 1. Bolkan Günaydın, E., (2022), “Yaygın Ağrı Sendromları”, Romatolojide Temel ve Klinik İlkeler (1.baskı), Bölüm 84, s:861-878, Hipokrat Yayıncılık, Ankara.

 

 1. Bolkan Günaydın, E., Zinnuroğlu M. (2023), “Tuzak Nöropatilerde Kinezyobantlama”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Kinezyobantlama Çalışma Grubu, Kinezyobantlama Kitap Projesi (kitap basım aşamasındadır).

 

 1. Ay, S., Bolkan Günaydın, E., (2021), “Motor Nöron Hastalığı”, De Lisa’nın Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon İlkeleri ve Uygulamaları (Türkçe 1. Baskı), çev., Bölüm 23, s:501-519, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara.

 

 1. Ay, S., Bolkan Günaydın, E., (2022), “Erişkin Başlangıçlı Still Hastalığı”, Current Tanı ve Tedavi: Romatoloji 4.Baskı (Türkçe 1. Baskı), çev., Bölüm 14, s:166-169, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara.

 

 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 1. Bolkan Günaydın, E., Uzunkulaoğlu A., Ay, S. Evaluation of Covid-19 fear, anxiety and their effects in physiotherapy technician students. Journal of Physical Medicine & Rehabilitation Sciences, 2022; 25(1):42-51.

 

 1. Bolkan Günaydın, E., Ay, S. Evaluation of the Prognostic Role of the Systemic Immune Inflammation Index in Postmenopausal Osteoporosis. Journal of Physical Medicine & Rehabilitation Sciences, 2022; 25 (3):369-76.

 

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 1. Akbulut Aytürk, Ş., Bolkan, E., Zinnuroğlu, M., Kuruoğlu, R., Kaymak Karataş, G. Fasioskapulohumeral musküler distrofi: nadir görülen bir kanat skapula nedeni. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 27-31 Mart 2013, Antalya, poster sunum no: P-112.

 

 1. Bolkan Günaydın, E. Aladağ P., Tecer D., Yenice IS., Adışen E., Göğüş, FN. Psoriazis hastalarında kas-iskelet sistemi ultrasonografisi ile subklinik entezit sıklığının değerlendirilmesi. XVII. Ulusal Romatoloji Kongresi 24–30 Ekim 2016, Antalya. Poster sunum no:PS-075.

 

 1. Bolkan Günaydın, E. Psöriazis hastalarında sistemik immün inflamasyon indeksi, nötrofil-lenfosit oranı ve platelet-lenfosit oranının psöriatik artriti ön görmedeki prognostik rollerinin değerlendirilmesi. Istanbul-Derm-Gastro-Rheum Update Summit 2021, 25-27 Haziran 2021, online kongre, sözel sunum no: S-17.

 

 1. Bolkan Günaydın, E., Öcalan, MÇ., Uzunkulaoğlu A., Ay, S. Hemiplejik hastalarda sağlam elin fonksiyonel durumunun değerlendirilmesi. 3. FTR Kurs Günleri Kongresi, 9-12 Aralık 2021, Antalya, sözel sunum no: S-17.

 

 1. Bolkan Günaydın, E. Üniversite öğrencilerinde akıllı telefon ve internet bağımlılığı, fiziksel aktivite düzeyleri ile omurga ağrı ve fonksiyonları arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi. 8. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 9-13 Kasım 2022, Ankara, sözel sunum no:75.

 

 1. Bolkan Günaydın, E. Araştırma görevlisi hekimlerde postüral alışkanlık ve farkındalık ile omurga ağrıları, omurga fonksiyonları ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi. Karadeniz Romatoloji ve Ağrı Topluluğu Derneği Genç Adım Sempozyumu, 19-21 Mayıs 2023, Samsun, sözel sunum no:S5.

 

 1. Ünlü, Z., Ay, S, Bolkan Günaydın, E., Karapınar, TO. Fibromiyaljili Olgularda Lipödem Farkındalığı. 4. FTR Kurs Günleri Kongresi, 16-19 Mart 2023, Antalya, sözel sunum no: S-50.

 

    Diğer Yayınlar:

 1. Bolkan Günaydın, E., Günaydın, O., Aydemir Gülöksüz, EG. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Pratiğinde Sık Karşılaşılabilecek, COVID-19 ile İlişkili Kas-İskelet Sistemi Etkilenimleri ve Nörolojik Etkilenimler-Kısa Derleme. Journal of Physical Medicine & Rehabilitation Sciences, 2021; 24(2):164-8.
 1. Son üç yılda verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2020-2021

Güz

Lisans üstü:

Yüzeyel Isıtıcılar

 

Ön Lisans:

Nörolojik Rehabilitasyon

Çocuk Hastalıkları Rehabilitasyonu

 

 

1

 

 

14

14

 

 

 

 

56

56

 

4

 

 

42

46

 

İlkbahar

Lisans üstü:

Yürüyüş-Yürüyüş Analizi

Omuz ağrısına yaklaşım

 

Ön Lisans:

Hidroterapi-Balneoterapi

 

1

1

 

 

14

 

 

 

 

 

 

28

 

4

4

 

 

41

2021-2022

Güz

Lisans üstü:

Omuz ağrılarına yaklaşım

 

Lisans (FTR stajı 1.grup):

Rehabilitasyon tanımı ve fizik tedavi yöntemleri

Ankilozan Spondilit etyopatogenezi

Spondiloartropatilerin tanı ve tedavisi

Romatoid Artrit Etyopatogenezi

Romatoid Artrit tanı ve tedavisi

Akılcı ilaç kullanımı ve NSAİİ ilaç kullanımı

Hasta başı eğitim staj pratiği

 

1

 

 

2

 

1

1

2

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

3

 

 

24

 

24

24

24

24

24

 

24

 

 

 

Lisans (mesleki beceri eğitimi):

Kas-iskelet sistemi muayene becerisi

 

 

 

4

 

20

 

 

Lisans (sosyal sorumluluk projesi)

 

 

 

10

 

11

 

 

Ön Lisans:

Nörolojik Rehabilitasyon

Çocuk Hastalıkları Rehabilitasyonu

 

 

14

14

 

28

28

 

42

42

 

İlkbahar

Lisans üstü:

Spondiloartropatiler-Etyopatogenezi

 

Lisans (FTR stajı 2. ve 3.grup):

Rehabilitasyon tanımı ve fizik tedavi yöntemleri

Ankilozan Spondilit etyopatogenezi

Spondiloartropatilerin tanı ve tedavisi

Romatoid Artrit Etyopatogenezi

Romatoid Artrit tanı ve tedavisi

Akılcı ilaç kullanımı ve NSAİİ ilaç kullanımı

Hasta başı eğitim staj pratiği

 

 

1

 

 

4

 

2

2

4

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

3

 

 

44

 

44

44

44

44

44

 

44

 

 

Lisans (mesleki beceri eğitimi):

Damar yolu açma/intravenöz enjeksiyon yapma becerisi

 

 

4

 

20

 

 

Ön Lisans:

Hidroterapi-Balneoterapi

 

28

 

28

 

42

2022-2023

Güz

 

Lisans (FTR stajı 1. ve 2. grup):

Rehabilitasyon tanımı ve fizik tedavi yöntemleri

Kas iskelet sistemi muayenesi

Romatoid Artrit Etyopatogenezi

Romatoid Artrit tanı ve tedavisi

Akılcı ilaç kullanımı ve NSAİİ ilaç kullanımı

Serebral palsi rehabilitasyonu

Hemipleji rehabilitasyonu

Spinal kord rehabilitasyonu

Hasta başı eğitim staj pratiği

 

 

 

4

 

4

4

4

2

 

4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

48

 

48

48

48

48

 

48

48

48

48

 

 

Lisans (mesleki beceri eğitimi):

Kas-iskelet sistemi muayene becerisi

Baş-boyun muayene becerisi

 

Ön Lisans:

Nörolojik Rehabilitasyon

Çocuk Hastalıkları Rehabilitasyonu

 

 

 

 

 

 

14

14

 

2

2

 

 

28

28

 

20

20

 

 

40

40

2022-2023

İlkbahar

 

Lisans (FTR stajı 3.grup):

Rehabilitasyon tanımı ve fizik tedavi yöntemleri

Kas iskelet sistemi muayenesi

Romatoid Artrit Etyopatogenezi

Romatoid Artrit tanı ve tedavisi

Akılcı ilaç kullanımı ve NSAİİ ilaç kullanımı

Serebral palsi rehabilitasyonu

Hemipleji rehabilitasyonu

Spinal kord rehabilitasyonu

Hasta başı eğitim staj pratiği

 

Lisans (Dönem 3-6.Ders Kurulu, “Duyu, ve Sinir/Kas/İskelet Sistemleri Hastalıkları”)

Eklem ağrısı (Artritlere yaklaşım)

Bel ağrısı

Boyun ağrısı

Diz ağrısı

 

Ön Lisans:

Hidroterapi-Balneoterapi

 

 

2

 

2

1

1

2

 

2

1

1

 

 

 

 

 

1

1

1

2

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

22

 

22

22

22

22

 

22

22

22

22

 

 

 

 

83

83

83

83

 

 

44