Dr. Öğr. Üyesi Nurtaç YEŞİLYAPRAK

Dr. Öğr. Üyesi Nurtaç YEŞİLYAPRAK

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

0850 308 8385

celebinurtac@hotmail.com

RANDEVU ALIN

Özgeçmiş

Nuriye Nurtaç Yeşilyaprak
Doğum tarihi: 21.01.1990
Yabancı dil: İngilizce

EĞİTİM

1996-2004: Ankara Tevfik İleri İlköğretim Okulu
2004-2008: Ankara Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi
2008-2014: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
2016-2021: SBÜ Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ünvanları
2021- Göz Hastalıkları Uzmanı


MESLEKİ DENEYİM

2014-2015: Ordu Gürgentepe Devlet Hastanesi (Pratisyen Hekim)
2015-2016: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı (Asistan Hekim)
2016-2021: SBÜ Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi ( Asistan Hekim)
2021-2023 Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi (Göz Hastalıkları Uzmanı)

 

YAYINLAR


Uluslararası Dergide Yayınlanmış Makale: 1.Kılınç Hekimsoy H, Şekeroğlu MA, Yeşilyaprak N, Doğuizi S, Yılmazbaş P. The pupillary dynamics of patients with physiological anisocoria. Eye (Lond). 2021 Jul 21.
Ulusal Dergide Yayınlanmış Makaleler: 1.Elgin U, Şen E, Şimşek M, Yeşilyaprak N, Yıldırım D. Objective Evaluation of Corneal Clarity in Pigment Dispersion Syndrome and Pigmentary Glaucoma. Journal of Glaucoma Cataract. 2021; 16: 138-143.
2. Elgin U, Şen E, Şimşek M, Budakoğlu Ö, Yıldırım D, Yeşilyaprak. The Effect of Laser Peripheral Iridotomy on Corneal Transparency in Patients with Acute Primary Angle Closure Glaucoma. Journal of Glaucoma Cataract. 2021; 16: 150-154. Ulusal Kongrelerde Sunulan Sözlü Bildiriler:
1. Yeşilyaprak N, Şekeroğlu MA, Doğuizi S, Yılmazbaş P. Otomatize kantitatif pupillometri ile farklı ışık şiddetleri altında anizokori sıklığının saptanması. Türk Oftalmoloji Derneği, 52. Ulusal Kongresi, 2018. Ulusal Kongrelerde Sunulan Poster Bildiriler: 1.Yeşilyaprak NY, Şekeroğlu MA, Doğuizi S, Yılmaşbaş P. (PS-880) Kontrolsüz diyabete bağlı nadir görülen bir göz bulgusu: Retina damarlarında psödovaskülit görünümü. Türk Oftalmoloji Derneği, 52. Ulusal Kongresi, 2018. 2. Yeşilyaprak NY, Kösekahya P, Cankurtaran M. (EP-120) Tedaviye Dirençli Bir Fungal Keratit Olgusunda Acil Tektonik ve Terapötik Keratoplasti Uygulaması. Türk Oftalmoloji Derneği, 54. Ulusal Kongresi, 2020. 3.Yeşilyaprak NY, Büyükkeskinli M, Şekeroğlu MA. (PS-76) Nanoftalmus-Retinitis pigmentosa-Foveoskizis ve Optik disk druseni Sendromu’nda multimodal görüntüleme ve elektroretinografi bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği, 42. Kış Sempozyumu, 2021.
4.Yeşilyaprak NY, Şen E, Cankurtaran M, Evren E. ( PS-OPC-13) Nadir Görülen Bir Kanalikülit Etkeni: Citrobacter koseri. Türk Oftalmoloji Derneği, 55. Ulusal Kongresi, 2021.