Dr. Öğr. Üyesi Ü.Ceren KÖKSOY

Dr. Öğr. Üyesi Ü.Ceren KÖKSOY

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

0850 308 8385

 ulkuceren.koksoy@ufuk.edu.tr

RANDEVU ALIN

Özgeçmiş

 

Dr. Öğretim Üyesi

Adı Soyadı: Ülkü Ceren KöksoY

EĞİTİM

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2004

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 2007-2011

MESLEKİ DENEYİM

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007-2011

Kaman Devlet Hastanesi 2012-2014
Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi1 2014 - Halen

TIBBİ İLGİ ALANLARI

Obstetrik Anestezi

Genel Cerrahi Anestezisi

Ürolojik Anestezi

Rejyonel Anestezi

Geriatrik Anestezi

 

ÜYELİKLER

1.

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLARI DERNEĞİ, Üye, 2020

2.

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ, Üye, 2014

3.

EUROPEAN SOCIETY OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, Üye , 2011

 

BİLİMSEL YAYINLAR

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Doktora Tezleri
Tıpta Uzmanlık;

YAVUZ DOĞANCAN, (2023). Ultrason ile Belirlenen Epidural Kateter Boyunun Transüretral Cerrahilerde Postoperatif Epidural ve Ürolojik Komplikasyonlar Üzerine Etkisi: Gözlemsel Çalışma, Ufuk Üniversitesi-Tıp Fakültesi-Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)
 

YAYINLAR                                                                           

            Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:                       

      1. YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, EKMEKÇİ PERİHAN, ÇANDAR TUBA, YAVUZEKİNCİ MEHMET ALİ, TÜZÜNER FİLİZ (2023).  ENTÜBASYON ÖNCESİ YAPILAN ESMOLOL VE DEKSMEDETOMİDİNİN İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİN SEVİYELERİ ÜZERİNE ETKİSİ: RANDOMİZE PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA-The Effect of Pre-Intubation Esmolol and Dexmedetomidine on

Ischemia Modified Albumin Levels: A Prospective Randomized Trial.  Anestezi Dergisi, 31(2), 143-149. (Yayın No: 8309247)                              

      1. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN (2023).  Reducing the environmental impact of surgery on a global scale: systematic review and co-prioritization with healthcare workers in 132 countries.  Oxford University Press (OUP), Doi: 10.1093/bjs/znad092 (Yayın No: 8335697)             
      2. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN (2022).  Elective surgery system strengthening: development, measurement, and validation of the surgical preparedness index across 1632 hospitals in 119 countries.  LANCET, 4001(0363), 1607-1617., Doi: 10.1016/S0140-6736(22)01846-3. (Yayın No: 7916605)                         

 

 

      1. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN (2022).  Peri-interventional outcome study in the elderly in Europe.  European Journal of Anaesthesiology, 39(3), 198-209., Doi: 10.1097/eja.0000000000001639 (Yayın No: 7836362)                                        
      2. YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, GÜL AHMET MURAT, EKMEKÇİ PERİHAN, YÜCEL GAMZE SİNEM, TÜZÜNER FİLİZ (2022).  Hemodynamic outcome of different ventilation modes in laparoscopic surgery with exaggerated trendelenburg: a randomised controlled trial.  BRAZILIAN JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY, 72(1), 88-94., Doi: 10.1016/j.bjane.2021.04.028 (Yayın No: 8021738)                     
      3. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, EKMEKÇİ PERİHAN, YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, YIĞMAN METİN, ŞAHAN ÇETİNKAYA ZEYNEP, KORKMAZ DENİZ SERİM, YILDIRIM ELİF AYBENİZ (2021).  Effects of pre‐operative isolation on postoperative pulmonary complications after elective surgery: an international prospective cohort study.  ANAESTHESIA, 76(11), 1454-1464., Doi: 10.1111/anae.15560 (Yayın No: 7272928)                       
      4. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, KAHRAMAN GİZEM, ÇINAR GÜLE (2021).  The SARS-CoV-2 Disease and the Risk of Transfusion Transmission: A Narrative Review.  Turkiye Klinikleri Journal of Anesthesiology Reanimation, 19(2), 94-99., Doi: 10.5336/anesthe.2020-80725 (Yayın No: 7047138)
      5. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, EKMEKÇİ PERİHAN, YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, YIĞMAN METİN, ŞAHAN ÇETİNKAYA ZEYNEP, KORKMAZ DENİZ SERİM, YILDIRIM ELİF AYBENİZ (2021).  SARS‐CoV‐2 infection and venous thromboembolism after surgery: an international prospective cohort study.  ANAESTHESIA, 77(1), 28-39., Doi: 10.1111/anae.15563 (Yayın No: 7272947)                     
      6. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, KAZAK BENGİSUN ZÜLEYHA, YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, TÜZÜNER FİLİZ (2021).  Anesthesiologists’ approach to the treatment of catheter related bladder discomfort: A survey study.  Anestezi Dergisi - Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists’ Society (JARSS), 29(3), 165-171., Doi: 10.5222/jarss.2021.60566 (Yayın No: 7071394)            
      7. YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, GÜL AHMET MURAT, EKMEKÇİ PERİHAN, ÇAĞLAR GAMZE SİNEM, TÜZÜNER FİLİZ (2021).  Hemodynamic outcome of different ventilation modes in laparoscopic surgery with exaggerated trendelenburg: a randomised controlled trial.  Brazilian Journal of Anesthesiology (English Edition), 72(1), 88-94., Doi: 10.1016/j.bjane.2021.04.028 (Yayın No: 7039015)
      8. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, KAZBEK BATURAY KANSU, EKMEKÇİ PERİHAN, YILMAZ HAKAN, KORKMAZ DENİZ SERİM, YILDIRIM ELİF AYBENİZ, ŞAHAN ÇETİNKAYA ZEYNEP, YIĞMAN METİN (2021).  SARS-CoV-2 vaccination modelling for safe surgery to save lives: data from an international prospective cohort study.  BRITISH JOURNAL OF SURGERY, 108(9), 1056-1063., Doi: 10.1093/bjs/znab101 (Yayın No: 7133420)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:                    

 1. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, KAZBEK BATURAY KANSU, EKMEKÇİ PERİHAN, YILMAZ HAKAN, KORKMAZ DENİZ SERİM, YIĞMAN METİN, ŞAHAN ÇETİNKAYA ZEYNEP, YILDIRIM ELİF AYBENİZ (2021).  Timing of surgery following SARS‐CoV‐2 infection: an international prospective cohort study.  Wiley, 76(6), 748-758., Doi: 10.1111/anae.15458 (Yayın No: 7133415)         
 2. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN (2021).  Association between benzodiazepine premedication and 30-day mortality rate.  European Journal of Anaesthesiology, 39(3), 210-218., Doi: 10.1097/eja.0000000000001638 (Yayın No: 7836360)
 3. YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, EKMEKÇİ PERİHAN, KAZAK BENGİSUN ZÜLEYHA, TÜZÜNER FİLİZ (2020).  Donör Nefrektomilerde Tek Doz Epidural Analjezinin Opioid Tüketimine Etkisi.  Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi, 18(3), 73-78., Doi: 10.5336/anesthe.2020-78142 (Yayın No: 6846849)              
 4. EKMEKÇİ PERİHAN,CANBALOĞLU ERKAN GÜLBANU,YILMAZ HAKAN,KAZBEK BATURAY KANSU,KÖKSOY ÜLKÜ CEREN,ERASLAN DOĞANAY GÜLER,TÜZÜNER FİLİZ (2017).  Effect of Different Sedation Regimes on Cognitive Functions in Colonoscopy.  Euroasian Journal of Hepato-Gastroenterology, 7(2), 158-162., Doi: 10.5005/jp-journals-10018-1239 (Yayın No: 4293081)                                      

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :                    

 1. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, PAMPAL ARZU, TANGAL SEMİH, TÜZÜNER FİLİZ, KAZAK BENGİSUN ZÜLEYHA (2018).  Sünnetlerde Sedasyonun ve Penil Blok Zamanının Perioperatif Döneme Etkisi.  1. ERAS KONGRESİ (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6993415)
 2. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, KAZAK BENGİSUN ZÜLEYHA, YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, TÜZÜNER FİLİZ (2018).  Amyotrofik Lateral Sklerozda Düşük Doz Rokuronyumla TİVA Sonrası Sugammadex Kullanımı.  1. ERAS KONGRESİ (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6993445)
 3. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, KAZAK BENGİSUN ZÜLEYHA, YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, TÜZÜNER FİLİZ (2018).  Anesthesiologists’ approach to the treatment of catheter related bladder discomfort: A survey study.  1. ERAS KONGRESİ, 29(3), 165-171., Doi: 10.5222/jarss.2021.60566 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6993400)
 4. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, UYSALEL HANİFE ASUMAN (2019).  Jinekolojik Cerrahi Geçiren Hastalarda İntravenöz Midazolam ile Bilinçli Sedasyonun Amnezik Etkilerinin Bispektral İndeks Monitorizasyonu, Resim Hatırlama Testi ve Sözel Bilgi Hatırlama Testi ile Değerlendirilmesi.  2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 3, 145-155. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6846979)
 5. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, EKMEKÇİ PERİHAN, AYDIN HASAN TURGUT, TÜZÜNER FİLİZ (2023).  Comparison of the Effect of Erector Spina and Subcostal Transversus Abdominis Plane Block on Diaphragm Movement in Laparoscopic Cholecystectomies.  ARUD 2023-Balkan States Anesthesia Days-VIII (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8301095)
 6. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, KAZAK BENGİSUN ZÜLEYHA, YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, TÜZÜNER FİLİZ (2023).  Use of Sugammadex After TIVA with Low-Dose Rocuronium in Amyotrophic Lateral Sclerosis.  ARUD 2023-Balkan States Anesthesia Days-VIII (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8331166)
 7. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, YAVUZ DOĞANCAN, ORÇAN ŞEYMA, TÜZÜNER FİLİZ (2022).  Questionnaire on the Impact of COVID-19 Pandemic, Socioeconomic Status and Working Conditions on Emigration of Research Assistants and Specialist Doctors of the Department of Anesthesiology and Reanimation.  II. Uluslararası Katılımlı Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7933840)
 8. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, ORÇAN ŞEYMA, TÜZÜNER FİLİZ (2022).  Anaesthesia Management of An Adolescent Child With Hyperlipoproteinemia Undergoing Varicocelectomy: A Case Study.  Asian Society of Paediatric Anaesthesiologists Conference, ASPA 2022 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7833181)
 9. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, ŞAHLI ZAFER, EKMEKÇİ PERİHAN, TÜZÜNER FİLİZ (2022).  Effect of erector spinae plane block on diaphragm movement in laparoscopic cholecystectomies.  Euroanaesthesia 2022, The European Anaesthesiology Congress, European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC), 39(60), 66-66. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7996663)
 10. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, EKMEKÇİ PERİHAN, YILDIRIM ELİF AYBENİZ, TÜZÜNER FİLİZ (2021).  An Eye-Popping Experience Immediately After Intubation: A Case Report.  Anesthesiology and Reanimation Specialists' Society Congress BALKAN STATES ANESTHESIA DAYS – VII, INNOVATIONS IN ANESTHESIA, INTENSIVE CARE AND PAIN DURING COVID-19 PANDEMIC ERA, 15(9), Doi: 10.1213/XAA.0000000000001523 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7746845)
 11. KAZBEK BATURAY KANSU, YILMAZ HAKAN, KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, EKMEKÇİ PERİHAN, TÜZÜNER FİLİZ (2021).  The Effects Of Desflurane And Sevoflurane On Anesthetic Depth And Recovery In Minimal Flow Anesthesia: Randomized Prospective Study.  Anesthesiology and Reanimation Specialists' Society Congress, BALKAN STATES ANESTHESIA DAYS – VII, INNOVATIONS IN ANESTHESIA, INTENSIVE CARE AND PAIN DURING COVID-19 PANDEMIC ERA (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7746847)
 12. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN (2021).  Bedside Bleeding Coagulation Monitoring.  VII. Balkan States Anesthesia Days (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:7746841)
 13. YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, GÜL AHMET MURAT, EKMEKÇİ PERİHAN, ÇAĞLAR GAMZE SİNEM (2019).  Hemodynamic outcome of different ventilation modes in laparoscopic surgery with exaggerated Trendelenburg: a randomised controlled trial.  EUROPEAN SOCIETY FOR GYNAECOLOGICAL ENDOSCOPY (ESGE) 28th ANNUAL CONGRESS, 11(4) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6102109)
 14. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, KAZAK BENGİSUN ZÜLEYHA, TÜZÜNER FİLİZ (2019).  Combined Spinal-Epidural Anesthesia for a Parturient with Corrected Great Artery Transposition: A Case Report.  Anesthesiology and Reanimation Specialists' Society Congress, BALKAN STATES ANESTHESIA DAYS – VI TRAUMA, ANESTHESIA AND INTENSIVE CARE (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7934883)
 15. YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, EKMEKÇİ PERİHAN, KAZAK BENGİSUN ZÜLEYHA, TÜZÜNER FİLİZ (2019).  The Effect of Single Shot Epidural Analgesia on Opioid Consumption Follow Donor Nephrectomies: A Retrospective Study.  Anesthesiology and Reanimation Specialists' Society Congress, BALKAN STATES ANESTHESIA DAYS – VI TRAUMA, ANESTHESIA AND INTENSIVE CARE (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6102085) 

 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:                   

       1. YOĞUN BAKIM SORUNLARI VE TEDAVİLERİ, Bölüm adı:(PALYATİF BAKIM) (2020)., KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, KAZAK BENGİSUN ZÜLEYHA,  GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Editör:Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, Prof. Dr. Akın Kaya, Doç. Dr. Gökhan Kalkan, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kömürcü, Basım sayısı:4, Sayfa Sayısı 1929, ISBN:9789752778054, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6939947)
       2. Geriatrik Anestezi, Bölüm adı:(Bölüm 29: Kanser Cerrahisi) (2020)., KÖKSOY ÜLKÜ CEREN,  GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Editör:PROF. DR. SEMRA GÜMÜŞ DEMİRBİLEK, PROF.DR. ASLI DÖNMEZ, PROF.DR. FATİŞ ALTINDAŞ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 492, ISBN:9789752778016, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6847929)  
       3. Travma ve Anestezi, Bölüm adı:(Bölüm 31: Travma Hastasında Koagülasyon Bozuklukları) (2019)., KAZAK BENGİSUN ZÜLEYHA, KÖKSOY ÜLKÜ CEREN,  HİPOKRAT KİTABEVİ, Editör:FEYHAN ÖKTEN, ONUR ÖZLÜ, HÜLYA TELTİK BAŞAR, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 470, ISBN:978-605-7874-34-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6992521)                                    
       4. 2. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi Bildiri Tam Metin Kitabı Cilt 3, Bölüm adı:(Jinekolojik Cerrahi Geçiren Hastalarda İntravenöz Midazolam İle Bilinçli Sedasyonun Amnezik Etkilerinin Bispektral İndekjs Monitorizasyonu , Resim Hatırlama Testi Ve Sözel Bilgi Hatırlama Testi İle Değerlendirilmesi) (2019)., KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, UYSALEL HANİFE ASUMAN,  ASOS YAYINLARI, Editör:ERASLAN Meriç, GÜLER Ayhan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 242, ISBN:978-605-7736-10-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7145556)                                            
       5. Ortopedi Anestezisi - 2, Bölüm adı:(Kan Transfüzyon Reaksiyonları) (2016)., EKMEKÇİ PERİHAN,KÖKSOY ÜLKÜ CEREN,  İntertıp Yayınevi, Editör:Aysun Yılmazlar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 419, ISBN:978-605-5004-10-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5742684)
       6. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ortopedik Anestezi II, Bölüm adı:(Kan Transfüzyon Reaksiyonlar) (2016)., EKMEKÇİ PERİHAN, KÖKSOY ÜLKÜ CEREN,  İntertıp Yayınevi, Editör:Prof. Dr. Aysun Yılmazlar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 419, ISBN:978-605-82917-3-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6922915)                            
       7. Anesteziyoloji Yandal ve Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık, Bölüm adı:(REJYONAL ANESTEZİ) (2013)., KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, ÖZÇELİK MENEKŞE,  GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Editör:Yüksel Keçik, Zekeriyya Alanoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 464, ISBN:9789752774742, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 7013791)
       8. Anesthesiology Board Review - Türkçe, Bölüm adı:(FİZİK, MATEMATİK VE ANESTEZİ) (2011)., KÖKSOY ÜLKÜ CEREN,  GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Editör:Yüksel Keçik, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 464, ISBN:9789752773349, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 7013787)                                   
       9. Anesthesiology Board Review - Türkçe, Bölüm adı:(FARMAKOGENETİK) (2011)., KÖKSOY ÜLKÜ CEREN,  GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Editör:Yüksel Keçik, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 464, ISBN:9789752773349, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 7013785)                                      

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:                               

 1. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN (2016).  HAVA YOLU YÖNETİMİ.  TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU ANESTEZİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:6993713)
 2. YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, EKMEKÇİ PERİHAN, ÇANDAR TUBA, YAVUZEKİNCİ MEHMET ALİ, TÜZÜNER FİLİZ (2016).  Entübasyon Öncesi Yapılan Esmolol ve Deksmedetomidinin İskemi Modifiye Albumin Seviyeleri Üzerine Etkisi.  Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6993438)       
 3. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN (2022).  AMELİYATHANE DIŞI ANESTEZİDE  YENİ NESİL ORAL ANTİKOAGÜLANLARIN KULLANIMI .  UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YENİ NESİL ORAL ANTİKOAGÜLANLARIN PEROPERATİF KULLANIMI SEMPOZYUMU (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:7746769)
 4. TERZİ ENGİN ZAFER, KAZBEK BATURAY KANSU, KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, YILMAZ HAKAN, EKMEKÇİ PERİHAN, TÜZÜNER FİLİZ (2022).  Genel Anestezi Altında Pron Pozisyonda Opere Edilen Hastaların Postoperatif Havayolu Boyutlarındaki Değişikliklerin Analizi.  Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 56. Ulusal Kongresi, TARK 2022, 135-135. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7912681)       
 5. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN (2022).  Ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında yeni nesil oral antikoagülanların yönetimi.  Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 56.Ulusal Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:7836359)
 6. ÇINAR GÜLE, KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, BAYINDIR ZEYNEP, SARICAOĞLU ELİF MUKİME, GÜLTEN EZGİ, AKDEMİR KALKAN İREM, YILDIZ MELİKE, KALAFAT ERKAN, AZAP ALPAY (2022).  Gebelerin SARS-CoV 2 Aşılarına Karşı Bilgi, Tutum ve Davranışlarının ve Aşı Kararsızlığı/Reddi Nedenlerinin Değerlendirilmesi.  XXII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7747794)
 7. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, ŞAHLI ZAFER, EKMEKÇİ PERİHAN, TÜZÜNER FİLİZ (2021).  Laparoskopik Kolesistektomilerde Erektör Spina Plan Bloğunun Diyafram Hareketine Etkisi.  Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 55.Ulusal Kongresi 2021, 53-55. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7996636)
 8. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, YAVUZEKİNCİ MEHMET ALİ, YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, YAVUZ DOĞANCAN, ORÇAN ŞEYMA, KAZAK BENGİSUN ZÜLEYHA, TÜZÜNER FİLİZ (2018).  Dermatomyozitli Hastada Hemoroidektomide Spinal Saddle Blok Uygulaması: Bir Vaka Sunumu.  Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52. Ulusal Kongresi, TARK 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7934557)
 9. YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, YAVUZEKİNCİ MEHMET ALİ, KAZAK BENGİSUN ZÜLEYHA, ÇAĞLAR GAMZE SİNEM, DEMİRTAŞ SELDA, TÜZÜNER FİLİZ (2017).  Sezeryanlarda iki farklı anestezi şeklinin perioperatif stres cevabına etkisinin maternal ve fetal kanda hs-CRP ile değerlendirilmesi.  Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi, TARK 2017 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6993506)
 10. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, YILMAZ HAKAN, KUTAN HİSAR CAN, KAZAK BENGİSUN ZÜLEYHA, TÜZÜNER FİLİZ (2017).  Bilateral Keratoglobuslu, Aort Kapak Replasmanlı, Opere Aort ve Pulmoner Anevrizmalı ve Tipi Belirsiz Ehlers-Danlos Sendromlu Bir Hastada Anestezi Yönetimi.  Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi, TARK 2017 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:7934559)
 11. YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, GÜL AHMET MURAT, EKMEKÇİ PERİHAN, ÇAĞLAR GAMZE SİNEM, TÜZÜNER FİLİZ (2017).  Egzajere Trendelenburg pozisyonunda gerçekleştirilen jinekolojik laparoskopik operasyonlarda farklı iki ventilasyon modunun hemodinamik parametrelere etkisi.  Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi, TARK 2017 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6102026)
 12. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN (2016).  Solid Organ Yaralanmalarında Resusitasyon ve Replasman Tedavisi.  Ufuk Üniversitesi Majör Travmalarda Solid Organ Yaralanmaları Sempozyumu (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:7746758)
 13. UYSALEL HANİFE ASUMAN,KÖKSOY ÜLKÜ CEREN,ÖZÇELİK MENEKŞE,TÜZÜNER FİLİZ,YILMAZ HAKAN (2015).  Jinekolojik cerrahi geçiren hastalarda ıntravenöz midazolam ile bilinçli sedasyonun anmezik etkilerinin bispektral indeks monitorizasyonu  resim hatırlama testi ve sözel bilgi hatırlama testi ile değerlendirilmesi.  Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49.Ulusal Kongresi, TARK 2015 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1902381)
 14. KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, YILMAZ HAKAN, EKMEKÇİ PERİHAN, KAZBEK BATURAY KANSU, GÜL AHMET MURAT, TÜZÜNER FİLİZ (2015).  Kontrollü Hipotansiyonda Desfluran ve Sevofluranın Serebral Oksijen Saturasyonuna Etkilerinin Karşılaştırılması.  Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6992556)                      
 15. EKMEKÇİ PERİHAN, CANBALOĞLU ERKAN GÜLBANU, YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, ERASLAN DOĞANAY GÜLER, TÜZÜNER FİLİZ (2014).  Alt GIS Endoksopisinde Anesteziyolog veya EndosKopist Tarafından Yapılan Farklı Sedasyon Uygulamalarının Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi.  Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi, TARK 2014 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6101449)        
 16. EKMEKÇİ PERİHAN, ERKAN GÜLBANU, YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, ERASLAN DOĞANAY GÜLER, TÜZÜNER FİLİZ (2014).  Alt GIS Endoskopisinde Anesteziyolog veya Endoskopist Tarafından Yapılan Farklı Sedasyon Uygulamalarının Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi.  TARD 48. Ulusal Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:7217756)                   

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.                        

 1. Vaka Takdimi, KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, YILDIRIM ELİF AYBENİZ, EKMEKÇİ PERİHAN, TÜZÜNER FİLİZ (2021).  An Eye-Popping Experience Immediately After Intubation: A Case Report.  A & A PRACTICE, 15(9), 1-3., Doi: 10.1213/XAA.      0000000000001523 (Yayın No: 8021792)
 2. Vaka Takdimi, KÖKSOY ÜLKÜ CEREN, YILMAZ HAKAN, KAZBEK BATURAY KANSU, YILDIRIM ELİF AYBENİZ, EKMEKÇİ PERİHAN (2021).  An eye-popping experience immediately after intubation: A case report.  A&A Practice (Yayın No: 7145537)
 3. Vaka Takdimi, YILMAZ HAKAN,KAZBEK BATURAY KANSU,KAYA ERTUĞRUL,AKATA ILGAZ,KÖKSOY ÜLKÜ CEREN,TÜZÜNER FİLİZ (2018).  Early Stage Muscarinic Findings and Syndromic Classification in Wild Mushroom Poisoning.  Türk Yoğun Bakım Dergisi, 16(3), 115-121., Doi: 10.4274/tybd.08379 (Yayın No: 4517436)                                                           

                                                                                  

Sertifika

563994            TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ 56. ULUSAL KONGRESİ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON, ANTALYA, Sertifika, 03.11.2022 -06.11.2022 (Ulusal)

563998            Asian Society of Paediatric Anaesthesiologists (ASPA) Conference, ANESTHESIA AND REANIMATION PEDIATRIC, İSTANBUL, Sertifika, 14.10.2022 -16.10.2022 (Uluslararası)

563995            8th Slovenian congress of anaesthesiologists, ANESTHESIA AND REANIMATION, Ljubljana, Sertifika, 30.09.2022 -02.10.2022 (Uluslararası)

564017            Euroanaesthesia 2022, ANESTHESIA AND REANIMATION, MİLANO, Sertifika, 04.06.2022 -06.06.2022 (Uluslararası)

                       

           

563992            TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ 55. ULUSAL KONGRESİ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON, ANTALYA, Sertifika, 28.10.2021 -31.10.2021 (Ulusal)

564018            Balkan States Anesthesia Days VII-ARUD 2021, ANESTHESIA AND REANIMATION, ANKARA, Sertifika, 30.04.2021 -02.05.2021 (Uluslararası)

558912            OMI (Open Medical Institute) Salzburg Anesthesiology and Intensive Care Seminar, Anesthesiology and Intensive Care, Salzburg Austria, Sertifika, 15.09.2019 -21.09.2019 (Uluslararası)

563990            2ND INTERNATIONAL HIPPOCRATES CONGRESS ON MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, SAĞLIK BİLİMLERİ, İSTANBUL, Sertifika, 28.06.2019 -30.06.2019 (Uluslararası)

563989            ARUD 2019 CONGRESS-BALKAN STATES ANESTHESIA DAYS - VI: TRAUMA, ANESTHESIA AND INTENSIVE CARE, ANESTHESIA AND INTENSIVE CARE, İZMİR, Sertifika, 03.04.2019 -06.04.2019 (Uluslararası)

563987            UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ, EĞİTİCİ EĞİTİMİ, ANKARA, Sertifika, 28.01.2019 -01.02.2019 (Ulusal)

563986            2ND ESRA EUROPEAN DAY, REGIONAL ANESTHESIA, ANKARA, Sertifika, 26.01.2019 -26.01.2019 (Uluslararası)

563985            2. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SEMPOZYUMU, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON, ANKARA, Sertifika, 08.12.2018 -08.12.2018 (Uluslararası)

563984            1. ERAS KONGRESİ, ERAS PROTOKOLLERİ, ANKARA, Sertifika, 03.05.2018 -05.05.2018 (Ulusal)

563982            TARD FARKINDALIK TOPLANTISI: KANAMALI CERRAHİLERDE PERİOPERATİF HEMATOLOJİK SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER, KANAMALI CERRAHİLERDE PERİOPERATİF HEMATOLOJİK SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER, ANKARA, Sertifika, 10.02.2018 -10.02.2018 (Ulusal)

563976            II. İLERİ DÜZEY MONİTORİZASYON SEMPOZYUMU, İLERİ DÜZEY MONİTORİZASYON, İSTANBUL, Sertifika, 13.11.2017 -13.11.2017 (Ulusal)

563977            TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ 51. ULUSAL KONGRESİ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON , ANTALYA, Sertifika, 25.10.2017 -29.10.2017 (Ulusal)

558900            European Diploma of Anaesthesiology and Intensive Care Part I, European Diploma of Anaesthesiology and Intensive Care, İSTANBUL, Sertifika, 17.09.2016 -17.09.2016 (Uluslararası)

563972            TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ 49. ULUSAL KONGRESİ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON , ANTALYA, Sertifika, 02.12.2015 -06.12.2015 (Ulusal)

563967            TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ 48. ULUSAL KONGRESİ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON, ANKARA, Sertifika, 25.10.2014 -29.10.2014 (Ulusal)

563964            19TH INTERNATIONAL INTENSIVE CARE SYMPOSIUM, INTENSIVE CARE, İSTANBUL, Sertifika, 10.05.2013 -11.05.2013 (Uluslararası)      

563962            TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ 54. ULUSAL KONGRESİ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON, ANTALYA, Sertifika, 26.10.2011 -30.10.2011 (Ulusal)

563961            YEŞİM ATEŞ ANESTEZİ VE AĞRI GÜNLERİ-1, ALGOLOJİ, ANKARA, Sertifika, 27.05.2011 -28.05.2011 (Ulusal)

563960            ASİST 24 ENFEKSİYONDA BİLGİ VE OLGU PAYLAŞIMI, ENFEKSİYON, ANTALYA, Sertifika, 14.05.2011 -15.05.2011 (Ulusal)  

563959            ARUD 2008-JİNEKOLOJİ, OBSTETRİK ANESTEZİ VE ANALJEZİ GÜNCEL KONULAR SEMPOZYUMU, JİNEKOLOJİ, OBSTETRİK ANESTEZİ VE ANALJEZİ, ANKARA, Sertifika, 10.05.2008 -10.05.2008 (Ulusal)

Kurs

634566            CEEA- MODÜL 3- Yoğun Bakım Acil Kan ve Kan Transfüzyonu Modülü ANKARA, Kurs, 11.11.2023 -12.11.2023 (Ulusal)

488674            CEEA MODÜL I : Solunum ve Toraks Modülü,  Solunum ve Toraks Modülü, ANKARA, Kurs, 28.05.2022 -29.05.2022 (Ulusal)

563991            KLİNİK ULTRASONOGRAFİ KURSU, KLİNİK ULTRASONOGRAFİ, ANKARA, Kurs, 19.02.2022 -19.02.2022 (Ulusal)

564015            Interdisciplinary Meeting on Perioperative Bleeding Management and Patient Blood Management in Mother & Child, PERIOPERATIVE BLEEDING MANAGEMENT, ANKARA, Kurs, 07.12.2019 -07.12.2019 (Uluslararası)

558873            CEEA:Modül 2: Kalp ve Dolaşım Modülü, Kalp ve Dolaşım Modülü, ANKARA , Kurs, 11.10.2019 -13.10.2019 (Ulusal)

563988            TARD II. OBSTETRİK ANESTEZİ UZMANLIK OKULU, OBSTETRİK ANESTEZİ, ANKARA, Kurs, 16.03.2019 -18.03.2019 (Ulusal)

           

558869            CEEA MODÜL 5- Nöroloji, Bölgesel Anestezi ve Ağrı Yönetimi Modülü, Nöroloji, Bölgesel Anestezi ve Ağrı Yönetimi Modülü, ANKARA, Kurs, 06.10.2018 -07.10.2018 (Ulusal)

563983            KLİNİK ANESTEZİDE ULTRASONOGRAFİ KURSU, KLİNİK ANESTEZİDE ULTRASONOGRAFİ , ANKARA, Kurs, 21.04.2018 -21.04.2018 (Ulusal)

563980            TARD FARKINDALIK TOPLANTISI: TERMOREGÜLASYON VE PERİOPERATİF İSTENMEYEN HİPOTERMİ, TERMOREGÜLASYON VE PERİOPERATİF İSTENMEYEN HİPOTERMİ, ANKARA, Kurs, 16.12.2017 -16.12.2017 (Ulusal)

558868            CEEA  MODÜL  4- Anne ve Çocuk İstenmeyen Etkiler Modülü, Anne ve Çocuk İstenmeyen Etkiler Modülü, ANKARA, Kurs, 11.11.2017 -12.11.2017 (Ulusal)

558864            CEEA-MODÜL 6: Hasta ve  Cerrahi Tipine Göre Anestezi Yönetimi, Hasta ve  Cerrahi Tipine Göre Anestezi Yönetimi , ANKARA, Kurs, 12.11.2016 -13.11.2016 (Ulusal)

563968            MEKANİK VENTİLASYON KURSU, MEKANİK VENTİLASYON, ANKARA, Kurs, 17.05.2015 -18.05.2015 (Ulusal)

563969            TORASİK ANESTEZİ VE HAVAYOLU YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI, TORASİK ANESTEZİ VE HAVAYOLU YÖNETİMİ, İSTANBUL, Kurs, 28.02.2015 -01.03.2015 (Ulusal)

563965            REJYONEL ANESTEZİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSU-İLERİ DÜZEY, REJYONEL ANESTEZİ, ESKİŞEHİR, Kurs, 14.09.2013 -15.09.2013 (Ulusal)

563963            REJYONEL ANESTEZİ UYGULAMALARINDA ULTRASON KURSU, REJYONEL ANESTEZİ UYGULAMALARI, KOCAELİ, Kurs, 22.03.2013 -23.03.2013 (Ulusal)    

563958            ULTRASONOGRAFİ VE KADAVRA ÜSTÜNDE EĞİTİM DESTEKLİ REJYONEL ANESTEZİ TEKNİKLERİ KURSU, ULTRASONOGRAFİ VE KADAVRA ÜSTÜNDE EĞİTİM DESTEKLİ REJYONEL ANESTEZİ TEKNİKLERİ , ANKARA, Kurs, 16.11.2007 -17.11.2007 (Ulusal)