Dr.Öğr.Üyesi Ajar KOÇAK

Dr.Öğr.Üyesi Ajar KOÇAK

Kardiyoloji Anabilim Dalı

0850 308 8385

ajar.kocak@ufuk.edu.tr

RANDEVU ALIN

Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Ajar Koçak

Kardiyoloji Anabilim Dalı 

EĞİTİM

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Kerkük Üniversitesi - Tıp Fakültesi 2005 - 2011

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Gazi Üniversitesi - Kardiyoloji Anabilim Dalı 2013 - 2019

MESLEKİ DENEYİM

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi: 2013-2019

Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 2019-2023

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi: 2023-Halen

 

TIBBİ İLGİ ALANLARI

İnvaziv Kardiyoloji

Korener Arter Hastalığı

Kalp Yetmezliği

Kalp Kapak Hastalıkları

Hipertansiyon

ÜYELİKLER

Türk Kardiyoloji Derneği

Avrupa Kalp Cemiyeti

YAYINLAR
 

 • Koçak A, Aydin S, Alibaşiç H, Çiçek M, Ekici B. Long-term effects of angiotensin receptor neprilysin inhibitor therapy in heart failure patients with reduced ejection fraction: A retrospective cohort study. Medicine (Baltimore). 2023 Oct 27;102(43):e35589.
 • Koçak A., Yıldırım O., Coşgun A., Türkkanı M.H. Effects of smoking on the cardiopulmonary modulation during physical exercise in middle-aged non-obese healthy individuals. J Med Palliat Care. 2023;4(5):406-411
 • Koçak A., Yıldırım O., Coşgun A., Türkkanı M.H. (2023). Factors Affecting Smoking Cessation After Acute Myocardial Infarction. Thorac Res Pract 2023; 24: 151-156.
 • Koçak, A., Senol C, Yildirim O, Cosgun A, Eyyupkoca F. (2022) The evaluation of the metabolic and autonomic predictors of cardiovascular diseases in relation to prostatic hyperplasia symptoms. Bratisl Lek Listy. 2022;10: 740-744 .
 • Eyyupkoca F, Eyerci N, Ozkan C, Kocak A, Gok M, Ercan K. (2022) The Role of interferons in Cardiac Remodeling after Acute Myocardial Infarction. J Coll Physicians Surg Pak. 2022 Jul;32(7):837-842.
 • Açıkgöz E, Açıkgöz SK, Özilhan MO, Candemir M, Gökalp G, Çakmak Karaaslan Ö, Nurkoç SG, Koçak A, Özlem G, Özdemir HM. Cystatin C and Its Temporal Change May Predict Development and Recovery of Cardio-renal Syndrome Type 1 in Acute Heart Failure. E J Cardiovasc Med 2022;10:83-92.
 • Koçak, A., Şenol, C., Coşgun, A., Eyyupkoca, F., & Yıldırım, O. (2022). The relationship of benign prostatic hyperplasia's symptoms severity with the risk of developing atrial fibrillation.J Arrhythmia. 2022 Feb 9;38(2):232-237.
 • Eyyupkoca, F., Ercan, K., Kiziltunc, E., Ugurlu, I. B., Kocak, A., & Eyerci, N. (2022). Determination of microRNAs associated with adverse left ventricular remodeling after myocardial infarction. Molecular and Cellular Biochemistry, 2022, 1-11 (781–791).
 • Eyyupkoca, F., Kocak, A., Yildirim, O., Altintas, M. S., Ercan, K., Sabanoglu, C., & Okutucu, S. (2022). Is there a relationship between heart rate recovery and blood pressure in white coat hypertension?. Kardiologiia, 62(4), 55-63.
 • Koçak, A. , Coşgun, A. , Karamanlıoğlu, D. & Türkkanı, M. H. (2022). The effects of combined hydroxychloroquine and azithromycin therapy on QRS wave in COVID-19 patients . Journal of Surgery and Medicine , 6 (4) , 483-487.
 • Eyyupkoca, F., Sabanoglu, C., Altintas, M. S., Kocak, A., Ercan, K., Eyerci, N., & Okutucu, S. (2021). Higher levels of TWEAK and matrix metalloproteinase-3 during the acute phase of myocardial infarction are associated with adverse left ventricular remodeling. Advances in Interventional Cardiology, 2021, 17(4), 356.
 • Koçak, A., Ünlü, S., Gökalp, G., Yılmaz, N. S., Gülbahar, Ö., & Abacı, A. (2021). The relationship between long-term statin usage and myocardial injury related to percutaneous coronary interventions evaluated by high-sensitivity troponins. Turk Kardiyol Dern Ars, 2021, 49(7), 536-544.
 • Eyyüpkoca F., Koçak A., Yildirim O., Altintaş MS, Biter Hİ, Uğurlu IB, Hidayet Ş. (2022). Systemic immune-inflammation index predicted presence and severity of coronary artery disease. Annals of Medical Research, 29(8).
 • Eyyüpkoca F., Yüksel Y., Altıntaş M. S., Yıldırım O., Koçak A. (2021). Patients with Vitamin D Deficiency Are at Higher Risk of Developing Calcified and Mixed Plaques. EJCM 2021;9(3):158-168.
 • Eyyupkoca F., Ercan K., Kiziltunc E., Sabanoglu C., Altintas M.S., Yildirim O., Koçak A., Karakus G., Felekoglu M.A., Ozkan C. (2021). The evaluation of cTnT/CK-MB ratio as a predictor of change in cardiac function after myocardial infarction. Heart, Vessels and Transplantation Journal, 5 (3), 113-122.

 

Bildiriler

 • Ajar Koçak. The evaluation of hypertension awareness among undergraduate students. 19th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (2023).
 • Ajar Koçak. Effects of Obesity on the Chronotropic Responses During Physical Exercise. 18th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (2022).
 • Ferhat Eyyüpkoca, Ajar Koçak. Blood pressure index predicts right ventricular dysfunction in anterior myocardial infarction. 20.Ulusal Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi (2022). 
 • Ferhat Eyyüpkoca, Ajar Koçak. İlk Akut ST Segment Elevasyonlu Miyokard Enfarktüsü Sonrası Hücre Dışı Hacim Fraksiyonu İle MiR-378a-3p Ekspresyonu Arasındaki İlişki. 2. Uludağ Kardiyoloji Kongresi (2022).
 • Ajar Koçak. The Relationship Between Body Mass Index and Changes in Ventricular Repolarization Markers During Exercise. Kardiyovasküler Akademi Kongresi (2021).
 • Ferhat Eyyüpkoca, Ajar Koçak. Evre I Hipertansiyonda Diüretik Tedavisinin Hedef Organ Hasarı Üzerine Etkisi. 19.Ulusal Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi (2021).
 • Ajar Koçak, Onur Yıldırım. Gender Differences in Systolic Blood Pressure Responses to Exercise. Kardiyovasküler Akademi Kongresi (2020).
 • Ajar Koçak, Ayhan Coşgun. The Relationship between Femoral T Score and heart rate recovery in Postmenopausal Women. 36. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi (2020).
 • Ajar Koçak, Serkan Ünlü, Gökhan Gökalp, Samet Yılma, Özlem Gülbahar, Adnan Abacı. Yüksek duyarlıklı troponin ile değerlendirilen perkütan koroner girişime bağlı  miyokart hasarının statin kullanımıyla ilişkisi. 35. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi (2019).

 

 

Kitaplar

 • Kanıtlarla Antikoagulasyon: Bir Dekatlik Yolculuk (Nobel Tıp Kitabevleri - 2022)

Editör: Prof.Dr. Mehmet Birhan Yılmaz

Bölüm: Akut Koroner Sendromu Sonrası Sekonder Koruma: ATLAS Çalışması

 

 • Kalp Sağlığı İçin Yaşam ve Diyet Rehberi (İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık - 2021)

Editör: Prof.Dr. Ertuğrul Okuyan

Bölüm: Fleksitaryen Diyet

 

 • A’dan Z’ ye Atriyal Fibrilasyon (Nobel Tıp Kitabevleri - 2020)

Editör: Prof. Dr. Can Yücel Karabay

Bölüm: Oral Antikoagülan Tedavinin Kontrendike Olduğu Hastalarda Atriyal Fibrilasyon Yönetimi