Prof. Dr. Atila İYİSOY
Prof. Dr. Atila İYİSOY

Prof. Dr. Atila İYİSOY

Kardiyoloji Anabilim Dalı

0850 308 8385

RANDEVU ALIN

Özgeçmiş

Prof.Dr.Atila İyisoy

GENEL BİLGİLER

1967 yılında Denizli’de doğdu. Kuleli Askerî Lisesi’nden 1985 yılında mezun oldu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA), Askeri Tıp Fakültesi’nden 1991 yılında mezun olan Prof.Dr.Atila İyisoy, 1991-1992 yıllarında Erdek Deniz Komutanlığı Kıta Tabibi ve 1992-1994 yıllarında TCG Turgut Reis Fırkateyn Tabibi olarak mecburi hizmetini yaptı.

GATA Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nde 1994-1998 yıllarında ihtisasını tamamlayarak Kardiyoloji uzmanı oldu. Kardiyoloji uzmanı olarak 1999 yılında GATA Kardiyoloji Kliniğine atanması sonrası hemodinami laboratuvarı sorumlu hekimi olarak görev yaptı. Prof.Dr.İyisoy, 2000-2001 yıllarında burslu olarak İntravascular koroner ultrason (IVUS) ve girişimsel kardiyoloji alanında çalışmak üzere Cleveland Clinic Heart Center’a gönderildi. Clevelan Clinic Heart Center’da Prof.Dr.Eric Topol, Prof.Dr.Murat Tuzcu ve Prof.Dr.Steven Nissen ile çalıştı. Türkiye’ye dönüşte GATA Kardiyoloji Kliniği Koroner Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu olarak göreve başladı. Mart 2004 tarihinde yardımcı doçent, Nisan 2004 tarihinde de doçent oldu. GATA Kardiyoloji Koroner Yoğun Bakım Sorumlu Öğretim Üyesi olarak 2004-2013 yıllarında görev yaptıktan sonra 2013-2016 tarihlerinde GATA Kardiyoloji AD Başkanı olarak hizmet verdi. TSK’dan 2021 Nisan ayında emekli olarak LİV Ankara Hastanesi’nde çalışmaya başladı. LİV Hastanesi’nden de Aralık 2022 tarihinde ayrılarak özel muayenehanesinde hasta kabulüne başladı.     

MESLEKİ DENEYİM

2021-2022, LİV Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı
2016-2020, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi
2013-2016, GATA Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
2013, GATA Kardiyoloji Profesörlüğü
2004-2013, GATA Kardiyoloji Koroner Yoğun Bakım Sorumlu Öğretim Üyesi
2004-2013, Kardiyoloji Anabilim Dalı Doçenti

2002-2004, GATA Kardiyoloji Koroner Yoğun Bakım Sorumlu Uzmanı
2000-2001, Cleveland Clinic Hemodinami ve IVUS Laboratuvarı, Fellowship
1999-2000, GATA Kardiyoloji Hemodinami Laboratuvarı sorumlusu
1998-1999, GATA, Kardiyoloji Polikliniği

1994-1998, GATA, Askeri Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi 1993-1994, Erdek Deniz Komutanlığı Kıta Tabibi
1991-1992, TCG Turgut Reis Fırkateyn Tabibi

EĞİTİM VE SERTİFİKALAR

2000, ECFMG Sertifikası (ABD Hekimlik sertifikası)

2000, Tıbbi İstatistik

1994-1998, GATA, Askeri Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi
1985-1991, GATA Askeri Tıp Fakültesi

 

İLGİ ALANLARI


Hipertansiyon tanı ve tedavisi

Kalp yetmezliği tanı ve tedavisi

Konjenital kalp hastalıkları tanı ve tedavisi

            -Atriyal septal defekt tanısı ve kapatılması

            -Ventriküler septal defekt tanısı ve kapatılması

            -Aort koarktasyonlarına stent işlemi

            -PDA tanısı ve kapatılması

            -PFO tanı ve kapatılması

            -Pulmoner darlık ve valvüloplasti

Koroner arter hastalıkları tanı ve tedavisi

            -Koroner arter görüntüleme(IVUS) ve girişimleri

            -Koroner kronik total oklüzyonların tedavisi

Yapısal kalp hastalıkları tanı ve tedavisi

            -Aort darlıklarında TAVİ

            -Mitral yetmezliklerinde Mitra-clip

            -Torakal ve abdominal aort anevrizmalarında TEVAR ve EVAR

            -Paravalvüler kapak kaçaklarının kapatılması

            -Mitral darlıklarında balon valvüloplasti

            -Kalp yetmezliğinde ICD ve CRT

            -Kalp bloklarında pace-maker işlemleri (kalp pili)

Koroner arter hastalıkları tanı ve tedavisi

            -Koroner arter girişimleri

            -Koroner kronik total oklüzyonların tedavisi

Yapısal kalp hastalıkları tanı ve tedavisi

            -Aort darlıklarında TAVİ

            -Mitral yetmezliklerinde Mitra-clip

            -Torakal ve abdominal aort anevrizmalarında TEVAR ve EVAR

            - Protez kalp kapak paravalvüler kaçaklarının kapatılması

            -Mitral darlıklarında balon valvüloplasti

            -Kalp yetmezliğinde ICD ve CRT

            -Kalp bloklarında pace-maker işlemleri (kalp pili)


              Ulusal ve uluslararası çok sayıda bilimsel kurs ve toplantılara eğitici, konuşmacı ve panelist olarak katılmıştır. Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda yayın ve sözlü sunuları mevcuttur. Ulusal ve Uluslararası dergilerde Editörlük, Yayın Kurulu Üyeliği ve Hakemlik Yapmaktadır.

ÜYELİKLER

Türk Kardiyoloji Derneği

Avrupa Kardiyoloji Derneği

 

YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 53 makale
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 35 makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş 85 bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş 152 Bildiri
Ulusal 1 kitapta editörlük
Ulusal 6 kitapta bölüm yazarlığı

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Iyisoy A, Kursaklioglu H, Barcin C, Barindik N, Kose S, Demirtas E. Single coronary artery with anomalous origin of the right coronary artery as a branch from the left anterior descending artery: a very rare coronary anomaly. Heart Vessels. 2002 May;16(4):161-3.
 2. Iyisoy A, Kursaklioglu H, Kose S, Ozturk C, Amasyali B, Demirtas E. Spontaneous intimal dissection in a patient with post-infarct angina: identification with intravascular ultrasound and treatment with coronary stenting. Jpn Heart J. 2003 Jul;44(4):557-64.
 3. Balghith MA, Schoenhagen P, Foody JM, Iyisoy A, Crowe TD, Tuzcu EM, Nissen SE. Atherosclerotic plaque distribution in the left anterior descending coronary artery as assessed by intravascular ultrasound. Am J Cardiol. 2003 Feb 15;91(4):443-5.
 4. Kursaklioglu H, Barcin C, Iyisoy A, Kose S, Isik E. Percutaneous transcatheter repositioning of displaced permanent pacemaker atrial lead with a simple system. Int J Cardiovasc Intervent. 2004;6(2):88-90.
 5. Amasyali B, Kose S, Aytemir K, Barindik N, Saglam M, Kilic A, Abali G, Iyisoy A, Kursaklioglu H, Isik E. Is carotid atherosclerosis more important in patients with mitral annular calcification than in those without? Jpn Heart J. 2004 Jul;45(4):603-11.
 6. Celik T, Iyisoy A, Kursaklioglu H, Yilmaz MI, Kose S, Kilic S, Amasyali B, Demirkol S, Isik E. The comparative effects of telmisartan and ramipril on P-wave dispersion in hypertensive patients: a randomized clinical study. Clin Cardiol. 2005 Jun;28(6):298-302.
 7. Celik T, Kursaklioglu H, Iyisoy A, Kose S, Kilic S, Amasyali B, Kardesoglu E, Isik E. The effects of prior use of atorvastatin on coronary blood flow after primary percutaneous coronary intervention in patients presenting with acute myocardial infarction. Coron Artery Dis. 2005 Aug;16(5):321-6.
 8. Heper G, Barcin C, Iyisoy A, Tore HF. Treatment of an iatrogenic left internal mammary artery to pulmonary artery fistula with a bovine pericardium covered stent. Cardiovasc Intervent Radiol. 2006 Sep-Oct;29(5):879-82.
 9. Kursaklioglu H, Iyisoy A, Celik T, Kose S, Kocaoglu M, Genc C, Isik E. Coexistence of a huge subaortic left ventricular aneurysm and a saccular descending aortic aneurysm. Int J Cardiovasc Imaging. 2006 Apr;22(2):263-8.
 10. Amasyali B, Aytemir K, Kose S, Kilic A, Abali G, Iyisoy A, Kursaklioglu H, Turan M, Bingol N, Isik E, Demirtas E. Admission plasma leptin level strongly correlates with the success of thrombolytic therapy in patients with acute myocardial infarction. Angiology. 2006 Dec-2007 Jan;57(6):671-80.
 11. Kursaklioglu H, Iyisoy A, Celik T. Woven coronary artery: a case report and review of literature. Int J Cardiol. 2006 Oct 26;113(1):121-3.
 12. Barcin C, Tapan S, Kursaklioglu H, Iyisoy A, Olcay A, Erbil MK, Isik E. Effects of non-heavy smoking on high-density lipoprotein cholesterol in healthy Turkish young men. Acta Cardiol. 2006 Aug;61(4):411-5.
 13. Amasyali B, Turhan H, Kose S, Celik T, Iyisoy A, Kursaklioglu H, Isik E. Aborted sudden cardiac death in a 20-year-old man with slow coronary flow. Int J Cardiol. 2006 May 24;109(3):427-9.
 14. Amasyali B, Kose S, Kursaklioglu H, Celik T, Iyisoy A. C-reactive protein in acute coronary syndromes: a perfect trigger or an excellent indicator? Int J Cardiol. 2008 Dec 17;131(1):134-5; author reply 136-7.
 15. Kurşaklioğlu H, Iyisoy A, Barçin C, Celik T, Nitzan R, Köse S, Amasyali B, Işik E. The experience with the Epiclose-T vascular access closure device: a human study. Anadolu Kardiyol Derg. 2008 Feb;8(1):38-42.
 16. Doğru MT, Tireli E, Güneri M, Iyisoy A, Celik T. Differences in left ventricular structure, functions and elastance in the patients with normotensive blood pressure. Anadolu Kardiyol Derg. 2008 Dec;8(6):413-21.
 17. Celik T, Iyisoy A, Acikel C, Yuksel C, Celik M, Yaman H, Baysan O, Isik E. The comparative effects of metoprolol and perindopril on aortic elasticity in young patients with prehypertension. Blood Press Monit. 2008 Jun;13(3):169-76.
 18. Iyisoy A, Kursaklioglu H, Celik T, Ors F, Yuksel UC, Demirkol S. Coronary stent embolization into right common femoral artery - the role of computed tomography angiography. Clin Cardiol. 2009 Jul;32(7):E9.
 19. Kursaklioglu H, Iyisoy A, Celik T, Kose S, Amasyali B. A case of ventriculo-venous communication: an extremely rare congenital anomaly of the left ventricle. Clin Cardiol. 2009 Jun;32(6):E100.
 20. Celik T, Iyisoy A, Dogru MT, Isik E. Coronary stent strut fracture after drug-eluting stent implantation: a newly recognized complication. Int J Cardiol. 2009 Feb 6;132(1):121-2.
 21. Doğru MT, Güneri M, Tireli E, Sahin O, Celik T, Iyisoy A. QT interval and dispersion differences between normal and prehypertensive patients: effects of autonomic and left ventricular functional and structural changes. Anadolu Kardiyol Derg. 2009 Feb;9(1):15-22. PMID: 19196568.
 22. Iyisoy A, Celik T, Yuksel UC, Bugan B, Isik E. The value of hydration and acetylcysteine in the prevention of contrast-induced nephropathy: a potentially catastrophic complication of the percutaneous coronary interventions. Int J Cardiol. 2009 May 29;134(3):431-3.
 23. Celik T, Yuksel UC, Bugan B, Celik M, Fici F, Iyisoy A, Kilic S, Sonmez A, Yaman H, Isik E. P-wave dispersion and its relationship to aortic elasticity in young prehypertensive patients. Am J Hypertens. 2009 Dec;22(12):1270-5.
 24. Kursaklioglu H, Kose S, Iyisoy A, Amasyali B, Celik T, Aytemir K, Isik E. Coronary-subclavian steal syndrome presenting with ventricular tachycardia. Yonsei Med J. 2009 Dec 31;50(6):852-5. doi: 10.3349/ymj.2009.50.6.852. Epub 2009 Dec 18. PMID: 20046430; PMCID: PMC2796416.
 25. Amasyali B, Celik T, Iyisoy A, Kilic A, Isik E. Oral triple antiplatelet therapy after percutaneous coronary intervention: subject with ongoing arguments? Int J Cardiol. 2010 Sep 24;144(1):112-3.
 26. Bugan B, Iyisoy A, Celik M, Kucuk U, Boz U, Celik T. Isolated type a interrupted aortic arch: in an asymptomatic 19-year-old man. Tex Heart Inst J. 2011;38(5):559-61.
 27. Sahin MA, Celik T, Guler A, Iyisoy A, Gunay C. Intravascular misplacement of vascular closure device causing femoral artery obstruction. Int J Cardiol. 2011 Dec 1;153(2):e32-3.
 28. Yuksel UC, Celik T, Celik M, Bugan B, Iyisoy A, Yaman H. High admission levels of γ-glutamyltransferase predict poor myocardial perfusion after primary percutaneous intervention. Clinics (Sao Paulo). 2011;66(10):1729-34.
 29. Yuksel C, Celik T, Demirkol S, Celik M, Bugan B, Iyisoy A, Yaman H. Increased platelet activation in young patients with prehypertension. Clin Exp Hypertens. 2011;33(6):381-7.
 30. Iyisoy A, Celik M, Celik T, Yuksel UC, Samedli S. Successful retrieval of a broken intravascular ultrasound catheter tip from a coronary artery. Cardiovasc Revasc Med. 2012 Jul-Aug;13(4):238-40.
 31. Iyisoy A, Celik M, Celik T, Yuksel UC. Inadvertent removal of fully deployed stent during retrieval of another dislodged stent. Int J Cardiol. 2012 Apr 19;156(2):217-8.
 32. Parlak A, Aydoğan U, Iyisoy A, Dikililer MA, Kut A, Cakır E, Sağlam K. Elevated pentraxin-3 levels are related to blood pressure levels in hypertensive patients: an observational study. Anadolu Kardiyol Derg. 2012 Jun;12(4):298-304.
 33. Iyısoy A, Celık M, Celık T, Cıngoz F, Cagdas Yuksel U, Yalcınkaya E. Is percutaneous closure of paravalvular leaks really helpful, especially in complicated cases? J Cardiothorac Vasc Anesth. 2013 Aug;27(4):e41-4.
 34. Iyisoy A, Celik M, Celik T, Bugan B, Yuksel UC. Thrombus aspiration might reduce the need for concomitant stenting in young patients with STEMI. Am J Cardiovasc Dis. 2013 Nov 1;3(4):281-2.
 35. Celik M, Yuksel UC, Yalcinkaya E, Gokoglan Y, Iyisoy A. Conservative treatment of iatrogenic left main coronary artery dissection: report of two cases. Cardiovasc Diagn Ther. 2013 Dec;3(4):244-6.
 36. Fici F, Celik T, Balta S, Iyisoy A, Unlu M, Demirkol S, Yaman H, Brambilla G, Kardesoglu E, Kilic S, Yokusoglu M, Grassi G. Comparative effects of nebivolol and metoprolol on red cell distribution width and neutrophil/lymphocyte ratio in patients with newly diagnosed essential hypertension. J Cardiovasc Pharmacol. 2013 Oct;62(4):388-93.
 37. Ozturk C, Demirkol S, Unlu M, Celik T, Iyisoy A. The drugs used for panic disorders may affect the circadian variation in blood pressure measurements and autonomic system. Angiology. 2014 Sep;65(8):750.
 38. Iyisoy A, Demirkol S, Celik T, Balta S. Case images: percutaneous transcatheter closure of atrial and ventricular septal defect in the same session. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014 Apr;42(3):314.
 39. Iyisoy A, Celik T, Celik M, Sag C. Aorta-right atrial tunnel: an interesting type of a congenital coronary artery anomaly. Korean Circ J. 2014 May;44(3):193-5.
 40. Iyisoy A, Ozturk C, Demirkol S, Celik T, Aparci M, Demir M, Yildirim AO, Sahin MA. Aortic and right ventricular rupture in a patient after transcatheter aortic valve implantation; The direction of the calcification predicts aortic annulus rupture. Int J Cardiol. 2015 Aug 15;193:49-52.
 41. Iyisoy A, Ozturk C, Celik T, Demirkol S, Cingoz F, Unlu M, Arslan Z. Percutaneous transapical closure of cardiac apex with an ADO-II device after successful transapical transcatheter prosthetic mitral paravalvular leak closure. Int J Cardiol. 2015;189:289-92.
 42. Iyisoy A, Ozturk C, Tavlasoglu M, Sahin MA, Balta S, Celik T, Demirkol S, Unlu M, Arslan Z, Haqmal H. Significant left hemothorax after transapical closure of cardiac apex with minithoracotomy and transapical transcatheter prosthetic mitral paravalvular leak closure. Int J Cardiol. 2015 Nov 15;199:274-6.
 43. Iyisoy A, Ozturk C, Unlu M, Celik T, SaitDemirkol, Haqmal H. Cardiac resynchronization therapy in a patient with percutaneous mitral annuloplasty and prior aortic valve surgery. Int J Cardiol. 2015;187:532-3.
 44. Iyisoy A, Ozturk C, Arslan Z, Celik T, Unlu M, Cingoz F, Bozlar U, Demirkol S. Progressive aortic dissection following RCA instent angioplasty. Int J Cardiol. 2015;187:309-10.
 45. Iyisoy A, Ozturk C, Celik T, Demirkol S, Tavlasoglu M, Sahin MA, Cingoz F, Demir M, Balta S, Unlu M. The combination of percutaneous transapical and transseptal closure of cardiac apex and prosthetic mitral paravalvular leak with loop technique. Int J Cardiol. 2016;203:221-4.
 46. Ozturk C, Iyisoy A, Celik T, Onrat E, Akci Ö, Yildirim AO, Demirkol S, Unlu M, Balta S, Haqmal H. Long distance walking man after a combination of percutaneous mitral annuloplasty and coronary revascularization. Int J Cardiol. 2016;203:1122-4.
 47. Öztürk C, Çelik T, Balta Ş, İyisoy A. Do spontaneous coronary artery dissections always need intervention in patients with no atherosclerosis? Anatol J Cardiol. 2016;16(5):365-6.
 48. Ozturk C, Celik T, Iyisoy A, Balta S, Tavlasoglu M, Sahin MA, Guler A. Percutaneous transapical closure of cardiac apex and mitral prosthetic paravalvular leak is feasible and alternative approach to the septal approach. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2016 Oct;64(10):633.
 49. Iyisoy A, Ozturk C, Celik T, Yildirim AO, Demir M, Balta S, Sahin MA, Guler A. Percutaneous closure of ventricular septal defect with membraneous pouch and changing the device due to severe aortic regurgitation. Int J Cardiol. 2016;209:42-5.
 50. Ozturk C, Iyisoy A, Gursoy E, Celik T, Guler A, Sahin MA, Bozlar U, Rreka A, Ozturk A, Balta S. The successful management of early rupture of abdominal aortic aneurysm with endovascular stenting and instent stenting for endoleak following EVAR; a case report. Int J Cardiol. 2016 Mar 15;207:152-6.
 51. Yıldırım E, Çelik M, Yüksel UÇ, Buğan B, Gökoğlan Y, Görmel S, Yaşar S, Koklu M, İyisoy A, Barçın C. Relationship between the extent of coronary artery disease and in-stent restenosis in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017 Dec;45(8):702-708. doi:
 52. Keskin ÖF, Iyisoy A. An unusual complication during alcohol septal ablation: severe left anterior descending artery vasospasm causing cardiac arrest: a case report and review of the literature. Eur Heart J Case Rep. 2019 1;3(3).
 53. Demir M, Keskin ÖF, İyisoy A. Successful percutaneous treatment of a large arteriovenous fistula between the right coronary artery to main pulmonary artery. Coron Artery Dis. 2021;32(1):88-89.