Prof. Dr. Atila KORKMAZ
Prof. Dr. Atila KORKMAZ

Prof. Dr. Atila KORKMAZ

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

0850 308 8385

RANDEVU ALIN

Özgeçmiş

Prof.Dr..Atila KORKMAZ

Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 1952

Yabancı Dil : İngilizce, Almanca


EĞİTİM

2007- Profesörlük

1989- Doçentlik

1976-1981 Uzmanlık Öğrenciliği, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD

1981- Genel Cerrahi Uzmanlığı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahşi AD

1969-1976 Lisans Eğitimi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1966-1969 Ankara Cumhuriyet Lisesi

1964-1966 Ankara Bahçelievler Ortaokulu

1959-1964 Sarar ve Anıttepe İlkokulları

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

2006- Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD

1986-2006 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Klinik Şefi

1983-1986 SSK Ankara Ulus Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

1976-1981 Ankara Üniverstesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD

 

YURTDIŞI DENEYİMLERİ

1987 - Chiba University Hepatobiliyer Cerrahi ve Ultrasonografi Kullanımı Tokyo / JAPAN

1987- St. Marks Hospital, Kolerektal Cerrahi, Anal Cerrahi Angel/ London / ENGLAND

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

Türk Cerrahi Derneği

Türk Kolon ve Rektum Derneği

Hepatobiliopankretik Cerrahi Derneği

American College of Surgeons

Türk Amerikan Cerrahlar Koleji Üyeliği

Cratical Care Medicine Derneği (Society of Critical Care Medicine-USA)

International Hemodynamic Society

European Association Forendoscopic Surgery

Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons

Acil Travma Derneği

Türkiye Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği

Türk Gastroenterolojisi Derneği

 

İLGİ ALANLARI

Cerrahi Yoğun Bakım

Sepsis

Septik Şok

Safra Kesesi ve Safra Yolları

Pankreas Cerrahisi

Anorektal Cerrahi

Tiroid, Paratiroid Cerrahisi

 

 Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora tezleri

 

          Yüksek Lisans Tezleri: 25 Adet

          Doktora tezleri

 

YAYINLAR

   Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: 37 Adet

            Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: 23 Adet

 

          Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 43 Adet

 

         Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: 138 Adet

 

          Diğer yayınlar:

 

Alanında Türkçe Kitap Yazımı:

Erdoğan B, Korkmaz A, Maraş H. “Diyabetik ayakta tanı ve tedavi yaklaşımları, Ankara

Türkçe Kitaplarda Bölüm Yazarlığı:

1. Korkmaz A. "Diyabetik ayak infeksiyonları" Ankara Cerrahi Derneği Diyabetik Ayak Kitabı, Sayfa: 15-24, Ankara (1998).                                                                                                                   1

2. Korkmaz A. “Karın eksplorasyonunda önemli noktalar” Acil Cerrahi Kitabı ISBN: 978-9944-5104-2-4, Editör C. Ertekin Sayfa 67-76

 (2007).                                                                                                                            

 

Uygulama Kılavuzunda Bölüm Yazarlığı ve Puanları:

1. Korkmaz A. “Medikal konsültasyonda temel prensipler” Ankara Numune Hastanesi Mezuniyet Sonrası Medikal Konsültasyon Eğitim Kursu-I Kitabı, Sayfa:1, Ankara (1995).                 

2. Erverdi N, Korkmaz A. “Kitlesel yaralanmalarda genel prensipler” Ankara Numune Hastanesi Mezuniyet Sonrası Politravmatize Hastaya Acil Yaklaşım Eğitim Kursu-IV Kitabı, Sayfa:42 (1995).                                                                                                                                

3. Korkmaz A. "Yoğun bakım infeksiyonları için risk faktörleri ve odaklar" Ankara Numune Hastanesi Mezuniyet Sonrası Yoğun Bakım İnfeksiyonları Eğitim Kursu IX  Kitabı, Sayfa: 29, Ankara

(1997).                               

 

 

İdari görevler

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6. Cerrahi Klinik Şefliği (1992-2006)                

International Hemodynamic Society Kurucu ve 2.Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği(1995-)      

Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği(2000-), 2. Başkan ve Genel Sekreterlik                  

Ankara Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (1996-1998)                                                     

Ankara Tabip Odası Onur Kurulu Üyeliği, İki Dönem( 2002-2004, 2004-2006)     

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı (2007-2021)

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı (2021 - )