Prof. Dr. Ayşe BİLGİHAN
Prof. Dr. Ayşe BİLGİHAN

Prof. Dr. Ayşe BİLGİHAN

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

0850 308 8385

RANDEVU ALIN

Özgeçmiş

Prof.Dr. Ayşe BİLGİHAN

Tıbbi Biyokimya

EĞİTİM

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1983-1989  

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD. 1989-1992 

MESLEKİ DENEYİM

 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD. Araş Gör. 1989-1992

 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD. Uz.Dr.1992-1995 

 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD. Yrd.Doç.Dr.1995-1997 

 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD. Doç.Dr.1997-2003   

 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD. Prof.Dr. 2003-2017

 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD. Prof.Dr. 2017-halen

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      Yüksek Lisans Tezleri

ÖZEL   Ümmühani (Bio.)“Kolelityazisli Olgularda Serum Bakır, Çinko Değerleri ve Superoksit Dismutaz Aktivitesi” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı (2000), 70 s.

MERTOĞLU Öznur (Bio.) “İyonize Radyasyon Uygulanan Kobaylarda Serum Total Malondialdehit Düzeyleri ve Superoksit Dismutaz Aktivitesi” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı (2002), 79 s.

ÖZSAÇMACI Özge (Bio.) “Oksidatif Stres belirteçlerinin ve Hyaluronik Asitin Koroner Arter Hastalığının Anjiografik Yaygınlık ve Ciddiyeti İle İlişkisi” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı (2013), 119 s.

MURATOĞLU Suzan (Bio) “Nonalkolik Yağlı karaciğer Hastalığı Tanılı Bireylerde Konvansiyonel İnflamasyon ve Oksidatif Stres Belirteçlerinin Düzeyleri” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı (2014), 90 s.

 

 

 

 

       Doktora ve Tıpta Uzmanlık Tezleri

YİS M.Özgür (Araş.Gör.Dr.)“Tavşanlarda Excimer Laser Keratektomi Sonrası Kornea Glutatyon Peroksidaz Aktiviteleri ve Humor Aköz Selenyum Düzeyleri” Tıpta Uzmanlık Tezi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,   Biyokimya Anabilim Dalı (2000), 65 s.

GÜNEY Yıldız (Araş.Gör.Dr.) “Farklı Dozlardaki İyonize Radyasyonun Kobay Beyin Dokusunda Oksidan  ve Antioksidan Sistemlere Etkisi” Doktora Tezi, Gazi   Üniversitesi Sağlık Bilimleri  Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı (2002), 89 s.

 

GÖKTAŞ U.Bülent (Araş.Gör.Dr.), “Postmenapozal Dönemde Oksidatif Stres;Aopp(İleri Düzey Protein Oksidasyonu) ve Lipit Peroksidasyonu” Uzmanlık Tezi,  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim dalı, (2004), 75 s.

ÖZEL   Ümmühani (Bio.), “Rat Beyin Dokusunda Etanolle İndüklenen Oksidatif Strese Antioksidan Olan Karnozinin Etkileri” Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya Anabilim dalı (2004), 84 s.

ÇAĞLAR Öznur Mertoğlu (Bio.), “Rat Karaciğer Dokusunda Etanolle İndüklenen Oksidatif Strese Çinkonun Etkileri” Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya Anabilim dalı (2006), 105 s.

DEMİREL Özlem Özbaş(Araş.Gör.Dr.) “Ratlarda Farklı Dozlarda Uygulanan Çinkonun Çeşitli Dokularda Oksidan-Antioksidan Sisteme Etkileri” Uzmanlık Tezi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim dalı, (2007), 94 s.

ERÇİN   Uğur (Araş Gör.Dr.) “Koroner Arter Hastalığında Kanda Oksidatif Stres Parametreleri ve Selenyum Düzeylerinin Klinik Bulgularla İlişkisi” Uzmanlık Tezi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim dalı, (2010), 193 s.

ERKAN Aycan Fahri (Uz.Dr.) “Mast Hücre Triptazı ve Oksidatif Stres Parametrelerinin Koroner Arter Hastalığının  Klinik ve Anjiografik Bulguları ile İlişkisi” Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya Anabilim dalı (2011), 74 s.

ÖKSÜZ Naki  (Araş.Gör.Dr.)“Diz Osteoartriti Olgularında Farklı Egzersiz Tedavilerinin Kan Oksidatif Stres Parametrelerine Etkisi” Uzmanlık Tezi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim dalı, (2014), 71 s.

 

Yayınlar

      Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1-Effects of acut swimming exercise on muscle and erythrocyte malondialdehyde, serum myoglobin and plasma ascorbic acid concentration. (SCI) 

Koz M, Erbaş D, Bilgihan A, Arıcıoğlu A.

Can. J Physiol. Pharmacol. 70:1392-1395,1992

 

2-The effect of EGb 761 on retinal lipid peroxidation and glutathione peroxidase level in experimental lens induced uveitis. (SCI-Exp)

Bilgihan A, Arıcıoğlu A, Bilgihan K, Önol M , Hasanreisoğlu B, Türközkan N.

Int.Ophthalmol 18:21-24,1994

 

3-Comparison of uveitis induced by interleukin-8(IL-8) and endotoxin in rabbits. (SCI)

Akduman L, Kaplan H.J, Ataoğlu Ö, Or M, Bilgihan A, Hasanreisoğlu B.

Ocular Immunology and Inflammation 4:223-229,1994

4-Antioxidative role of ocular melanin pigment in the model of lens induced uveitis. (SCI)

Bilgihan A, Bilgihan K, Akata F, Arıcıoğlu A, Hasanreisoğlu B.

Free Radical Biology and Medicine 19(6):883-885,1995

 

5-Serum alkaline phosphatase, calcium and phosphate levels following clinical use of natural coral. (SCI-Exp)

Alpaslan G, Alpaslan C, Bilgihan A, Yamalık K.

Australian Dental Journal 40(5):327-329,1995

 

6-Effects of hyper-and hypo-thyroidism on oxidative stress of the eye in experimental acute anterior uveitis. (SCI)

Bilgihan K, Bilgihan A, Diker Ş, Ataoğlu Ö, Dolapçı M, Akata F, Hasanreisoğlu B, Türközkan N.

Acta Ophthalmol.Scand.74:41-43,1996

 

7-The effects of 2-chloroadenosine and deoxycoformycin  on the ATP level and Na-K ATP ase activity in experimental brain ischemia of gerbil. (SCI-Exp)

Türközkan N, Bilgihan A, Çaycı B, Doğulu F, Aykol Ş.

Neurological Research 18:345-348,1996

 

8-Excimer laser corneal surgery and free oxygen radicals. (SCI)

Bilgihan K, Bilgihan A, Akata F, Hasanreisoğlu B,Türközkan N.

Jpn J. Ophthalmol 40:154-157,1996

 

9-The effect of 2-chloroadenosine on lipid peroxide level during experimental cerebral ischemia-reperfusion in gerbils. (SCI)

Yavuz Ö, Türközkan N, Bilgihan A, Doğulu F, Aykol Ş.

Free Radical Biology and Medicine 22(1):337-341,1997

 

10-Aqueous transforming growth factor-beta-1 levels in rabbit eyes after excimer laser photoablation(SCI)

Bilgihan K, Gürelik G, Okur H, Bilgihan A, Hasanreisoğlu B, İmir T.

Ophthalmologica 211:380-383,1997

 

11-Pentoxifylline inhibits overflow and reduces intestinal reperfusion injury. (SCI)

Savaş C, Aras T, Çakmak M, Bilgihan A, Ataoğlu O, Türközkan N, Ozguner F, Yucesan S, Dindar H.

Journal of Pediatric Surgery 32(6):905-910,1997

 

12-Changes in blood haemorheological parameters after submaximal exercise in trained and untrained subjects. (SCI)

Gürcan N, Erbaş D, Ergen E, Bilgihan A, Dündar S, Arıcıoğlu A, Dikmenoğlu N.

Physiological Research 47:23-27,1998

 

 

13-Corneal aldehyde dehydrogenase and glutathione-S-transferase activity after excimer laser keratectomy in guinea pigs. (SCI)

Bilgihan K, Bilgihan A, Hasanreisoğlu B, Türközkan N.

Br J Ophthalmol 82:300-302,1998

 

14-Cytoprotective effect of trimetazidine on 60 minutes of intestinal ischemia reperfusion injury in rats. (SCI)

Tetik C, Özden A, Calli N, Bilgihan A, Bostancı B, Yis Ö, Bayramoğlu H.

Transpl Int. 12(2): 108-112 ,1999

 

15-Acute corneal necrosis after excimer laser keratectomy for hyperopia. (SCI)

Bilgihan K, Adiguzel U, Bilgihan A, Akata F, Hasanreisoglu B.

Ophthalmology 107(2):225-6,2000 (Editöre Mektup)

 

16- Effect of arthrocentesis and sodium hyaluronate injection on nitrite,nitrate and thiobarbituric acid-reactive substance levels in the snovial fluid (SCI)

Alpaslan C, Bilgihan A, Alpaslan G, Güner B, Yis Ö, Erbaş D.

Oral Surgery,Oral Medicine,Oral Pathology,Oral Radiology and Endodontics,

89;686-690,2000

 

17--Topical vitamin E and hydrocortisone acetate treatment after photorefractive keratectomy. (SCI)

Bilgihan K, Ozdek S, Ozoğul C, Gurelik G, Bilgihan A, Hasanreisoğlu B.

Eye 14;231-37,2000

 

18-Effect of high dose lidocaine treatment on superoxide dismutase and malondialdehyde levels in seven diabetic patients. (SCI-Exp)

Çelebi H, Bozkırlı F,Günaydın B, Bilgihan A.

Reg Anesth Pain Med. 25;279-282,2000

 

19- Ascorbic acid levels in human tears after photorefractive keratectomy, transepithelial photorefractive keratectomy, and laser in situ keratomileusis. (SCI)

Bilgihan A, Bilgihan K, Toklu Y, Konuk O, Yis O, Hasanreisoglu B

J Cataract Refract Surg 27(4);585-8, 2001

 

20-The effect of excimer laser keratectomy on corneal glutathione peroxidase activities and aqueous humor selenium levels in rabbits. (SCI)

Yis O, Bilgihan A, Bilgihan K, Yis S, Hasanreisoglu B.

Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 240(6):499-502, 2002

 

21-Keratocyte apoptosis and corneal antioxidant enzyme activities after refractive corneal surgery. (SCI) Bilgihan K, Bilgihan A, Adiguzel U, Sezer C, Yis O, Akyol G, Hasanreisoglu B.

Eye 16(1):63-8, 2002

 

22-Pentoxifylline attenuates reperfusion injury in testicular torsion. (SCI)

Savas C, Dindar H, Bilgihan A, Ataoglu O, Yucesan S.

Scand J Urol Nephrol  36(1):65-70, 2002

 

23-Antithrombin III prevents deleterious effects of remote ischemia-reperfusion injury on healing of colonic anastomoses. (SCI)

Tekin K, Aytekin F, Özden A, Bilgihan A, Erdem E, Sungurtekin U, Güney Y.

The American Journal of Surgery 184:160-165, 2002

 

24-The effect of excimer laser keratectomy on corneal glutathione-related enzymes in rabbits. (SCI)

Bilgihan A, Bilgihan K, Yis Ö, Şafak Yis N, Hasanreisoğlu B.

Free Radical Research 37(4):399-403, 2003  (Başlıca Araştırma Eseri)

 

25- Antioxidant tolerance of kidney after irradiation. (SCI-Exp)

Bukan N, Güney Y, Hiçsönmez A, Bilgihan A.

Indian Journal of Experimental Biology 41:267-269,2003

 

26- Effects of topical vitamin E on corneal superoxide dismutase, glutathione peroxidase activities and polymorphonuclear leucocyte infltration after photorefractive keratectomy. (SCI)

Bilgihan A, Bilgihan K, Yis Ö, Sezer C, Akyol G, Hasanreisoğlu B.

Acta Ophthalmologica 81(2):177-180,2003

 

27- The serum levels of vitamins A,C,E, beta karoten, selenium and zinc in patients with Behçet’s disease: A controlled study. (SCI)

Erel A, Özsoy E, Biberoğlu G, Bilgihan A, Hasanoğlu A, Yis M.Ö, Atahan Ç,Oruk Ş.

Biol Trace Elem Res. 95(2):97-106, 2003

 

28-Changes in serum selenium, copper, zinc levels and cu/zn ratio in patients with pulmonary tuberculosis during therapy. (SCI)

Ciftci TU, Ciftci B, Yis O, Guney Y, Bilgihan A, Ogretensoy M.

Biol Trace Elem Res. 95(1):65-71, 2003

 

29- Intestinal ischemia-reperfusion injury augments intestinal mucosal injury and bacterial translocation in jaundiced rats. (SCI)

Yüksek Y.N, Koloğlu M, Dağlar G, Doğanay M, Dolapcı I, Bilgihan A, Dolapcı M, Kama N.A.

Hepatogastroenterology. 2004;51(55):171-5.

 

30-Lipid peroxidation and antioxidant activity in patients in labor with nonreassuring fetal status. (SCI)

Dede FS, Guney Y, Dede H, Koca C, Dilbaz B, Bilgihan A.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2006,124(1):27-31.

 

31-Melatonin prevents inflammation and oxidative stress caused by abdominopelvic and total body irradiation of rat small intestine. (SCI)

Guney Y, Hicsonmez A, Uluoglu C, Guney HZ, Ozel Turkcu U, Take G, Yucel B, Caglar G, Bilgihan A, Erdogan D, Nalca Andrieu M, Kurtman C, Zengil H.

Braz J Med Biol Res. 2007 Oct;40(10):1305-14. Epub 2007 Jul 31.

 

32-A possible mechanism for transpupillary thermotherapy: nitric-oxide-related cellular  damage. (SCI)

Ozdek S, Urgancioglu B, Turkcu UO, Bilgihan A.

Can J Ophthalmol. 2007 Aug;42(4):609-12

 

33- Methimazole protects lungs during hepatic ischemia-reperfusion injury in rats: an effect not induced by hypothyroidism. (SCI)

Tütüncü T, Demirci C, Gözalan U, Yüksek YN, Bilgihan A, Kama NA

J Gastroenterol Hepatol. 2007 May;22(5):704-9.

 

34- The effects of duration of CO2 pneumoperitoneum on colonic anastomosis. (SCI-Exp)

Ozer I, Ulas M, Ercan M, Ozogul YB, Zengin N, Bostanci EB, Ozel U, Bilgihan A, Akoglu M.

J Invest Surg. 2008 Jul-Aug;21(4):177-81.

 

35- Oxidative stress and antioxidant activity in orbital fibroadipose tissue in Graves'   ophthalmopathy. (SCI)

Hondur A, Konuk O, Dincel AS, Bilgihan A, Unal M, Hasanreisoglu B.

Curr Eye Res. 2008 May;33(5):421-7.

 

36-The effect of ethyl pyruvate on oxidative stress in intestine and bacterial translocation after thermal injury. (SCI) Karabeyoğlu M, Unal B, Bozkurt B, Dolapçi I, Bilgihan A, Karabeyoğlu I, Cengiz O.

J Surg Res. 2008 Jan;144(1):59-63.

 

37-Advanced oxidation protein products are increased in women with polycystic ovary syndrome: relationship with traditional and nontraditional cardiovascular risk factors in patients with polycystic ovary syndrome. (SCI)

      Kaya C, Erkan AF, Cengiz SD, Dünder I, Demirel OE, Bilgihan A.

Fertil Steril. 2009 Oct;92(4):1372-7

 

38- Effects of CO(2) pneumoperitoneum on anastomotic healing in rats receiving preoperative 5-fluorouracil neoadjuvant chemotherapy. (SCI-Exp)

Ulas M, Ozer I, Ercan M, Ozogul YB, Bostanci EB, Keklik TT, Turkcu UO, Bilgihan A, Akoglu M.

J.Invest Surg. 2009 Nov-Dec;22(6):413-8.

 

39- Effects of carbon dioxide pneumoperitoneum on hepatic function in obstructive jaundice: an experimental study in a rat model. (SCI-Exp)

Bostanci EB, Yol S, Teke Z, Kayaalp C, Sakaogullari Z, Ozel Turkcu U, Bilgihan A, Akoglu M.

Langenbecks Arch Surg. 2010 Aug;395(6):667-76.

 

40- Carnosine supplementation protects rat brain tissue against ethanol-induced oxidative stress. (SCI) Ozel Turkcu U, Bilgihan A, Biberoglu G, Mertoglu Caglar O.

Mol Cell Biochem. 2010 Jun;339(12):55-61.

 

41- Cardiovascular risk assessment with oxidised LDL measurement in postmenopausal women receiving intranasal estrogen replacement therapy. (SCI-Exp)

Kurdoglu M1, Yildirim M, Kurdoglu Z, Erdem A, Erdem M, Bilgihan A, Goktas B.

Gynecol Endocrinol. 2011 Aug;27(8):551-7.

 

42-Serum levels of advanced oxidation protein products, malonyldialdehyde, and total radical trapping antioxidant parameter in patients with chronic hepatitis C. (SCI-Exp)

Ozenırler S, Erkan G, Gülbahar O, Bostankolu O, Ozbaş Demırel O, Bilgihan A, Akyol G.

Turk J Gastroenterol. 2011 Feb;22(1):47-53.

 

43- Effects of thyroid hormone supplementation on anastomotic healing after segmental colonic resection. (SCI)

Karaman K, Bostanci EB, Dincer N, Ulas M, Ozer I, Dalgic T, Ercin U, Bilgihan A, Ginis Z, Akoglu M.

J Surg Res. 2012 Aug;176(2):460-7.

 

44- The Effect of zinc on ethanol-induced oxidative stress in rat liver. (SCI-Exp)

Mertoğlu Çağlar Ö, Bilgihan A,Özel Türkçü U, Biberoğlu G, Take G.

Turk J Biochem 2012 37(4):104-110.

 

45- Increased plasma levels of advanced oxidation protein products (AOPP) as a marker for oxidative stress in patients with active ulcerative colitis. (SCI)

Alagozlu H, Gorgul A, Bilgihan A, Tuncer C, Unal S.

Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2013 Feb;37(1):80-5.

 

46- Effects of dexamethasone and pheniramine hydrogen maleate on stress response in patients undergoing elective laparoscopic cholecystectomy. (SCI)

Karaman K, Bostanci EB, Aksoy E, Ulas M, Yigit T, Erdemli MO, Ercin U, Bilgihan A, Saydam G, Akoglu M.

Am J Surg. 2013 Feb;205(2):213-9.

 

 

47- The effects of Pycnogenol(®) on colon anastomotic healing in rats given preoperative irradiation. (SCI-Exp)

Değer KC, Şeker A, Özer I, Bostancı EB, Dalgıç T, Akmansu M, Ekinci Ö, Erçin U, Bilgihan A, Akoğlu M.

Int J Surg. 2013;11(9):983-8.

 

48- Effects of β-glucan on colon anastomotic healing in rats given preoperative irradiation. (SCI-Exp)

Seker A, Deger KC, Bostanci EB, Ozer I, Dalgic T, Bilgihan A, Akmansu M, Ekinci O, Ercin U, Akoglu M.

J Invest Surg. 2014 Jun;27(3):155-62

 

49- The relationship between advanced oxidation protein products (AOPP) and biochemical and histopathological findings in patients with nonalcoholic steatohepatitis. (SCI-Exp) A

Ozenirler S, Erkan G, Konca Degertekin C, Ercin U, Cengiz M, Bilgihan A, Yilmaz G, Akyol G.

J Dig Dis. 2014 Mar;15(3):131-6.

 

50- Increased collagen maturity with sildenafil citrate: experimental high risk colonic anastomosis model. (SCI-Exp)

Cakir T, Ozer I, Bostanci EB, Keklik TT, Ercin U, Bilgihan A, Akoglu M.

Int J Surg. 2015 Jan;13:152-6.

 

51- Can Riboflavin Penetrate Stroma Without Disrupting Integrity of Corneal Epithelium in Rabbits? Iontophoresis and Ultraperformance Liquid Chromatography With Electrospray Ionization Tandem Mass Spectrometry. (SCI)

Novruzlu Ş, Türkcü ÜÖ, Kvrak İ, Kvrak Ş, Yüksel E, Deniz NG, Bilgihan A, Bilgihan K.

Cornea. 2015 Aug;34(8):932-6.

 

52- Endothelial Dysfunction In Patients With Asymptomatic Primer Hyperparathyroidism(SCI-Exp)

B. Aktas Yilmaz, F. Balos Toruner, A. Akyel, U. Ercın, C. Konca Değertekin, Ö. Turhan İyidir, Y. Tavil, A. Bilgihan, M. Arslan

Acta Endocrinologica (Buc), 2015, 11(4): 482-488.

 

53- Protein Oxidation Levels After Different Corneal Collagen Cross-Linking Methods. (SCI)

Turkcu UO, Yuksel N, Novruzlu S, Yalinbas D, Bilgihan A, Bilgihan K. Atıf sayısı:1

Cornea. 2016 Mar;35(3):388-91.

 

 

54- Comparison of Aqueous Humor Nitric Oxide Levels After Different Corneal Collagen Cross-Linking Methods. (SCI)

Yuksel N, Ozel-Turkcu U, Yalinbas D, Novruzlu S, Bilgihan A, Bilgihan K.

Curr Eye Res. 2016 Dec;41(12):1539-1542.

 

 

55- Serum and Aqueous Humor Levels of Fetuin-A in Pseudoexfoliation Syndrome.

Yuksel N, Takmaz T, Ozel Turkcu U, Ergin M, Altinkaynak H, Bilgihan A.

Curr Eye Res. 2017 Oct;42(10):1378-1381.

 

56-Aqueous humor pentraxin-3 levels in patients with diabetes mellitus.

Mutlu M, Yuksel N, Takmaz T, Dincel AS, Bilgihan A, Altınkaynak H.

Eye (Lond). 2017 Oct;31(10):1463-1467.

 

57- Angiopoietin-like protein 2 and angiopoietin-like protein 6 levels in patients with nonalcoholic fatty liver disease.

Erkan G, Muratoglu S, Ercin U, Bilgihan A.

Arch Med Sci. 2018 Jun;14(4):781-787.-

 

58-The Effect of Sildenafil on Selenite-Induced Cataract in Rats.

Atalay HT, Ucgul AY, Turkcu UO, Ozmen MC, Yilmaz S, Bilgihan A.

Curr Eye Res. 2020 Sep;45(9):1082-1088.

 

59-Singlet oxygen formation during accelerated and hyperaccelerated corneal cross-linking: in vitro study.

Ercin U, Aribas YK, Tefon Aribas AB, Bilgihan A, Bilgihan K.

Eye (Lond). 2021 Nov;35(11):3147-3151.

 

60-Comparison of biochemical and immunological biomarker levels of patients with COVID-19 with healthy individuals Ercin U, Aribas ET, Tuncbilek S, Kaya C, Sepici Dincel A, Bilgihan A, Tekeli ME

Turk J Biochem 2021; 46(4): 367–375

 

61- Iontophoresis Corneal Cross-linking With Oxygen Supplementation in Ovine Eyes.

Aribas YK, Tefon Aribas AB, Ercin U, Sarıkaya B, Bilgihan A, Bilgihan K.

J Refract Surg. 2022 Oct;38(10):674-681.

 

 

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- The effect of deferoxamine on brain lipide peroxide levels and Na-K ATPase activity following experimental subarachnoid hemorrhage

Bilgihan A,Türközkan N,Arıcıoğlu A,Aykol Ş,Çevik C,Görsel M.

Gen Pharmacol 25:495-97,1994            

 

2- The Effect of 2-chloroadenosine on the ATP level and Na-K ATP ase activity in experimental brain ischemia of gerbil.

Türközkan N, Aykol Ş, Bilgihan A, Yavuz Ö, Çaycı B, Doğulu F.

Gen Pharmacol 27(1):165-166,1996

 

3-The effect of different doses of epidermal growth factor on liver ornithine decarboxylase and Na-K ATP ase activities in newborn rats.

Bilgihan A, Turkozkan N, İşman F, Kılınç M, Demirsoy S.

Gen. Pharmacol. 31(2):261-263,1998

 

4- Antithrombin III prevents 60 min warm intestinal ischemia reperfusion injury in rats.

Özden  A, Tetik C, Bilgihan A, Calli N, Bostancı B, Yis Ö, Düzcan E.

Res Exp Med (Berl).198(5):237-246,1999

 

5- The beneficial effect of 2’-deoxycoformycin in renal ischemia-reperfusion is mediated both by preservation of tissue ATP and inhibition of lipid peroxidation.

Bor V, Durmuş O, Bilgihan A, Çevik C, Türközkan N.

Int J Clin Lab Res 29:75-79,1999.

 

6- Antithrombin III reduces renal ischemia-reperfusion injury in rats.

Ozden A, Sarıoğlu A, Demirkan NC, Bilgihan A, Duzcan E

Res Exp Med (Berl)200(3);195-203 , 2001

 

7- Effects of two different high doses of irradiation on antioxidant system in the liver of guinea pigs. Güney Y., Bukan N, Dizman A, Hiçsönmez A, Bilgihan A.

Exp Oncol 2004 26(1):71-74

 

8- The relationship between serum cytokine levels with obesity and obstructive sleep apnea syndromeCiftci TU, Kokturk O, Bukan N, Bilgihan A.

Cytokine. 2004 Oct 21;28(2):87-91.

 

9-Carnosine may reduce lung injury caused by radiation therapy. Guney Y, Turkcu UO, Hicsonmez A, Andrieu MN, Guney HZ, Bilgihan A, Kurtman C.

Med Hypotheses. 2006;66(5):957-9.

 

10- Advanced oxidation protein products and malondialdehyde - the new biological markers of oxidative stress - are elevated in postmenopausal women.

Cakir T, Goktas B, Mutlu MF1, Mutlu I, Bilgihan A, Erdem M, Erdem A.

Ginekol Pol. 2016;87(5):321-5.

 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

 

1-Comparison of  uveitis induced by interleukin-8 (IL-8) and endotoxin in rabbits.

Akduman L, Kaplan H.J, Ataoğlu Ö, Bilgihan A, Hasanreisoğlu B.

Investigative Ophthalmology and Visual Science Annual Meeting, 3 May 1994-USA

 

2-Dynamic radionuclide imaging and determination of MDA in the observation of the effects of halothane and isoflurane: An experimental study.

Babacan A, Bilgihan A, Kaya K, Öcal E, Günaydın B, İnanır S, Karadenizli Y.

European Society of Anaesthesiologists Annual Congress, 29 April-3May 1995, Paris-FRANCE

 

3-Corneal aldehyde dehydrogenase and gluatahione S-transferase activity after excimer laser keratectomy in guinea pigs.

Bilgihan A, Bilgihan K, Hasanreisoğlu B, Türközkan N.

International Congress on Free Radicals in Health and Disease 6-10 Sept. 1995, İstanbul-TURKEY.

 

4- Effects of training on liver glutathione peroxidase and glutathione S-transferase activities in young mice.

Şaşmaz G, Kılıç N, Malhatun E, Bilgihan A.

8th Biennial Meeting International Society for Free Radical Research 1-5 October 1996, Barcelona-SPAIN

 

5- The effect of vitamin E on free radical mediated adriamycin toxicity in guinea pig kidney.

Türközkan N, Elbeg Ş, Bilgihan A.

8th Biennial Meeting International Society for Free Radical Research 1-5 October 1996, Barcelona-SPAIN

 

6-The effects of K+ channel openers on indomethacin induced gastric mucosal injury and  myeloperoxidase activity in rats.

Uydeş-Doğan B.S, Bilgihan A, Türközkan N, Kanzık İ, Akar F.

XXXIII. International Congress of Physiological Sciences 30 June-5 July 1997, St.Petersburg

 

7- Role of High Dose Lidocaine in Diabetic Neuropathic Pain.

Çelebi H, Bozkırlı F,Günaydın B, Bilgihan A.

7th. Europain Conference on Pain Research. Dolor Investigation, Clinica and Terapeutica Volume 14, Supp.III, 1999.

 

8- The effect of intestinal ischaemia reperfusion injury in obstructive jaundice

Yüksek Y.N,  Koloğlu M, Reis E, Dolapçı M, Bilgihan A, Kama N.A.

Eurosurgery 2000 ,20-24 June 2000 ,Istanbul Convention and Exhibition Center

(ICEC)-TURKEY

 

9- The serum levels of vitamins A,C,E,beta carotene, selenium, and zinc in patients

      with Behçet’s disease:A controlled study

      Erel A , Özsoy E,  Biberoğlu G, Bilgihan A, Hasanoğlu A, Yis Ö,  Atahan O, Oruk S.

      3rd Congress of The Mediterranean Association of Dermatology, 23-27 May,2000

      Kemer-Antalya/TURKEY

 

10- The total malondialdehyde levels and superoxide dismutase activities sera of the  quinea pigs after whole body irradiation.

       Mertoglu Ö,  Bilgihan A, Guney Y, Biberoglu G, Polat M.

2nd International Meeting on Free Radicals in Health and Disease: Role of Oxidants and Antioxidants in the Regulation of Chronic Diseases

 8-12 May, 2002  Istanbul-TURKEY

 

11-The effect of excimer laser keratectomy on corneal glutathione peroxidase activities and aqueous humour selenium levels in rabbits.

Yis Ö, Bilgihan A, Bilgihan K, Yis N.Ş, Hasanreisoglu B.

2nd International Meeting on Free Radicals in Health and Disease: Role of Oxidants and Antioxidants in the Regulation of Chronic Diseases

 8-12 May, 2002  Istanbul-TURKEY

 

12- Placental lipid peroxidation and SOD activities in normal and pregnancies with IUGR

Güney Y,  Dede S,  Erdem F, Dede H, Koca C, Dilbaz B, Bilgihan A.

2nd International Meeting on Free Radicals in Health and Disease: Role of Oxidants and Antioxidants in the Regulation of Chronic Diseases

 8-12 May, 2002  Istanbul-TURKEY

 

13-Serum malondialdehyde levels and superoxide dismutase activities in pulmonary tuberculosis and lung cancers.

Guney Y, Bilgihan A,.Ciftci T.U, Cimen F, Coskun O.

2nd International Meeting on Free Radicals in Health and Disease: Role of Oxidants and Antioxidants in the Regulation of Chronic Diseases

 8-12 May, 2002  Istanbul-TURKEY

 

14- Placental free oxygen radicals in fetal distress.

Dede S, Koca C,  Guney Y, Dede H, Dilbaz B, Bilgihan A.

2nd International Meeting on Free Radicals in Health and Disease: Role of Oxidants and Antioxidants in the Regulation of Chronic Diseases

 8-12 May, 2002  Istanbul-TURKEY

 

15-Kidney tissue tolerance for irradiation; an experimental study.

Bukan  N,  Güney Y, Hiçsönmez A,  Bilgihan A.

2nd International Meeting on Free Radicals in Health and Disease: Role of Oxidants and Antioxidants in the Regulation of Chronic Diseases

 8-12 May, 2002  Istanbul-TURKEY

 

16- Effects of sublethal and lethal doses of irradiation on antioxidant system in the liver of guinea pigs.

Güney Y, Bukan N, Dizman A,  Bilgihan A.

2nd International Meeting on Free Radicals in Health and Disease: Role of Oxidants and Antioxidants in the Regulation of Chronic Diseases

 8-12 May, 2002  Istanbul-TURKEY

 

17-Effects of topical vitamin E on corneal superoxide dismutase, glutathione peroxidase activities and polymorphonuclear leucocyte infiltration after photorefractive keratectomy.

Bilgihan A, Bilgihan K, Yis Ö, Sezer C, Akyol G, Hasanreisoğlu B.

XX Congress of the ESCRS 7-11th September 2002-NİCE

 

18- Does ELF magnetic field effect the myeloperoxidase(MPO) activity in the lung?

Canseven AG, Özel U, Bilgihan A., Seyhan N.

Sensivity of Children to Electromagnetic fields Workshop 9-10 June –İstanbul, 2004

 

19- The effect of ELF magnetic field exposure on kidney myeploperoxidase (MPO) activity.

Canseven AG, Özel U, Bilgihan A., Seyhan N.

13th Balkan Biochemical Biophysical days and Meeting on Metabolic Disorders 12-15 October Kuşadası, 2003

 

 

20- Conventional inflammation and oxidative stress markers of the nonalcoholic fattyn liver disease diagnosed patients. Muratoğlu S, Bilgihan A, Değertekin B, Erkan G, Erçin U, Çalışkan A.

The Febs Journal 2015, 282(sup 1):147

 

      Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

1- Bölüm 10 “Kolesterol”, Biyokimya; Olgu Sunumlu Yaklaşım,

      Ankara:Palme Yayıncılık(2000),s.332-355,

      Çeviri Editörü Nilgün Altan(Prof.Dr.):Montgomery,Conway,Spector,Chappel,

      Biochemistry;A Case Oriented Approach.6th Ed.1996

 

2- Bölüm 5 ; Amino asitler, Peptitler ve Proteinler: Lehninger Biyokimyanın İlkeleri,Ankara, Palme Yayıncılık, 2005, Editör;Nedret Kılıç (Prof.Dr) 1152 s, David L.Nelson, Michael M.Cox, Lehninger Principles of Biochemistry, 3rd edition,2000

 

3-Bölüm 11 Amino asitler ve Proteinler.  Klinik Biyokimya Prensipler, Teknikler ve Korelasyonlar Akademisyen Tıp Kitabevi, 2016. Editör Filiz Akbıyık(Prof.Dr.) 740s. Bishop M.L.Fody E.P. Schoeff L.E. Clinical Chemistry Principles, Techniques and Correlations 7 th edition, 2013

 

4- Bölüm 33 Beslenmenin değerlendirilmesi. Klinik Biyokimya Prensipler, Teknikler ve Korelasyonlar Akademisyen Tıp Kitabevi, 2016. Editör Filiz Akbıyık(Prof.Dr.) 740s. Bishop M.L.Fody E.P. Schoeff L.E. Clinical Chemistry Principles, Techniques and Correlations 7 th edition, 2013

 

     

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1-Protective effects of verapamil on experimental ischemia-reperfusion induced liver

 injury in cirrhotic rats.

Ferahköşe Z, Nurlu H, Menteş B, Türközkan N, Bilgihan A, Çaycı B.

Marmara Medical Journal 7:81-85, 1994

 

2-Ratlarda intestinal iskemi ve reperfüzyon hasarında L-Carnitin’in Etkisi.

Özden A, Kargıcı H, Bilgihan A, Özercan R, İlhan N, Türközkan N.

Çağdaş Cerrahi Dergisi 8:209-213, 1994

 

3-Retina dekolmanı ve serbest oksijen radikalleri

Bilgihan K, Bilgihan A, Akata F, Akbatur H, Or M, Hasanreisoğlu B.

Ret-Vit 1:191-196, 1994

 

4-Total parenteral nutrisyon alan hastalarda MCT/LCT ve LCT infüzyonunun eritrosit lipid peroksidasyonuna etkisi.

Koz M, Gören A, Gündoğdu H, Erbaş D, Bilgihan A, Arıcıoğlu A.

MN Klinik Bilimler 1(9): 1-3, 1995

 

5-Romatoid artrit hastalarında eritrosit glutatyon peroksidaz, malondialdehit ve serum selenium değerlerinin sağlıklı bireylerle karşılaştırılması.

Çubukçu S, Taş N, Bilgihan A, Arıcıoğlu A.

Romatizma Dergisi 10(3):124-127, 1995

 

6-Etonelle oluşan mide mukoza hasarında nitrik oksitin koruyucu etkisi.

Özden A, Sungurtekin U, Bilgihan A, Özercan R, Neşşar M, Türközkan N.

Ulusal Cerrahi Dergisi 12(1):31-36, 1996

 

7-Ursodeoksikolik asid kullanılan bir komplike gebeliğin intrahepatik kolestazı vakası.

Çorakçı A, Karabacak O, Himmetoğlu Ö, Bilgihan A, Erdem A, Eskendari R.

Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 7(3):120-123, 1998

 

8- Kronik üremili hastalarda hemodializden once ve sonra serum lipid peroksit ve serbest yağ asidi değişimlerinin incelenmesi.

Yavuz Ö, Bilgihan A, Ongun Ö, Sindel Ş, Arıcıoğlu A.

A.İ.B.U. Medical Journal 1(1):18-21, 1999

 

 

9-Kolelityazisli olgularda serum bakır, çinko düzeyleri ve superoksit dismutaz aktivitesi.

Özel Ü, Bilgihan A, Dolapçı M, Saryal M, Tastı Ç, Kama N.A.

T Klin Tıp Bilimleri  21:488-492, 2001

 

10-Nitric oxide level of aqueous humour after photorecractive keratectomy in guinea pigs.

 Bilgihan A, Bilgihan K, Erbaş D, Yis Ö, Hasanreisoğlu B.

Gazi Medical Journal 12:55-58, 2001

 

11- Ubikitin Sistem

Güney Y, Bilgihan A.

Turkiye Klinikleri J Med Sci 2002, 22:616-619

 

12-Total malondialdehyde levels and superoxide dismutase activities in the sera of guinea pigs after whole-body irradiation.

Mertoğlu Ö, Bilgihan A, Güney Y, Biberoğlu G, Polat M.

Gazi Medical Journal 14:7-10,2003-12-19

 

13- Serum        malondialdehyde levels and superoxide dismutase activities in pulmonary tuberculosis and lung cancers

Güney Y, Bilgihan A.,Çiftçi T.U., Çimen F., Coşkun Ö. A.Ü.Dikimevi SMYO Dergisi 6(2).2004,33-38       

 

14-The role of superoxide dismutase activity and malondialdehyde levels in the differentiation of benign-malign pleural effusion.

Çiftçi T.U. Güney Y.Bilgihan A.Çimen F. A.Ü.Dikimevi SMYO Dergisi 6(2).2004,39-43   

 

15- Serum AOPP, selenium and vitamin E levels after irradiation

.Güney Y, Özel Ü, Mertoğlu Ö, Bilgihan A, Hiçsönmez A, Andrieu Nalça M, Kurtman C. Turkish Journal of Cancer, 36 (1): 19-22, 2006.

 

16- Sıçan Akciger Dokusunda Tek Doz İyonize Radyasyonun ve Melatonin Tedavisinin Gündüz ve Gece Etkileri

Guney Y, Uluoglu C, Hicsonmez A, Ozel Turkcu U, Ozbey G, Bilgihan A, Nalca Andrieu M,Guney HZ, Zengil H.

      Turk J Biochem 2008 33(3):104-110.

     

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

     

1-Tavşan retinasının laser fotokoagülasyonu sonrası vitreusta lipid peroksidasyon ürünleri.

Bilgihan A, Arıcıoğlu A, Akbatur H.H, Hasanreisoğlu B, Bilgihan K.

XXV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi 1-7 Eylül 1991, İstanbul

 

2-Argon laser fotokoagülasyon sonrası tavşan vitreusunda şeker, üre ve protein düzeylerindeki değişmeler.

Bilgihan K, Akbatur H.H, Hasanreisoğlu B, Or M, Önol M, Akata F, Bilgihan A.

XXV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi 1-7 Eylül 1991, İstanbul

 

3-Total parenteral nutrisyon alan hastalarda MCT/LCT ve LCT infüzyonunun eritrosit lipid peroksidasyonuna etkisi.

Gören A, Koz M, Bilgihan A, Gündoğdu H.

IX. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi 5-9 Kasım 1991, Nevşehir

 

4-Korneal transplantasyon ve göz yaşı lipid peroksidasyon düzeyleri.

Bilgihan A, Bilgihan K, Akata F, Arıcıoğlu A, Hasanreisoğlu B.

XXVI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi 30 Ağustos-3 Eylül 1992, Bursa

 

5- Kronik üremili hastalarda hemodializden once ve sonra serum lipid peroksit ve serbest yağ asidi değişimlerinin incelenmesi.

Yavuz Ö, Bilgihan A, Ongun Ö, Sindel Ş, Arıcıoğlu A.

X. Gevher Nesibe Tıp Günleri 11-14 Mart 1992, Kayseri

 

6-Akut yüzme egzersizinin kas, eritrosit malondialdehit, plasma askorbik asit ve serum myoglobin konsantrasyonlarına etkisi.

Koz M, Bilgihan A, Arıcıoğlu A, Erbaş D.

X. Gevher Nesibe Tıp Günleri 11-14 Mart 1992, Kayseri

 

7-Deneysel subaraknoid kanama sonrası demir bağlayıcı ajan ve kalsiyum kanal blokerlerinin doku lipid peroksidasyonu ve adenozin deaminaz aktivitesine etkisi.

Ongun Ö, Arıcıoğlu A, Bilgihan A, Göksel M, Türközkan N.

Türk Biyokimya Derneği 11. Ulusal Biyokimya Kongresi 24-29 Ekim 1992, Antalya

 

8- Deneysel subaraknoid kanama sonrası deferoksaminin beyin Na-K ATPaz aktivitesi ve lipid peroksit düzeylerine etkisi.

Bilgihan A, Aykol Ş, Türközkan N, Arıcıoğlu A, Yavuz Ö.

XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri 19-22 Nisan 1993, Kayseri

 

9-Kataraktlı lens nukleuslarında askorbik asit ve glutatyon düzeyleri.

Bilgihan A, Bilgihan K, Önol M, Köksal M, Hasanreisoğlu B.

28. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 18-24 Ekim 1994, Antalya

 

10-Excimer laser fotoablasyon sonrası humor aközde oksidatif stres parametrelerinin incelenmesi.

Bilgihan K, Bilgihan A, Türközkan N, Akata F, Hasanreisoğlu B.

28. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 18-24 Ekim 1994, Antalya

 

11-Tavşanlarda korneal ototransplantasyon ve ksenotransplantasyon sonrası humor aközün lipid peroksit ve askorbik asit düzeyleri.

Bilgihan K, Bilgihan A, Öz Ö, Akyol G, Akata F, Hasanreisoğlu B, Diker Ş.

28. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 18-24 Ekim 1994, Antalya

 

12-İzole kobay akciğerlerinde selenium eklenmiş pulmoplejik solüsyonların rolü.

Öz E, Soncul M, Kaptanoğlu M, Halit V, Bilgihan A, Çaycı B, Gökgöz L, Türközkan N, Ersöz A.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 20. Ulusal Kongresi 25-29 Ekim 1994, İzmir

 

13- Kobay iskemi-reperfüzyon modelinde Ginkgo Biloba (Tebokan)’ın Etkileri.

Babacan A, Bilgihan A, Oğuz A, Hodoğlugil U, Kaya K, Yardım Ş.

XXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2-6 Kasım 1994, İstanbul

 

14-Kobaylarda Bleomisinle oluşturulan akciğer hasarında antioksidan enzimlerin rolü ve E vitaminin etkisi.

Çaycı B, Bor V, Bilgihan A, Türközkan N.

IV. Karadeniz Tıp Günleri 31 Mayıs-3 Haziran 1995, Trabzon

 

15- Gerbillerde deneysel olarak oluşturulan beyin iskemi-reperfüzyon modelinde 2-kloroadenozinin Na-K ATP az enzim aktivitesi ve ATP düzeylerine etkisi.

Türközkan N, Bilgihan A, Yavuz Ö, Çaycı B, Doğulu F, Aykol Ş.

IV. Karadeniz Tıp Günleri 31 Mayıs-3 Haziran 1995, Trabzon

 

16-Romatoid artrit hastalarında eritrosit glutatyon peroksidaz, malondialdehit ve serum selenium değerlerinin sağlıklı bireylerle karşılaştırılması.

Çubukçu S, Taş N, Bilgihan A, Arıcıoğlu A, Balabanlı B.

XV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi 27-31 Mayıs 1995, İstanbul

 

17-Excimer laser sonrası erken dönem kornea epiteli aldehit dehidrojenaz ve glutatyon S-transferaz aktiviteleri.

Bilgihan A, Bilgihan K, Akata F, Türközkan N, Hasanreisoğlu B.

Türk Oftalmoloji Derneği 29. Ulusal Kongresi, 17-22 Ekim 1995, Antalya

 

18-İnce barsak reperfüzyon hasarının önlenmesinde pentoksifilinin yeri.

Savaş Ç, Çakmak M, Bilgihan A, Türközkan N, Özgüner F, Dindar H, Barlas M, Gökçora H, Yücesan S.

XIV. Annual International Congress of Turkish Association of Pediatric Surgeons, 26-30 Sept. 1995, Pamukkale-Turkey

 

19-Değişik dozlarda epidermal growth faktörün yenidoğan ratların karaciğer ornitin dekarboksilaz ve Na-K ATP az enzim aktivitelerine etkisi.

Bilgihan A, Türközkan N, İşman F, Kılınç M, Demirsoy S.

Türk Biyokimya Derneği XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi 26-30 Mart 1996, Antalya

 

20- Epidermal growth faktörün akciğer fosfatidilkolin ve fosfatidilgliserol ile superoksit dismutaz aktivitesine etkisinin deneysel olarak incelenmesi.

Türközkan N, Demirsoy S, Bilgihan A, Şaşmaz G, Kılınç M.

Türk Biyokimya Derneği XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi 26-30 Mart 1996, Antalya

 

21-Fotorefraktif keratektomi sonrası topical vitamin E ve hidrokortizon asetat tedavilerinin korneal yara iyileşmesine etkileri.

Bilgihan K, Coşkun Ş, Özoğul C, Bilgihan A, Akata F, Hasanreisoğlu B.

XXXI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 1997, İstanbul

 

22-Rat ince barsağında geçici iskemi sonrası erken ve geç dönemde superoksit dismutaz(SOD) değerlerinin karşılaştırılması.

Demiroğulları B, Ekingen G, Sancak B, Bilgihan A, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Türközkan N, Başaklar A.C, Kale N.

XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 21-22 Temmuz 1997, İstanbul

 

23-Bekletilme süresinin lipoprotein elektroforezine etkileri

Yis Ö, AldemirH, Bilgihan A, Sancak B,  Kılıç N.

The First International Biosciences Days 20-24 April-1999, Antalya

 

24-Nitrite,nitrate and thiobarbituric acid-reactive substance levels in snovial fluid of

 patients with temporamandibular joint internal derangements and the effect of

arthrocentesis and sodium hyaluronate injection on these levels.

Alpaslan C, Bilgihan A, Alpaslan G,Güner B, Yis Ö, Erbaş  D.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8.Uluslararası Bilimsel  Kongresi

17-21 Mayıs 2000, Antalya

 

25- Refraktif cerrahi uygulanan hastalarda gözyaşı askorbik asit düzeyleri

Bilgihan A, Bilgihan K, Toklu Y,  Konuk O,  Yis Ö,  Hasanreisoğlu B.

1.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi,Kuşadası,19-23 Nisan 2000

 

26- Kobaylarda tek doz 800cGy ışınlamanın karaciğer MDA düzeyi ve SOD aktivitesine etkisi

Güney Y, Bilgihan A, Dizman A, Bukan N, Hiçsönmez A,Kılıç N.

XIX. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongre ve “Workshop”.Hematoloji-Onkolojide Güncel Yaklaşımlar ve Deneysel Tümör Oluşturma Yöntemleri.

24-26 Mayıs.2001 Kayseri.

 

27-Kobaylarda tek doz 800cGy ışınlamanın karaciğer GSH düzeyi ve GPx aktivitesine etkisi

Kılıç N, Bukan N,Güney Y, Bilgihan A, Hiçsönmez A, Dizman A.

XIX. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongre ve “Workshop”.Hematoloji-Onkolojide Güncel Yaklaşımlar ve Deneysel Tümör Oluşturma Yöntemleri.

24-26 Mayıs.2001Kayseri.

 

28-Pulmoner tuberkülozda serum bakır, çinko ve selenyum düzeyleri, bakır/çinko oranının yeri. Çiftçi B,  Çiftçi Ulukavak T, Yis Ö, Güney Y, Bilgihan A, Öğretensoy M.

Toraks Derneği 4.Yıllık Kongresi 30 Mayıs-2 Haziran 2001, İZMİR

 

29- Tavşanlarda excimer laser keratektominin kornea dokusu glutatyon bağımlı enzim aktivitelerine etkisi.

Bilgihan A, Bilgihan K,Yis Ö, Yis N.Ş, Hasanreisoğlu B.

2-5 Kasım 2001 II.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi,İZMİR

 

30- Kolelityazisli olgularda serum bakır, çinko düzeyleri ve superoksit dismutaz aktivitesi.

Özel Ü, Bilgihan A, Dolapçı M, Saryal M, Tastı Ç, Kama N.A.

 2-5 Kasım 2001 II.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi,İZMİR

 

31-Pulmoner tüberkülozda serum MDA düzeyleri ve SOD aktivitesi

Güney Y, Bilgihan A, Çimen F, Coşkun Ö, Çiftçi T.U.

2-5 Kasım 2001 II.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi,İZMİR

 

32-Benign-malign plevral effüzyon ayrımında SOD aktivitesi ve MDA düzeylerinin yeri.

Çiftçi T.U, Çimen F, Güney Y, Bilgihan A.

2-5 Kasım 2001 II.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi,İZMİR

 

33-İyonize radyasyonla tedavi edilen baş-boyun kanserli hastalarda kollajen sentezindeki artış.

Sancak B, Güney Y, Ünal A, Bilgihan A, Hiçsönmez A, Dizman A.

2-5 Kasım 2001 II.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi,İZMİR

 

34-Tıkanma sarılıklı ratlarda pnömoperitoneumun karaciğer üzerine etkisi.

Bostancı B, Yol S, Kayaalp C, Akoğlu M, Sakaoğulları Z, Özel Ü, Bilgihan A.

V. Uluslararası Katılımlı HPB Cerrahi Kongre Özetleri,

Klin Deney Cerrah 2001;9:117-174

 

35-IUGR’li fetusların kord kanlarında lipid peroksidasyon düzeyleri ve SOD aktiviteleri.

Güney Y, Dede S, Erdem F, Dede H, Koca C, Dilbaz B, Bilgihan A.

17. Ulusal Biyokimya Kongresi 24-27 Haziran 2002, Ankara

 

36-Ubikitin Sistem

Güney Y, Bilgihan A.

Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu 26-29 Eylül-2002-BURSA

     

 37-Ratlarda Dietilaminoetil-sefadeks’in karaciğer rejenerasyonu üzerine etkisi.

Derinöz A, Koloğlu M, Sökmensüer C, Bilgihan A, Dolapçı M, Kama NA.

Ulusal Cerrahi Kongresi 26-30 Mayıs Belek-2004

 

38- Heparinin sıçanlarda enterokütanöz fistül iyileşmesine etkisi.

Erişmiş D, Atlı M, Bilgihan A, Seçkin S, Gözalan U, Kama NA.

Ulusal Cerrahi Kongresi 26-30 Mayıs Belek-2004

 

 

39- Akciğer Dokusunda Radyasyona Bağlı Gelişen Doku Zedelenmesinde Farklı Zamanlarda Uygulanan

Melatoninin Etkisi , Güney Y., Hiçsönmez A.,  Uluoğlu C., Özel Türkcü U., Özbey G., Bilgihan A.,  Nalça

Andrieu M., Kurtman C., Güney H. Z., Zengil H.: 7.Ulusal radyasyon onkolojisi kongresi, 19-23 Nisan 2006,

Fethiye

 

40- İki Farklı Zamanda Uygulanan Tüm Vücut Ve Abdomino-Pelvik Işınlama Sonrası İnce Barsak Dokusunda

Oluşan Enflamasyona Melatoninin Etkisi, Güney Y., Hiçsönmez A.,  Uluoğlu C., Özel Türkcü U., Yücel B.,

Bilgihan A.,  Nalça Andrieu M., Kurtman C., Güney H. Z., Zengil H.: 7.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi,

19-23 Nisan 2006, Fethiye

 

41- Karaciğer Dokusunda Radyasyona Bağlı Oluşan Oksidatif Zedelenme Üzerine Melatoninin Etkisi, Güney

Y., Hiçsönmez A.,  Uluoğlu C., Özel Türkcü U., Özbey G., Bilgihan A.,  Nalça Andrieu M., Kurtman C., Güney

H. Z., Zengil H.: 7.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 19-23 Nisan 2006, Fethiye

 

42- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 25 Adımda PDÖ. Tunaoğlu FS, Dursun A, Arman D, Türkyılmaz C,

Bilgihan A, Dinçer S, Coşkun Ö. IV.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 2-5 Mayıs 2006, Adana

 

43- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı.

Take G, Erdoğan D, Bilgihan A. IV.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 2-5 Mayıs 2006, Adana

 

44- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitim Programı.

Kalkancı A, Sultan MN, Bilgihan A. IV.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 2-5 Mayıs 2006, Adana

 

45- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenim(PDÖ) Oturumlarının Süresi ve

Dağılımı Hakkındaki Görüşleri. Coşkun Ö, İlhan MN, Dinçer S, Türkyılmaz C, Bilgihan A, Arman D, Dursun

A, Tunaoğlu FS. IV.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 2-5 Mayıs 2006, Adana

 

46- Graves oftalmopatide orbita fibroadipoz dokusunda oksidatif stres ve antioksidan aktivite

Hondur A, Konuk O, Sepici Dinçel A, Bilgihan A, Ünal M, Hasanreisoğlu B.

40.Ulusal Oftalmoloji Kongresi 28 Ekim-1 Kasım Antalya,2006

 

47- Pankreas Dokusunda Tüm Vücut ve Abdomino-Pelvik Işınlama Sonrası Melatoninin Koruyucu Etkisi

 Ozel Turkcu, U., Hiçsönmez, A., Uluoğlu, C., Güney, Y., Bilgihan, A., Yücel, B., Nalça Andrieu, M. ve Zengil, H., II. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu, 24-27 Şubat 2008, Antalya

 

48-Diz osteoartritli hastalarda izokinetik egzersizin oksidatif stres üzerine etkisi.

Öksüz N, Günendi Z, Sepici Dinçel A, Meray J, Bilgihan A.

6.Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 25-29 Mart Antalya- 2014

 

49- Sodyum selenitle indüklenmiş katarakt modelinde sildenafilin etkisi.

Atalay T, Üçgül A, Özel Türkçü Ü, Özmen C, Yılmaz S, Bilgihan A.

Türk Oftalmoloji Derneği 50.Ulusal Kongresi 9-13 Kasım Antalya- 2016

 

Projeler

 

1-Gazi Üniversitesi 01/99-07 Kod.No’lu“Excimer laser keratektomi sonrası kornea glutatyon döngüsü enzim aktiviteleri ve hümör aköz selenyum” isimli proje sonlandırılmıştır.

2-Gazi   Üniversitesi 01/2002-80 Kod.No’lu “Parkinson hastalarında serum ubiquitin düzeyleri” isimli proje sonlandırılmıştır.

3-TÜBİTAK SBAG-2491 (101S191) Kod. No’lu “ Radyoterapi uygulanmış solid tümörlü hastalarda serum ubiquitin düzeyleri ve antioksidan sistem” isimli proje sonlandırılmıştır.

4- Gazi   Üniversitesi 11/2003-10 Kod.No’lu “Etanolle oluşturulan oksidatif streste rat beyin dokusuna antioksidan olan karnozinin etkileri” isimli proje sonlandırılmıştır.

5- Gazi   Üniversitesi 01/2008-40 Kod No’lu "Mast hücre triptazi ve oksidatif stres parametrelerinin koroner arter hastaliğinin klinik ve anjiografik bulgulari ile ilişkisi” isimli proje sonlandırılmıştır.

6 -Gazi Üniversitesi 01/2009-28 Kod No’lu “Koroner Arter Hastalığında, Kanda Oksidatif Stres Parametreleri ve Selenyum Düzeylerinin Klinik Bulgularla İlişkisi” isimli proje sonlandırılmıştır.

7- Gazi Üniversitesi 01/2012-14 Kod No’lu “Non-alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Tanılı Bireyler ve Sağlıklı Kontrol Grubu Arasında Serum Anjiopoetin-like protein 2, Anjiopoetin-like protein 6 ve Konvansiyonel İnflamasyon ve Oksidatif Stres Belirteçleri Düzeylerinin Karşılaştırılması“ isimli proje sonlandırılmıştır.

8- Gazi Üniversitesi 01/2012-13 Kod No’lu Anjiopoietin like Protein-2, Anjiopoietin like Protein-6, PCSK9 düzeyleri ve konvansiyonel inflamasyon ve oksidatif stres belirteçlerinin koroner arter hastalığının anjiografik yaygınlık ve ciddiyeti ile ilişkisi isimli proje sonlandırılmıştır.

 

 

 

 

 

İdari Görevler

1-1997-98 Öğretim yılı G.Ü.T.F. I.sınıf Koordinatör Yardımcılığı

2--G.Ü.T.F. I.sınıf Koordinatörlüğü (1998-2000)

3-Gazi Üniversitesi Tanıtım Ekibi, Tıp Fakültesi Temsilciliği (1996-1999)

4- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğiticilerin Eğitimi Kurulu Üyesi (2002-2009)

5-Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Eğitim Kurulu Üyesi (2005-2009)

6- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Koordinatörler Kurulu Temel Bilimler Üyesi (2006-2017)

7- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik  Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyesi (2008-2012)

8- 30.Yıl Etkinlikleri Komitesi Üyesi (2008-2009)

9- Gazi Medical Journal Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2010-2012)

10- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı (2015 Eylül- 2017 Mart)

11- Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı (2017 Mart- halen)

12-Ufuk Üniversitesi Dr.Rıdvan Ege Hastanesi Merkez Laboratuvarı Tıbbi Biyokimya Lab Sorumlusu (2017-halen)

13-  Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu üyeliği            (2019-Halen)

14- Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Program Geliştirme ve Değerlendirme Kurulu üyeliği        (21/01/2019      Halen)

15- Ufuk Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Proje Değerlendirme Grubu üyesi    (26/11/2020-7/02/2022)

16- ÖNTAL Koordinasyon Kurulu Üyesi (17/06/2020-Halen)

17- Ufuk Üniveristesi Tıp Fakültesi Akademik Teşvik Başvuru İnceleme Komisyonu (ATBİK) üyeliği         (14/01/2019-16/03/2020)

18- Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Teşvik Başvuru İnceleme Komisyonu (ATBİK)

üyeliği  (14/01/2021-19/4/2021)

19- Ufuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu üyeliği      (9/06/2017-Halen)

20- Ufuk Üniversitesi Tıp Eğitimi Akreditasyon Öz Değerlendirme Kurulu üyeliği  (22/2/2019-Halen)

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Biyokimya Derneği

Klinik Biyokimya Derneği

 

 

12. Kurs ve Sertifikalar

 

1-TSE, “TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Standartları Temel Eğitimi Kalite Sistem Dökümantasyonu” Konulu eğitim programı. 8-12 Aralık, 1997

2-TSE, “ Kuruluş İçi Kalite Tetkikleri” Konulu eğitim programı. 4-5 Mayıs, 1998

3-The Gladstone Research Laboratories. “Gladstone Lipid  Clinic Training Program” September 20-21,1999.

4- G.Ü.T.F. “Eğiticilerin Eğitimi” Kursu  7-11 Haziran, 1999

5- A.Ü.T.F. “Probleme Dayalı Öğrenme Yönlendiricisi Eğitimi” 20-21 Kasım, 2002

6-Amfi Dersleri Tıp Eğitiminde Nasıl Daha Etkinleştirilebilir? Çalıştayı 2 Aralık 2005

7-Gazi Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

8- G.Ü.T.F. “Akılcı İlaçm Kullanımı Stajı Eğiticilerin Eğitimi” 11-15 Mayıs 2009

9-Tıpta İletişim Becerileri Eğitici Eğitimi, 14-16 Ocak 2014

10-Proje Çevrim ve Yönetim (Project Cycle Managment, PCM) eğitimi, 13-16 Ekim 2014