Prof. Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ

Prof. Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

0850 308 8385

 emel.turkaribas@ufuk.edu.tr

RANDEVU ALIN

Özgeçmiş

                                                                         

Prof. Dr. Emel TÜRK ARIBAŞ

EĞİTİM

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1977-1983

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

 • SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, 1988-1992

MESLEKİ DENEYİM

 • SB Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, 1993-1994
 • Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, 1994-2013
 • SB Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2013-2014
 • Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, 2017- Halen

TIBBİ İLGİ ALANLARI

 • Viral Hepatitler
 • Hastane Enfeksiyonları
 • Yoğun Bakım Enfeksiyonları
 • Paraziter Hastalıklar

ÜYELİKLER

 • EKMUD Üyeliği,
 • Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Üyeliği,
 • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Üyeliği,
 • Ankara Mikrobiyoloji Derneği Üyeliği,
 • Viral Hepatitle Savaşım Derneği Üyeliği.

BİLİMSEL YAYINLAR

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 • Doktora Tezleri
 • Tıpta Uzmanlık; Balasar Barış, ''Naiv kronik hepatit C hastalarında serum tümör nekroz faktör-alfa, transforming growth faktör-beta, interlökin 10 ve ALT seviyeleri ile karaciğer histolojik aktivitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi'', Selçuk Üniversitesi/Meram Tıp Fakültesi/ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 2012.
 • Tıpta Uzmanlık; Sakız Ayşe, ''Hepatit C genotip 1 enfeksiyonlu hastalarda insülin direnci ile erken virolojik yanıt, karaciğer fibrozisi ve obezite ilişkisinin değerlendirilmesi'' Selçuk Üniversitesi/Meram Tıp Fakültesi/ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 2012.
 • Tıpta Uzmanlık; Fırat Vildan, ''Kronik hepatit B'li hastalarda serum leptin düzeyi ile karaciğer fibrozisi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi'' Selçuk Üniversitesi/Meram Tıp Fakültesi/ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 2010.
 • Tıpta Uzmanlık; İnkaya Ahmet Çağkan, ''HbeAg negatif kronik hepatit B hastalarında hastalığın ciddiyeti ve antiviral tedaviye yanıtının belirlenmesinde tümör nekrosis faktör alfa promotor polimorfizmlerinin rolü'' Selçuk Üniversitesi/Meram Tıp Fakültesi/ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 2007.
 • Tıpta Uzmanlık; KAYA SEVGİ, ''Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi klinik bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıkları kliniği'nde 1991-2004 yılları arasında yatırılarak izlenen bruselloz olgularının değerlendirilmesi'' Selçuk Üniversitesi/Meram Tıp Fakültesi/ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 2005.
 • Tıpta Uzmanlık; Yılmaz Abdullah, ''Menengitlerin tanı ve izleminde serum C reaktif proteinin rolü ve prognoza etkili faktörler'' Selçuk Üniversitesi/Meram Tıp Fakültesi/ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 2000.

 

Yayınlar
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI, SSCI, ESCI)

 1. Balasar B, Erayman İ, Türk-Arıbaş E. (2023).  Evaluation of the correlation between serum tumor necrosis factor alpha, transforming growth factor-beta, interleukin-10 and alanine aminotransferase levels and liver histological activity in naive chronic hepatitis C patients. Klimik Derg. 2023;36(1):65-9.
 2. Erçin Uğur, Türk Arıbaş Emel, Tunçbilek Semra, Kaya Cantürk, Sepici Dinçel Aylin, Bilgihan Ayşe, Tekeli Mehmet Emin (2021).  Comparison of biochemical and immunological biomarker levels of patients with COVID-19 with healthy individuals.  Turkish Journal of Biochemistry, 46(4), 367-375, Doi: 10.1515/tjb-2020-0624 (Yayın No: 7761585)
 3. Türk Arıbaş Emel, Metin Bayram, Dumanlı Ahmet, Arıbaş Olgun Kadir (2021).  Concomitant Occurrence of Hepatopulmonary hydatid Cysts in Turkey.  Iranian Journal of Parasitology, 16(3), 506-511, Doi: 10.18502/ijpa.v16i3.7105 (Yayın No: 7761312)
 4. Metin Bayram, Arıbaş Olgun Kadir, Ahmet Dumanlı, Türk Arıbaş Emel (2016).  Comparison of Pulmonary Hydatid Cysts between Men and Women.  KMJ, 48(4), 312-316. (Yayın No: 2299341)
 5. Uludağ Altun Hatice,Meral Tuba, Türk Arıbaş Emel (2015).  The Specificity and Sensitivity Results of The Rapid Antigen Test Used in The Diagnosis of Group A Beta Hemolytic Streptococca Tonsillopharyngitis.  Acta Medica Mediterrane, 31, 287-290. (Yayın No: 3504672)
 6. Şahingöz Mine, Uğuz Faruk, Erayman İbrahim, Kaya Nazmiye, Türk Arıbaş Emel (2008).  Interferon-Alpha Treatment in Patients with Chronic Viral Hepatitis C: The Incidence of Major Depression and Changes in Quality of Life.  Archives of Neuropsychiatry, 45(4), 130-134. (Yayın No: 7761596)
 7. Aribas OK, Kanat F, TurkAribas E (2007).  Hydatid liver cyst ruptured into vena cava inferior  Response.  Neth J Med, 65(10), 403 (Yayın No: 1269387)
 8. Aribas OK, Kanat F, TurkAribas E, Erayman I, Yuksek T (2007).  Embolisation Of Hydatid Cysts In The Pulmonary Artery Presenting With Haemoptysis.  Neth J Med, 65(3), 109-111. (Yayın No: 1269391)
 9. Leblebicioğlu Hakan, Eroğlu Cafer, Arıbaş Emel, F Sirmatel, C Ayaz, M F Ozsoy, S Cavuslu,R Turkyilmaz, E Tutuncu, M Sunbul, S Esen, D Turan, A Akbulut, M Cihangiroglu, B Aygen, O Yildiz, G Usluer, E D Kartal, H Irmak,O Evirgen, N Tulek, M A Yetkin, I Dokmetas,M Bakir, O Ozgenc, M Parlak, E Parlak, I Koksal, R Caylan, I Sencan, T Yamazhan, S Ulusoy, Z Akcam, G Yayli, G Ersoz, A Kaya, N Saltoglu, Y TasovaY Ersoy Malatya D Kilic, S Kaygusuz Kirikkale (2004).  Acute hepatitis B virus infection in Turkey  epidemiologyand genotype distribution.  Clinical Microbiology and Infection, 10(6), 537-541. (Yayın No: 1004493)
 10. Aribas OK, Kanat F, Turk E, Kalayci MU (2002).  Comparison Between Pulmonary and Hepatopulmonary Hydatidosis.  Eur J Cardiothorac Surg, 21(3), 489-496. (Yayın No: 1269385)
 11. Aribas OK, Kanat F, Gormus N, Turk E (2002).  Pleural Complications of Hydatid Disease.  J Thorac Cardiovasc Surg, 123(3), 492-497. (Yayın No: 1269378)
 12. Aribas OK, Kanat F, Gormus N, Turk E (2002).  Cold Abscess Of Chest Wall As An Unusual Complication of BCG Vaccination.  Eur J Cardiothorac Surg, 21(2), 352-354. (Yayın No: 1269396)
 13. Aribas ET, Gormus N (2002).  A Rarely Seen Cause Of Prosthetic Mitral Valve Endocarditis  Salmonella Enteritidis.  Eur J Cardiothorac Surg, 21(2), 370 (Yayın No: 1269392)
 14. Turk Aribas E, Altindis M (2000).  Serum Cortisol Level In Patients With Chronic Hepatitis B Infection.  Arch Gastroenterohepatol, 19(3-4), 97-99. (Yayın No: 1269399)
 15. Aribas ET, Altindis M, Ceri A, Koc H (2000).  Hepatitis A And Hepatitis E Prevalence In Children In Konya Turkey.  Arch Gastroenterohepatol, 19(3-4), 94-96. (Yayın No: 1269402)
 16. Altindis M, Turk Aribas E, Baykan M (1997).  The Prevalence Of Hepatitis B Surface Antigen And Human Immunodefiency Virus Among Turkish Blood Donors.  JKMA, 29(1), 109 (Yayın No: 1269367)
 17. Turk U, Aribas E, Aydin N (1994).  Cerebral Venous Trombosis In Behçet s Disease.  Tokai Exp Clin Med, 19(1-2), 19-22. (Yayın No: 1269361)

 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 1. Aribas OK, Turk-Aribas E, Erayman I, Kanat F, Ozturk A (2006).  Tuberculous Empyema Necessitatis Involving Chest Wall and Retroperitoneum.  16th European Congress of Clinical Microbiology and ınfectious Diseases, Nice, France (P1133), 1133 (/)(Yayın No:1270916)
 2. Aribas OK, Turk-Aribas E, Kanat F, Erayman I, Yuksek T. (2006).  Multiple Hydatid Cysts in The Left Main Pulmonary Artery An Extremely Rare Location.  16th European Congress of Clinical Microbiology and ınfectious Diseases, Nice, France (P1084), 1084 (/)(Yayın No:1270923)
 3. Altindis M, Aribas ET, Yilmaz A, Bitirgen M (1998).  Evaluation of Immun Responsive To Hepatitis B Vaccine In Medical Student.  European Society for Clinical Virology Progress in Clinical Virology IV, Hamburg, Germany.(P238), 36 (/)(Yayın No:1270905)
 4. Altindis M, Aribas ET, Koc H, Bitirgen M (1998).  Hepatitis A and Hepatitis E Prevalance of Children in Konya Turkey.  European Society for Clinical Virology Progress in Clinical Virology IV, Hamburg, Germany. (P237), 36 (/)(Yayın No:1270903)

 

Ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

 1. Göğüs Cerrahisi, Bölüm adı:(Aspergilloma) (2017), Türk Arıbaş Emel, Yılmaz Abdullah,  Akademisyen, Editör: Olgun Kadir Arıbaş, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 379, ISBN:978-605-2396-07-0, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3513567)
 2. Transplant İnfeksiyonları, Bölüm adı: (Hemopoetik Kök Hücre ya da Solid Organ Transplantasyonu Sonrası Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları) (2011). Türk Arıbaş E, Kandemir B. CAN Matbaacılık, Editör: Yalçın AN, Köse Ş, Erbay RH, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 351, ISBN:978-605-572-909-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 42514)
 3. Yoğun Bakım Kitabı, Bölüm adı: (Karın ve Pelvis Kaynaklı Sepsis) (2002), Arıbaş ET,  LOGOS Yayıncılık, Editör: Özergin U, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 470, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 42509)
 4. Yoğun Bakım Kitabı, Bölüm adı: (Hastane Kaynaklı Pnömoni) (2002), Arıbaş ET,  LOGOS Yayıncılık, Editör: Özergin U, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 470, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 42510)
 5. Yoğun Bakım Kitabı, Bölüm adı: (İmmün Sistemi Baskılanmış Hasta) (2002), Türk Arıbaş Emel,  LOGOS Yayıncılık, Editör: Özergin U, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 470, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 42493)
 6. Yoğun Bakım Kitabı, Bölüm adı: (İnfeksiyon, İnflamasyon ve Multi-organ Hasarı) (2002), Arıbaş ET,  LOGOS Yayıncılık, Editör: Özergin U, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 470, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 42512)
 7. Yoğun Bakım Kitabı, Bölüm adı:(Antibiyotik Tedavisi) (2002), Arıbaş ET,  LOGOS Yayıncılık, Editör: Özergin U, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 470, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 42489)
 8. Yoğun Bakım Kitabı, Bölüm adı:(Ateşli Hasta) (2002), Arıbaş ET,  LOGOS Yayıncılık, Editör: Özergin U, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 470, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 42513)

 

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

 1. İnkaya Ahmet Çağkan, Türk Arıbaş Emel, Erayman İbrahim, Kandemir Kuloğlu Bahar, Acar Hasan, Bitirgen Mehmet (2019).  Association of tumor necrosis factor alpha -238G/A and -308G/A promotor polymorphisms with clearance of Hepatitis B virus infection in Turkish population.  Acta Medica, 50(1), 1-6, Doi: 10.32552/2019.ActaMedica.341 (Kontrol No: 7761332)
 2. İnkaya Ahmet Çağkan, Türk Arıbaş Emel, Kandemir Kuloğlu Bahar, Acar Hasan, Bitirgen Mehmet (2019).  Role of Tumor Necrosis Factor alpha promoter polymorphisms in interferon related side effects in chronic hepatitis B patients under interferon alpha 2b treatment.  Acta Medica, 50(2), 32-38., Doi: 10.32552/2019.ActaMedica.345 (Kontrol No: 7761323)
 3. Metin Bayram, Dumanlı Ahmet, Türk Arıbaş Emel (2016).  Mediastenin ve Akciğerin Paraziter Hastalıkları.  Turkiye Klinikleri Journal of Thoracic Surgery Special Topics, 7(2), 46-54. (Kontrol No: 3513572)
 4. Tuba Meral, Hatice Uludağ Altun, Emel Türk Arıbaş (2014).  Bir Üniversite Hastanesinde Mycoplasma Hominis Ve Ureaplasma Urealytıcum Prevalansı Ve Antibiyotik Direnç Profili.  ANKEM Derg, 28(4), 124-128, Doi: 10.5222/ankem.2014.124 (Kontrol No: 1272239)
 5. Bodur S, Altındiş M, Türk Arıbaş (2014).  Selçuk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışanlarının Hepatit B ve Aşısı ile İlgili Tutumları.  SÜ Tıp Fakültesi Der, 12(2), 199-203. (Kontrol No: 1270364)
 6. Balcı M, Bitirgen M, Kandemir B, Arıbaş ET, Erayman İ (2012).  Nosocomial acinetobacter baumannii infeksiyonlarında imipenem direnci ile ilişkili risk faktörleri Risc factors associated with imipenem resistance in nosocomial acinetobacter baumannii infections. Nobel Med, 8(3), 24-31. (Kontrol No: 1004496)
 7. Balcı M, Bitirgen M, Kandemir B, Arıbaş ET, Erayman İ (2010). Nosocomial acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılıkları Antibiotic susceptibility of nosocomial acinetobacter              

baumannii strains.  Ankem Dergisi, 24(1), 28-33. (Kontrol No: 1004495)

 1. Türk Arıbaş E, Yılmaz A, Bitirgen M (2010).  Brucellosis Evaluation Of 127 Cases.  SDÜ Tıp Fak Derg (Kontrol No: 1271250)
 2. Türk Arıbaş E (2002).  Sağlık Çalışanlarında Kan Yolu İle Bulaşan İnfeksiyonlar.  KKTO Haber Bülteni, 18, 8-10. (Kontrol No: 1271280)
 3. Türk Arıbaş E, Tekin B (2002).  Hepatit B Virüs HBV İnfeksiyonlu Olgularda Hepatit Delta Virüs Antikor Araştırılması.  Genel Tıp Derg, 12(4), 133-135. (Kontrol No: 1271271)
 4. Türk Arıbaş E, Yılmaz A (2002).  Brusella Orşiti İki Olgu Nedeniyle. Türk Mikrobiyol Cem Derg, 33(3-4), 316-318. (Kontrol No: 1271279)
 5. Yılmaz A, Türk Arıbaş E (2002).  Tüberküloz Akut Bakteriyel ve Aseptik Menenjitlerde Prognostik Faktörler. İnfeksiyon Derg, 16(3), 285-290. (Kontrol No: 1271270)
 6. Türk Arıbaş E, Tekin B (2002).  Streptokok Etkenli Toksik Şok Sendromu Bir Olgu Sunumu.  İnfeksiyon Derg, 16(3), 361-363. (Kontrol No: 1271276)
 7. Türk Arıbaş E, Tekin B, Dikici N (2002).  Fulminan Hepatik Yetmezlikle Birlikte Görülen Akut Pankreatit Bir Olgu Nedeniyle.  Viral Hepatit Derg, 8(1-2), 480-482. (Kontrol No: 1271278)
 8. Türk Arıbaş E, Yılmaz A, Tekin B (2002).  Mikst Bakteriyel Menenjit Bir Olgu Bildirimi.  Türk Mikrobiyol Cem Derg, 32(1-2), 117-119. (Kontrol No: 1271275)
 9. Türk Arıbaş E, Dikici N (2001).  Kronik Viral Hepatit B ve C li Hastalarda Serum Demir Demir Bağlama Kapasitesi ve Ferritin Değerleri.  Viral Hepatit Derg, 1, 242-245. (Kontrol No: 1271269)
 10. Yılmaz A, Türk Arıbaş E (2001).  Menenjitlerin Tanı ve Izleminde Serum C Reaktif Protein.  Genel Tıp Derg, 11(3), 100-103. (Kontrol No: 1271268)
 11. Türk Arıbaş E, Altındiş M, Yılmaz A, Acar A, Bitirgen M (2001).  Gebelerde Vaginada B Grubu Streptokok Kolonizasyonu.  Türk Mikrobiyol Cem Derg, 31(3-4), 149-151. (Kontrol No: 1271265)
 12. Türk Arıbaş E, Özcan M, Altındiş M (2001).  Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokokların Antibiyotik Direnç Oranları.  İnfeksiyon Derg, 15(1), 73-77. (Kontrol No: 1271267)
 13. Türk Arıbaş E, Altındiş M, Baykan M, Bitirgen M, Yılmaz A (2000).  Fakülte Hastanesinde Bakteriyel Nozokomiyal Enfeksiyonlar.  Kocatepe Tıp Derg, 1(3), 163-168. (Kontrol No: 1271264)
 14. Erayman İ, Türk Arıbaş E, Yılmaz A, Bitirgen M (2000).  Boğaz Kültürlerinden İzole Edilen Beta Hemolitik Streptokokların Serogrupları.  Türk Mikrobiyol Cem Derg, 30(1-2), 13-16. (Kontrol No: 1271260)
 15. Türk Arıbaş E, Yılmaz A, Erayman İ, Özcan M, Bitirgen M (2000).  Hepatit B Virüs HBV İnfeksiyonunun Aile İçi Geçişinin Araştırılması.  Viral Hepatit Derg, 6(1), 33-35. (Kontrol No: 1271261)
 16. Özcan M, Türk Arıbaş E (2000).  Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokok Suşlarında Kristal Viyole Reaksiyonu ve Metisilin Vankomisin Teikoplanin Direnci.  Kocatepe Tıp Derg, 1(3), 195-202. (Kontrol No: 1271263)
 17. Türk Arıbaş E, Yılmaz A, Erayman İ, Bitirgen M (1999).  Tüberküloz Menenjit 38 Olgunun Değerlendirilmesi.  T Klin Tıp Bilim Derg, 19, 156-160. (Kontrol No: 1271253)
 18. Abdulkadiroğlu Z, Türk Arıbaş E, Bayramoglu F, Yılmaz A (1999).  Sistemik Brusellozlu Hastalarda Somatosensoryal Evok Potansiyeller.  Türkiye Tıp Derg, 6(4), 197-200. (Kontrol No: 1271257)
 19. Altındiş M, Arıbaş ET, Yılmaz A, Bitirgen M (1999).  Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Hepatit B Aşılarına Karşı Immün Yanıtın Değerlendirilmesi.  Viral Hepatit Derg, 5(1), 28-30. (Kontrol No: 1004491)
 20. Türk Arıbaş E, Abdülkadiroğlu Z, Erayman İ, Bitirgen M, Yılmaz A (1999). Meningoensefalit Komplikasyonu Ile Seyreden Iki Bruselloz Olgusu.  SDÜ Tıp Fak Derg, 6(1), 43-46. (Kontrol No: 1271274)
 21. Altındiş M, Özcan M, Türk Arıbaş E, Bitirgen M (1999).  Ameliyathane Personelinde Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus MRSA Burun Portörlüğü.  Kocatepe Tıp Derg, 1(1), 25-28. (Kontrol No: 1271255)
 22. Türk Arıbaş E, Altındiş M, Koç H, Bitirgen M (1999).  Konyada sarılık dışı nedenlerle hastaneye getirilen çocuklarda hepatit A ve hepatit E seroprevalansı.  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergis, 42, 505-511. (Kontrol No: 1004492)
 23. Altındiş M, Arıbaş ET, Sütçü A, Baykan M (1997).  Konya Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg Sıklığı.  SÜ Tıp Fak Derg, 13(12), 17-20. (Kontrol No: 1270379)
 24. Türk Arıbaş E, Altındiş M, Gültekin F, Şengil AZ (1997).  Alkoliklerde Hepatit B Virüs HBV ve Hepatit C HCV Infeksiyonu.  MN Klinik Bilimler ve Doktor Derg, 3(6), 792-794. (Kontrol No: 1270393)
 25. Türk Arıbaş E, Altındiş M, Karabacak H, Karabacak H, Baykan M, Bitirgen M (1997).  Anne Serumu ve Yenidoğan Kordon Kanlarında Cytomegalovirus CMV ve Rubella Antikorlarının Araştırılması. MN Klinik Bilimler ve Doktor Derg, 3(6), 808-811. (Kontrol No: 1270385)
 26. Çapar M, Bayazıt AH, Türk Arıbaş E, Altındiş M, Acar A, Karakuyu İ (1997).  Gebelerde Hepatit B Virus İnfeksiyonu Sıklığı ve Bebeğe Vertikal Geçişin Araştırılması.  Türkiye Tıp Derg, 5(4), 303-307. (Kontrol No: 1270382)
 27. Türk Arıbaş E, Karabacak H, Çağlayan O, Bitirgen M, Akbulut S (1997).  Akut Viral Hepatitlerde Serum Safra Asitleri ve Fosfolipidlerin Tanısal Değeri.  Tıp ve Sağlık Derg, 1(3), 14-17. (Kontrol No: 1270383)
 28. Türk Arıbaş E, Altındiş M, Çeri A, Akbulut S, Bitirgen M, Erayman E (1997).  Cezaevi Mahkumlarında HIV İnfeksiyonu Sıklığı.  TCDD Hastaneleri Tıp Bül, 1(2), 30-34. (Kontrol No: 1270388)
 29. Yılmaz N, Türk Arıbaş E, Altındiş M, Artuk Ç, Çakmak F (1997).  Alt Solunum Yolları İnfeksiyonlu Çocuk Hastalarda Respiratuvar Sinsityal Virus Antikorlarının Araştırılması.  SÜ Tıp Fak Derg, 13(1), 21-24. (Kontrol No: 1270377)
 30. Türk Arıbaş E, Özcan M, Ay M, Sünbül M, Bitirgen M (1997).  Tüberküloz Menenjitte Beyin Omurilik Sıvısı Adenozin Deaminaz Düzeyinin Tanı Değeri.  Flora, 2(1), 127-131. (Kontrol No: 1270374)
 31. Türk Arıbaş E, Kaya N, Herken H, Erayman İ, Bitirgen M (1997).  Psikiyatri Hastalarında Hepatit B Sıklığı.  T Klin J Gastroenterohepatol, 8(1), 15-18. (Kontrol No: 1270390)
 32. Türk Arıbaş E, Altındiş M (1996).  Santral Sinir Sistemi Prion Hastalıkları.  SÜ Tıp Fak Der, 12(2), 241-246. (Kontrol No: 1270409)
 33. Arıbaş E, Türk Ü (1996).  Herpes Simpleks Virüs Ensefaliti Bir Olgu Sunumu.  Flora, 1(2), 123-126. (Kontrol No: 1270407)
 34. Arıbaş ET, Altındiş M, Çopur E, Sütçü A, Bitirgen M (1996).  Mental özürlü öğrencilerde HBsAg ve Anti HBs nin Elisa ile araştırılması.  Van Tıp Dergisi, 3(2), 74-77. (Kontrol No: 1004490)
 35. Türk Arıbaş E, Bitirgen M, Özcan M (1996).  Amebiasisli ve giardiasisli hastalarda barsak bakteriyel florasının değerlendirilmesi.  S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi, 12(2), 157-160. (Kontrol No: 1004487)
 36. Türk Arıbaş E, Türk Ü, Altındiş (1996).  Nörolojik Bozukluğu Olan Hastalarda Beyin Omurilik Sıvısının Nörosifiliz Yönünden Değerlendirilmesi.  SÜ Tıp Fak Derg, 12(2), 219-222. (Kontrol No: 1270371)
 37. Türk Arıbaş E, Altındiş M (1996).  Parvovirus B19 İnfeksiyonları.  SÜ Tıp Fak Derg, 12(2), 257-261. (Kontrol No: 1270404)
 38. Altındiş M, Türk Arıbaş E, Yılmaz (1996).  Konya İli Merkezi İlçelerinde Erişkinlerde Barsak Parazitleri Dağılımı.  İç Anadolu Tıp Derg, 6(1), 1-4. (Kontrol No: 1270373)
 39. Altındiş M, Altındiş S, Arıbaş ET, Bodur S (1996).  Diş Hekimliği Fakültesi Son Sınıf Öğrencileri ve Serbest Diş Hekimlerinin AIDS Hakkındaki Tutumları.  İç Anadolu Tıp Derg, 6(1), 15-19. (Kontrol No: 1270361)
 40. Bitirgen M, Ural O, Türk Arıbaş E, Erayman İ (1996).  Konya bölgesinde izole edilen shigella türleri shigella suşlarının antimikrobiyal duyarlılıkları.  İnfeksiyon Dergisi, 10(1), 41-44. (Kontrol No: 1004489)
 41. Türk Arıbaş E, Altındiş M (1996).  E Hepatiti.  İç Anadolu Tıp Derg, 6(1), 46-48. (Kontrol No: 1270402)
 42. Türk Arıbaş E (1995).  Toksik Şok Sendromu.  SDÜ Tıp Fak Derg, 2(3), 23-25. (Kontrol No: 1270397)
 43. Türk Arıbaş E (1995).  Turist İshalleri.  Erciyes Tıp Derg , 17(3), 291-295. (Kontrol No: 1270396)
 44. Sünbül M, Bitirgen M, Arıbaş ET (1995).  Çeşitli klinik tanılarla izlenen hastalarda subklavian kateter kültür sonuçlarının değerlendirilmesi.  S.D.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 2(3), 81-84. (Kontrol No: 1004485)
 45. Bitirgen M, Erayman İ, Türk Arıbaş E, Çopur E, Ural O (1995).  150 lokantanın lavabolarında ortak kullanılan kalıp sabunlardan yapılan kültür sonuçları.  S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 11(2-3-4), 145-149. (Kontrol No: 1004483)
 46. Bitirgen M, Türk Arıbaş E, Karabacak H. (1995).  İdrar kültürlerinden izole edilen bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları.  S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 11(2-3-4), 171-174. (Kontrol No: 1004484)
 47. Bitirgen M, Türk Arıbaş E, Çopur E (1995).  Salmonella typhimuriumun neden olduğu üç gıda zehirlenmesi olgusu.  S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1), 81-83. (Kontrol No: 1004482)
 48. Türk Arıbaş E, Bitirgen Mehmet, Günaydın M, Altındiş M,Polat H (1995).  Lösemi ve lenfomalı hastalarda HBsAg prevelansı araştırılması.  Van Tıp Dergisi, 2(3-4), 159-162. (Kontrol No: 1004486)
 49. Bitirgen M, Türk Arıbaş E, Çopur E (1995).  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde izlenen akut viral hepatit olgularının değerlendirilmesi.  S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1), 5-10. (Kontrol No: 1004481)
 50. Yılmaz N, Arıbaş E, Çevik M A, Ulukanlıgil M (1994).  HBV DNA Negatif HBsAg Taşıyıcısı Bir Olguda Hepatit Delta Virus Enfeksiyonu.  Mikrobiyoloji Bülteni, 28, 266-270. (Kontrol No: 1270395)
 51. Bitirgen M, Arıbaş E, Korur R, Sünbül M (1994).  Salmonella paratyphi B gastroenteriti ile birlikte görülen bir menenjit olgusu.  S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi, 10(4), 561-563. (Kontrol No: 1004480)
 52. Çevik MA, Arıbaş E, Kılıç G (1994).  Ankara Yöresinde Hayat Kadınlarında Anti HCV Prevalansı.  Yeni Tıp Derg, 11(2), 30-32. (Kontrol No: 1004429)
 53. Yılmaz N, Türk Arıbaş E, Çakmak S, Nazlıoğlu A (1994).  Hepatit B Virus İnfeksiyonlu Hastalarda Aktif Replikasyon Bulgusu Olarak Serum Hepatit B Virus DNA sının Diğer HBV Markerleriyle Olan İlişkisi.  TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 6(1), 51-56. (Kontrol No: 1270353)
 54. Ulukanlıgil M, Türk Arıbaş E, Yılmaz N, Çevik MA, Acar N (1993).  Paraziter ve Allerjik Hastalıklarda İmmunglobulin E ve Eozinofili Bulguları.  Erciyes Tıp Derg, 15(4), 345-349. (Kontrol No: 1004415)
 55. Köktürk İ, Türk Arıbaş E, Ulukanlıgil M (1993).  Çeşitli Klinik Materyallerden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotiklere İn Vitro Duyarlılığı.  Erciyes Tıp Derg, 15(3), 281-286. (Kontrol No: 1004410)
 56. Çakmak S, Türk Arıbaş E, Yılmaz N, Akbulut S, Nazlıoğlu A (1993).  Lösemi ve Lenfomalı Hastalarda Hepatit C Virus Antikorlarının Prevalansı.  TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 5(1), 64-70. (Kontrol No: 1004423)
 57. Türk Arıbaş E, Akbulut S, Yılmaz N, Çakmak S, Nazlıoğlu A (1992).  Diabetes Mellituslu Hastalarda Hepatit B Virus Markerlerinin Prevalansı.  TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 11, 55-60. (Kontrol No: 1004418)

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. Uludağ Altun H, Karaca T, Türk Arıbaş E (2014).  AGBHS kaynaklı Tonsillofarenjit Tanısında Hızlı Antijen Testinin Özgüllük ve Duyarlılık Sonuçları.  XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, 313 (/)(Yayın No:1272381)
 2. Meral T, Uludağ Altun H, Türk Arıbaş E (2014).  Bir Üniversite Hastanesinde Mycoplasma Hominis ve Ureaplasma Urealyticum Prevalansı ve Antibiyotik Direnç Profili.  XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, 41 (/)(Yayın No:1272387)
 3. Uludağ Altun H, Meral T, Türk Arıbaş E, Gorpelioglu C, Karabıçak N (2014).  Rhodotorula glutinis in neden olduğu bir Onikomikozis Olgusu.  XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, 134 (/)(Yayın No:1272386)
 4. Türk Arıbaş E, Tekin B (2002).  Akut Hepatit A ve Hepatit B Virus Koinfeksiyonlu Bir Olgu.  VI. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, Ankara.(P-4), 30 (/)(Yayın No:1271245)
 5. Türk Arıbaş E, Erayman İ, Güler S, Tekin B (2002).  Akut Brusellozlu Bir Olguda Pansitopeni .  XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya.(P01-39), 282 (/)(Yayın No:1271242)
 6. Türk Arıbaş E, İnkaya AÇ, Tekin B (2002).  Still Hastalığı Olgusu.  XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya.(P16-12), 367 (/)(Yayın No:1271243)
 7. Arıbaş ET, Tekin B, Baykan M, Bitirgen M (2002).  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastenesinde Kan Dolaşımı Infeksiyonları 2000 2001 Yılı Sonuçları.  Hastane İnfeksiyonları Kongresi, Ankara.(P-019), 88 (/)(Yayın No:1271241)
 8. Türk Arıbaş E, Tekin B, Bitirgen M (2001).  SÜTF Hastanesi Yemekhane Personelinden Alınan Örneklerin Bakteriyolojik ve Parazitolojik İncelenmesi.  X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Adana.(P-12/13), 293 (/)(Yayın No:1271226)
 9. Türk Arıbaş E, Akpınar Z, Tekin B (2001).  Multipl İntrakniyal Tüberküloma Bir Olgu.  X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Adana.(P-16/16), 312 (/)(Yayın No:1271229)
 10. Türk Arıbaş E, Yılmaz A, Tekin B, Bitirgen M (2001).  Postoperatif Staphylococcus Aureus Menenjiti Bir Olgu.  X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Adana.(P-16/07), 309 (/)(Yayın No:1271227)
 11. Türk Arıbaş E, Baykan M, Bitirgen M, Tekin B (2001).  SÜTF Hastenesinde Hastane İnfeksiyonları.  X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Adana.(P-21/05 ), 329 (/)(Yayın No:1270928)
 12. Türk Arıbaş E, Tekin B, Bitirgen M (2001).  Streptokokkal Toksik Şok Sendromu.  X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Adana.(P-01/04), 227 (/)(Yayın No:1271033)
 13. Türk Arıbaş E, Tekin B, Dikici N (2001).  Fulminan Hepatik Yetmezlikle Birlikte Görülen Akut Pankreatit Bir Olgu Nedeniyle.  16. ANKEM kongresi, Antalya.(ANKEM Derg, P-105), 226 (/)(Yayın No:1271031)
 14. Erayman İ, Erayman B, Türk Arıbaş E (2001).  İdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılıkları.  16. ANKEM kongresi, Antalya.(ANKEM Derg, P-23), 164 (/)(Yayın No:1271026)
 15. Türk Arıbaş E, Yılmaz A, Tekin M (2001).  Mikst Bakteriyel Menenjit Bir Olgu Nedeniyle.  16. ANKEM kongresi, Antalya.(ANKEM Derg, P-85), 211 (/)(Yayın No:1271015)
 16. Türk Arıbaş E, Dikici N (2000).  Kronik Viral Hepatit B ve C Li Hastalarda Serum Demir Demir Bağlama Kapasitesi ve Ferritin Değerleri.  V. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, Ankara.(P-B54), 54 (/)(Yayın No:1271006)
 17. Türk Arıbaş E, Altındiş M (2000).  Kronik Hepatit B Virus İnfeksiyonlu Olgularda Serum Kortizol Düzeyi.  V. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, Ankara.(P-B62), 62 (/)(Yayın No:1271011)
 18. Yılmaz A, Türk Arıbaş E (2000).  Menenjitlerin Tanı ve İzleminde Serum C Reaktif Protein.  XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya.(P20-09), 417 (/)(Yayın No:1271002)
 19. Yılmaz A, Türk Arıbaş E (2000).  Tüberküloz Akut Bakteriyel ve Aseptik Menenjitlerde Prognostik Faktörler.  XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya.(P20-10), 417 (/)(Yayın No:1270999)
 20. Türk Arıbaş E, Yılmaz A, Bitirgen M (2000).  Brusella Orşiti İki Olgu Nedeniyle.  XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya.(P22-04), 422 (/)(Yayın No:1270994)
 21. Özcan M, Türk Arıbaş E, Erayman İ, Bitirgen M (1999).  Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilakok Suşlarının Kristal Viyole Reaksiyonu ve Antibiyotik Duyarlılıkları.  9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya.(P022), 168 (/)(Yayın No:1270986)
 22. Yılmaz A, Türk Arıbaş E, Erayman İ, Bitirgen M (1999).  Hemolitik ve Non Hemolitik Escherichia Coli Suşlarının Antibiyotik Direncinin Değerlendirilmesi.  9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya.(P186), 218 (/)(Yayın No:1270975)
 23. Altındiş M, Özcan M, Türk Arıbaş E, Bitirgen M (1999).  Ameliyathane Personelinde MRSA Burun Portörlüğü.  14. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, Antalya.(ANKEM Derg, P022), 117 (/)(Yayın No:1270991)
 24. Türk Arıbaş E, Altındiş M, Baykan M, Bitirgen M, Yılmaz A (1999).  SÜ Tıp Fakültesi Hastenesinde Hastane Infeksiyonları.  IV. Hastane İnfeksiyonları Simpozyumu, Ankara.(P6), 76 (/)(Yayın No:1271238)
 25. Türk Arıbaş E, Yılmaz A, Erayman İ, Dikici N, Özcan M, Bitirgen M (1998).  Hepatit B Virüs HBV İnfeksiyonun Aile İçi Geçişinin Araştırıılması.  IV. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, Ankara.(P21-5), 135 (/)(Yayın No:1270934)
 26. Türk Arıbaş E, Yılmaz A, Erayman İ, Bitirgen M (1998).  Tüberküloz Menenjit 38 Olgunun Değerlendirilmesi.  XXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Belek-Antalya.(P02-39), 39 (/)(Yayın No:1270939)
 27. Türk Arıbaş E, Altındiş M, Yılmaz A, Acar A, Bitirgen M (1998).  Gebelerde Vaginal B Grubu Beta Hemolitik Streptokok Kolonizasyonu .  XXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Belek-Antalya.(P22), 359 (/)(Yayın No:1270969)
 28. Abdülkadiroğlu Z, Türk Arıbaş E, Yılmaz A, Bayramoğlu F (1998).  Brusellozlu Hastalarda Somatosensoryal Evok Potansiyelleri.  XXVIII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Belek-Antalya.(P01-5), 5 (/)(Yayın No:1270932)
 29. Çağlayan O, Dikici İ, Akkuş İ, Türk Arıbaş E, Karabacak H, Alıcı Ö, Zeren E (1997).  Akut Viral Hepatitde Kan Laktik Asit Düzeyi.  14. Ulusal Biokimya Kongresi, İzmir.(C-628), 628 (/)(Yayın No:1270890)
 30. Erayman İ, Türk Arıbaş E, Bitirgen M (1997).  Akut Tonsillofarenjitli Hastalardan İzole Edilen Beta Hemolitik Streptokokların Tiplendirilmesi .  8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya.(A22), 370 (/)(Yayın No:1270871)
 31. Altındiş M, Türk Arıbaş E, Yılmaz A, Bitirgen M (1997).  Besin İşleri İle Uğraşan Personelde Burun ve Boğaz Taşıyıcılığı.  8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya.(L-15), 660 (/)(Yayın No:1270887)
 32. Çopur E, Türk Arıbaş E, Bitirgen M (1997).  Hastanede Yatmakta Olan Üriner Kataterli Hastaların İdrar Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi.  8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya.(E-13), 520 (/)(Yayın No:1270878)
 33. Altındiş M, Yılmaz A, Türk Arıbaş E, Bitirgen M (1997).  Yemekhane Personelinde Parazit Taraması ve Gaita Kültürü.  10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Ankara.(PB18), 132 (/)(Yayın No:1270867)
 34. Arıbaş ET, Altındiş M, Baykan M, Bitirgen M (1997).  Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Hepatit B Seroprevalansı .  II. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul.(P86), 86 (/)(Yayın No:1270893)
 35. Türk Arıbaş E, Altındiş M, Erayman E, Akat S, Bitirgen M (1997).  Konya Şehir Kapalı Cezaevi Mahkumlarında HIV İnfeksiyonu Sıklığı.  3. Türkiye AIDS Kongresi, Ankara(P33), 72 (/)(Yayın No:1270864)
 36. Arıbaş ET, Çopur E, Altındiş M, Sütçü A, Baykan M (1996).  Zihinsel Özürlü Öğrencilerde HBsAg ve Anti HBs  nin ELISA ile Araştırılması.  III. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, Ankara.(P18), 18 (/)(Yayın No:1270852)
 37. Türk Arıbaş E, Karabacak H, Çağlayan O, Bitirgen M (1996).  Akut Viral Hepatitlerde Serum Safra Asitleri Ve Fosfolipidlerin Tanısal Değeri.  III. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, Ankara.(P8), 8 (/)(Yayın No:1270847)
 38. Altındiş M, Arıbaş ET, Kara F, Baykan M (1996).  Konya Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg Sıklığı.  III. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, Ankara.(P27), 27 (/)(Yayın No:1270849)
 39. Türk Arıbaş E, Karabacak H, Özcan M (1996).  Konya Şehir Merkezindeki Okul Çocuklarında A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Taşıyıcılığının Araştırılması.  XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya.(P7), 136 (/)(Yayın No:1270857)
 40. Bitirgen M, Türk Arıbaş E, Çopur E (1995).  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde İzlenen Akut Viral Hepatit Olgularının Değerlendirilmesi.  V. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul.(P18:03), 104 (/)(Yayın No:1270843)
 41. Bitirgen M, Ural O, Arıbaş ET, Erayman İ (1995).  Konya Bölgesinde İzole Edilen Shigella Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılıkları.  V. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul.(P1:22), 46 (/)(Yayın No:1270839)
 42. Sünbül M, Bitirgen M, Arıbaş ET (1995).  Çeşitli Tanılarla İzlenen Subklavian Katater Bulunan Hastalarda Katater Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi.  V. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul.(P23:17), 118 (/)(Yayın No:1270845)
 43. Bitirgen M, Erayman İ, Türk Arıbaş E, Çopur E, Ural O (1995).  150 Lokantanın Lavabolarında Ortak Kullanılan Kalıp Sabunlardan Yapılan Kültür Sonuçları.  V. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul.(P6:07), 64 (/)(Yayın No:1270842)
 44. Sünbül M, Bitirgen M, Ural O, Arıbaş ET (1995).  İntravasküler Kataterlerden İzole Edilen Koagülaz Pozitif KPS ve Koagülaz Negatif KNS Stafilokok Suşlarının Mupirosine İn Vitro Duyarlılıklarının Araştırılması.  V. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul.(P1:05), 42 (/)(Yayın No:1270836)

 

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

 1. Uludağ Altun Hatice, Meral Tuba, Türk Arıbaş Emel, Görpelioğlu Canan, Karabıcak Nilgun (2014).  A Case of Onychomycosis Caused by Rhodotorula glutinis.  Case Reports in Dermatological Medicine, 2014, 1-4, Doi: 10.1155/2014/563261 (Yayın No: 2299023)