Prof. Dr. Filiz TÜZÜNER

Prof. Dr. Filiz TÜZÜNER

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

0850 308 8385

RANDEVU ALIN

Özgeçmiş

 

 Adı Soyadı: FilizTÜZÜNER

 Doğum Tarihi: 31.7.1943

EĞİTİM

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1968

Y. Lisans

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Ankara Üniversitesi

1971

Doktora

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent

Ankara Üniversitesi

1977

AKADEMİK ÜNVANLAR

Doçentlik Tarihi          : 1977                                           

 

Profesörlük Tarihi      : 1982

 

YÖNETİLEN TEZLER

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri (Son 5 yıl içerisinde)

Dr. Gül Baytan

Total Diz Protezi Operasyonu Uygulanan Hastalarda Gürültü Düzeylerinin Stres Yanıt Üzerine Etkisi

 

Dr. Şükran Geze

Kraniyotomilerde çivi yerleştirmeside lokal infiltrasyon ve skalp bloğunun hemodinamik ve stres cevaba etkileri

 

Dr. Nesrin Ahu Aslan

İzole sistolik hipertansiyonlu hastalarda değişik hızlı seri anestezi indüksiyonu yöntemlerinin karşılaştırılması

Dr. Devrim Tanıl Kurt

Koroner arter cerrahisi geçiren hastalarda anestezi indüksiyonunda ve sternotomi sırasında uygulanan Esmolol'ün QT ve QTc süresine ve stres hormonları üzerine etkileri

 

Dr. Evrim Bozay

Sezaryenlarda genel anestezi sırasında magnezyum sülfat infüzyonunun perioperatif hemodinami ve uyanıklık üzerine etkilerinin bispektral indeks monitorizasyonu ile araştırılması

 

Dr. Peyami Duman

Koroner arter bypass cerrahisinde Remifentanil ve Fentanil infüzyonlarının hemodinami, yoğun bakımda kalış süresi ve propofol tüketimine etkileri

 

YAYINLAR

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Tüzüner F, Keçik Y, Özdemir S, Çanakçı N. Electro-acupuncture in the treatment of enuresis nocturna.Acupunct Electrother Res. 1989;14 (3-4): 211-5.
 2. Kurtipek O, Oral M, Başar HT, Aşik I, Ateş Y, Kuzu I, Erdemli E, Okten F, Tüzüner F. Histopathologic changes after repetitive peridural administration of metoclopramide in dogs. Anesth Analg. 1999; 88(1): 100-2.
 3. Ateş Y, Okten F, Tüzüner F.Local anesthetic effect of tramadol and metoclopramide. Reg Anesth Pain Med. 1999; 24(5): 482-3.
 4. Alanoğlu Z, Ateş Y, Yilmaz AA, Tüzüner F. Is there an ideal approach for rapid-sequence induction in hypertensive patients? J Clin Anesth. 2006; 18(1): 34-40.
 5. Geze S, Yilmaz AA, Tuzuner F. The effect of scalp block and local infiltration on the haemodynamic and stress response to skull-pin placement for craniotomy. Eur J Anaesthesiol. 2009 Apr;26(4):298-303.
 6. Kazak Bengisun Z, Ekmekçi P, Köroğlu A, Akan B, Tüzüner F. Effects of Dexmedetomidine Addition to Levobupivacaine in Interscalene  Block for Arthroscopic Shoulder Surgery (Değerlendirmede)
 7. Leventoğlu A, Ekmekçi P, Kazbek K, Yılmaz H, Tüzüner F. Refractory StatusEpıleptıcus İn Multıple Sclerosıs: EEG And BIS Monıtorızatıon (Değerlendirmede)
 8. Ekmekçi P, Yılmaz H, Kazbek BK, Duman P, Tüzüner F. Madde Bağımlılığının Eşlik Ettiği, Travmaya Bağlı Retrofarengeal Amfizem ve Pnömomediastinum Olgusunda Anestezi Yönetimi: Vaka Sunumu ve Literatür Derlemesi (Değerlendirmede)

 

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Aşık İ, Oral M, Yeğin A, Demiralp S, Tüzüner F. The prevention of bupivacaine induced hypotension with the addition of neostigmine in spinal anesthesia. Acta Anaesthesiologica Italia. 1998; 49: 275-79.
 2. Alanoğlu Z, Tolu S, Yalçın S, Batislam Y, Özatamer O, Tüzüner F. Different remifentanil doses in rapid sequence anesthesia induction: BIS monitoring and intubation conditions.Adv Clin Exp Med. 2013 Jan-Feb;22(1):47-55

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

 1. N. Alkış, Y. Ateş, B. Saygın, F. Tüzüner Effect of Dobutamine in SIRS( Systemic inflammatory response syndrome) 9th European Congress on Intensive Care Medicine Intensive Care Medicine 1996;22:S 3:S436. 24-28 Eylül 1996’da Glasgow İngilterede poster olarak sunuldu.
 2.  N. Alkış, D. Yılmaz, İ. Aşık, C. Şeyda, F. Tüzüner. Can we prevent the hypotension during spinal anaesthesia? Low dose of bupivacaine with fentanyl.  ESA 10th Anniversary Meeting and 24th  EAA Annual Meeting Euroanesthesia 2002, Nice, France-6-9 April 2002.
 3.  Sen N, Alkış N, Arslan O, Cakar S, Tüzüner F. The effects of acute normovolemic haemodilution with gelofusine on tissue oxygenation, haemodynamic parameters and coagulation. EJA Joint Meeting of the European Society of Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesiology 2004, Lisbon, Portugal, A-342, 5-8 JUNE 2004
 4. İltar İ, Aşık İ, Göktuğ A, Alkış N, Tüzüner F. The comparison of the effects of ropivacaine and bupivacaine with combined spinal-epidural technique on stres response on postoperative analgesia in patients undergoing transvesical prostatectomy. XX Annual ESRA Congress, Versaw, Polland, Vol;13(3): A19 SEPT 2001 
 5. Aşık İ, Alkış N, Sayın M, Çanakçı N, Yeğin A, Tüzüner F. The comparison of bupivacaine 0.25% and ropivacaine 0.25% for epidural analgesia during labor. 52nd PGA; New York, December 12-16, 1998, Abstract Book pp126, DEC 1998
 6. Alkış N, Ateş Y, Saygın B, Tüzüner F. Effects of dobutamine in SIRS. 9th European Congress on İntensive Care Medicine, Glasgow, UK, 24-28 September 1996. İntensive Care Medicine 22: Supp 3 A-516, SEPT 1996
 7. Ökten F, Kurtipek Ö, Oral M, Kuzu I, Başar H.Teltik, Ateş Y, Tüzüner F, Histopatholojical changes after repetitive peridural administiration of metoclopramide in dogs. European Society of Anaesthesiologists Annual Congress (ESA) British Journal of Anaesthesia1996; 76 suppl 2:122
 8. Ateş Y, Çanakçı N, Hallıoğlu J, Aygüneş B, Özkan M, Tüzüner.Tissue oxygenation in patients with low hemoglobin concentration during cardiac surgery; comparision of two methods. International Anesthesia Research Society 72 nd Clinical and Scientific Congress. Anaesthesia & Analgesia 1998:86:S52
 9. Çanakçı N, Ateş Y, Alanoğlu Z, Özberrak H, Tüzüner F. Simulated nitroglycerine administration does not change ACT values in the presence of heparin or during hypothermia ex vivo. Internatonal Anesthesia Research Society 72 nd Clinical and Scientific Congress. Anaesthesia & Analgesia 1998:86:S56
 10. Hallıoğlu J, Ateş Y, Tüzüner F, Çanakçı N, Buğdaycı G. Total antioxidant status evaluated by Trolox Equitvalent Antioxidant Capacity. (TEAC) in CABG patients. Intenational Anesthesia Research Society 72 nd Clinical and Scientific Congress. Anaesthesia & Analgesia 1998:86:S208
 11. Ateş Y, Çanakçı N, Hallıoğlu J, Aygüneş B, Özkan M, Aslan A, Tüzüner F. Tranexamic acid infusion regimen decreases bleeding more effectively than the bolus administartion in cardiopulmonary bypass. 10 th European Congress of Anaesthesiology (ECA) Anaesthesiologie Intensivemedizin Notfallmedizin Schmerztherapie 1998: Suppl 3:S402
 12. Alanoğlu Z, Ateş Y, Yılmaz A.A, Tüzüner F. Is there an ıdeal Approach for Rapid Sequence Induction in Hypertensive Patients. Internatıonal Anesthesia Research Society (IARS) 77th Clinical and Scientific Congress. Anaesthesia & Analgesia 2003:96:S265
 13. Yılmaz A.A, Karabayırlı S, Korkmaz T, Ateş Y, Tüzüner F.Patient Controlled Sedation and Analgesia with Remifentanil-Propofol for Shock Wave Lithotripsy. Have We Reached Our Ultimate Goal in Patient Comfort and safety. Internatıonal Anesthesia Research Society (IARS)77 th Clinical and Scientific Congress. Anaesthesia & Analgesia 2003:96:S11
 14. Alanoğlu Z, Özgencil E, Oba Ş, Aşık İ, Ateş Y, Tüzüner F. The impact of model for end stage liver disease score on intropreative blood product requirements. 20 th Internatinal Congressof hte Israel Society of Anesthesiologists Kongre Özet Kitabı sf: 215
 15.  Can OS., P. Erdogdu, E. Özgencil, AA. Yılmaz, F. Ökten, F. Tüzüner. “ The infectious risk of the continious femoral block catheter with ropivacaine and tramadol after knee arthroplasty”. XXIV. Annual European Society of Regional Anaesthesia Congress, Berlin, 2005.
 16. Aşık i, Ateş Y, Çakar S, Tüzüner F,Percutaneous Lumbar Nucleplasty Using Coblation Tecnology: A Resrospective Analysis of Forty Consecutive Cases.Regional Anesthesia and Pain Medicine 2006; 30(3)A54
 17. Geze S, Yılmaz A.A, Tüzüner F, The effect of scalp block and local infiltration to skull-pin placement on hemodynamic and stres response in craniotomy. Annual Meeting of the European Sosiety of Anaesthesiology. European Journal of Anaesthesiology Volume 23, Supplement 37, 2006: A470; 122
 18. Berkel B, Alanoğlu Z, Ateş Y, Selvi Can O, Tüzüner F,  Quantitative EEG Monitored Anaesthesia; Cost Comparison of Three Anaesthetic Techniques Management. European Journal of Anaesthesiology 2007; 24: Suppl 39:3AP2-7
 19. Duman P, Ekmekçi P, Kazbek BK,Yılmaz H, Tüzüner F Koroner arter bypass cerrahisinde remifentanil ve fentanil infüzyonlarının hemodinami, yoğun bakımda kalış süresi ve propofol tüketimine etkisi 19. Uluslararası Yoğun Bakım Kongresi 2013 İstanbul

 

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. İntrakraniyal anevrizma cerrahisinde sodyum nitroprussid ile kontrollü hipotansiyon. F.Tüzüner, Keçik Y, Akkartal B. Mavi Bülten. Cilt:9, Sayı:1, 1977
 2. Tulunay M, Tulunay FC, Tüzüner F, Alkış N. Postoperatif ağrıda epidural kalsitonin etkisi. Ağrı 1: 18-23, 1989
 3. Çanakçı N, Çakmaklı S, Alkış N, Erdem D, Sayın M, Tüzüner F. Postoperatif analjezide bupivakain infiltrasyonu. Anestezi Dergisi 2: 120-123, 1994
 4. Alkış N, Özatamer O, Keçik Y, Tüzüner F, Büyükkoçak Ü. Refleks sempatik distrofinin tedavisinde sempatik blokaj uygulanması. Anestezi Dergisi 2: 72-76, 1994
 5. Alkış N, Dönmez A, Yörükoğlu D, İnan S, Poçan S, Yüzbaşıoğlu B, Tüzüner F. Anaphylaxis following oral administration of amoxycilin-clavulonic acid combination. Turkish Journal of Medical Sciences TÜBİTAK 25: 209-210, 1995
 6. Alkış N, Arman D, Dönmez A, Leblebici F, Tüzüner F,  Saygın B. Tracheal colonization and the sources of pathogens in mechanically ventilated ICU patients. Journal of Ankara Medical School 17: 23-30, 1995
 7.  Ateş Y, Poçan S, Günaydın G, Özdemir A, Saygın B, Tüzüner F. Sistemil inflamatuar yanıt sendromlu hastalarda oksijenasyon parametrelerinin gastrik tonometri ile karşılaştırılması. Anestezi Dergisi 4: 21-25, 1996
 8. Ateş Y, Çanakçı N, Tüzüner F. Major vaskuler cerrahi girişimlerde ve Kardiyovaskuler cerrahide beyinin korunması. Klinik Bilimler ve Doktor 1997; 3:33-45.
 9. Ateş Y, Karel F, Tüzüner F, E.Bayramlı. Konjenital katarakt cerrahisinde endotrakeal entübasyon ve laringeal maske uygulamasının hemodinami ve oksijenasyona etkileri. Oftalmoloji 1997; 4: 5: 320-3.
 10. Batislam Y, Alanoğlu Z, Aydost A, Baran İ,İtar IG, Uysalel A, Tüzüner F. Immunglobulin M-enriched immunglobulin application in gram-negative sepsis. Journal Of Ankara Medical School 1997;19(3): 169-170.
 11. Alkı C1- Oral M, Aşık İ, Yeğin A,  Ökten F,  Tüzüner F.. Success of supraclavicular lateral paravascular nerve block based on site of twitch. Journal of Ankara Medical School 1998: 20(3); 139-142.
 12. Ateş Y, Çanakçı N, Alanoğlu Z, Özgencil E, Tüzüner F. Açık Kalp Cerrahisinde Antikoagulasyonun monitörizasyonu; Heparin-Protamin Titrasyonu ve Aktive Koagulasyon Zamanı. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası. 1998;26:6:289-93.
 13. Ateş Y, Çanakçı N, Hallıoğlu J,  Aygüneş B, Tüzüner F. Traneksamik asit bolus doz ve infüzyon uygulamalarının kardiyopulmoner bypass sonrası kanama miktarı ve koagulasyon parametrelerine etkileri. Klinik Bilimler ve Doktor 1998;4:6:851-7.
 14.  Ateş Y,  Çanakçı N,  Hallıoğlu J,  Görpelioğlu B, Aslan A, Özkan M,  Tüzüner F. Kardiyak Cerrahide Preoperatif Düşük Hemoglobin Konsantrasyonunun Peroperatif Doku Oksijenasyonuna Etkisinin Değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 1999;27:5:238-243
 15.  Aşık İ, Akın S, Gülay I, Göktuğ A, Alkış N, Tüzüner F. Hasta kontrollü epidural analjezi: postoperatif ağrı tedavisinde bupivakaine, bupivakain ve petidin, bupivakain ve fentanilin karşılaştırılması. Anestezi Dergisi 7(4): 238-242 EKİM 1999
 16. Aşık İ, Alkış N, Çanakçı N, Sayın M, Gülbahçe H, Yeğin A, Tüzüner F. Doğumda epidural analjezide % 0.25 bupivakain ile % 0.25 ropivakain’in karşılaştırılması. Anestezi Dergisi 7(3): 167-172, 1999
 17. Çanakçı N, Ateş Y, Alanoğlu Z, Tüzüner F. Hipotermik ve Normotermik Ortamda Nitrogliserin-Heparin Etkileşiminin Aktive Edilmiş Pıhtılaşma Zamanına Etkisinin İncelenmesi. Anestezi Dergisi 1999:7:3:163-66.
 18. Özgencil E, Aşık İ, Oral M, Ünal N, Tüzüner F. Ritodrin kullanan gebede sezeryan operasyonu sırasında gelişen ventriküler fibrilasyon ve postoperatif pulmoner ödem (olgu sunumu). Anestezi Dergisi 8(4): 299-301,2000
 19. Aşık İ, Tüzüner F. Postoperatif bulantı kusmanın önlenmesinde farklı ondansetron dozlarının karşılaştırılması. Klinik Bilimler Doktor, 7(3): 341-44,2001.
 20. Vahitoviç IN, Aşık İ, Enön S, Alanoğlu Z, Duru B, Oral M, Demiralp S, Tüzüner F, Akay H. Posttorakotomi ağrısında hasta kontrollü epidural analjezi ile morfin ve tramadolün karşılaştırılması. Anestezi Dergisi 12(2): 129-134,2004
 21. Alanoğlu Z, Ateş Y, Aşık İ, U.B. Dilek, Tüzüner F. Canlıdan Parsiyel Karaciğer Transplantasyonu Deneyimlerimiz. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi; 2005: 33: 275-287.
 22. Alanoğlu Z, Ateş Y, Aşık İ, UB Dilek, Tüzüner F. Canlıdan parsiyel karaciğer transplantasyonu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi 33.275-287, 2005
 23. Tüzüner F, Aşık İ. Ağrı tedavisinde brotilinum toksini tip a kullanımı. Anestezi Dergisi, 13(1): 1-9, 2005
 24. .Alanoğlu Z, A.A.Yılmaz, Şahin N, Ateş Y, Tüzüner F. Rokuronyum-Remifentanil Kombinasyonunun Hızlı-Seri Anestezi İndüksiyonundaki Etkinliği. Anestezi Dergisi 2006; 14 (2): 109-115.
 25. Ekmekçi P, Kazak Bengisun Z, Kazbek BK, Han S, Tüzüner F. Ultrasound guided TAP block for the treatment of postoperative prolonged pain - an alternative approach.Agri. 2012 Oct;24(4):191-3.

 

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Pace maker uygulamasında anestezi yöntemleri. Keçik Y, Tüzüner F,  Akkartal B, Budayıcıoğlu A. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. Cilt 1, Sayı: 2, 1980.
 2. Skolyoz ile ilişkili bir malign hipertermi olgusu. Keçik Y, Tüzüner F, Akkartal B,  Budayıcıoğlu A. Gata Bülteni. 24: 631-634.1982.
 3. Tüzüner F, Keçik Y,  Gürel A,  Şahinoğlu B,   Akkartal B. Trigeminal nevraljinin Transkutan elektrik stimülasyonu ile tedavisi. GATA Bülteni. 24: 383-386.1982.
 4. Tüzüner F,  Saygın B,  Keçik Y. Herpes zoster tedavisinde regionel blokların yeri. IX. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 20-24 Eylül 1982.E.Ü. Mühendislik Fak. Basımevi İzmir 1984.
 5.  Keçik Y, Tüzüner F, Saygın B, Ökten F. Herpes zoster tedavisinde regionel blokların etkinliği. Ankara Tıp Bülteni. Cilt:11: 259-264. 1989.
 6.  Alkış N,  Ateş Y,  Poçan S, Saygın B, Tüzüner F. Sistemik enflamatuar yanıt sendromlu hastalarda oksijenasyon parametrelerinin gastrik tonometre ile karşılaştırılması. Anestezi dergisi. Cilt: 4, Sayı: 1, Sayfa:4, 1996
 7. Aşık İ, Alkış N., Çanakçı N, Sayın M, Gülbahçe H, Tüzüner F. Doğumda epidural analjezide %0.25 bupivakain ile %0.25 ropivakain’in karşılaştırılması.  Anestezi Dergisi. 7,(3); 167-172, 1999.
 8. Aşık İ, Akın S, Gülay I, Göktuğ A, Alkış N, Tüzüner F.Hasta kontrollü epidural analjezi: Postoperatif ağrı tdavisinde bupivakain, bupivakain ve petidin, bupivakain ve fentanil’in karşılaştırılması. Anestezi Dergisi, 7 (3); 238-242, 1999.
 9. Karabulut H, Yıldız N, Yeğin K, Arslan H, Alkış N, Tüzüner F. Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde hemşirelikte ağrı tedavisinde kalite güvenliği çalışması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXVI. Ulusal ve I. Uluslararası Kongresi, TARK 2002 26-30 Ekim Belek/Antalya Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası TARCM Kongre Ek Sayısı pp:122, 2002
 10. Göktuğ A, Sayın M, Alkış N, Tüzüner F, Söylemez F. Genel anestezi sonrası tanınan asemptomatik beyin tümörü. XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 24-28 Ekim 1997, Bursa. Kongre Özet Kitabı pp:355-356, 1997
 11. Aşık İ, Sayın M, Çiçek S, Alkış N, Gülbahçe H, Tüzüner F. Doğumda epidural analjezide % 0.25 bupivakain ile % 0.25 ropivakain’in karşılaştırılması. XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 24-28 Ekim 1997, Bursa. Kongre Özet Kitabı pp:251-252, 1997
 12. Alkış N, Ateş Y, Poçan S, Günaydın G, Özdemir A, Saygın B, Tüzüner F. Yoğun bakım hastalarında pulmoner arter kateteri ve gastrik tonometre kullanılarak oksijenasyon parametrelerinin karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXIX. Kongresi, TARK 1995, 17-22 Ekim, Mersin Kongre Özet Kitabı pp:162-163, 1995
 13. Alkış N, Kırdemir P, Öztin C, Aşık İ, Tüzüner F. Akut ibuprofen intoksikasyonu sonrası geç dönemde görülen kardiyak arrest. XXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 27-31 Ekim 1993, Kapadokya/Nevşehir. Kongre Özet Kitabı pp:137, 1993
 14. Keçik Y, Tüzüner F, Özatamer O, Alkış N, Ateş Y. Herpes zoster ve postherpetik nevralji tedavisinde rejyonal blokların yeri. I. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, 25-26 Eylül 1993, İstanbul. Kongre Özet Kitabı pp:5, 1993
 15. Çanakçı N, Alkış N, Erdem D, Çakmakçı S, Ateş Y, Tüzüner F. Postoperatif analjezide bupivakain infiltrasyonu. I. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, 25-26 Eylül 1993, İstanbul. Kongre Özet Kitabı pp:5, 1993
 16. M.Tulunay, B.Akkartal, F.Tüzüner, E. İçel Total kalça protez cerrahisinde akrilik kemik çimento uygulaması ile meydana gelen kardiyovasküler değişiklikler ve anestezi yöntemleri. İzmir devlet hastanesi mecmuası 1976; 14:1:84.
 17. Oral M, Aşık İ, Demiralp S, Kurtipek Ö, Tüzüner F: Doğumda epidural analjezide Bupivakain, Bupivakain + Fentanil kullanımının karşılaştırılması.7-9 Nisan 1995 II Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi İstanbul (Özet Kitap), sayfa 21-22, 1995
 18. Ateş Y, Aşık İ, Çanakçı N, Tüzüner F, Saygın B. Karaciğer Transplantasyonunda erken Deneyimlerimiz. XXX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi ve IV. Yoğun Bakım Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı sayfa 11; A8,1996
 19. Asık İ, Göktuğ A, Oral M, Gülay I, Özkan M, Özatamer O, Tüzüner F. Verapamil intoksikasyonunda intraaortik balon pompası kullanımı. XXXII Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, VI Yoğun Bakım Kongresi, VI. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi 28-01 Kasım 1998, Antalya Özet Kitap sayfa 180,1998
 20. Ateş Y, Çanakçı I, Aşık İ, Yeğin A, Ersöz S, Tüzüner F, Saygın B. Karaciğer Transplantasyonunda transfüzyon yaklaşım ve sonuçlarımız. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 1.Kongresi,11-15 Kasım 1998, Antalya Özet Kitap Sayfa 74,1998
 21.  Ateş Y, Aşık İ, Özgencil E, Çanakçı N, Tüzüner F. Karaciğer Transplantasyonu vakalarımızın anestezi açısından resrospektif analizi. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyonu Derneği 1. Kongresi, 11-15 Kasım 1998, Antalya 1998, Antalya. Özet kitap sayfa 74,1998
 22. Aşık İ, Ateş Y, Alanoğlu Z, İnan A, Tüzüner F. Kadavra ve canlı dönordan karaciğer transplantasyonunda anestezik özelliklerin karşılaştırılması. XXXVI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, X. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, Rejyonel Anestezi Derneği, X. Kongresi 26-30 Ekim 2002,Belek – Antalya. Türk Anesteziyoloji ve Reaniamsyon Cemiyeti Mecmuası TARK Özet Kitabı pp45,2002
 23. Alanoğlu Z, Ateş Y, Aşık İ, Dilek U, Tüzüner F. Canlıdan parsiyel karaciğer transplantasyonu. XXXVI Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi ve I.Uluslar arası Kongresi, X.Yoğun Bakım Kongresi, X Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi. Rejyonel Anestezi Derneği X. Kongresi 26-30 Ekim 2002, Belek – Antalya. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası TARK özet kitabı pp47, 2002
 24. Aşık İ, Yörükoğlu D, Ateş Y, Dilek U, Tüzüner F. Lumbal cerrahi sonrası kronik ağrı sendromunda botulinum toksini kullanımı. XXXVI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi ve I.Uluslar arası Kongresi, X.Yoğun Bakım Kongresi, X.Göğüs Kalp ve Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, Rejyonel Anestezi Derneği X.Kongresi 26-30 Ekim 2002, Belek – Antalya. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası TARK Özet Kitabı pp120,2002
 25. Yılmaz AA, Aşık İ, Alkış N, Tüzüner F. Akut ağrı servisimizde yapılan “hasta kontrollü analjezi(HKA)” uygulamasının “ağrı tedavisinde toplam kalite kalite yönetimi programı (TQPM) ile retrospektif olarak değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi TARK 2003 Bildiri Özetleri (ek sayı) pp: 192-193,2003
 26. Keçik Y, Tüzüner F, Özatamer, Alkış N, Ateş Y. Herpes zoster ve postherpetik nevralji tedavisinde rejyonel blokların yeri. 1.Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi. Kongre özet kitabı, sf5. 25-26 Eylül 1993, İstanbul’da sözlü olarak sunuldu.
 27. Ateş Y, Yörükoğlu D, Çiçek S, Aydos A, Saygın B, Tüzüner F. Yılan sokmasını takiben gelişen ARDS ve yılan sokmasında acil yaklaşım.1.Travma ve Acil Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. Sf 289.19-23 Eylül 1995 (İstanbul)’da tarafımdan sözlü olarak sunuldu.
 28. Ateş Y, Çanakçı N, Alanoğlu Z, Özgencil E, Aral A, Tüzüner F. Açık Kalp cerrahisinde protaminin iki farklı hızda uygulanmasının hemodinamik parametreler üzerine etkileri. XXXI Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. Bildiri özetleri kitabı s29 24-28 Ekim Bursa’da sözlü olarak sunuldu.
 29. Aşık İ, Yörükoğlu D, Ateş Y, Dilek U, Tüzüner F. Lumbal cerrahi sonrası kronik ağrı tedavisinde botulinum toksini kullanımı. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası Kongre Ek Sayısı. TARK 2002 Özet Kitabı sf 120:AL22. 26-29 Ekim 2002 Antalya’da poster ve sözlü olarak sunuldu.
 30. Özkan KS, Kazak Bengisun Z, Ekmekçi P, Gülpınar K, Tüzüner F. Laparoskopik Abdominal Cerrahide Hasta Kontrollü Analjezide Parasetamol Kullanımının Postoperatif Analjeziye Etkisi TARK 2012
 31. Ekmekçi P, Kazak Bengisun Z, Kazbek BK, Akan B, Divanlıoğlu B, Tüzüner F Postoperatif masif transfüzyon ile ilişkili hidrostatik ödem TARK 2012
 32. Kazak Bengisun Z, Ekmekçi P, Akan B, Köroğlu A, Tüzüner F. Artroskopik Omuz Cerrahisinde İnterskalen Blok Uygulamalarinda Levobupivakaine Deksmedetomidin Eklenmesinin Etkileri  TARK 2012(Sözlü Sunu)

 

      7.7.  Diğer yayınlar

 1. Tüzüner F. Transkütan Elektrik stimülasyonu ile Kronik Ağrı Tedavisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1982; 35: 1-12.
 2. Tüzüner F, Paykoç R. Halothan Anestezisi ve Mikrozomal P-450 Aktivitesi İzmir Devlet Hastanesi Mecmuası 16: 46, 1978
 3. Karpuzoğlu T, Tüzüner F, Yaycıoğlu A. Pulmoner Emboli. Doğa,1:255,1977
 4. Tüzüner F, Akkartal B. Yenidoğan Bebeklerin Resüsitasyonu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 32, 536, 1979
 5. Tüzüner F, Akkaratal B, Keçik Y. İntrakranial Anevrizma Cerrahisinde Sodyum Nitroprussid ile Kontrollü Hipotansiyon: Mavi Bülten, 9: 1, 39-48, 1977
 6. Keçik Y, Tüzüner F, Akkartal B, Gökben M, Budayıcıoğlu A: Pace maker Uygulamasında Genel Anestezi Yöntemleri: Deniz Bülteni 1-2, 37-42, 1980
 7. Keçik Y, Tüzüner F, Akkartal B, Gökben M, Budayıcıoğlu A: Haloperidol Diazepam Kombinasyonu ile Genel Anestezi: Ankara Tıp Bülteni 33-405-410,198
 8. Tüzüner F, Keçik Y, Gürel A, Şahinoğlu B, Akkartal B: Trigeminal Nevraljinin Transkütan Elektrik Stimülasyonu ile tedavisi: GATA Bülteni, 24:383-386, 1982
 9. Keçik Y, Tüzüner F, Budayıcıoğlu A, Akkartal B:Skolyoz ile İlişkili bir Malign Hipertermi Olgusu. GATA Bülteni  34:631-634, 1982
 10. Oflazer A, Paykoç R, Tüzüner F, Keçik Y, Budayıcıoğlu A, Gökben M: Karaciğerin Fonksiyonel Durumuyla Suksinilkolin Etkisi arasındaki İlişki: Samsun Devlet Hastanesi Tıp Bülteni, 4:1, 17-26, 1983.
 11. Tüzüner F, Saygın B, Keçik Y, Herpes Zoster Tedavisinde Regional Blokların Yeri. E.Ü. Mühendislik Fakültesi Basımevi İzmir, 1984
 12. Güner S, Tüzüner F, Keçik Y, Uysalel A, Demiralp S: Alt Ekstirimetelerin Tıkayıcı Damar Hastalıklarının Tanısında Lomber Sempatik Ganglion Blokajının Yeri: Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 1560-64, 1987
 13. Cebeci Ö, Tüzüner F, Keçik Y, Uysalel A, Demiralp S: Kronik Kanser Ağrılarının Tedavisinde Lomber Epidural Morfin Uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Mecmuası 15: 60-64, 1987
 14. Tüzüner F, Keçik Y, Batislam Y: Kronik Böbrek Yetersizliğinde Fistül Ameliyatlarında Aksiller Blok Uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 16: 40-12, 1988
 15. Tüzüner F, Özatamer O: Postoperatif Akciğer Komplikasyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası Vol: 40-33, 1987
 16. Tüzüner F, Tulunay M, Akkartal B, İçel E: Total Kalça Protez Cerrahisinde Akrilik Kemik Çimento Uygulamasıyla meydana gelen Kardiovasküler Değişiklikler ve Anestezi Yöntemleri. İzmir Devlet Hastanesi Mecmuası. XVV, I, 1976

8.    Projeler

 1. Turnike kullanarak Uygulanan Aksiller Blokta Konvensiyonel Periferik Sinir Stimülatörü Uygulamasına Ultrasonografi Tekniği eklenmesinin Blok Başarısı Regional Anestezi Güvenilirliği ve Hasta Memnuniyeti açısından Değerlendirilmesi. Tuzuner. F, Öktem F, Ateş Y, Özgencil E, Yılmaz A.

9.    İdari Görevler

 

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Anabilim Dalı Başkanlığı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

1994-2010

Algoloji BD Başkanlığı (vek.)

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

2000-2006

Fakülte Kurulu Üyeliği

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

1982-1985

Komisyon Üyeliği

TC Sağlık Bakanlığı Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Uzmanlık Eğitim ve Müfredat Komisyonu

2003

Yönetim Kurulu Üyeliği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)

1998-2000

TARD I.Başkan Yardımcısı

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)

2000-2002

TARD Başkanı

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)

2002-2004

TARD 2.Başkan Yardımcısı

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)

2004-2006

GENCA

Confedaration of European National Society of Anaesthesiologists

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Temsilciliği

2002-2004

Yönetim Kurulu Üyeliği

Ankara Üniversiteliler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği

2004-2008

Anabilim Dalı Başkanlığı

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

2012

Ameliyathaneler ve Yoğun Bakım Sorumluluğu

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

2012

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 1. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)
 2. Türk Yoğun Bakım Derneği
 3. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği (ARUD )
 4. European Society of Anaesthestesiology (ESA)
 5. European Society Of Regional Anaesthesia (ESRA )
 6. Türk Alman Anestezistler Birliği
 7. Ağrı Derneği

12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2011-2012

Güz

  Postoperatif Solunum Komplikasyonları

  20

  Asit Baz Dengesi ve Kan Gazlarının Yorumlanması

    Ağrı Fizyolojisi ve Tedavi İlkeleri

 

1

3

 

  20

İlkbahar

  Postoperatif Solunum Komplikasyonları

  20

  Asit Baz Dengesi ve Kan Gazlarının Yorumlanması

    Ağrı Fizyolojisi ve Tedavi İlkeleri

Doku oksijenizasyonu ve hipoksi

 

1

 

1

3

 

  20

 

 

34

2013-2014

Güz

  Postoperatif Solunum Komplikasyonları

  20

  Asit Baz Dengesi ve Kan Gazlarının Yorumlanması

    Ağrı Fizyolojisi ve Tedavi İlkeleri

 

1

3

 

  20

İlkbahar

  Postoperatif Solunum Komplikasyonları

  20

  Asit Baz Dengesi ve Kan Gazlarının Yorumlanması

    Ağrı Fizyolojisi ve Tedavi İlkeleri

 

1

3

 

  20

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.