Prof. Dr. Gülay KINIKLI

Prof. Dr. Gülay KINIKLI

Romatoloji Bilim Dalı

0850 308 8385

gülay.kinikli@ufuk.edu.tr

RANDEVU ALIN

Özgeçmiş

Gülay KINIKLI

İç Hastalıkları ABD, Romatoloji BD.

EĞİTİM

Mezun olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1980

Uzmanlık eğitimini aldığı yer ve yılı

 • İç Hastalıkları uzmanlığı: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1985
 • İmmünoloji Uzmanlığı: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1991

MESLEKİ DENEYİM:

 • A.Ü.T.F İç hastalıkları ABD  1980-1985, 1989-2023
 • A.Ü.T.F. İç Hastalıkları ABD/ İmmünoloji BD Yar. Doç:1989-1990
 • A.Ü.T.F. İç Hastalıkları ABD/ İmmünoloji BD  Doç:1990-1996
 • A.Ü.T.F. İç Hastalıkları ABD/Klinik  İmmünoloji ve Romatoloji  prof:1996-2023
 • A.Ü.T.F. İç Hastalıkları ABD/İmmünoloji ve  Romatoloji BD: 1989-2002
 • A.Ü.T.F. İç Hastalıkları ABD/ Romatoloji BD:2002- 2023  (2002 tarihindeki TUK kararı ile bilim dalları ayrıldı)
 • A.Ü.T.F. İç Hastalıkları ABD/ Romatoloji BD Başkanlığı: 2016-2023

 

ZORUNLU HİZMET:

1-Sağlık Bakanlığı Kamu Sağlığı Merkezi, 1985-1986

2-Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim Ve araştırma Hastanesi, 1986-1989

 

YURTDIŞI DENEYİM ( 3 Ay)

 • Kopenhag Ridghopitale Allerji  Departmanı:1992

 

TIBBİ İLGİ ALANLARI:

 • Allerjide invivo/ in vitro testler,
 • Allerjen immünoterapi
 • Romatolojik hastalıklar,
 • Hücre Kültürü,
 • PCR

ÜYELİKLER:

 • Ulusal İç Hastalıkları Derneği
 • UlusalTürkiye  Romatoloji Derneği
 • Ulusal Allerji Derneği
 •  

BİLİMSEL YAYINLAR:

 • YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

31255

ALPER SERÇELİK

Allerjik rinokonjunktivitli hastalarda spesifik immünoterapi ile serum solub IL-2R düzeyindeki değişiklikler

Ankara Üniversitesi

   

Tıpta Uzmanlık

 

 • Tez Durumu Tamamlandı
 • Bitiş Tarihi 1993

Tez Merkezi

37756

ŞEBNEM ATAMAN

Romatoid artrit ve sistemik sklerozlu hastalarda bronkoalveolar lavaj sıvısında lenfosit subgruplarının değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi

   

Tıpta Uzmanlık

 

Tez Merkezi

60077

SELİM YALÇIN

Primer ve sekonder sjögren sendromlu olguların immunolojik bulgularının değerlendirilmesi, klas I ve klas II HLA antijenlerinin önemi

Ankara Üniversitesi

   

Tıpta Uzmanlık

 

Tez Merkezi

109556

MİNE ÖZDUMAN

Seronegatif spondilartropatili hastalarda HLA B 27 ve alt tiplerinin öneminin belirlenmesi

Ankara Üniversitesi

   

Tıpta Uzmanlık

 

Tez Merkezi

123747

AŞKIN ATEŞ

Behçet hastalığında tümör nekrozis faktör-alfa (TNF-alfa) gen polimorfizmlerinin hastalığın gelişim riski ve kliniği üzerine etkisi

Ankara Üniversitesi

   

Tıpta Uzmanlık

 Sil

Tez Merkezi

300800

ESİN ERTUĞRUL

Sistemik lupus eritematozusta plazma tümör nekrozis faktör-alfa(TNF-a) düzeyleri ve TNF-a (-238,-308) polimorfizmlerinin hastalık aktivitesi ve organ …

Ankara Üniversitesi

   

Tıpta Uzmanlık

 

Tez Merkezi

343278

ELYESA KARACA

Ailevi Akdeniz Ateşi'nde ?nterlökin-4 gen polimorfizminin hastalığın seyrine olan etkisi,

Ankara Üniversitesi

   

Tıpta Uzmanlık

 Sil

Tez Merkezi

350284

FERHAT GÖKAY

Ailevi akdeniz atesi hastalığında tümör nekrozis faktör-alfa gen polimorfizminin hastalığın ortaya çıkısı ve klinik seyri üzerine olan etkisi

Ankara Üniversitesi

   

Tıpta Uzmanlık

 

Tez Merkezi

400429

SENEM KOÇAK

SUMO4 (Small Ubiquitin lmodifier protein 4) gen polimorfizmlerinin Behçet hastalığının gelişimi ve seyri üzerine etkisi

Ankara Üniversitesi

   

Yüksek Lisans

 

Tez Merkezi

421208

ZEYNEP ŞEKER

Ailevi akdeniz ateşi hastalığında PTPN22 (Protein tyrosine phosphatase non-receptor type 22) gen polimorfizminin hastalığın gelişimi ve seyri üzerine …

Ankara Üniversitesi

   

Tıpta Uzmanlık

 

Sayfada 

 •  

-YAYINLAR  ( Birkısmı)

- YAYLA MÜÇTEBA ENES,TORĞUTALP MURAT,OKATAN İLYAS ERCAN,USLU YURTERİ EMİNE,KÜÇÜKŞAHİN ORHAN,KELEŞOĞLU DİNÇER AYŞE BAHAR,GÜLÖKSÜZ EMİNE GÖZDE,SEZER SERDAR,US EBRU,TURGAY TAHSİN MURAT,KINIKLI GÜLAY,ATEŞ AŞKIN , Serum Interleukin 35 Levels in Systemic Sclerosis and Relationship With Clinical Features, 2018, JCR: Journal of Clinical Rheumatology

 

- YAYLA MÜÇTEBA ENES,TORGUTALP MURAT,OKATAN İLYAS ERCAN,USLU YURTERİ EMİNE,KÜÇÜKŞAHİN ORHAN,KELEŞOĞLU DİNÇER AYŞE BAHAR,AYDEMİR GÜLÖKSÜZ EMİNE GÖZDE,SEZER SERDAR,US EBRU,TURGAY TAHSİN MURAT,KINIKLI GÜLAY,ATEŞ AŞKIN ,Serum Interleukin 35 Levels in Systemic Sclerosis and Relationship With Clinical Features, 2018, JCR: Journal of Clinical Rheumatology

 

-TORĞUTALP MURAT, YAYLA MÜÇTEBA ENES, ŞAHİN EROĞLU DİDEM, KELEŞOĞLU DİNÇER AYŞE BAHAR, USLU YURTERİ EMİNE, OKATAN İLYAS ERCAN, SEZER SERDAR, AYDEMİR GÜLÖKSÜZ EMİNE GÖZDE, US EBRU, TURGAY TAHSİN MURAT, KINIKLI GÜLAY, ATEŞ AŞKIN,Serum Calprotectin is Indicating Clinical and Ultrasonographic Disease Activity in Rheumatoid Arthritis, even with Normal C-Reactive Protein Levels, 2021, Mediterranean Journal of Rheumatology

 

-TORĞUTALP MURAT, DOĞAN ÖZLEM, YAYLA MÜÇTEBA ENES, ŞAHİN EROĞLU DİDEM, KELEŞOĞLU DİNÇER AYŞE BAHAR, SEZER SERDAR, AYDEMİR GÜLÖKSÜZ EMİNE GÖZDE, TURGAY TAHSİN MURAT, KINIKLI GÜLAY, ATEŞ AŞKIN, Romatoid artrit hastalarında serum gebelikle ilişkili plazma protein-A düzeylerinin incelenmesi, 2020 Ulusal Romatoloji Dergisi

 

-YAYLA MÜÇTEBA ENES, Karaman Zehra, TORĞUTALP MURAT, KELEŞOĞLU DİNÇER AYŞE BAHAR, AYDEMİR GÜLÖKSÜZ EMİNE GÖZDE, SEZER SERDAR, ŞAHİN EROĞLU DİDEM, YÜKSEL MEHMET LEVENT, TURGAY TAHSİN MURAT, KINIKLI GÜLAY, ATEŞ AŞKIN, Early onset primary Sjögren syndrome, clinical and laboratory characteristics,2020, Clinical Rheumatology

 

-TORĞUTALP MURAT, ŞAHİN EROĞLU DİDEM, SEZER SERDAR, YAYLA MÜÇTEBA ENES, KARATAŞ GÖKTÜRK, ÖZEL MAİDE, KELEŞOĞLU DİNÇER AYŞE BAHAR, YÜKSEL MEHMET LEVENT, AYDEMİR GÜLÖKSÜZ EMİNE GÖZDE, YILMAZ RECEP, TURGAY TAHSİN MURAT, KINIKLI GÜLAY, ATEŞ AŞKIN, Patient characteristics in Behçet\u2019s Syndrome and their associations with major organ involvement: a single-centre experience of 2118 cases 2021 Scandinavian Journal of Rheumatology

-TORĞUTALP MURAT, ŞAHİN EROĞLU DİDEM, SEZER SERDAR, YAYLA MÜÇTEBA ENES, KARATAŞ GÖKTÜRK, USLU YURTERİ EMİNE, TURGAY TAHSİN MURAT, KINIKLI GÜLAY, ATEŞ AŞKIN, Analysis of vascular involvement in 460 patients with Behçet's syndrome: Clinical characteristics and associated factors. 2021 Joint Bone Spine

 

-USLU YURTERİ EMİNE, ÜSTÜNER EVREN, TORĞUTALP MURAT, YAYLA MÜÇTEBA ENES, OKATAN İLYAS ERCAN, SEZER SERDAR, KELEŞOĞLU DİNÇER AYŞE BAHAR, AYDEMİR GÜLÖKSÜZ EMİNE GÖZDE, TURGAY TAHSİN MURAT, KINIKLI GÜLAY, ATEŞ AŞKIN, Can Subclinical Atherosclerosis Be Assessed More Precisely in Behçet Syndrome Patients by Using a Particular Cutoff Value for Carotid Intima Media Thickness? 2021 JCR: Journal of Clinical Rheumatology

 

-Güler Dönmez Dilara, KELEŞOĞLU DİNÇER AYŞE BAHAR, KARAHAN ZEYNEP CEREN, Güler Hasan Selim, YAYLA MÜÇTEBA ENES, SEZER SERDAR, AYDEMİR GÜLÖKSÜZ EMİNE GÖZDE, OKATAN İLYAS ERCAN, TORĞUTALP MURAT, ŞAHİN EROĞLU DİDEM, yüksel Mehmet Levent, TURGAY TAHSİN MURAT, KINIKLI GÜLAY, ATEŞ AŞKIN, High mobility group box- 1 levels may be associated with disease activity of Behcet\u2019s disease. 2021 TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES

 

-TORĞUTALP MURAT, YAYLA MÜÇTEBA ENES, ŞAHİN EROĞLU DİDEM, KELEŞOĞLU DİNÇER AYŞE BAHAR, USLU YURTERİ EMİNE, OKATAN İLYAS ERCAN, SEZER SERDAR, AYDEMİR GÜLÖKSÜZ EMİNE GÖZDE, US EBRU, TURGAY TAHSİN MURAT, KINIKLI GÜLAY, ATEŞ AŞKIN, Share Serum Calprotectin is Indicating Clinical and Ultrasonographic Disease Activity in Rheumatoid Arthritis, even with Normal C-Reactive Protein Levels. 2021 Mediterranean Journal of Rheumatology

 

-KINIKLI GÜLAY,BEKTAŞ MEHMET,MISIRLIOĞLU MÜGE,ATEŞ AŞKIN,TURGAY TAHSİN MURAT,TUNCER SERDAR,KINIKLI SAMİ,TOKGÖZ GÜNER, Relationship Betwen HLADR,HLA-DQ Allels and MEFV Gene Mutations in Familial Mediterranean Fever (FMF) Patients. 2005 TURKİSH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY

 

-KÜÇÜKŞAHİN ORHAN,ATEŞ AŞKIN,TÖRÜNER MURAT,TURGAY TAHSİN MURAT,DUMAN MUSTAFA TÜRKER,assadpour said,KINIKLI GÜLAY,DÜZGÜN NURŞEN, Association between single nucleotide polymorphisms in prospective genes and susceptibility to ankylosing spondylitis and inflammatory bowel disease in a single centre in Turkey, 2016 Turk J Gastroenterol

 

-IKINIKLI GİZEM İREM,ŞAHİN ALİ,GÜNEY HANDE,YÜKSEL İNCİ,KINIKLI GÜLAY,Investigation of grip strength and upper extremity functional disability in patients with rheumatoid arthritis

2016 Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation

 

-TORĞUTALP MURAT,OKATAN İLYAS ERCAN,YAYLA MÜÇTEBA ENES,KELEŞOĞLU DİNÇER AYŞE BAHAR,ATEŞ AŞKIN,TURGAY TAHSİN MURAT,KINIKLI GÜLAY, Raynaud fenomeni ile başvuran hastalar ile bağ doku hastalığı olan hastaların kapilloroskopik ve laboratuvar özelliklerinin karşılaştırılması.2016 RAED DERGİSİ

-KINIKLI GİZEM İREM,GÜNEY HANDE,KARAHAN SEVİLAY,ATEŞ AŞKIN,TURGAY TAHSİN MURAT,KINIKLI GÜLAY. Effect of drug therapies on fear of movement and functional outcomesin rheumatoid arthritis, International.  2016 Journal of Rheumatic Diseases

 

-KINIKLI GÜLAY,KINIKLI GİZEM İREM,KARAHAN SEVİLAY,YÜKSEK AYTEN,ATEŞ AŞKIN,TURGAY TAHSİN MURAT, Effect of DMARD Therapies on NSAID Intake Quality of Life and Physical Functioning in Patients with Ankylosing Spondylitis. 2016 Arthritis Rheumatology

 

-KINIKLI GÜLAY,ATEŞ AŞKIN,KINIKLI GİZEM İREM,KINIKLI SAMİ,TURGAY TAHSİN MURAT, ong term follow up results of treatment with biological agents inpatients with rheumatoid arthritis 2016, International Journal of Rheumatic Diseases

 

-ATEŞ AŞKIN,KINIKLI GÜLAY,TURGAY TAHSİN MURAT,DUMAN M, -Effects of rheumatoid factor isotypes on disease activity and severity in patients with rheumatoid arthritis a comparative study.  2007, Clinical Rheumatology

 

-ŞENTÜRK TAŞKIN,KINIKLI GÜLAY,TURGAY TAHSİN MURAT,TUTKAK HÜSEYİN,DUMAN M,TOKGÖZ G, Evaluation of interleukin 6 in rheumatoid arthritis as an activity criterion.1996, Rheumatol Int

 

-KINIKLI S,TÜRKÇAPAR N,KÜÇÜKAY ND,KESKİN GÖKSAL,KINIKLI GÜLAY.In vitro nonspecific mitogenic response of T cell subsets in acute and chronicbrucellosis. 2005,  Diagn Microbiol Infect Dis.

 

-ATEŞ AŞKIN,KINIKLI GÜLAY,TURGAY TAHSİN MURAT,AYDOĞAN ACEHAN KAYRA,DUMAN M5, The results of skin prick testing in patients with allergic rhinitis acomparison between a multiple lancet device and a single lancet. 2004, Asian Pac J Allergy Immunol.

 

-KINIKLI GÜLAY,ATEŞ AŞKIN,TURGAY TAHSİN MURAT,AKAY G,KINIKLI S,TOKGÖZ G. HLA DRB1 genes and disease severity in rheumatoid arthritis in Turkey. 2003, Scand J Rheumatol

 

-KESKİN GÖKSAL,İNAL A,SARI REFİK ALİ,ŞENGÜL A,ŞAHİN MEHMET,TURGAY TAHSİN MURAT,KINIKLI GÜLAY. Serum IFN gamma and IL 10 levels before and after specific immunotherapy in patients with allergic rhinitis. 1999, Allergol Immunopathol

 

-KINIKLI GÜLAY,TÜLEK N,ŞENTÜRK TAŞKIN,TURGAY TAHSİN MURAT,TUTKAK HÜSEYİN,DUMAN M,TOKGÖZ G. The early effect of specific immunotherapy on lymphocyte response to PHA and allergens in atopic patients with allergic rhinitis. 1996, Allergol Immunopathol

 

- ATEŞ AŞKIN,KINIKLI GÜLAY,TURGAY TAHSİN MURAT,DUMAN M , Serum soluble selectin levels in patients with rheumatoid arthritis and systemic sclerosis.2004 Scand J Immunol

 

- KINIKLI GÜLAY,ATEŞ AŞKIN,TURGAY TAHSİN MURAT,AYDOĞAN ACEHAN KAYRA,TOKGÖZ G , Serum soluble Fas antigen level in patients with allergic rhinitis its relation to specific immunotherapy.2006, Allergy Asthma Proc

KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ;

-Romatolojide temel ve Klinik ilşkeler, 2022 ED: G. KINIKLI, Hipokrat yayınevi

-İç Hastalıkları,2023, Eds: Prof. Dr. Gürler İliçin, Prof. Dr. Kadir Biberoğlu, Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, Prof. Dr. Serhat Ünal, “İmmüğnoloji Bölümü ed: Gülay KINIKLI”, Güneş Yayınevi