Prof. Dr. Perihan EKMEKÇİ
Prof. Dr. Perihan EKMEKÇİ

Prof. Dr. Perihan EKMEKÇİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

0850 308 8385

RANDEVU ALIN

Özgeçmiş

 

Adı Soyadı: Perihan Ekmekçi (Erdoğdu)

Doğum Tarihi: 21.02.1975

EĞİTİM

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1993-1999

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığı

Ankara Üniversitesi

2001-2006

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Total diz artroplastisi yapılan hastalarda postoperatif agrı tedavisi amacı ile femoral sinir blogunda sürekli infüzyon yönetimi ile ropivakaine adjuvan tramadol etkisi

 

Danışman: Prof. Dr. Feyhan Ökten

 

MESLEKİ DENEYİM

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.Ar.Gör.  

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

2001-2006

Uzm. Dr.

T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Boztepe Devlet Hastanesi

2006-2008

Uzm. Dr.

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

2008-2012

Yard.Doç. Dr.

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

2012-2015

Doç. Dr.

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

2015- Halen

 

 

 

Yönetilen Doktora Tezleri / Sanatta Yeterlilik Çalışmaları

 

1.Kolonoskopide Sedasyon İçin Kullanılan Farklı Opioidlerin Postoperatif Kognitif    Fonksiyonlar Üzerine Etkileri (Güler ERASLAN DOĞANAY) (Tez Danışmanı)

 

2. Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Remifentanil ve Fentanil İnfüzyonlarının Hemodinami, Yoğun Bakımda Kalış Süresi ve Propofol Tüketimine Etkileri (Peyami DUMAN) (Tez Yardımcı Danışmanı)

 

İDARİ GÖREVLER

Transfüzyon Komitesi (Üye):                            2009- Halen

Hasta Güvenliği ve Hakları Komitesi (Üye):        2009- Halen

Çalışan Güvenliği Komitesi (Üye):                     2009- Halen

Anestezi ve Cerrahi Bakım Komitesi (Başkan):    2014 -Halen

Satın Alma ve İhale Komisyon Başkanlığı:                    2015-2020

Satın Alma ve İhale Müdürlüğü:                       2020 -Halen

 

ÜYELİKLER

  • European Society of Anesthesiologists (ESA)
  • The European Society Of Regional Anaesthesia & Pain Therapy (ESRA)
  • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)
  • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği (ARUD)
  • Rejyonal Anestezi Derneği (RAD)
  • Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD)

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2018-2019

 

Neonatal CPR (Yüksek Lisans)

3

 

 

 

Travmalı hastalarda acil yaklaşım ve yoğun bakım desteği (Yüksek Lisans)

3

 

 

 

Akut solunum yetmezliği ve tedavisi (Yüksek Lisans)

3

 

 

 

Kan transfüzyonu (Yüksek Lisans)

3

 

 

 

Hipoksi, hipoksemi ve oksijen tedavisi (Yüksek Lisans)

3

 

 

 

Zehirlenmelerde acil yaklaşım (Yüksek Lisans)

3

 

 

 

Rejyonel ve Genel Anestezi Uygulamalarının İzlenmesi (Yüksek Lisans)

 

18

 

 

Hipoksi, hipoksemi, oksijen tedavisi (Lisans)

1

 

 

2019-2020

 

Neonatal CPR (Yüsek Lisans)

3

 

 

 

Travmalı hastalarda acil yaklaşım ve yoğun bakım desteği (Yüksek Lisans)

3

 

 

 

Akut solunum yetmezliği ve tedavisi (Yüksek Lisans)

3

 

 

 

Kan transfüzyonu (Yüksek Lisans)

3

 

 

 

Hipoksi, hipoksemi ve oksijen tedavisi (Yüksek Lisans)

3

 

 

 

Rejyonel ve Genel Anestezi Uygulamalarının İzlenmesi (Yüksek Lisans)

 

18

 

 

Hipoksi, hipoksemi, oksijen tedavisi (Lisans)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.  Kazak, Z., P. Ekmekci, K. Kazbek. “Hyperbaric levobupivacaine in anal surgery”, Anaesthesist., 59, 1-5, 2010

A2. Ekmekçi P., Z. Kazak, K. Darçın, C. İkizler, AH. Süer. “Anesthesia and surgical collaboration on an extremely low birth weight infant undergoing ligation of patent ductus arteriosus” Chirurgia, 23, 201-203, 2010

A3. Ekmekci, P., Z. Kazak Bengisun, BK. Kazbek, H Akmansu, GK Beriat, AH Süer. “Oropharyngeal angioneurotic edema due to recombinant tissue plazminogen activator following massive plumonary thromboembolism”, International lmmunopharmacology., 11, 1384-1385, 2011

A4. Beriat GK., Ezerarslan H., Ekmekçi P., Kocatürk S. “The Use of Bipolar Electrocautery Tonsillectomy in Patients with Pediatric Respiratory Tract Obstruction” J Clin Anal Med    3(1):36-40, 2012

 A5. Ekmekçi P, Beriat GK, Bengisun ZK, Kazbek BK, Duman P, Süer AH “The Efficacy of Submucosal Tramadol in the Postoperative Treatment of Pain Following Septoplasty Operations” Indian J Otolaryngol Head Neck Surg, 65(1):12-15, 2013

A6. Darçın K, Bengisun ZK, Ekmekçi P, Haliloğlu AH, Süer AH “Obturator Nerve Block using Levobupivacaine For The Prevention of Adductor Spasm in Transurethral Bladder Tumor Resection” Turk. Klinikleri J. Med. Sci. 33(1):49-53, 2013

A7. Mercanoğlu E, Alanoğlu Z, Ekmekci P, Demiralp S, Alkış N “Comparison of intravenous morphine, epidural morphine with/ without bupivacaine or ropivacaine in post-thoracotomy pain management with patient controlled analgesia technique”.  Rev Bras Anestesiol.63(2):213-9, 2013

A8. Ekmekçi P, Bengisun ZK, Akan B, Kazbek BK, Özkan KS, Süer AH. “The effect of magnesium added to levobupivacaine for femoral nerve block on postoperative analgesia in patients undergoing ACL reconstruction”, Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 21(5):1119-24, 2013

A9. Caglar GS, Erdogdu P, Gursoy AY, Seker R, Demirtas S, “The impact of route of anesthesia on maternal and fetal ischemia modified albumin levels at cesarean section: a prospective randomized study” J Perinat Med. 8:1-7,2013

A10. Kaplan T, Han S, Ekmekci P, Akincioglu E, Ataoglu O “Unusual coexistence of pulmonary sclerosing hemangioma and pericardial cyst” Asian Cardiovasc Thorac Ann, , 2013

A11. Kazak Bengisun Z, Ekmekçi P, Akan B, Köroğlu A, Tüzüner F. “The Effect of Adding Dexmedetomidine to Levobupivacaine for Interscalene Block for Postoperative Pain Management After Arthroscopic Shoulder Surgery”. Clin J Pain., 2013

A12. Kaplan T, Atac GK, Ekmekci P, Ozturk E, Han S. “Surgical correction of a fistula between left pulmonary artery and innominate vein”. Ann Thorac Surg.2014

 

A13. Kaplan T, Ekmekçi P, Kazbek BK, Ogan N, Alhan A, Kocer B, Han S, Tüzüner F, Endobronchial intubation in thoracic surgery: which side should be preferred? Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2015 Sep;23(7):842-5

A14. Kaplan T, Ekmekçi P, Koçer B, Han S. Bilateral sympathicotomy for hyperhidrosis without using single-lung ventilation. Turk J Med Sci. 2015;45(4):771-4.

A15. Yarcı Gursoy A,  Kiseli M,  Caglar G.S,  Ekmekci P,  Pabuccu R,  Dincer Cengiz S. Cervical preparation with hydroscopic dilatator before hysteroscopy: effect on pain scores and ease of the procedure. Gynecol Obstet Reprod Med 2016;22 (Article in press)

 

A16. Ekmekçi P, Çağlar GS, Yılmaz H, Kazbek BK, Yarci Gursoy A, Kiseli M, Tüzüner F. Effects of dıfferent doses of tramadol added to levobupıvacaine ın contınuous wound ınfusıon for postoperatıve pain treatment followıng cesarean sectıon J Matern Fetal Neonatal Med. 2016 Apr 4:1-13

A17. Meier J, Filipescu D, Kozek-Langenecker S, Llau Pitarch J, Mallett S, Martus P, Matot I; ETPOS collaborators.  Intraoperative transfusion practices in Europe. Br J Anaesth. 2016 Feb;116(2):255-61

A18. Doğanay GE, Ekmekçi P, Kazbek BK, Yılmaz H, Erkan G, Tüzüner F Kolonoskopide sedasyon için propofole eklenen alfentanil ve fentanilin kognitif fonksiyonlar üzerine etkileri TJOG 2017

A19. Ekmekçi P, Erkan G, Yılmaz H, Kazbek BK, Köksoy C, Doğanay G, Tüzüner F. The effect of different sedation regimes on cognitive functions in colonoscopy. Euroasian J Hepatogastroenterol. 2017 Jul-Dec;7(2):158-162. doi: 10.5005/jp-journals-10018-1239

 

A20. Saricaoğlu F, Aksoy ŞM, Yilmazlar A, Özkan D, Çopuroğlu E, Ünlüsoy EÖ, Ekmekçi P, Süzer MA, Argun G, Sunul H, Demirel İ, Eroğlu A, Alkaya SF, Yüce D, Hayran KM.  Predicting Mortality And Morbidity Of Geriatric Femoral Fractures Using A Modified Frailty Index And Perioperative Features: A Prospective, Multicentre And Observational Study.  Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi, 2018, 21(2), 118-127

A21. Kazbek BK, Yılmaz H, Kazancı B, Ekmekçi P, Sabuncuoğlu H.  Severe Hypertension And Tachycardia During Transforaminal Endoscopic Discectomy – Is İndigocarmine To Blame?.  Neurocirugía, 2019, 30(1), 50-52.

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Can OS., P. Erdogdu, E. Özgencil, AA. Yılmaz, F. Ökten, F. Tüzüner. “ The infectious risk of the continious femoral block catheter with ropivacaine and tramadol after knee arthroplasty”. XXIV. Annual European Society of Regional Anaesthesia Congress, Berlin, 2005

B2. Mercanoğlu E., Z. Alanoğlu, P. Erdogdu, N. Alkış, S. Demiralp. “ Patient  controlled intravenous morphine, epidural morphine, epidural morphine-bupivacaine and epidural morphine-ropivacaine combinations for the management of post thoracotomy  pain”. Annual meeting of the European Society of Anaesthesiology, Madrid, 2006.

B3. Kazak, Z., P. Ekmekci, K. Kazbek. “Hyperbaric Levobupivacaine in Anal Surgery; Spinal Perianal and Spinal Saddle Block”. XXVIII. Annual European Society of Regional Anaesthesia Congress, Austria, 2009.

B4. Duman P, Ekmekçi P, Kazbek BK, Yılmaz H, Tüzüner F. Koroner arter bypass cerrahisinde remifentanil ve fentanil infüzyonlarının hemodinami, yoğun bakımda kalış süresi ve propofol tüketimine etkisi 19th International Intensive Care Symposium,  İstanbul, 2013

B5. Yilmaz H, Kazbek BK, Köksoy ÜC, Gül AM, Ekmekçi P, Çağlar GS.  “Hemodynamic Outcome Of Different Ventilation Modes In Laparoscopic Surgery With Exaggerated Trendelenburg: A Randomised Controlled Trial”.  28th Esge Annual Congress, Selanik – Yunanistan, 2019

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Ekmekçi P., Z. Kazak, A. Pampal, K. Kazbek, AH. Süer. “Anesthesia for a patient with glycogen storage disease type 1A”. Anestezi dergisi, 18(3), 172-174, 2010

D2 Ekmekçi P., AA. Yılmaz, E. Özgencil, M. Hasdoğan, Ö. Akan, F. Ökten. “Total diz artroplastisi yapılan hastalarda postoperatif ağrı tedavisi amacı ile femoral sinir bloğunda sürekli infüzyon yöntemi ile ropivakaine adjuvan tramadol etkisi”, Anestezi dergisi 18(4), 194-200, 2010

D3. Ekmekçi P., ZK. Bengisun, BK. Kazbek, SE. Öziş, H. Taştan, AH. Süer “Laparoskopik kolesistektomi sonrası ağrı tedavisinde hasta kontrollü analjezi yönteminde tramadole deksketoprofen trometamol eklenmesinin etkinliği”. Ağrı, 24(2):63-68, 2012

D4. Ekmekçi P, Kazak Bengisun Z, Kazbek BK, Han S, Tüzüner F. “Ultrasound guided TAP block for the treatment of postoperative prolonged pain - an alternative approach”, Agri 24(4):191-3, 2012

D5. Kazak Bengisun Z, Ekmekci P, Haliloğlu AH. “Levobupivacaine for postoperative pain management in circumcision: caudal blocks or dorsal penile nerve block”.iAgri, 24(4):180-6, 2012

D6. Kaplan T, Han S, Ekmekçi P, Ataç GK, Ataoğlu Ö. “İntrathoracic Located Parosteal Lipoma Of The Rib” Turkiye Klinikleri Arch Lung, 14(2):87-9, 2013

D7. Duman P, Ekmekçi P, Kazbek BK, Yılmaz H, Tüzüner F. “Koroner arter bypass cerrahisinde remifentanil ve fentanil infüzyonlarının hemodinami, yoğun bakımda kalış süresi ve propofol tüketimine etkisi” GKDA Derg 20(1):21-26, 2014

D8. Özgencil GE, Hasdoğan M, Can ÖS, Sezer G, Erdoğdu P, Ökten F. “Lokal anesteziklere bağlı gelişen methemoglobineminin dört olguda tartışılması” Türk Anest Rean Der Dergisi 2006; 34(5):327-332

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Mercanoğlu E., P. Erdogdu, Z. Alanoğlu, N. Alkış, S. Demiralp. “Posttorakotomi ağrısında intravenöz morfin, epidural morfin, epidural morfin+bupivakain ve epidural morfin+ropivakain uygulamalarının karşılaştırılması”. TARK, Antalya, 2004. (Sözlü)

                                                                                    

 

E2. Erdogdu P., AA. Yılmaz, E. Özgencil, M. Hasdoğan, Ö. Akan, F. Ökten. “Total diz artroplastisi yapılan hastalarda postoperatif ağrı tedavisi amacı ile femoral sinir bloğunda sürekli infuzyon yöntemi ile ropivakaine adjuvan tramadol etkisi”. TARK , Antalya, 2005. (Poster)

                                                                                    

 

E3. Bengisun ZK., P. Ekmekçi, U. Çoban, AH. Haliloğlu. “Sünnetlerde postoperatif ağrı kontrolünde levobupivakain; kaudal blok veya dorsal penil sinir blok”. TARK, Antalya, 2009. (Poster)

                                                                           

 

E4. Ekmekçi P., ZK. Bengisun, K. Kazbek, A. Pampal, AH. Süer. “Glikojen depo hastalığı olan bir hastada sünnet sonrası gelişen kanama komplikasyonu” TARK, Antalya, 2009. (Poster)

                                                                                             

E5. Ekmekçi P., ZK. Bengisun, K. Darçın, C. İkizler, AH. Süer. “Çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğan bebekte anestezi cerrahi işbirliği” TARK, Antalya, 2009. (Poster)                                                                                                      

 

E6. Darçın K., ZK. Bengisun, P. Ekmekçi, AH. Haliloğlu, AH. Süer. “Lateral duvar mesane tümörlerinin rezeksiyonunda adduktor spazmı önlemek için levobupivakain ile obturator blok uygulaması” 11. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul, 2010. (Poster)

                                                                                    

 

E7. Ekmekçi P., ZK. Bengisun, BK. Kazbek, SE. Öziş, H. Taştan, AH. Süer. “Laparoskopik kolesistektomi sonrası ağrı tedavisinde hasta kontrollü analjezi yönteminde tramadole deksketoprofen trometamol eklenmesinin etkinliği”. 11. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul, 2010. (Poster)

                                                                           

 

E8. Ekmekçi P., ZK. Bengisun, BK. Kazbek, H. Akmansu, GK. Beriat, AH. Süer. “Masif pulmoner tromboemboli sonrası rekombinan doku plazminojen aktivatörüne bağlı gelişen orofarengeal anjiyonörotik ödem”. TARK, Antalya, 2010. (Poster)

                                                                                    

 

E9. Ekmekçi P., GK. Beriat, ZK. Bengisun, BK. Kazbek, P. Duman, AH. Süer. “Septoplasti operasyonlarında submukozal tramadolün postoperatif ağrı tedavisinde etkinliği”. TARK, Antalya, 2010.(Sözlü Sunu)

                                                                                    

E10. Ekmekçi P., ZK. Bengisun, BK. Kazbek, B. Akan, KS. Özkan, AH. Süer. “Femoral sinir bloğunda levobupivakaine magnezyum eklenmesinin postoperatif analjezi ve mobilizasyona etkisi” 11. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, İstanbul, 2010.(Sözlü Sunu)

E11. Özkan KS, Kazak Bengisun Z, Ekmekçi P, Gülpınar K, Tüzüner F. “Laparoskopik Abdominal Cerrahide Hasta Kontrollü Analjezide Parasetamol Kullanımının Postoperatif Analjeziye Etkisi” TARK, Girne, KKTC, 2012 (Poster)

E12. Ekmekçi P, Kazak Bengisun Z, Kazbek BK, Akan B, Divanlıoğlu B, Tüzüner F “Postoperatif masif transfüzyon ile ilişkili hidrostatik ödem” TARK, Girne, KKTC, 2012 (Poster)

E13. Kazak Bengisun Z, Ekmekçi P, Akan B, Köroğlu A, Tüzüner F. “Artroskopik Omuz Cerrahisinde İnterskalen Blok Uygulamalarinda Levobupivakaine Deksmedetomidin Eklenmesinin Etkileri”  TARK, , Girne, KKTC, 2012 (Sözlü Sunu)

E14. Çalışkan A., Ergun I., Güçlü B., Ekmekçi P., Akan B., Yıldırım T., Kaya A. “Proteinüri Kalça ve Diz Protez Operasyonu Geçiren Hastalarda Postoperatif Akut Böbrek Yetmezliği Gelişiminin Bir Göstergesi Olabilir” 15.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2013 (Sözlü Sunu)

E15. Leventoğlu A, Ekmekçi P, Kazbek B.K, Yılmaz H, Tüzüner F. “Refractory status epilepticus in multiple sclerosis: EEG and BIS monitorization” TARK, Antalya, 2013 (Poster)

E16. Ekmekçi P, Yılmaz H, Kazbek B.K, Duman P, Tüzüner F. “Anesthesia management for traumatic retropharyngeal emphysema and pneumomediastinum in a drug abuser: A case report” TARK, Antalya, 2013 (Poster)

E17. Ekmekçi P, Çağlar G.S, Yılmaz H, Kazbek B.K, Gürsoy A.Y, Kiseli M, Tüzüner F. “Sezeryan sonrası postoperatif ağrı tedavisinde sürekli yara yeri infüzyonunda levobupivakaine farklı dozlarda tramadol eklenmesinin etkileri” TARK, Antalya, 2013 (Poster)

E18. Ekmekçi P, Erkan G, Yılmaz H, Kazbek BK, Köksoy ÜC, Eraslan Doğanay G, Tüzüner F,  Alt GIS Endoskopisinde Anesteziyolog veya Endoskopist Tarafından Yapılan Farklı Sedasyon Uygulamalarının Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi TARK, 2014, Ankara (Poster)

E19. Eraslan Doğanay G, Ekmekçi P, Kazbek BK, Yılmaz H, Erkan G, Tüzüner F “Kolonoskopide sedasyon için propofole eklenen alfentanil ve fentanilin kognitif fonksiyonlar üzerine etkileri” TARK , 2014, Ankara (Poster)

E20. Köksoy ÜC, Yılmaz H, Ekmekçi P, Kazbek BK, Gül AM, Tüzüner F. “Kontrollü hipotansiyonda desfluran ve sevofluranın serebral oksijen saturasyonuna etkilerinin karşılaştırılması” TARK, 2015, Antalya (Sözlü sunum)

E21. Ekmekçi P, Ergün İ, Yılmaz H, Kazbek BK, Akan B, Güçlü B, Tüzüner F. “Total diz artroplastisi operasyonlarında kombine spinoepidural ve genel anestezinin postoperatif komplikasyonlar üzerine etkilerinin karşılaştırılması” TARK, 2015, Antalya (Sözlü sunum)

E22. Yılmaz H, Kazbek BK, Köksoy ÜC, Ekmekçi P, Çandar T, Yavuzekinci MA, Tüzüner F “Entübasyon Öncesi Yapılan Esmolol ve Deksmedetomidinin İskemi Modifiye Albumin Seviyeleri Üzerine Etkisi” TARK 2016, 26-30 Ekim İstanbul (Sözlü Sunum)

E23. Demirtaş S, Tezcaner T, Ekmekçi P, Çandar T, Kazbek BK, Özdemir S. “Sıvı ve Kuru Heparinli Örneklerde Hemoglobin Değer Etkilenmesi Ne Düzeydedir?” Türk Biyokimya Derneği 3-6 Kasım Sivas  (Sözlü Sunum)

E24. Kazbek BK, Yılmaz H, Kazancı B, Ekmekçi P,  Sabuncuoğlu H. “Transforaminal endoskopik diskektomi sırasında ciddi hipertansiyon ve taşikardi – Suçlu indigo karmin mi?” TARK Antalya 2017 (Poster)

E25. Yılmaz H, Kazbek BK, Köksoy ÜC, Gül AM, Ekmekçi P, Çağlar GS, Tüzüner F. “Egzajere Trendelenburg pozisyonunda gerçekleştirilen jinekolojik laparoskopik operasyonlarda farklı iki ventilasyon modunun hemodinamik parametrelere etkisi”. TARK Antalya 2017 (Poster)

E26. Yılmaz H, Kazbek BK, Köksoy ÜCc, Ekmekçi P, Kazak Bengisun Z, Tüzüner F (2019).  “The Effect of Single Shot Epidural Analgesia on Opioid Consumption Follow Donor Nephrectomies: A Retrospective Study”.  ARUD İzmir 2019 (Sözlü Sunum)

E27. Şahin Ö, Yılmaz H, Kazbek BK, Ekmekçi P, Ergün İ, Çağlar GS.  “Sezeryanlarda Post-Partum Hemorajinin Önlenmesinde Karbetosin ve Oksitosin’in Renal Etkileri: Prospektif Randomize Çalışma”.  TARK Antalya 2018 (Sözlü Sunum)

 

E28. Gül AM, Yilmaz H, Kazbek BK, Ekmekçi P, Tüzüner F.  “Yoğun Bakımda Çalışan Doktor Ve Yardımcı Personelin Tükenmişlik Düzeyinin Sosyodemografik Değişkenlerle Ilişkisi”.  TARK Antalya 2018 (Poster)

E29. Yavuzekinci MA, Yılmaz H, Kazbek BK, Ekmekçi P, Tüzüner F.  “Ameliyathanede Çalışan Anestezi Doktorları ve Anestezi Teknikerlerinin Tükenmişlik Düzeyinin Sosyodemografik Değişkenlerle İlişkisi”.  TARK Antalya 2018 (Poster)

 

Kongre ve mesleki toplantılarda yapılan sunumlar

F1. Ekmekçi P. “Geriatrik Hastada Postoperatif Bakım”. ARUD 2013 Eğitim Programı

     F2. Ekmekçi P. “Ortopedik anestezide yeni yaklaşımlar: Multimodal analjezi” TARK 2015 3 Aralık 2015 Antalya

     F3. Ekmekçi P. “Hipoterminin Oksijen Tüketimi, Perioperatif MI, Asit Baz Sistemi, Koagülasyon Sistemi Üzerine Etkileri” Termoregülasyon ve Perioperatif Hipotermi Bilimsel Sempozyumu, 3 Haziran 2016, İstanbul

F4. Ekmekçi P. “Kalça Kırıklarında Genel Anestezi” TARK 2016 26-30 Ekim 2016 İstanbul

     F5. Ekmekçi P. “İstenmeyen perioperatif hipotermi ve sonuçları” TARK 2017 25-29 Ekim Antalya

     F6. Ekmekçi P.”Termoregülasyon Farkındalık Toplantıları “Hipoterminin Oksijen Tüketimi Üzerine Etkileri”16 Aralık 2017 Ankara

     F7. Ekmekçi P.”Termoregülasyon Farkındalık Toplantıları “Hipoterminin Oksijen Tüketimi Üzerine Etkileri”17 Şubat 2017 Adana

F8. Ekmekçi P.”Termoregülasyon Farkındalık Toplantıları “Hipoterminin Oksijen Tüketimi Üzerine Etkileri”17 Mart 2017 Samsun

G. Diğer yayınlar:

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

G1. Erdoğdu P., Y. Batislam. “Erişkin kardiyak cerrahide anestezi”. Anestezide Güncel Konular. Editörler: Oya Özatamer, Neslihan Alkış, Yeşim Batislam, Dilek Yörükoğlu Küçük. Nobel Tıp Kitapevi, 2002, Sayfa 229, ISBN: 975-420-243-5 (Bölüm Yazarlığı)

     G2. Ekmekçi P, Köksoy ÜC “Kan transfüzyon reaksiyonları” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ortopedi Anestezisi II, Editör: Aysun Yılmazlar, İntertıp Yayınevi, 2016, Basım sayısı:1, Sayfa 419, ISBN:978-605-5004-10-1 (Bölüm Yazarlığı)

     G3., Ekmekçi P “Solunum Fonksiyon Testleri” Duke Anestezi Sırları, Editör: Yüksel Keçik , Neslihan Alkış, Güneş Tıp Kitapevleri 2017, Basım sayısı:5, Sayfa 504, ISBN:978-975-277-673-9 (Bölüm Çevirisi)

     G4. Ekmekçi P “Hasta pozisyonlarının fizyolojik etkileri”, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi, Editör: Gülay Ok, Derman Yayınevi, 2018, Basım sayısı:1, Sayfa 634, ISBN:978-605-5121-37-2 (Bölüm Yazarlığı)

     G5. Ekmekçi P “Postspinal başağrısı ve tedavisi” Anesteziyoloji ve Akut Ağrı e-kitap, Editörler: Fuat Güldoğuş, Şebnem Atıcı, Mahmut Durmuş. 2016, Bölüm 4.6., ISBN 978-605-82917-0-6 (Bölüm Yazarlığı)

     G6. Ekmekçi P “Neonatal CPR. Obstetric Evidence Chapter 6, Section 6” (Bölüm Çevirisi)

     G7. Ekmekçi P, Şalvız EA, “Antikoagülan tedavi alan hasta “Doğumda Analjezi, Sezaryende Anestezi, Editör: Şükran Şahin, Medge D. Owen, Medyay Kitabevi 2018, Basım sayısı:2, Sayfa 373 ISBN:9786058443495 (Bölüm Yazarlığı)

     G8. Ekmekçi P, Ökten FF, Tüzüner F, “Travma Hastalarında Derin Ven Trombozu” Travma ve Anestezi, Editör: Feyhan Ökten, Onur Özlü, Hülya Teltik Başar, Hipokrat Yayınevi, 2019, Basım sayısı:1, Sayfa 442, ISBN:978-605-7874-34-4 (Bölüm Yazarlığı)

     G9. Yılmaz H, Ekmekçi P, “Yarayeri İnfiltrasyonu” Ultrasonografi Eşliğinde Gövde Blokları, Editör: Alper Kılıçaslan, Emine Aysu Şalvız, Nobel Tıp Yayınevi, 2019, Basım sayısı:1, Sayfa 205, ISBN:978-605-7578-23-5 (Bölüm Yazarlığı)

     G10. Kazbek BK, Ekmekçi P, “İnterkostal Blok “Ultrasonografi Eşliğinde Gövde Blokları, Editör: Alper Kılıçaslan, Emine Aysu Şalvız, Nobel Tıp Yayınevi, 2019, Basım sayısı:1, Sayfa 205, ISBN:978-605-7578-23-5 (Bölüm Yazarlığı)+

 

 

      Ulusal Hakemli Olmayan Dergilerde Yayımlanan Makaleler

G7. Ekmekçi P, Kazbek BK “Torasik outlet sendromunda girişimsel ağrı tedavisi yaklaşımları”.  Toraks Cerrahisi Bülteni, 2014 5:2 141-143

G8. Ok G, Bilgin TE, Gülhaş N, Ekmekçi P. “Sezaryen Ameliyatlarında Nöraksiyal Anestezi Uygulama Kılavuzu”. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Kılavuzları

G9. Ünver S, Kalaycı D, Ekmekçi P, İnan N, Kara İ.  “Postdural Ponksiyon Başağrısı ve Tedavisi” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kılavuzları

H. Kurs, Sertifika ve Çalıştaylar

Kurslar

H1. Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi 13 Ekim 2009, Ankara

 

H2. TARD Eğitimi Geliştirme Kursu Modül I Solunum Sistemi Kursu 25-27 Aralık 2009, Ankara

 

H3. TOF Watch SX Uygulamalı Eğitimi Sertifikası 23 Ocak 2010, Ankara

 

H4. Rejyonel Anestezi Uygulamalarında Ultrason Kursu Sertifikası 19-20 Mart 2010, Kocaeli

 

H5. TARD Eğitimi Geliştirme Kursu Modül II Kardiyovasküler Sistem Kursu Sertifikası 23-25 Aralık 2011, Ankara

 

H6. Rejyonel Anestezi Eğitim Çalışmaları - Kadavra Workshop 15-16Haziran 2012, Ankara

 

H7. İleri Monitörizasyon Kursu, İleri Hemodinamik Monitörizasyon, İstanbul, 13.Mayıs 2017

 

H8. Uygulamalı Düşük Anestezi Kursu, Düşük Akım Anestezi Uygulamaları, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 23 Aralık 2017

 

H9. TARD Taze Donmuş Kadavrada İleri Havayolu Yönetimi Kursu, Kadavra Üzerinde İleri Havayolu Teknikleri, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, 09 Mart 2019

 

 

 

 

 

Sertifikalar

 

H10. Ultrasonografi ve Kadavra Üzerinde Eğitim Destekli Rejyonel Anestezi Teknikleri Kursu, 16-17 Kasım 2007, Ankara

 

H11. Immediate Life Support Instructor Potential, Erişkin Temel ve İleri Yaşam Desteği, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 14 Nisan 2018 (Uluslararası)

 

H12. Interdisciplinary Meeting On Perioperative Bleeding Management and Patient Blood Management In Mother and Child, Obstetrik Cerrahide Anne Ve Çocuklarda Kan Ve Transfüzyon Yönetimi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 07 Aralık 2019 (Uluslararası) 

 

H13. 2nd Esra European Day Ultrason Eşliğinde Uygulamalı Periferik Sinir Blokları Kursu, Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Periferik Sinir Blokları, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 26 Ocak 2019 (Uluslararası)

 

Çalıştaylar

 

H14. Rejyonel Anestezi Eğitim Çalışmaları - Kadavra Workshop, Kadavra Üzerinde Rejyonel Anestezi Uygulamaları, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 15 Haziran 2012

 

H15. Yoğun Bakım Çalıştayı, Yoğun Bakım Uygulamaları, Ankara, 27 Mart 2017

 

H16. Kritik Durumlarda Monitörizasyon ve Sıvı Tedavisi Laboratuvar Çalıştayı, İleri Hemodinamik Monitörizasyon ve İntravenöz Sıvı Tedavisi, Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, İstanbul, 02 Şubat 2018

 

H17. Deneysel Düşük Akım Anestezi Çalıştayı, Düşük Akım Anestezi Uygulamaları, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İstanbul, 29 Haziran 2018