Prof. Dr. Sadi GÜNDOĞDU

Prof. Dr. Sadi GÜNDOĞDU

Radyoloji Anabilim Dalı

0850 308 8385

RANDEVU ALIN

Özgeçmiş

 Sadi Gündoğdu    

Radyoloji Anabilim Dalı     

 27.08.1956 

EĞİTİM

1973-1974 :                Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü

1974‑1980 :                Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1982‑1987:                 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda 5 yıl süre ile asistanlık

  1.                        Christ Hospital Med. Imaging Dept. Cincinatti USA, BT ve MR eğitimi
  1.                        Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yönetimi Eğitim Semineri                       

MESLEKİ DENEYİM

1987-1991 :                Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı,

                                   Yardımcı Doçent Doktor

1991-1992 :                Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı,

                                               Doçent Doktor

1992-2002 :                Özel Sektör (Ankara Bayındır Hastanesi Radyoloji bölümü başkanı)

 

2002-2004 :                Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı,            Doçent Doktor

2004-2008 :                Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı,            Profesör Doktor

2008-Halen :               Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Profesör Doktor.        

İDARİ  GÖREVLER:

   2002-2008 :               Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi,Radyoloji

  AnabilimDalı Başkanı, Üniversite Hastanesi yönetim kurulu  üyesi.

   2002-2006 :               Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dekan                                                                Yardımcısı.        

2006-2008 :                Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

            2009-2017:                 Ufuk Üniversitesi, Rektör Yardımcısı

                2017- Halen:               Tıp Fakültesi , Radyoloji AD Prof. Dr.

 

  Kişisel tecrübe:        Bilgisayarlı Tomografi tüm uygulamaları, Çok kesitli BT uygulamaları, BT eşliğinde girişimsel işlemler, Radyasyon Fiziği.

Diğer :                        Toplam kalite yönetimi çalışmaları, kalite çember liderliği,

 

Sağlık yönetimi eğitim semineri, Tıbbi yerel etik kurul yönetimi.

MESLEKİ DERNEK ÜYELİKLERİ:

 

                                1981:                  Türk Tabipler Birliği, Ankara Tabip Odası

                                1988:                  Türk Radyoloji Derneği

                                2007:                  European Society of Radiology (ESR)

 

 

EĞİTİM AKTİVİTELERİ:

           Tıp Fakülteleri 3.sınıf teorik Radyoloji dersleri.  4. sınıf Radyoloji staj eğitimleri ile son sınıf         (intern) öğrencileri olgu ve pratik uygulamaları.

            Tıp öğrencileri eğitim koordinatörlüğü çalışmaları ve Bologna Süreci koordinasyonu.

            Asistan eğitim programı içinde yer alan seminer ve pratik uygulama eğitimleri.

            Uzmanlık tezleri yönetimi.

 

PROJELER:

Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılmak Üzere “3D Plotting” (3 boyutlu basım) Tekniği ile Hazırlanan Poli(ε-kaprolakton) Hücre Taşıyıcılarının In vivo Çalışmalarla Değerlendirilmesi

“In vivo Evaluation of 3D Plotted Poly(ε-caprolactone) Scaffolds for Bone Tissue Engineering”

P.Yilgor, G.Yilmaz, M.B.Onal, I.Solmaz, S.Gundogdu, S.Keskil, R.A.Sousa, R.L.Reis, N.Hasirci, V.Hasirci. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, araştırma projesi ve doktora tezi)

 

           

YAYINLAR:

Makaleler: Uluslararası hakemli dergilerde 48 adet yayınlanmış çalışma (I), ulusal    hakemli dergilerde 19 adet yayınlanmış çalışma (II).

                        Bildiri ve posterler: Uluslararası 5 adet, ulusal alanda ise 32 adet çalışma (III).