Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

0850 308 8385

suleyman.ozdemir@ufuk .edu.tr

RANDEVU ALIN

Özgeçmiş

Prof. Dr. Süleyman Özdemir

Genel Cerrahi

EĞİTİM

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988-1998

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ankara Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 1998-2004

MESLEKİ DENEYİM

Ankara Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 1998-2004

Ankara Özel Güven Hastanesi 2004-2006

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi 2006-Halen

TIBBİ İLGİ ALANLARI

Laparoskopik Kolon-Rektum Hasatlıkları

Anorektal Cerrahi

Tiroid Cerrahisi

Laparoskopik Mide Hastalıkları

Laparoskopik Safra Kesesi

Laparoskopik Herni Cerrahisi

Endoskopi-kolonoskopi

ÜYELİKLER

Avrupa Koloproktoloji Derneği

Türk Cerrahi Derneği

Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği

Ankara Cerrahi Derneği

Ankara Meme Cerrahi

YAYINLAR

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Doktora Tezleri

Tıpta Uzmanlık:

Dr Baha Burak Konak; Laparoskopik Kolesistektomili Hastalarda Preoperatif Radyolojik Bulguların Postoperatif Histopatoloji Sonuçları ile Karşılaştırılması-2017

Tıpta Uzmanlık:

Dr Altuğ Kesikli: Pilonidal Sinüs Hastalıklarında Kristalize Fenol Uygulamasının ve Açık Cerrahinin Ameliyat Sonrası Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi-2020

Bilimsel Yayınlar

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

A1. O. Topcu, F. Karakayali, A. Kuzu A, S. Ozdemir S, N. Erverdi, A. Elhan, N. Aras, ‘Comparison of Long-term Quality of Life after Laparoscopic and Open Cholecystectomy’, Surgical Endoscopy, 2003; 17: 291-95

A2. K. Gulpinar, S. Ozdemir, S.E. Ozis, S. Ersoz, ‘Adult to Adult Living Donor Liver Transplantation- Canlı Donör Karaciğer Transplantasyonu’, Türkiye Klinikleri Journal of Medical Science, 2008; 28: 349-56

A3. K. Gulpinar, S. Ozdemir, S.E. Ozis, H.Y. Uslu, A. Korkmaz, ‘Pilonidal Disease-Pilonidal sinus’, Türkiye Klinikleri Journal of Medical Science, 2009; 29: 959-67

A4. S. Ozdemir, E.S. Oziş, K. Gulpinar, D. Karadag, L. Soylu, A. Korkmaz, ‘Late Complication of Diaphragmatic Injury: Hernia- a Report of 4 Cases and Review of Literature’, Annals of Gastroenterology, 2009; 22: 275-77

A5. S. Ozdemir, K. Gulpinar, S. Leventoglu, S. Aydın, N. Ozcay, ‘A Case Report of Intestinal Obstruction due to Phytobezoar within Meckel’s Diverticulum’, Turkish Journal of Gastroenterology, 2009; 20: 76-7

A6. S. Ozdemir, K. Gulpinar, S. Leventoglu, H.Y. Uslu, E. Turkoz, N. Ozcay, A. Korkmaz, ‘Torsion of the Primary Epiploic Appendagitis: A Case Series and Review of the Literature’, The American Journal of Surgery, 2010; 199: 453-8

A7. S. Ozdemir, E.S. Ozis, K. Gulpinar, H.T. Aydın, B. Suzen, A. Korkmaz, ‘The Effects of Levothyroxine Substitution on Body Composition and Body Mass after Total Thyroidectomy for Benign Nodular Goiter’, Endocrine Regulations, 2010; 44: 147-53

A8. S. Ozdemir, E.S. Ozis, K. Gulpinar, S.M. Aydın, A.A. Eren, S. Demirtaş, A. Korkmaz, ‘The Value of Copper and Zinc Levels in Hernia Formation’. European Journal of Clinical Investigation, 2011; 41: 285-90

A9. K.A. Aslar, S. Ozdemir, H. Mahmoudi, M.A. Kuzu, ‘Analysis of 230 Cases of Emergent Surgery for Obstructing Colon Cancer-Lessons Learned’, Journal of Gastrointestinal Surgery, 2011; 15: 110-9

A10. S. Ozdemir, K.A. Aslar, M.A. Kuzu, ‘Sigmoid volvulus: Long-term clinical outcome and review of the literature’, South African Journal of Surgery, 2012; 50: 9-15.

A11. M. Dogan, S. Ozdemir, E. Gecim, E. Erden, F. Icli, ‘Intestinal Malignant Melanoma Presenting with Small Bowel Invagination: A Case Report, İnvajinasyon ile Prezente Olan İntestinal Malign Melanoma: Olgu Sunumu’.

Turkish Journal of Gastroenterology 2010; 21: 439-442

A12. K. Gulpinar, S. Ozdemir, S. E. Ozis, T. Aydin, A. Korkmaz, ‘Single Incision Laparoscopic Cholecystectomy by Using a 2 mm Atraumatic Grasper without Trocar’. HPB Surgery, Volume 2011 (2011), Pages 3, Article ID 761315, doi: 10.1155/2011/761315

A13. K.Gulpinar, S.Ozdemir, S.E.Ozis, T.Aydin, A.Korkmaz. Single Incision Laparoscopic Cholecystectomy by Using a 2 mm Atraumatic Grasper without Trocar. HPB Surg. 2011;2011:761315. doi: 10.1155/2011/761315.

A14.  K.Gulpinar, E.Ozis, S.Ozdemir, A.Korkmaz. Primary breast tuberculosis: report of a case. Surgical Science. 2013(4):68-71. DOI: 10.4236/ss.2013.41012.

 

A15. K.Gulpinar, S.Ozdemir, E.Ozis, S.Ersoz. Solid-pseudopapillary tumor of the pancreas in adults: A case report. Surgical Science. 2013(4):77-82. DOI: 10.4236/ss.2013.41014

A16. K.Gulpinar, S.E.Ozıs, B.Konak, S.Ozdemir. Total Pancreatic Fracture Due to Blunt Trauma: Report of a Rare Case. Journal of Clinical and Analytical Medicine. 2013. DOI: 10.4328/JCAM.1738.

A17. K.Gulpinar, S.Ozdemir, E.Ozis, S.Aydin, A.Korkmaz. The Effect of Bosentan on Plasma Ischemia-Modified Albumin Levels In Acute Mesenteric Ischemia. Nobel Medicus. 2013;9(2):96-99.

A18.  K.Gulpinar, S.Ozdemir, E.Ozis, Z.Sahli, S.Demirtas, A.Korkmaz. A preliminary study: aspirin discontinuation before elective operations; when is the optimal timing? J Korean Surg Soc. 2013 Oct;85(4):185-90. doi: 10.4174/jkss.2013.85.4.185.

A19. K.Gulpinar, E.Ozis, S.Ozdemir, A.Korkmaz. Synchronous occurance of adenocarcınoma and gastroıntestınal stromal tumor of the stomach. The Turkish Journal Of Gastroenterology (ISI) , false pp., 2013 , DOI: 10.4318/tjg.2013.0673.

A20. S.E.Öziş, I.Ünal Çevik, H.Y.Uslu, S.Özdemir, K.Gülpınar, H.T.Aydın. The long term changes in pain related symptomatology of inguinal hernia following two different herniorraphy techniques. Turk J Med Sci yayınlanmak üzere kabul edildi. DOI: 10.3906/sag-1311-57.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. S. Ozdemir, E. Ozis, K. Gulpinar K, Z. Sahli, A. Korkmaz, E. Gecim. ‘Effects of preoperative mechanical bowel preparation with oral antibiotics over the incidence of postoperative wound infection’, ASCRS Annual Meeting, Program Guide; Annual Scientific Meeting, sayfa 240-41, May 15-19, 2010, Minneapolis, Minnesota, USA

C. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

C1. S. Özdemir, E. İ. Geçim, ‘Cerrahi Alan İnfeksiyonları: Risk Faktörleri ve Patogenez’, Yoğun Bakım İnfeksiyonları: Cerrahi Alan İnfeksiyonları, Editörler: D. Arman, F. Ağalar, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 2009, 23-35

C2. S. Özdemir, E. İ. Geçim, ‘Anorektal Fizyoloji’, Temel Cerrahi 4. Baskı, Editörler: İ. Sayek, Güneş Tıp Yayınevi, Ankara, 2011, Bölüm 130

C3. S. Özdemir, E. İ. Geçim, ‘Anal Kanserler’, Temel Cerrahi 4. Baskı, Editörler: İ. Sayek, Güneş Tıp Yayınevi, Ankara, 2011, Bölüm 135

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.  H. Y. Uslu, S. Özdemir, AG Türkçapar, ‘Akalazya Hastalarında Laparoskopik Heller Myotomi ve Parsiyal Fundoplikasyonu Tedavisi: İlk Deneyimlerimizin Subjektif Değerlendirilmesi’, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006; 8:1-5

D2.  S. Leventoğlu, S. Özdemir, N. Özçay, H. Uncu, F. Küçükel, K. Gülpınar, ‘Pilonidal Sinüs Tedavisinde Primer Kapama İle Limberg Flap Sonuçlarının Karşılaştırılması- Comparision of Primary Closure with Limberg Flap in the Treatment of Pilonidal Disease’, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 2008; 18: 90-3

D3. D. Karadağ, S. Özdemir, F. Uçar, M.A. Yinanç, ‘Mediastinoabdominal Lipomatozis: Olgu sunumu’, Kocatepe Tıp Dergisi, 2008; 9: 41-3 

D4. S. Özdemir, E. Geçim, ‘Erkekten kadına transseksüel dönüşüm operasyonuna bağlı ortaya çıkan rekto-neo-vajinal fistul olgusunun endorektal flep kaydirma yontemi ile onarımı; olgu sunumu - Treatment of recto-neovaginal fistula secondary to vaginoplasty in male-to-female reassignment surgery with endorectal mucosal advancement flap technique; a case report’, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 2009;19:86-90

D5. D. Karadağ, S. Özdemir, T. Sancak, M.A. Yinanç, ‘Multiple Primer Tümörler: Olgu Sunumu’, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 2010; 20: 37-40

D6.  S. Özdemir, E.İ. Geçim,  ‘Anal Fissür-Anal Fissure’, Türkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics, 2010; 3: 39-43

D7. S.E.Öziş, K.Gülpınar, Z.Şahlı, B.B.Konak, M.Keskin, S.Özdemir, Ö.Ataoğlu.  Rekürren Renal Dev Leiomyosarkom: Olgu Sunumu. Ulusal Cerrahi Dergisinde yayınlanmak üzere kabul edildi.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. S. Özdemir, S. Aydıntuğ, S.D. Sak, K. Köse, S. Koçak, ‘Meme Koruyucu Cerrahide Ekstensif İntraduktal Komponent ve Lokal Nüks Sorunu’, VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, sayfa 136, Antalya, Türkiye, Ekim 2003, 

E2. H. Mahmoud, S. Özdemir S, A.G. Türkçapar, ‘Akalazya: Laparoskopik Heller Myotomi Deneyimlerimiz’, 7. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, sayfa 142, , İstanbul, Türkiye, Eylül 2005

E3. A.Türkçapar, U. Sözener, H.Y. Uslu, S. Özdemir, ‘Akalazyada Laparoskopik Cerrahi’, 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, sayfa 28, İstanbul, Türkiye, Kasım 2006

E4. A.G. Türkçapar, H.Y. Uslu, S. Özdemir, ‘Akalazya Hastalığının Tedavisinde Minimal İnvaziv Cerrahi Seçeneği’, 23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, sayfa 292, , İstanbul, Türkiye, Kasım 2006

E5. H.Y. Uslu, E. Öziş, S. Özdemir, K. Gülpınar, A. Korkmaz, A. Tüzüner, D. Arıbal, ‘Akut Mezenterik İskemi Oluşturulan Ratlarda İMA, GGT ve LDH Düzeylerinin Tanısal Değerinin Araştırılması’, 4. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, sayfa 23, Ankara, Türkiye, Aralık 2007  

E6. S. Özdemir, H.T. Aydın, B. Süzen, H.Y. Uslu, E.S. Öziş, K. Gülpınar, A. Korkmaz, ‘Total veya Totale Yakın Tiroidektomi Sonrası Uygulanan Levotiroksinin Beden Kitle İndeksi Üzerine Etkisi’, 2008 Ulusal Cerrahi Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, sayfa 73, Antalya, Türkiye, Mayıs 2008

E7. S. Özdemir, K.Gülpınar, S.Leventoğlu, H.Y. Uslu, F.Küçükel, H.Uncu, E.Türköz, N.Özçay ‘Epiploik Appendajitis; Tanı ve Tedavi Yöntemleri’, 2008 Ulusal Cerrahi Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, sayfa 229,  Antalya, Türkiye, Mayıs 2008

E8. S.E.Öziş, K.Gülpınar, H.Y. Uslu, S.Özdemir, A.Tüzüner, S.Aydın, ‘Tıkanma Sarılığı ve Duodenal Obstrüksiyonun Nadir Bir Nedeni: Posterior Spinal Enstrümantasyon’, 2008 Ulusal Cerrahi Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, sayfa 321, Antalya, Türkiye, Mayıs 2008

E9. S. Özdemir, Z. Şahlı,  H.Y. Uslu, S.E. Öziş, K.Gülpınar A.Korkmaz, ‘Total veya Totale Yakın Tiroidektomiler Sonrası Gelişen Hipokalsemi Semptomlarının Görülme Zamanı Üzerine Yaş Faktörünün Etkisi’, 2008 Ulusal Cerrahi Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, sayfa 406, Antalya, Türkiye, Mayıs 2008,

E11. K. Gülpınar, S. Özdemir, E. Öziş, S. Aydın, S. Ersöz, ‘Pankreas Solid- Pseudopapiller Tümörü: Olgu Sunumu’, 7. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, sayfa 275, Antalya, Türkiye, Eylül 2010

E12. H.T.Aydın, Z.Şahlı, E.Öziş, K.Gülpınar, M.Keskin, S.Özdemir, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde , "19. Ulusal Cerrahi Kongresi Kongre Bildirileri", bildiri kitapçığındaki "Geçirilmiş Derin Venöz Tromboz'lu Genç Erkek Hastada Akut Mezenterik Venöz Tromboz Olgu Sunumu", 610-610 pp.,Antalya, Türkiye, Nisan, 2014

E13. Z.Şahlı, K.Gülpınar, S.E.Öziş, H.T.Aydın, M.Keskin, M.A.Yılmaz, S.Özdemir, A.Korkmaz, M.Aylı, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde , "19. Ulusal Cerrahi Kongresi Kongre Bildirileri", bildiri kitapçığındaki "Kombine koagülasyon faktör eksikliği olan hastada laparoskopik kolesistektomi deneyimimiz", 1299-1299 pp.,Antalya, Türkiye, Nisan, 2014

E14. H.T.Aydın, S.E.Öziş, Z.Şahlı, K.Gülpınar, M.Keskin, S.Özdemir, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde , "19. Ulusal Cerrahi Kongresi Kongre Bildirileri", bildiri kitapçığındaki "Emniyet kemerine bağlı izole jejunum perforasyonu", 1520-1520 pp.,Antalya, Türkiye, Nisan, 2014

E15. H.T.Aydın, K.Gülpınar, S.E.Öziş, Z.Şahlı, B.Konak, S.Özdemir, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde , "19. Ulusal Cerrahi Kongresi Kongre Bildirileri", bildiri kitapçığındaki "Doğumsal kalça çıkığı nedeniyle opere edilen hastada sağ femoral arter yaralanması olgu sunumu", 1521-1521 pp.,Antalya, Türkiye, Nisan, 2014