Prof. Dr. Zeynep Aytül ÇAKMAK
Prof. Dr. Zeynep Aytül ÇAKMAK

Prof. Dr. Zeynep Aytül ÇAKMAK

Halk Sağlığı

0850 308 8385

RANDEVU ALIN

Özgeçmiş

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Zeynep Aytül Çakmak

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Tıp Fakültesi

Gazi Üniversitesi

1988

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı (İş Sağlığı)

Ankara Üniversitesi

1995

Doçentlik Ünvanı

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı (İş Sağlığı)

Marmara Üniversitesi

20.03.2006

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman (lar)ı:

Ankara Set Çimento Fabrikasında Çalışan İşçilerde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Üzerine Bir Araştırma

Danışman: Prof.Dr. Arslan TUNÇBİLEK

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen Hekim

1-Eskişehir Devlet Hastanesi Hızır Acil Servisi

2-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Eğitim   Araştırma Bölgesine Bağlı 2 Nolu Park Sağlık Ocağı

1988-1989

1989-1991

Dr.Ar.Gör.  

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı    

1991-1995

Uzman Dr.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı    

1995-1998

Fellow Assistant/M.D-PhD

Medical Üniversity of South Carolina in USA./Occupational Health Department

1995-1996

Yrd.Doç.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

1998- 2000

Yrd.Doç.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

2000-2006

Doç.Dr.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

2006-2011

Prof.Dr

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

2011-2011

Prof.Dr

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

2011-2016

Prof.Dr.

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

2016- halen

 

 

 

 

 

 

A-İDARİ ve KURUL GÖREVLERİ  :

 

 

Anabilim Dalı Başkanı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

2000-2011

Etik Kurul Üyeliği

Kırıkkale Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurulu

2007-2013

Üyelik

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu

2010-2011

Kurul Üyeliği

Kırıkkale İl Pandemi İzleme Kurulu

2003-2011

Yönetim Kurulu Üyesi

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

2009-2011

Yönetim Kurulu Üyesi

Kırıkkale Üniversitesi Kanser Araştırma ve Uygulama Merkezi

2007-2011

Üyelik

Kırıkkale Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

2002-2010

Üyelik

Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Koruma Birimi

2008-2010

Üyelik

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi

2004-2009

Kurucu Üyelik

Kırıkkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Üyeliği

2008-2011

Bilim Kurulu Üyeliği

Toplum Hekimliği Bülteni

2006-halen

Danışman Kurulu Üyeliği

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Halk Sağlığı Bölümü

2007-halen

Kurucu Üyelik

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışan Güvenliği Komitesi

2012-2016

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

2017-2018

Anabilim Dalı Başkanlığı

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültsi

2016- halen

Dekan Yardımcılığı

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

2018-2020

Baş Koordinatör

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

2018-2020

Etik Kurul Üyeliği

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

2016-halen

Akreditasyon koordinatörlüğü ve kurul üyelikleri

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

2018-2020

Kanıta Dayalı Tıp Koordinatörlüğü

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

2018-2020

Sosyal Sorumluluk projeleri koordinatörlüğü

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

2018-2020

ÖNTAL Koordinasyon Kurulu Üyeliği

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

2023-halen

Grip Bilim Danışma Kurulu Üyeliği

Sağlık Bakanlığı

2023-halen

Denetleme ve Soru Hazırlama Kurulu Üyeliği

YÖK (ÖSYM)

2014-halen

Akredeitasyon Kurulu Üyeliği

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

2018-halen

B-BİLİMSEL  PROJELER :

1.Kırıkkale İli Emniyetinde Çalışan Trafik Polislerinin İlk Yardım Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları,KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU  Projesi, 00/08.03.04, Alpaslan APAN, Yrd.Doç.Dr. M.Murad USLU, Yrd.Doç.Dr.Kuzey AYDINURAZ, Yrd.Doç.Dr. Fatih EKŞİOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Çağatay DAPHAN, Yrd.Doç.Dr. R.Cenap YILDIRIM. Proje Yöneticisi, 2000.

 

2.Kırıkkale İlinde 25 Yaş ve Üzeri Kadınlarda Meme Patolojileri Sıklığı ve Tanımlanması, KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU  Projesi, 03/08.02.15. Doç.Dr. Simay KARA, Yrd.Doç.Dr. Meral SAYGUN, Yrd.Doç.Dr. Oral SAYGUN, Yrd.Doç.Dr. Kuzey AYDINURAS  Proje Yöneticisi, 2003.

 

3.Kırıkkale İlinde Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocukların Büyüme, Gelişmelerinin Değerlendirilmesi ve Anemi Yönünden Araştırılması, KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU  Projesi, 2005/30,  Proje Yöneticisi, 2005.

 

4.Löwenstein-jensen ve mgıt yöntemleri ile Kırıkkale ilinde izole edilen mycobacterium tuberculosis suşlarının dört major ilaca karşı direnç durumu. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU Projesi, Tıp Fakültesi       2006/38, Yrd.Doç.Dr.Meral SAYGUN, Doç.Dr.Z. Aytül ÇAKMAK, Doç.Dr.J.Sedef GÖÇMEN, Yardımcı Araştırmacı, 2008.

 

5.Klinik Beceri Laboratuarı Ve Simülatör Kullanılmasının Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıp Eğitimi Üzerine Etkileri. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU  Projesi, 2008/3, , Prof.Dr. Sevim ORKUN, Yrd.Doç.Dr Tutku SOYER, Yrd.Doç.Dr.Tolga Aydos, Doç.Dr. Z.Aytül ÇAKMAK         , Yardımcı Araştırmacı, 2011.                    

6. Kırıkkale Üniversitesi  Merkezi Araştırma Laboratuvarları (KÜMAL). DPT Projesi, 2009K120910, Siyami KARAHAN,Sezgin Çelik, Serdar Günaydın, Aysun Ergene, Z.Aytül Çakmak, Oğuz Kul, Tülin Durukan, Ahmet Kürşat Azkur, Kezban Ada, Barış Kürüm, Mustafa Türk, Sema Tan, Serpil Oğuztüzün, F.A. Karavelioğulları, Ümit Yırtıcı, Yardımcı Araştırmacı, 2011.

7. Devlet Planlama ve Sağlık Bakanlığı Projesi, 1.Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Çak Sektörlü Yaklaşım, İş Sağlığı Alanı Z.Aytül Çakmak, Bölüm Yöneticisi 

8. Devlet Planlama ve Sağlık Bakanlığı Projesi, 1.Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Çak Sektörlü Yaklaşım, Ağız Diş Sağlığı Z.Aytül Çakmak, Bölüm Yöneticisi

9. Sağlık Bakanlığı, Toplum Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Hekimlerin 1. Basamak Eğitimleri, Danışman

10. Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de Biyosidal Ürünlerin Kullanımı, Danışman

11. Sağlık Bakanlığı, Grip Danışma Kurulu Üyeliği, Danışman

12. Sağlık Bakanlığı, Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü paydaşlığında Madde Bağımlılığı ile mücadele PAYANDA projesi. Yardımcı Araştırmacı

C- BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER :

Üyelik

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

2003-halen

Üyelik

Türk Tabipleri Birliği

2000-halen

Üyelik

Ankara Tabip Odası

2000-halen

Üyelik

Sağlık Bakanlığı İş Sağlığı BilimKurulu

2015-halen

Üyelik

Biyosider

2016-halen

               

D-Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 27 makale

E. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 32 bildiri

F. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 57makale

G. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 66 bildiri

H.  ULUSLARARASI YAYINEVLERİNCE  BASILAN  BİLİMSEL  KİTAP BÖLÜMÜ :

H1. CAKMAK A. Chemical Profiles in Environmental Epidemiology for the Busy Clinician,150-171, ed. Stanley H. Schuman. Harwood Academic Publishers, Charleston, South Carolina, 1997.

 

I.  ULUSAL YAYINEVLERİNCE  BASILAN  BİLİMSEL KİTAP BÖLÜMÜ :

 

I1. AYTÜL ÇAKMAK, FARUK TEKBAŞ, ÇAĞATAY GÜLER. İşle ilgili kas iskelet sistemi hastalıkları ve birikimsel zedelenmelerin önlenmesi. ERGONOMİ, 227-253, Editör, Prof.Dr.Çağatay Güler, Palme Yayıncılık, Ankara, 2004.

K.  LİSANS ve LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER ve DİĞER DERSLERİ:

1-Lisans Dersleri

İş sağlığı ve Güvenliği

Meslek Hastalıkları

Mesleki Solunum Yolu Hastalıkları

Çevre Sağlığı

Su ve Hava Kirliliği

Toplum Beslenmesi

Bebek Beslenmesi

GDO ve beslenme kirliliği

Araştırma Yöntemleri

Araştırma planlama

Epidemiyoloji

Aile Planlaması

Aile Planlaması danışmanlığı

Kronik Hastalıklar Epidemiyolojisi

Kronik Hastalıklar Epidemiyolojisi

Demografi

Toplumu Tanıma

Adölesan Sağlığı

Yaşlı Sağlığı

Okul Sağlığı

Bağışıklama

Erişkin Bağışıklama

Halk Sağlığına Giriş

Kanıta Dayalı Tıp

Anne Sağlığı

Kadının Toplumdaki statüsü

 

2-İş Yeri Hekimliği Sertifika Programları:

Dünyada ve Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği

Araştırma Teknikleri

Çalışma Hayatında Psikososyal Faktörler

Epidemiyoloji Tanımı, Tarihçesi ve Gelişmeler

Mesleki Kanserler

Epidemiyolojik Ölçütler

Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

İş Hijyeni

Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları

Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

Epidemiyoloji Tanımı, Tarihçesi ve Gelişmeler

Dünya’da ve Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışma Hayatında Psikososyal Faktörler

İSG Kurulları

Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

İH görev,yetki,sorumlulukları

Meslek Hastalıkları

3-İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sertifika Programları:

Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

İş Sağlığı Kültürü

Biyolojik Monitoring

4- T.C Sağlık Bakanlığı Toplum Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Hekimlerin Uyum Eğitimleri:

Bölgeyi tanımlama, bölge nüfusunun özelliklerini bilmenin önemi

Yönetimde Epidemiyolojinin Önemi

Temel Nüfus ve Sağlık Göstergeleri

Veri Kaynakları

Planlama

Bölge Sorununun Gözden Geçirilmesi

5.A.Ü Keçiören Sağlık Eğitimi MYO

Halk Sağlığı

6. A.Ü Eczacılık Fakültesi

Aile Planlaması Danışmanlığı

7. A.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi

İş Sağlığı Hizmet İçi Eğitimi

9. A.Ü Tıp Fakültesi

İş Sağlığı Hizmet içi Eğitimi

M. DÜZENLENMESİNE KATKIDA BULUNULAN 56 BİLİMSEL TOPLANTI VE ORGANİZASYON