Prof.Dr. Neziha YILMAZ

Prof.Dr. Neziha YILMAZ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

0850 308 8385

neziha.yilmaz@ufuk.edu.tr

RANDEVU ALIN

Özgeçmiş

                                                                                                                 

 • Prof . Dr Neziha Yılmaz

EĞİTİM

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1978-1985

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ankara Hastanesi  Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1987- 1991

Avrupa Birliği Temel Eğitimi ve Uluslararası İlişkiler Konusunda AB uzmanlığı eğitimini  .  SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ  konusunda  tez ile  tamamladı 1995-1996 

 

MESLEKİ DENEYİM

 • SAĞLIK BAKANLIĞI, Refik Saydam Hıfzıssıha Merkezi Başkanlığı   Ulusal  Viroloji Referans  Laboratuarı1992-2009
 • 1997 yılında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doçenti oldu ve 
 • Sağlık Bakanlığı RSHM Ulusal Viroloji Laboratuarı  Seroloji Laboratuvarı Şefi  -1997
 • 1997-98 (4 ay)  Sağlık Bakanlığı bursu ile Amerika Birleşik Devletleri, Atlanta’da Center for Diseases Control and Prevention, Department of Herpes Virus Department viral hastalıkların tanısında yenilikler konusunda serolojik , moleküler(PCR, cloning, Sequencing)  ve epidemiyolojik tanı testleri üzerine çalıştı.
 • 1998 yılında   (bir ay) CDC bursiyeri olarak Amerika Birleşik Devletleri, Center for Diseases Control and Prevention , Measles Virus   Department’ında serolojik  -moleküler epidemiyolojik   çalışmalar yaptı
 • 1999 yılında(4 ay)  Japonya’da Tokyo Natonal Institute of Health(Ulusal Sağlık Enstitüsü) de  JICA Project partneri olarak  Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansı konusunda   çalıştı. 
 • 2000 yılından itibaren Refik saydam Hıfzıssıha Merkezi Başkanlığı Viroloji Laboratuvarı Şefi olarak   görev yapmaya başladı.  
 • 2000-2009 DSÖ tarafından başlatılan  ve Türkiye’ninde katıldığı Global Polio Eliminasyon ve Eradikasyon programı kapsamında Ulusal Polio Kontainment Koordinatörlüğü yaptı. Bu kapsamda ülke genelinde ve yurt dışındaki çeşitli toplantılara  Sağlık Bakanlığı adına  konuşmacı /eğitimci olarak katıldı  
 • 2004 yılında (iki ay)   Amerika Birleşik Devletleri, Center for Diseases Control and Prevention  Zoonotic diseases, High Risk- Specific Pathogens  Department ‘ında   Kırım Kongo Kanamalı Ateş Virüsü  ile ilgili araştırmalar yaptı.
 • 2005 yılında İngiltere (bir hafta) , Londra Helth Protection Agency’da   Influenza surveillance   konusunda çalıştı
 • 2006  yılında  (iki hafta)  İngiltere, Londra Mill Hilton Instıtute, National Influenza Medical Reference Center (NIMRC)’de  Avian influenza virus genotyping  konusunda çalışmalar yaptı.
 • Şubat 2010 tarihinde Bozok  Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. na Profesör olarak atandı.
 • 2010 yılında  BÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve klinik Mikrobiyoloji AD’nı  ve 2011 yılında BÜ tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarını kurdu .
 • 2013 yılında  BÜ tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarının Sağlık Bakanlığı tarafından Eğitim ve Hizmet laboratuvarı olarak ruhsatlandırılmasını sağladı.
 • 2013 yılından itibaren BÜ tıp fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarının Sağlık Bakanlığı tarafından Yozgat Bölgesi  Kırım Kongo Kanamalı Ateş Referans laboratuvarı olarak yetkilendirilmesini  sağladı.
 • 2010-2013 yılları arasında BÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Başkanı olarak görev yaptı.
 • 2013-2020 yılları arasında ise  BÜ Tıbbi Mikrobiyoloji AD Başkanı olarak görevini sürdürdü 
 • 2019 yılında Temel Bilirkişilik eğitimini tamamladı
 • 2019 yılında  BÜ  Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarının  YOZGAT  ve çevresi için ilk Yetkilendirilmiş COVİD laboratuvarını kurdu.
 • 2020-2021 Yozgat İli ve Çevresi için  COVİD Referans Lab  Sorumlusu
 • 2021- yılından itibaren Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji AD Öğretim üyesi (Prof. Dr)  olarak göreve başladı
 • 2021-2022  Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji  AD’daki görevleri  yanısıra Ufuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Müdürlüğü Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuarının  sorumluluğunu yürüttü.

TIBBİ İLGİ ALANLARI

Viroloji , serosurveyans, molekuler epidemiyoloji, bağışıklama

Viral hepatitler(hepatit A,B, C, Delta Hepatit ve hepatit E , Hepatit G ve TTV ) 

HIV/AIDS,  Kızamık,  Kabakulak , Kızamıkçık

CMV, Herpes virüs, EBV, HHV6, VZV, HHV7, HHV8,

RSV, Adenovirüs, Tüberküloz, İnfluenza,

Kırım Kongo Kanamalı Ateş ve diğer viral hemorajik ateş  etkenleri

Bruselloz,  tetanoz Lyme, Q fever, babezyöz, Ehrlichia ve  bakteriyel antibiyotik direnci

JICA, AB/WHO,  BAP, ve TUBİTAK projelerinde yurutucu ve araştırmacı ve koordinatör olarak görev yaptı.  Evli ve 2  oğlu  olup iyi derecede İngilizce bilmektedir

 

ÜYELİKLER

KLİMİK

EKMUD

Türk Mikrobiyolojı Cemiyeti

KLİMUD

 

Doktora /Tıpta Uzmanlık Tezi

Tez adı: Hepatit B virusu infeksiyonlarında serum HBV-DNA'nın tayini ve klinik uygulamadaki    yeri (1991) Tez Danışmanı:(DR. ARSLAN NAZLIOĞLU)

 

 Yüksek Lisans Tezi

1995-1996  arasında Avrupa Birliği Temel Eğitimi ve Uluslararası İlişkiler Konusunda AB uzmanlığı eğitimini  .  SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ  konusunda  tez ile  tamamladı

 

Proje Çalışmaları

WHO/ Sağlık Bakanlığı , JICA,  BAP ve TUBİTAK projelernde araştırmacı , yönetici ve koordinatör olarak görev almıştır.

 

YAYINLAR

Alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası çok sayıda yayınlanmış eseri, sunulmuş bildirisi ve kitap bölümleri  bulunmaktadır.


Yayınlar.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. KARA MUSTAFA,SABAH ÖZCAN SEDA,ARAN TURHAN,Kara Özlem,YILMAZ NEZİHA (2019).Decreased expression of LIF mRNA in patients withmyoma uteri. JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY, 1-5., Doi: 10.1002/jcb.27613 (Yayın No: 4542123)

2. Şanal Laser,YILMAZ NEZİHA,ULUDAĞ ALTUN HATİCE,Öztürk Reyhan,Şen Süha,Cesur Salih (2018).Detection of Synergistic Antimicrobial Activities of Ceftaroline, Telavancin, Daptomycin, and Vancomycin Against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Strains in Intensive Care Units. Jundishapur Journal of Microbiology, 11(11), Doi: 10.5812/jjm.66445 (Yayın No: 4566491)

3. SARI SERCAN,YEŞİLYURT ŞÖLEN EMİNE,YILMAZ NEZİHA,GÜREL ABDULLAH, GÜRTAN EMİN,Şanal Laser (2018). Achromobacter xylosoxidans infection in urinary tract in a secondary kidney stone patient: Case Report. Journal of Surgery and Medicine, 2(3), 406-407., Doi:10.28982/josam.437945 (Yayın No: 4566400)

4. Şanal Laser,YILMAZ NEZİHA,Şen Süha,Cesur Salih (2017). DETECTION OF SYNERGISTIC ANTIMICROBIAL ACTIVITIES BETWEEN DORIPENEM, TIGECYCLINE AND COLISTIN AGAINST MULTI-DRUG-RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII STRAINS OBTAINED FROM PATIENTS IN INTENSIVE CARE UNITS. ACTA MEDICA MEDITERRANEA, 33(4), 691-697.. ACTA MEDICA MEDITERRANEA,, 33(4), 691-697., Doi: 10.19193/0393 (Yayın No: 4049639)

5. SABAH ÖZCAN SEDA,KORKMAZ MURAT,BALBALOĞLU ÖZLEM,PERÇİN FERDA EMRİYE,YILMAZ NEZİHA (2017). Polymorphism in the Growth Differatiation Factor 5 (GDF5) Gene in Kneeosteoartritis. Journal of College Physcians and Surgeons-Pakistan, 27(10), 602-605. (Yayın No:4721319)

6. BALBALOĞLU ÖZLEM ,SABAH ÖZCAN SEDA,KORKMAZ MURAT,YILMAZ NEZİHA (2017). Promoter polymorphism (T-1486C) of TLR-9 gene is associated with knee osteoarthritis in a Turkish population. Journal of Orthopaedic Research, 35(11), 2484-2489., Doi: 10.1002/jor.23559 (Yayın No: 3915113)

7. SAVCİ ÜNSAL,YILMAZ NEZİHA (2017). Çeşitli örneklerden izole edilen Candidaların tür dağılımı ve antifungal direnç oranları. Turkısh Journal Of Clınıcs And LaboratorY, 8(3), 85-90., Doi:10.18663/tjcl.340562 (Yayın No: 4048914)

8. METİN BAYRAM, YILMAZ NEZİHA,BEYHAN YUNUS EMRE,BABÜR CAHİT, SİPAHİ MESUT,EDE HÜSEYIN İNTEPE YAVUZ SELİM,ARSLAN ERGİN (2016). INVITRO EFFICACY OF THE ANKAFERD GALENIC HEMOSTATIC EXTRACT AS A GERMICIDAL AGENT. IRAN JOURNAL PARASITOLOGY , 11(3), 406-410. (Yayın No: 3330801)

9. ŞANAL LASER,ŞEN SÜHA,CESUR SALİH,YILMAZ NEZİHA (2016). INVITRO SYNERGISTIC EFFICACY OF VARIOUS ANTIBIOTIC COMBINATIONS AGAINST MULTI DRUG RESISTANT PSEUDOMONAS AERUGINOSA. ACTA MEDİCA, 32(1041), 1041-1046., Doi: 10.19193/0393 (Yayın No: 3330543)

10. Çaglayan KASIM, BAL AHMET,BALCI MEHMET,ERASLAN E,YILMAZ NEZİHA (2015). Cerrahi Alan İnfeksiyonları ve Risk Faktörleri Türkiye de Doğu Anadolu Bölgesinde bir Devlet Hastanesinin Sonuçları. Kocatepe Tıp Dergisi, 16(3), 198-203., Doi: 10.18229/ktd.61813 (Yayın No: 2450356)

11. Tarhan Gulnur,YILMAZ NEZİHA,İLHAN F,ÇELİKER HÜSEYİN,Salih Cesur (2015). Prevalence of Human Herpes Virus 6 HHV 6 in Patients with Hemodialysis. Journal of Infectious Diseases &Therapy, 3(04), 2332, Doi: 10.4172/2332-0877.1000224 (Yayın No: 2177288)

12. CELİKBİLEK ASUMAN,SABAH SEDA,TANİK NERMİN,AK HAKAN,ATALAY TUGAY,YILMAZ NEZİHA (2014). Is serum S100B protein an useful biomarker in migraine. Neurological Sciences, 35(8), 1197-1201.,Doi: 10.1007/s10072-014-1679-7 (Yayın No: 2252985)

13. GENCER ZELİHA KAPUSUZ ,ÖZKIRIŞ MAHMUT,BALCI MEHMET,YILMAZ NEZİHA ,LEVENT SAYDAM (2014).The effects of regular hot black tea consumption on nasal carriage of methicillin resistant Staphylococcus aureus. The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, 24(3), 148-152., Doi:10.5606/kbbihtisas.2014.45336 (Yayın No: 2253098)

14. CELİKBİLEK ASUMAN,TANİK NERMİN,SABAH SEDA,BOREKCİ ELİF,AKYOL LUTFİ,MURAT SUHER,YILMAZ NEZİHA:(2014). Elevated neurofilament light chain NFL mRNA levels in prediabetic peripheral neuropathy. Molecular Biology Reports, 41(6), 4017-4022., Doi: 10.1007/s11033-014-3270-y(Yayın No: 2252950)

15. ÇELİKBİLEK ASUMAN,AKYOL LÜTFİ,Sabah Seda,Tanik Nermin, ADAM MEHMET ÇELİKBİLEK MEHMET,KORKMAZ MURAT,YILMAZ NEZİHA (2014). S100B as a glial cell marker in diabetic peripheral neuropathy. Neuroscience Letters, 558, 53-57., Doi: 10.1016/j.neulet.2013.10.067 (Yayın No: 2253008)

16. CELİKBİLEK ASUMAN, CELİKBİLEK MEHMET,SABAH ÖZCAN SEDA,TANIK NERMİN, BOREKCİ ELİF, DOGAN SERKAN,AKİN YAVUZ, BALDANE SULEYMAN, DENİZ KEMAL,YILMAZ NEZİHA,OZBAKİR OMER,YUCESOY  MEHMET (2014). The Serum S100B Level as a Biomarker of Enteroglial Activation in Patients with Ulcerative Colitis. International Journal of Inflammation, 2014, 1-6. Doi: 10.1155/2014/986525  (Yayın No: 2252920)

17. KAYA SAFAK,ELALDI NAZİF,KUBAR AYHAN,GURSOY NEVCİHAN,YILMAZ MERAL,KARAKUS GÜLDEREN,GÜRES TURABİ,POLAT ZÜBEYDE, GÖZEL MUSTAFA GOKHAN,ENGİN AYNUR,DOKMETAŞ İLYAS,BAKIR MEHMET,YILMAZ NEZİHA,SENCAN MEHMET (2014). Sequential determination of serum viral titers virus specific IgG antibodies and TNF IL 6 IL 10 and IFN levels in patients with Crimean Congo hemorrhagic fever. BMC Infectious Diseases, 14(1), 416, Doi:10.1186/1471-2334-14-416 (Yayın No: 2252866)

18. Korkmaz Murat ,Erdoğan Yalçın, Balcı Mehmet ,Şenarslan Dilşad Amanvermez, YILMAZ NEZİHA (2012). Preoperative medical treatment in patients undergoing diabetic foot surgery with a Wagner Grade 3 or higher ulcer a retrospective analysis of 52 patients. Diabetic Foot & Ankle, 3(0), Doi: 10.3402/dfa.v3i0.18838 (Yayın No: 2343593)

19. Balci Mehmet,Kucuk Oznur,Erdogan Yalcin,Yazar Hayrullah,Satilmis Ozgur, Uyar  Mehmet,, YILMAZ NEZİHA (2012). The Relationship Between Anti HBs Values Seroprotective Ratio of HBV Vaccine And Age Gender In Children. Sakarya Medical Journal, 2(3), 131-135., Doi:10.5505/sakaryamj.2012.40427 (Yayın No: 2343974)

20. KINIKLI Sami,YILMAZ NEZİHA,Cesur Salih,Aydemir A,IRMAK H, Bulut Cemal,, Demiröz Ali Pekcan,KINIKLI GÜLAY (2011). Serum tumor necrosis factor alpha and interleukin 4 levels in patients with Crimean Congo Hemorrhagic Fever. Journal of Microbiology and Infectious Diseases,1(3), 134-137. Doi: 10.5799/ahinjs.02.2011.03.0030 (Yayın No: 2344587)

21. AKÇALI ALPER, YILMAZ NEZİHA,UYAR YAVUZ,Ertek Mustafa,Buzgan Turan (2009). Genotyping of mumps virus circulating in Turkey in the 2006 2007 winter season. Archives of Virology, 154(11),1807-1812., Doi: 10.1007/s00705-009-0519-1 (Yayın No: 976420)

22. Elaldi Nazif,Bodur Hurrem,Ascioglu Sibel,Celikbas Aysel,Ozkurt Zulal,Vahaboglu

Haluk,Leblebicioglu Hakan, YILMAZ NEZİHA,ENGİN AYNUR, Sencan Mehmet, Kemalettin Aydin,  Dokmetas Ilyas, Cevik Mustafa Aydin ,Dokuzoguz Basak ,Tasyaran Mehmet,Ozturk Recep,Bakir Mehmet,Uzun Ramazan (2009). Efficacy of oral ribavirin treatment in Crimean Congo haemorrhagic fever A quasi experimental study from Turkey. Journal of Infection, 58(3), 238-244., Doi: 10.1016/j.jinf.2009.01.014 (Yayın No: 976453)

23. ILYUSHİNA NA,Hay A,YILMAZ NEZİHA,Adrianus CM Boon,Webster robert,Elena A (2008).Oseltamivir Ribavirin Combination Therapy for Highly Pathogenic H5N1 Influenza Virus Infection in Mice. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 52(11), 3889-3897., Doi: 10.1128/AAC.01579-07(Yayın No: 976467)

24. Bektaş Omer,KARADENİZ CEYDA,Oguz Aynur,Berberoglu Semha, YILMAZ NEZİHA ,Cıtak Caglar (2007). Assessment of the immune response to trivalent split influenza vaccine in children with solid tumors. Pediatric Blood & Cancer, 49(7), 914-917., Doi: 10.1002/pbc.21106 (Yayın No:976491)

25. Yen H-L,Lipatov A S,Ilyushina N A,Franks J,YILMAZ NEZİHA ,Douglas A,Hay A,Krauss S,Rehg J E,Hoffmann E,Webster R G (2007). Inefficient Transmission of H5N1 Influenza Viruses in a Ferret Contact Model. Journal of Virology, 81(13), 6890-6898., Doi: 10.1128/JVI.00170-07 (Yayın No:976486)

26. Govorkova EA,Ilyushina NA,Boltz DA,Douglas A,YILMAZ NEZİHA, Webster RG (2007). Efficacy of Oseltamivir Therapy in Ferrets Inoculated with Different Clades of H5N1 Influenza Virus. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 51(4), 1414-1424., Doi: 10.1128/AAC.01312-06 (Yayın No: 976489)

27. Öner Ahmet Faik,Bay Ali,Arslan Sukru,AKDENİZ HAYRETTİN,Sahin Huseyın Avnı,Cesur Yasar,Epcacan Serdar,YILMAZ NEZİHA,Deger Ibrahim,Kızılyildiz Baran,KARSEN HASAN,CEYHAN MEHMET (2006). Avian Influenza A H5N1 Infection in Eastern Turkey in 2006. New England Journal of Medicine, 355(21), 2179-2185., Doi: 10.1056/NEJMoa060601 (Yayın No: 976497)

28. TARHAN GÜLNUR,Gümüşlü Feyzullah,YILMAZ NEZİHA,Saka Dilek,Ceyhan İsmail,Cesur Salih(2006). Serum adenosine deaminase enzyme and plasma platelet factor 4 activities in active pulmonary tuberculosis HIV seropositive subjects and cancer patients. Journal of Infection,52(4), 264-268., Doi: 10.1016/j.jinf.2005.06.009 (Yayın No: 976524)

29. OZKURT Z,KIKI I,EROL S,ERDEM F,YILMAZ NEZİHA, PARLAK M,TASYARAN M,KIKI I (2006).Crimean Congo hemorrhagic fever in Eastern Turkey clinical features risk factors and efficacy of ribavirin therapy. Journal of Infection, 52(3), 207-215., Doi: 10.1016/j.jinf.2005.05.003 (Yayın No: 2404264)

30. Gozalan Aysegul,Korukluoglu G,Kurtoglu D,Ki Miyamura,YILMAZ NEZİHA,Morita Mm,Esen B,Akin L(2005). Measles seroepidemiology in 3 cities in Turkey Saudi Med J 2005 Dec 26 12 1971 7.Journal of Medical Microbiology, 26(12), 1971-77., Doi: 10.1099/jmm.0.45865 (Yayın No:976516)

31. Salih Cesur,Altınay Cebeci Sevsen,ÖZELÇİ KAVAS EMİNE GÜZİN,YILMAZ NEZİHA  ,Buykkagnici Demet (2005). Serum copper and zinc concentrations in patients with chronic hepatitis C. Journal of Infection, 51(1), 35-37., Doi: 10.1016/j.jinf.2004.08.003 (Yayın No: 976580)

32. BAKIR MEHMET, UĞURLU MEHMET,DOKUZOĞUZ BAŞAK, BODUR HURREM, TASYARAN MA,VAHABOĞLU MUSTAFA HALUK,ELALDI NAZİF,YILMAZ NEZİHA,CEVİK MA,TULEK NECLA,KUBAR AYHAN,LEBLEBİCİOĞLU OSMAN HAKAN (2005). Crimean Congo haemorrhagic fever outbreak in Middle Anatolia a multicentre study of clinical features and outcome measures. Journal of Medical Microbiology, 54(4), 385-389., Doi: 10.1099/jmm.0.45865-0 (Yayın No: 2252802)

33. Cavdar Caner,SAYAN MURAT,SİFİL AHMET AYKUT,Artuk Çiğdem,YILMAZ NEZİHA,Hakkı Bahar,Çamsarı Taner (2003). The Comparison of Antibody Response to Influenza Vaccination in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Hemodialysis and Renal Transplantation Patients.Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, 37(1), 71-76. Doi:10.1080/00365590310008749 (Yayın No: 976530)

34. Karabulut Ayse A,Kocak Mukadder,YILMAZ NEZİHA,Eksioglu Meral (2002). Detection of human herpesvirus 7 in pityriasis rosea by nested PCR. International Journal of Dermatology, 41(9), 563-567., Doi: 10.1046/j.1365-4362.2002.01584.x (Yayın No: 976584)

35. YILMAZ NEZİHA, Ozsoy Metin,Gokalp Nilgün (2001). Seroepidemiological evaluation of influenza type A H1N1 A H3N2 and type B virus infections. Mikrobiyoloji Bulteni, 35(3), 465-472. (Yayın No: 2282787)

36. Ruştu Cenap Yildirim,YILMAZ NEZİHA,Yildirim Ufuk,BARAN AKSAKAL FATMA NUR (2001). Tetanus IgG antibody levels in children aged 12 to 47 months in Turkey. American Journal of Infection Control, 29(2), 120-123., Doi: 10.1067/mic.2001.112687 (Yayın No: 2281436)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1. YILMAZ NEZİHA, YEŞİLYURT ŞÖLEN EMİNE (2018). -Antibiyotik Tedavi Yetersizliğinin Nedeni Klinik Breakpoint’in Uygunsuzluğu Olabilir mi?. 7.EKMUD ULUSLARARASI Kongresi, 8(1), 103 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4544361)

2..KARA MUSTAFA,SEÇKİN LEVENT,ARAN TURHAN,SABAH ÖZCAN SEDA,KARA ÖZLEM,YILMAZ NEZİHA,SARI NAGİHAN,ÜSTÜN YAPRAK ENGİN (2016). OP 019 EVALUATİON OF ENDOMETRİAL RECEPTİVİTY BY MEASURİNG HOXA IO HOXA I1 and LIF EXPRESSİON İN PATİENTS WİTH POLYCYSTİC MYOMA UTERİ. 11. TÜRK ALMAN JİNEKOLOJİ KONGRESİ, 11 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3333044)

3.SEÇKİN LEVENT,SABAH ÖZCAN SEDA,YILMAZ NEZİHA,KARA MUSTAFA (2016). EVALUATİON OF ENDOMETRİAL RECEPTİVİTY BY MEASURİNG HOXA IO HOXA I1 and LIF EXPRESSİON İN PATİENTS WİTH OVARY SYNDROME. 11. TÜRK ALMAN JİNEKOLOJİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3332864)

4.YILMAZ NEZİHA,Çiftçi Aydın,Balcı Mehmet,Cesur Salih,KAYA COŞKUN,SABAH ÖZCAN SEDA,Sen Süha,Öztürk Reyhan,KADER ÇİĞDEM,Irmak Hasan,İBİŞ MEHMET (2015). P223 Frequency of occult hepatitis B and C infections in hemodialysis patients. 7th Eurasia Congress of Infectious Diseases (Özet Bildiri/)(Yayın No:2446436)

5.Şanal Laser,Şen Süha,Cesur Salih,YILMAZ NEZİHA (2015). In vitro Synergistic Efficacy of Various Antibiotic Combinations Against Multi Drug Resistant Pseudomonas aeruginosa Isolates Obtained from Patients In Intensive Care Units. 7. EACID Congress on 30 September /3 October 2015 in Tbilisi, Georgia. (Özet Bildiri/)(Yayın No:2448703)

6.Daar Ede Ghaniya,YILMAZ NEZİHA,Cesur Salih,SABAH ÖZCAN SEDA,POLAT SEVİNÇ (2015). The Prevelance of Varicella Zoster Disease and Measurement of Immunity Level Either Vaccinated or Not in Children Living in Yozgat and Neighbourhood. 7th Eurasia Congress of Infectious Diseases (Özet Bildiri/)(Yayın No:2447384)

7.Şanal Laser,YILMAZ NEZİHA,Şen Süha,Cesur Salih (2015). Synergistic Antimicrobial Activities Between Some Antibiotics Against Multi Drug Resistant Acinetobacter baumanni Strains Obtained from Patients In Intensive Care Units. 7. EACID Congress on 30 September /3 October 2015 in Tbilisi, Georgia (Özet Bildiri/)(Yayın No:2448478)

8.KORKMAZ MURAT,YILMAZ NEZİHA,SABAH ÖZCAN SEDA,Öztürk Reyhan,Balcı Mehmet,Cesur Salih,KADER ÇİĞDEM,Gunaydın İlhan,ERDOĞAN YALÇIN (2015). Investigation Of Antibody Response Against Herpesviruses and Parvovırus B19 in Serum and Synovial Fluid In Patients with Synovitis. 7th Eurasia Congress of Infectious Diseases (Özet Bildiri/)(Yayın o:2446932)

9.ŞANAL LASER,ŞEN SÜHA,CESUR SALİH,YILMAZ NEZİHA (2015). YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEN İZOLE EDİLEN ÇOK İLACA DİRENÇLİ PSEUDOMONAS AERUGİNOSA SİNERJİSTİK AKTİVİTELERİ.30.ANKEM AKILCIL İLAÇ KULLANIM KONGRESİ (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3332189)

10.ŞANAL LASER,YILMAZ NEZİHA,ŞEN SÜHA,CESUR SALİH (2015). PS019 Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Çok ilaca dirençli Acinetobacter Baumannii Suşlarına Karşı Bazı Antibiyotik Kombinasyonlarının Sinerjistik Aktiviteleri. 30. ANKEM AKILCIL İLAÇ KULLANIM KONGRESİ (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3332021)

11.YILMAZ NEZİHA (2015). Viral Enfeksiyonlarda Hızlı Tanı Testleri. 5.EKMUD Bilimsel platformu(Özet Bildiri/)(Yayın No:2413796)

12.YILMAZ NEZİHA, Balcı Mehmet,Cesur Salih,EDE GHANİYA,Kayhan Cahit Bekir, Karaarslan Mehmet Akif,KÖSE SERDAL KENAN,SABAH ÖZCAN SEDA,Şen Süha (2014). The seroprevalence and epidemiology of Crimean Congo hemorrhagic fever and the other tick borne infections Lyme disease babesiosis ehrlichiosis Q fever tick borne encephalitis tularemia in and around the province of Yozgat in Turkey. The 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases, 215 (Özet Bildiri/)(Yayın No:2450011)

13.SABAH ÖZCAN SEDA,ÇELİKBİLEK ASUMAN,TANIK NERMİN,BÖREKÇİ ELİF,AKYOL LÜTFİ,AK HAKAN,ADAM MEHMET,SÜHER MURAT,YILMAZ NEZİHA (2015). ELEVATED NEUROFİLAMENT LİGHT CHAİN NFL mRNA LEVELS İN PREDİABETİC PERİPHERAL NEUROPATHY. V.İNTERNATİONAL CONGRESS OF MOLECULAR MEDİCİNE FROM CELL TO BEDSİDE (ÖzetBildiri/Poster)(Yayın No:3332669)

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

1.Koneman’s Color Atlas And Textbook of Diagnostic Mİcrobiology, Bölüm adı:(Mikoloji Esmer (Dematisiyöz) Mantarlar) (2017)., YILMAZ NEZİHA, Hipokrat, Editör:Ahmet Başustaoğlu,. AyşeDürdal Us, Basım sayısı:7, Sayfa Sayısı 1904, ISBN:786059160582, Türkçe(Kitap Tercümesi),(Yayın No: 4050883)

2.Enfeksiyon Hastalıkları, Bölüm adı:( İNTESTİNAL NEMATODLAR ) (2013)., YILMAZ NEZİHA,Balcı,Mehmet, nobel, Editör: Halil Kurt, Sibel Gündeş,Mehmet Faruk Geyik, ISBN:9789754209907,Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2345556)

3.Novel and Re Emerging Respiratory Viral Diseases Novartis Foundation Symposium 290 K doi10 1002 9780470770672 ch13, Bölüm adı:(Transmission and Pathogenicity of H5N1 Influenza Viruses) (2006)., Hoffman Eric ,Yen HL,Salomon, R,YILMAZ NEZİHA,Webster RG, John Wiley & Sons, Ltd, Chicheste UK, Editör:Bock G., Goode J, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 12,ISBN:9780470065389, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2345299)

4.Strengthening influenza pandemic preparedness through civil military cooperation (2005)., YILMAZ NEZİHA, IOS press, Editör: Neville J. and Kisilev. O.I, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1,ISBN:978-1-58603-440-5, İngilizce(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2345548)

5. Enfeksiyon Hastaliklarinin Patogenezi ve Tanisinda Eksozomlarin Rolu: Tani ve Tedavide Yeni Yaklasimlar, Bölüm adı:(Eksozomlar ve Viral Enfeksiyonlar) (2018)., YILMAZ NEZİHA, Türkiye Klinikleri, Editör:Neziha Yılmaz, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 48, ISBN:978-605-7505-92-7, (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4572300)

6. “5 Dakikada Enfeksiyon Hastalıkları Değerlendirmesi” The 5 Minute Infectious Diseases Consult: (2005)., YILMAZ NEZİHA, Guneş Tıp Kitapevi, Editör:Tuncay Hasip SÖZEN, Salih CESUR, Sayfa Sayısı 40, ISBN:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. ŞAHİN CANER,SARI KAMRAN,YILMAZ NEZİHA,GENİŞ GÜLSÜM (2018). Changes in nasal flora after using povidone-iodine in nasal septoplasty surgery. Praxis of  Rhinolaryngology, 6(1), 1-5.(Kontrol No: 4811653)

2. YILMAZ NEZİHA,ÇİFCİ AYDIN,Balci Mehmet,Cesur Salih,SABAH ÖZCAN SEDA,Şen S Süha,Öztürk Reyhan,KADER ÇİĞDEM,İBİŞ MEHMET,Sanal Laser (2018). Hemodiyaliz hastalarında okült hepatit B ve hepatit C enfeksiyonu sıklığı. Ortadoğu Tıp Dergisi, 10(2), 174-178., Doi:10.21601/ortadogutipdergisi.324840 (Kontrol No: 4544310)

3. YILMAZ NEZİHA,ÇİFTÇİ AYDIN,BALCI MEHMET,KAYA COŞKUN,CESUR SALİH, UYAR MEHMET,SABAH ÖZCAN SEDA,ERDOĞAN YALÇIN,İBİŞ MEHMET (2017). Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit E,Hepatit G ve TTV Seroprevalansı. ORTADOGU TIP DERGİSİ, 9(1), 6-11. (Kontrol No: 3331340)

4. Şanal Laser,Cesur Salih,ULUDAĞ ALTUN HATİCE,YILMAZ NEZİHA (2017). Yoğun Bakım :Örneklerinden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarında Makrolid-Linkozamid-Streptogramin B Direnç Fenotipleri .. Flora(22), 29-33.,

5. Balci Mehmet,Kader Cigdem,YILMAZ NEZİHA,UYAR MEHMET,Yalcin Erdogan (2014). Combination of The Serological Tests For The Diagnosis of Brucellosis in Endemic Areas. Kafkas Journal of Medical Sciences, 4(1), 19-22., Doi: 10.5505/kjms.2014.31549 (Kontrol No: 2253071)

6. Çağlayan EK,SARI NAGİHAN,KADER ÇİĞDEM,Balcı Mehmet,UYAR MEHMET,SEÇKİN LEVENT,KARA MUSTAFA,YILMAZ NEZİHA,ÜSTÜN Yaprak (2013). POLİKLİNİĞİMİZE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B C HIV SEROPREVALANSI VE HEPATİT B AŞILANMA DÜZEYİ. Bozok Tıp Dergisi, 3(3), 27-30. (Kontrol No: 2342169)

7. Eskiocak M1, Ekuklu G, Doğaner E, Yilmaz N, Saltik A. (2008). Short communication The

sensitivity of measles diagnosis by physicians and families during an intraepidemic period in Edirne implications for measles surveillance . Mikrobiyol Bult, 42(1), 143-148., Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 976476)

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. BALBALOĞLU ÖZLEM,SABAH ÖZCAN SEDA,KORKMAZ MURAT,YILMAZ NEZİHA (2017). TLR-9:PROMOTOR POLİMORFİZMİN (T-1486C) TÜRK POPULASYONUNDA OSTAOARTRİT İLE İLİŞKİSİ. 26.Ulusal Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3793212)

 2. YEŞİLYURT ŞÖLEN EMİNE,YILMAZ NEZİHA,Şanal Laser (2018). 2014-2017 Yılları Arasında Laboratuvarımızda izole edilen Stafilokok Türlerindeki Fosfomisin veFusidik asit direncinin belirlenmesi.33.Ankem Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi, 202 (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4544393)

3. SARI SERCAN,YEŞİLYURT ŞÖLEN EMİNE,YILMAZ NEZİHA,GÜREL ABDULLAH,GÜRTAN EMİN,Şanal Laser:(2018). Böbrek Taşı Olan Hastada Üriner Sistemden İzole Edilen Achromobacter Xylosoxidans İnfeksiyonu. 33.Ankem Akılcı Antibiotik kullanımı, 93 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4544386)

4. YEŞİLYURT ŞÖLEN EMİNE,YILMAZ NEZİHA,Şanal Laser (2018). 2014-2017 Yılları Arasında Laboratuvarımızda izole edilen Stafilokok Türlerindeki Fosfomisin veFusidik asit direncinin belirlenmesi. 33.Ankem Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi, 202 (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4544391)

5. YILMAZ NEZİHA,ÖZDEMİR HALE,ŞANAL LASER (2016). GENİŞLETİLMİŞ SPEKTRUMLU BETALAKTAMAZ ÜRETEN GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE FOSFOMİSİN VE NİTROFURANTOİN DUYARLILIKLARI. XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3334365)

6. YILMAZ NEZİHA,ŞANAL LASER,ÖZDEMİR HALE (2016). GENİŞLETİLMİŞ SPEKTRUMLU BETA LAKTAMAZ ÜRETEN GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. XXXVII . TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3334286)

7. ŞANAL LASER,YILMAZ NEZİHA,ULUDAĞ ALTUN HATİCE,ÖZTÜRK REYHAN,ŞEN SÜHA,CESUR SALİH: (2016). TPS11 YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA SEFTAROLİN İLE VANKOMİSİN TELAVANSİN VE DAPTOMİSİN KOMBİNASYONLARININ SİNERJİSTİK AKTİVİTESİ. XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3334040)

8. YILMAZ NEZİHA,ŞANAL LASER (2016). GSBL POZİTİF ESCHERİCHİA COLİ İZOLATLARİNDA AMİNOGLİKOZİD DİRENCİ VE AMİNOGLİZOKİD MODİFİYE EDİCİ ENZİMLERİN SIKLIĞI. XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3334429)

9. ŞANAL LASER,CESUR SALİH,ULUDAĞ HATİCE,YILMAZ NEZİHA (2016). YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDAMAKROLİD LİNKOZAMİD STREPTOGAMİN B DİRENÇ FENOTİPLERİ . XXXVII . TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3334193)

10. SAVCİ ÜNSAL,YILMAZ NEZİHA (2016). ÇEŞİTLİ ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN CANDİDA TÜRLERİNİN DAGİLİMİ VE ANTİFUNGAL DİRENÇ DURUMLARI. 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3333717)

11. SAVCİ ÜNSAL,YILMAZ NEZİHA (2016). ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN VE GSBLOLARAK TANIMLANAN SUŞLARDA BETA LAKTAMAZ GEN DAĞILIMI. 31. ANKEM AKILCIL İLAÇ KULLANIM KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3333844)

12. YILMAZ KARADAĞ FATMA,ŞİMŞEK YAVUZ SERAP,KARADENİZ ASLI,AYDIN ÖZLEM,ERGEN PINAR,TÜKENMEZ ELİF,TEKİN RECEP,ŞENSOY AYFER,KOÇ MELİHA MERİÇ,ÖCALMAZ ŞEYDA,CABADAK, HATİCE,AYDIN MEHTAP,TİMUR KAYNAK FUNDA,YILMAZ NEZİHA (2016).DİŞ HEKİMLERİNİN İNFEKTİF ENDOKARDİT PROFİLAKSİSİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖN ÇALIŞMAVERİLERİ. KLİMİK 2016 , 30.YIL KURULTAYI (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3333565)

13. Şanal Laser,YILMAZ NEZİHA,Şen Süha,KADER ÇİĞDEM,öztürk reyhan (2015). Bir Üniversite Hastanesinde Erişkin Hastaların İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Bakterilerin Antibiyotik Direnç ProfiliLaser Şanal1 Neziha Yılmaz2 Süha Şen3 Çiğdem Kader4 Reyhan Öztürk5. 3.ulusal klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 282 (Özet Bildiri/)(Yayın No:2449420)

14. Şanal Laser,YILMAZ NEZİHA,Şen Süha,Akyüz Özkan Esra,Öztürk Reyhan (2015). Bir ÜniversiteHastanesinde Çocuk Hastaların İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Bakterilerin Antibiyotik Direnç Profili.3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 285 (Özet Bildiri/) (Yayın No:2449286)

15. EDE GHANİYA,YILMAZ NEZİHA,CESUR SALİH,SABAH ÖZCAN SEDA,SEN SUHA (2015). Yozgat ve Çevresinde Yaşayan Çocuklarda Brusella Enfeksiyonu Prevelansı. 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:2551149)

16. KORKMAZ MURAT,SABAH ÖZCAN SEDA,PERCIN FERDA,ERDOĞAN YALÇIN,YILMAZ NEZİHA,GUNAYDIN İLHAN (2015). DİZ OSTEARTİRTİ OLAN TÜRK HALKINDA GROWTH DIFFERENTIATION FACTOR 5 GDF 5 GENİ POLİMORFİZMİ. 25.Ulusal Türk Ortopedi ve travmatoloji Kongresi, 49, 184 (Özet Bildiri/)(Yayın No:2551082)

17. KORKMAZ MURAT,SABAH ÖZCAN SEDA,PERÇİN FERDA EMRİYE,ERDOĞAN YALÇIN,YILMAZ NEZİHA,GÜNAYDIN İLHAN (2015). DİZ OSTEARTRİTİ OLAN TÜRK HALKINDA GROWTH DİFFERENTİATİON FACTOR 5 GDF5 GENİ POLİMORFİZMİ. 25. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3332404)

18. YILMAZ NEZİHA (2015). Gıda entoksikasyonları ve gıda kaynaklı enfeksiyonlar. Uluslararası Katılımlı‘TÜRKİYE DOĞAL BESLENME ve YAŞAM BOYU SAĞLIK ZİRVESİ’2015, 1 (Özet Bildiri/)(YayınNo:2413795)

19. Şanal Laser,YILMAZ NEZİHA,Sen Suha,Cesur Salih (2015). Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole EdilenÇok İlaca Dirençli Acinetobacter baumanni Suşlarına Karşı Bazı Antibiyotik Kombinasyonlarının Sinerjistik Aktiviteleri. 30.Ankem Kongresi, 1 (Özet Bildiri/)(Yayın No:2551191)

20. Şanal Laser,Sen Süha,Cesur Salih,YILMAZ NEZİHA (2015). Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Çok İlaca Dirençli Psedomonas Suşlarına Karşı farklı Antibiyotik Kombinasyonlarının Sinerjistik Aktiviteleri. 30.ANKEM kongresi, 2 (Özet Bildiri/)(Yayın No:2551205)

21. YILMAZ NEZİHA (2015). AKUT ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARININ YÖNETİMİ Mikrobiyolojik Tanı. EKMUD ANKARA GÜNLERİ TOPLANTISI (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3331809)

 

Diğer Yayınlar

1. GÜREL GÜLHAN,YEŞİLYURT ŞÖLEN EMİNE,ÇÖLGEÇEN EMİNE,YILMAZ NEZİHA (2018). A Case of Cutaneous Leishmaniasis in a Non-endemic Province (Yozgat) of Turkey. Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, 3(2), 177-180., Doi: 10.5336/healthsci.2018-59802 (Uluslararası) (Hakemli)(MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4542427)

2. Akhan Sila,Aynioglu Aynur,Cagatay Atahan,Gonen Ibak,Gunal Ozgur,Kaynar Teoman,Kuruuzum,Ziya SAYAN MURAT,Tunca Berivan,Tulek Necla,Uckardes Huseyin,Yildiz Orhan,YILMAZ NEZİHA.(2015). Management of Chronic Hepatitis B Virus Infection: A Consensus Report of the Study Group for Viral Hepatitis of the Turkish Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.Klimik Dergisi/Klimik Journal, 27(1), 2-18., Doi: 10.5152/kd.2014.26 (Uluslararası) (Hakemli)(MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4714548)

3. Ozkan Esra Akyuz,Khosroshahi Hashem E,YILMAZ NEZİHA,GEÇİT ÜMMÜGÜLSÜM ALİYE,Domun Esra (2014). A Rare Case of a Newborn with Urinary Tract Infection by Raoutella Ornithinolytica.American Journal of Health Research, 2(6), 375, Doi:10.11648/j.ajhr.20140206.19  (Uluslararası)(Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2253043)

4. METİN BAYRAM,EDE HÜSEYİN,İntepe YS,EKİM HASAN,YILMAZ NEZİHA,Bolat E,YILDIRIM ŞENER(2013). Unusual Presentation of Alveolar Echinococ with Simultane Intramyocardial and Lung Case Report Nadir Görülen Eş Zamanlı İntramiyokardiyal ve Akciğer Yerleşimli Alveolar Ekinokokkus Olgu Sunumu. J Clin Anal Med, 4(2), 129-131., Doi: 10.4328/JCAM.2042(Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2342593)

5. KARA MUSTAFA,Balci Mehmet,Yapca Omer Erkan,YILMAZ NEZİHA (2013). Parvovirus B19 Infection During Pregnancy Clinical Course and Prognosis. Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi, 5(1), 1-6., Doi: 10.5222/JOPP.2013.001 (Uluslararası) (Hakemli)(MAKALE Teknik Not) (Yayın No: 2280909)

6. Kader Cigdem,Balci Mehmet,OKUR AYLİN,YILMAZ NEZİHA,Erbay Ayse (2012). Ulceroglandular Tularemia A Case Report. Klimik Dergisi/Klimik Journal, 25(1), 31-34., Doi: 10.5152/kd.2012.09 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2344178)

7. SIRMATEL FATMA,YILMAZ NEZİHA,SIRMATEL ÖCAL,Gürsoy Bensu,Dolgun Esen,Kar İlker (2011).Kırım Kongo kanamalı ateşi iki olgu sunumu.Fatma SIrmatel Neziha Yılmaz Öcal SırmatelBensu Gürsoy Esen Dolgun İlker Kar. Klimik, 21(1), 28-30. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2345473)

8. KARA MUSTAFA,BALCI M,YILMAZ NEZİHA (2011). The Past Today and the Future of Human Papilloma Virus Vaccines. International Journal of Hematology and Oncology, 21(4), 259-267.,Doi: 10.4999/uhod.10126 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Teknik Not) (Yayın No: 2344347)

9. Hoffman Eric,YEN HL,Salomon R,YILMAZ NEZİHA,Webster RG (2008). Transmission and Pathogenicity of H5N1 Influenza Viruses. Novel and Re-Emerging Respiratory Viral

DiseasesNovartis Foundation Symposium 290, 128-140., Doi: 10.1002/9780470770672.ch13

(Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Araştırma Notu) (Yayın No: 2345384)

 

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

1. Vaka Takdimi, GÜREL GÜLHAN,YEŞİLYURT ŞÖLEN EMİNE,ÇÖLGEÇEN EMİNE,YILMAZ NEZİHA .(2018). A Case of Cutaneous Leishmaniasis in a Non-endemic Province (Yozgat) of Turkey.Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, 3(2), 177-180., Doi: 10.5336/healthsci.2018-598028  (Yayın No: 4542427)

2. Derleme Makale, Akhan Sila,Aynioglu Aynur,Cagatay Atahan,Gonen Ibak,Gunal Ozgur,Kaynar Teoman,Kuruuzum Ziya,SAYAN MURAT,Tunca Berivan,Tulek Necla, Uckardes Huseyin,Yildiz Orhan, YILMAZ NEZİHA (2015). Management of Chronic Hepatitis B Virus Infection: A Consensus Report of the Study Group for Viral Hepatitis of the Turkish Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Klimik Dergisi/Klimik Journal, 27(1), 2-18., Doi: 0.5152/kd.2014.26 (YayınNo: 4714548)

3. Vaka Takdimi, Ozkan Esra Akyuz,Khosroshahi Hashem E,YILMAZ NEZİHA,GEÇİT ÜMMÜGÜLSÜM ALİYE,Domun Esra (2014). A Rare Case of a Newborn with Urinary Tract Infection by Raoutella Ornithinolytica. American Journal of Health Research, 2(6), 375, Doi: 10.11648/j.ajhr.20140206.19 (Yayın No: 2253043)

4. Vaka Takdimi, METİN BAYRAM,EDE HÜSEYİN,İntepe YS,EKİM HASAN,YILMAZ NEZİHA ,Bolat E,YILDIRIM ŞENER (2013). Unusual Presentation of Alveolar Echinococ with Simultane Intramyocardial and Lung Case Report Nadir Görülen Eş Zamanlı İntramiyokardiyal ve Akciğer Yerleşimli Alveolar Ekinokokkus Olgu Sunumu. J Clin Anal Med, 4(2), 129-131., Doi:

10.4328/JCAM.2042 (Yayın No: 2342593)

5. Teknik Not, KARA MUSTAFA,Balci Mehmet,Yapca Omer Erkan,YILMAZ NEZİHA (2013). Parvovirus B19 Infection During Pregnancy Clinical Course and Prognosis. Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi, 5(1), 1-6., Doi: 10.5222/JOPP.2013.001 (Yayın No: 2280909)

6. Vaka Takdimi, Kader Cigdem,Balci Mehmet,OKUR AYLİN,YILMAZ NEZİHA,Erbay Ayse (2012). Ulceroglandular Tularemia A Case Report. Klimik Dergisi/Klimik Journal, 25(1), 31-34., Doi:10.5152/kd.2012.09 (Yayın No: 2344178)

7. Vaka Takdimi, SIRMATEL FATMA,YILMAZ NEZİHA,SIRMATEL ÖCAL,Gürsoy Bensu,Dolgun Esen,Kar İlker (2011). Kırım Kongo kanamalı ateşi iki olgu sunumuFatma SIrmatel Neziha Yılmaz Öcal Sırmatel Bensu Gürsoy Esen Dolgun İlker Kar. Klimik, 21(1), 28-30. (Yayın No: 2345473)

8. Teknik Not, KARA MUSTAFA,BALCI M,YILMAZ NEZİHA (2011). The Past Today and the Future of Human Papilloma Virus Vaccines. International Journal of Hematology and Oncology, 21(4), 259-267., Doi: 10.4999/uhod.10126 (Yayın No: 2344347)

9. Araştırma Notu, Hoffman Eric,YEN HL,Salomon R,YILMAZ NEZİHA,Webster RG (2008).Transmission and Pathogenicity of H5N1 Influenza Viruses. Novel and Re-Emerging Respiratory Viral DiseasesNovartis Foundation Symposium 290, 128-140., Doi: 10.1002/9780470770672.ch13(Yayın No: 2345384)

 

Editörlük

Enfeksiyon Hastaliklarinin Patogenezi ve Tanisinda Eksozomlarin Rolu: Tani ve Tedavide

Yeni Yaklasimlar (TR DİZİN), Kitap, Editör, Türkiye Klinikleri, 01.08.2017-14.09.2018

 

Evli ve 2  oğlu  olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.